ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

5/168

   

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

————————————————————————————————————————

* 10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, '481-620

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "17" квітня 2008 р. Справа № 5/168

Господарський суд Житомирської області у складі:

Головуючого судді  

                         судді Брагіної Я.В.

                         судді  

за участю представників сторін

від позивача Рубцов О.В. - дов. від 14.02.08р.

від відповідача не з'явився  

 

Розглянув справу за позовом Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" в особі Житомирської філії Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"  (м. Житомир)  

до Дочірнього підприємства "Словечанський лісгосп АПК" Житомирського комунального агропромислового підприємства "Житомироблагроліс" (с. Словечно Овруцького району)

про стягнення 2152,58 грн.

Позивач звернувся до господарського суду Житомирської області зпозовом про стягнення з відповідача на свою користь 2152,58 грн. лізингових платежів, з яких 2051,00 грн. - основний борг, 35,55 грн. - пеня, 59,48 грн. - інфляційні та 6,65 грн. - 3% річних.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених в позовній заяві.

Представник відповідача в засідання суду не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений вчасно та належним чином. Надіслав до суду відзив №388 від 08.04.08р., в якому по суті позов визнає та просить суд розглядати справу без його участі.

Справа розглядається за наявними в ній матеріалами у відповідності до ст. 75 ГПК України.

Суд дослідив в судовому засіданні документи, а саме: договір №6 від 25.05.98р., додаткові угоди до договору, акт приймання-передачі, розрахунок суми боргу, акт звірки взаємних розрахунків, положення, статут, довідку про включення до ЄДРПОУ.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

25.05.98р. між Відкритим акціонерним товариством "Облагропромтехніка", правонаступником якого став позивач, та Овруцьким міжгосподарським лісгоспом був укладений договір №6 про умови лізингу сільськогосподарської техніки, її поставки, повернення коштів за надану в лізинг сільськогосподарську техніку та здійснення інших платежів від 25.05.98р. (а.с.12-14), відповідно до умов якого позивач (лізингодавець) передає, а Овруцький міжгосподарський лісгосп (лізингоодержувач) приймає у тимчасове користування строком на п'ять років сільськогосподарську техніку, а саме одну косарку КР - 1.

Відповідно до умов додаткової угоди №1 до зазначеного вище договору від 25.05.98р. (а.с.15), лізинговий платіж за даним договором становить 6028,00 грн.

Пунктом 9.1 додаткової угоди №1 передбачено, що лізингові платежі мають бути перерахованими лізингоодержувачем на рахунок лізингодавця згідно з графіком платежів, а саме:

- до 15.12.98р. - 1540,00 грн.;

- до 15.12.99р. - 1267,00 грн.;

- до 15.12.00р. - 1170,00 грн.;

- до 15.12.01р. - 1074,00 грн.;

- до 15.02.02р. - 977,00 грн.

На виконання умов вищезазначеного договору, позивач передав, а Овруцький міжгосподарський лісгосп прийняв в тимчасове користування одну косарку КР-1, що підтверджується актом №4 приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 25.05.98р. (а.с.17).

Проте, лізингоодержувач свої зобов'язання щодо сплати лізингових платежів виконав частково, сплативши позивачеві 3977,00 грн., в результаті чого утворилась заборгованість перед позивачем в сумі 2051,00 грн. (6028,00 грн. - 3977,00 грн.).

20.04.04р. між позивачем та відповідачем було укладено додаткову угоду до договору про умови лізингу сільськогосподарської техніки №6 від 25.05.98р. (а.с.16), відповідно до умов якої відповідач зобов'язується погасити перед позивачем заборгованість в сумі 2051,00 грн. наступним чином:

- за період з 15.12.00р. по 15.12.01р. в сумі 1074,00 грн. до 15.12.07р.;

- за період з 15.12.01р. по 15.02.02р. в сумі 977,00 грн. до 15.02.08р.

Разом з тим, відповідач умови вищезазначеної додаткової угоди не виконав, в результаті чого станом на день розгляду справи в суді у відповідача існує заборгованість по лізинговим платежам перед позивачем в сумі 2051,00 грн., що ще й підтверджується актом звірки взаємних розрахунків, підписаним уповноваженими представниками обох сторін та скріплений печатками (а.с.20).

Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ст. 509 ЦК України).

Згідно зі ст. 806 ЦК України, за договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).

Враховуючи викладене, суд вважає позовні вимоги позивача в частині стягнення основного боргу в сумі 2051,00 грн. обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Крім того, позивач на підставі ст. 625 ЦК України просить суд стягнути з відповідача на свою користь 3% річних в сумі 6,65 грн. та інфляційні в розмірі 59,48 грн.

Відповідно до ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши розрахунок вказаних зобов'язань, суд приходить до висновку, що інфляційні та 3% річних нараховані правильно та відповідно до вимог чинного законодавства.

Позивач також просить суд стягнути з відповідача пеню, розмір якої згідно наданого розрахунку становить 35,55 грн.

Проте, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні позову в частині стягнення пені, вважаючи, що позивач безпідставно нарахував її відповідачеві, оскільки  сторони в додатковій угоді від 20.04.04р. не погодоли  між собою відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань.

Відповідно до ч.1 ст. 547 Цивільного кодексу України, правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється в письмовій формі.

Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений із недодержанням письмової форми є нікчемним (ч.2 ст. 547 ЦК України).

Згідно ст.ст.  525, 526 ЦК України  зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до вимог ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідач позов щодо підстав та предмету не оспорив, доказів сплати боргу суду не надав, у судове засідання не з'явився, в акті звірки взаємних розрахунків суму основного боргу визнав.

Враховуючи викладене, суд вважає, що позовні вимоги в частині стягнення основного боргу в сумі 2051,00 грн., інфляційних в розмірі 59,48 грн. та 3-ох% річних в сумі 6,65 грн. обгрунтовані, заявлені у відповідності до вимог чинного законодавства, підтверджуються належними доказами, які є в матеріалах справи (додаткова угода від 20.04.04р., акт звірки взаємних розрахунків) та підлягають задоволенню. А в частині стягнення пені в розмірі 35,55 грн. суд відмовляє.

Витрати по сплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу покладаються на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог, оскільки він спонукав позивача звернутись з позовом до суду.

Керуючись ст.ст. 525, 526, 547, 625, 806 ЦК України, 33, 34, 43, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Дочірнього підприємства "Словечанський лісгосп АПК" Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства "Житомироблагроліс", Житомирська область, Овруцький район, с. Словечне, вул. Жовтнева, 33, код 05437629

на користь Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" в особі Житомирської філії Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", м. Житомир, вул. Котовського, 100 та м. Житомир, майдан Путятинський, 2, код ЄДРПОУ 25924455

- 2051,00 грн. - основного боргу;

- 59,48 грн. - інфляційних;

- 6,65 грн. - 3% річних;

- 100,32 грн. - витрат, пов'язаних зі сплатою державного мита;

- 116,06 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Відмовити в позові в частині стягнення 35,55 грн. пені.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного терміну з дня його прийняття.

Суддя Брагіна Я.В.

 

Віддрукувати:  

1 - в справу

2 - позивачу

3 - відповідачу

Дата ухвалення рішення 17.04.2008
Оприлюднено 27.05.2008

Судовий реєстр по справі 5/168

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.03.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.02.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.11.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.06.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 07.06.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 22.04.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Судовий наказ від 03.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 10.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 02.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 17.04.2008 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.03.2008 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 11.03.2008 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 31.01.2008 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 29.01.2008 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 28.01.2008 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 11.12.2007 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.12.2007 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 26.11.2007 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 26.04.2007 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 5/168

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону