ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

56/141

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  56/141

01.07.11

Господарський суд міста Києва, у складі судді Джарти В.В., при секретарі судового засідання Пархоменко Ю.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

за позовом     Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків  Чорнобильської катастрофи в місті Києві  

доВідкритого акціонерного товариства "Пі Бі Сі Радіозавод"

простягнення  15703,50 грн.

Представники сторін:                     

від позивача      Побілець Ж.О. - представник;

від відповідача   не з‘явились.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків  Чорнобильської катастрофи в місті Києві  про стягнення з Відкритого акціонерного товариства "Пі Бі Сі Радіозавод"  заборгованості  на загальну суму 15703,50 грн..

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем не виконані  зобов'язання щодо оплати наданих позивачем послуг по договору від 24.02.2009 № 32Г/02-09. У зв'язку з наявною заборгованістю відповідача з посиланням на положення Цивільного кодексу України позивач просить стягнути вказану суму боргу в судовому порядку.

Відповідач у судовому засіданні призначеному на 25.05.2011 року заявив клопотання про відкладення розгляду справи, яке було судом задоволено, а розгляд справи відкладено на 01.07.2011 року та продовжено строк розгляду справи на 15 днів. В судове засідання призначене на 01.07.2011 року відповідач явку своїх представників не забезпечив, вимог суду не виконав, поважних причин не повідомив.

Відповідно до положень статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Представник позивача клопотання щодо фіксації судового процесу не заявляв, у зв'язку з чим, розгляд справи здійснювався без застосуванням засобів технічної фіксації судового процесу у відповідності до статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, заслухавши його пояснення, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва

В С Т А Н О В И В:

24.02.2009 між Головним управлінням Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків  Чорнобильської катастрофи в місті Києві (далі позивач) та Відкритим акціонерним товариством "Пі Бі Сі Радіозавод" (далі відповідач)  укладено договір №32Г/02/09, предметом  якого є організація державного пожежного нагляду позивачем на об‘єкті відповідача.

Договір вступає в силу з 01.01.2009 і діє до 31.12.2009.  

Додатком № 1 до договору сторони погодили вартість послуг на загальну суму 1347,50 грн. на місяць у  2009 році. та 16170,06 грн. на 2009 рік.

На виконання умов договору, позивачем надано, а відповідачем прийнято послуги на загальну суму 17227,20 грн. , що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями актів здачі –прийняття робіт (надання послуг), що підписані позивачем та відповідачем та скріплені їхніми печатками, а саме: акт від 31.03.2009 № НС-0001302 за послуги надані у січні 2009 року на загальну суму 1347,50 грн.; акт від 31.03.2009 № НС-0001303 за послуги надані у лютому 2009 року на загальну суму 1347,50 грн.; акт від 31.03.2009 № НС-0001305 за послуги надані у березні 2009 року на загальну суму 1347,50 грн.; акт від 30.04.2009 № НС-0001469 за послуги надані у квітні 2009 року на загальну суму 1347,50 грн.; акт від 31.05.2009 № НС-000868 за послуги надані у травні 2009 року на загальну суму 1347,50 грн.; акт від 30.06.2009 № НС-0002536 за послуги надані у червні 2009 року на загальну суму 1347,50 грн.; акт від 31.07.2009 № НС-0002996 за послуги надані у липні 2009 року на загальну суму 1523,70 грн.; акт від 31.08.2009 № НС-0004749 за послуги надані у серпні 2009 року на загальну суму 1523,70 грн.; акт від 30.09.2009 № НС-0005499 за послуги надані у вересні 2009 року на загальну суму 1523,70 грн.; акт від 31.10.2009 № НС-0008030 за послуги надані у жовтні 2009 року на загальну суму 1523,70 грн.; акт від 30.11.2009 № НС-0009084 за послуги надані у листопаді 2009 року на загальну суму 1523,70 грн.;  акт від 31.12.2009                  № НС-0010334 за послуги надані у грудні 2009 року на загальну суму 1523,70 грн.

Відповідно до п. 3.1 договору плату за утримання "пожежної охорони" здійснюється щомісячно, не пізніше 5 числа кожного місяця, по пред‘явленому рахунку.

Відповідач за надані позивачем послуги розрахувався частково, а саме на суму 1523,70 грн. -24.11.2009 року.

Отже, відповідач вартість отриманих послуг у повному обсязі не оплатив, заборгованість становить 15703,50 грн., доказів повної оплати не надав.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Виходячи зі змісту укладеного між сторонами договору, останній за своєю правовою природою є договором про надання послуг, за яким одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (частина 1 статті 901 Цивільного кодексу України).

Відповідно до частини 1 статті 903 Цивільного кодексу України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини,на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно з положеннями статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

В договорі визначений строк здійснення платежу за послуги.

Крім того, позивачем направлялась на адресу відповідача претензія  з вимогою сплатити заборгованість на загальну суму 20335,91 грн., з урахуванням пені яка залишена останнім без відповіді та виконання.

Враховуючи вищевикладене, факт порушення відповідачем договірних зобов'язань підтверджується матеріалами справи.

Згідно з статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За таких обставин, позовні вимоги про стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 15703,50 грн. суд вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача пеню у розмірі 4632,41 грн., що розрахована позивачем за період з 06.02.2009 по 10.02.2011 року.

Стаття 611 Цивільного кодексу України передбачає, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, якими зокрема є сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Згідно зі ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Частиною 1 статті 230 Господарського кодексу України передбачено, що  штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

У відповідності до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відповідно до п. 4.2 договору у разі несвоєчасної оплати вартості наданих послуг, відповідач сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

Перевіривши розрахунок пені позивача, суд визнає не вірним, оскільки позивачем розрахована пені понад шість місяців.

За розрахунком суду, який зроблений по кожному акту окремо з урахуванням положень ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, розмір пені становить 1856,40 грн.  

Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги підлягають задоволенню частково.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторін пропорційно задоволеним вимогам.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 47, 49, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва          

В И Р І Ш И В:  

       

1.          Позов задовольнити частково.

2.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Пі Сі Бі  Радіозавод" (02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, код 30263079 з будь якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконавчого провадження) на користь Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків  Чорнобильської катастрофи в місті Києві (01025, м. Київ, вул. Володимирська, 13, код 08588754) основну суму боргу у розмірі 15703 (п‘ятнадцять тисяч сімсот три) грн. 50 коп., пеню у розмірі 1856 (одна тисяча вісімсот п‘ятдесят шість) грн. 40 коп.,  витрати по сплаті державного мита у розмірі 175 (сто сімдесят п‘ять) грн. 60 коп. та 203 (двісті три) грн. 78 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.          В іншій частині позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня складення повного рішення та може бути оскаржене в порядку та  у строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя                                                    В.В.  Джарти

Дата складення повного рішення 04/07/2011

Дата ухвалення рішення 01.07.2011
Зареєстровано 24.08.2011
Оприлюднено 25.08.2011

Судовий реєстр по справі 56/141

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.04.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.03.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.02.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.01.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.12.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.10.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.08.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 01.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.05.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 19.08.2009 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 08.07.2008 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 11.09.2007 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 56/141

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону