ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

О К Р Е М А У Х В А Л А

20.08.2013 р. справа № 56/141

Господарський суд міста Києва, у складі колегії суддів: Головуюча суддя Джарти В.В., судді Літвінова М.Є., Пукшин Л.Г. розглянувши заяву Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві про заміну сторони у виконавчому провадженні та скаргу на дії головного державного виконавця ВДВС Дарницького РУЮ Медведєва О.В. по справі № 56/141

за позовом Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в м. Києві

до Відкритого акціонерного товариства «Пі Сі Бі Радіозавод»

про стягнення 15 703,50грн.

Представники сторін:

від позивача - Фартушний С.І. дов. № 65/12/389 від 16.04.2013р.

від відповідача - Не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в місті Києві про стягнення з Відкритого акціонерного товариства «Пі Сі Бі Радіозавод» заборгованості на загальну суму 15 703,50 грн.

Рішенням господарського суду міста Києва від 01.07.2011 р. позовні вимоги Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в м. Києві задоволено частково, вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Пі Сі Бі Радіозавод» на користь Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в місті Києві основну суму боргу у розмірі 15703 грн. 50 коп., пеню у розмірі 1856 грн. 40 коп., витрати по сплаті державного мита у розмірі 175 грн. 60 коп. та 203 грн. 78 коп, витрат на інформаційно- технічне забезпечення судового процесу. В іншій частині позову відмовлено.

14.06.2013 р. через загальний відділ діловодства (канцелярія) Господарського суду міста Києва від Головного управління Державної служби У країни з надзвичайних ситуацій у м. Києві надійшла заява про заміну сторони у виконавчому провадженні, а саме: Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в м. Києві (ідентифікаційний код 08588754) його правонаступником Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві (ідентифікаційний код 38620155).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.06.2013 р. призначено розгляд заяви Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві про заміну сторони у виконавчому провадженні.

05.07.2013 р. через загальний відділ діловодства (канцелярія) Господарського суду міста Києва від Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві надійшла заява про уточнення вимог заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні. Відповідно до вказаної заяви Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві просило суд поновити пропущений строк для пред'явлення до виконання наказу господарського суду міста Києва від 15.07.2011 р. по справі № 56/141 та замінити сторону виконавчого провадження Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в м. Києві (ідентифікаційний код 08588754) його правонаступником Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві (ідентифікаційний код 38620155).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2013 р. розгляд заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні відкладено на 30.07.2013 р., викликано у судове засідання державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві Медведєва О.В. та зобов'язано надати суду: письмові пояснення щодо наявності факту виконання наказу Господарського суду міста Києва № 56/141 від 15.07.2011р. повністю або частково, належним чином засвідчені копії матеріалів виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду міста Києва № 56/141 від 15.07.2011р., для залучення до матеріалів справи та оригінал для огляду, витяг з книги реєстрації вихідної кореспонденції щодо направлення документів виконавчого провадження (постанов, листів, повідомлень, тощо) стягувану, та оригінал вказаної книги реєстрації вихідної кореспонденції для огляду.

25.07.2013 р. через загальний відділ діловодства (канцелярія) господарського суду міста Києва від представника Головного територіального управління МНС України у м. Києві надійшла скарга на дії державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві Медведєва О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2013 р. поновлено Головному територіальному управлінню МНС України у м. Києві строк на подання скарги на дії державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві Медведєва О.В. та прийнято скаргу Головного територіального управління МНС України у м. Києві на дії державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві Медведєва О.В. до розгляду. Розгляд скарги призначено на 30.07.2013 р.

У судове засідання 30.07.2013 р. з'явився державний виконавець Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві Медведев О.В., вимог ухвал суду не виконав та зазначив, що ухвалу суду за резолюцією керівництва йому передано лише у день засідання, за таких підстав він не встиг підготувати витребувані документи для подачі до суду вчасно.

У судовому засіданні 30.07.2013 р. розгляд скарги та заяви перенесено у зв'язку із чим оголошено перерву у судовому засіданні до 20.08.2013р. для надання можливості Медведеву О.В. підготувати витребувані судом документи, необхідні для розгляду скарги та заяви по суті.

У судове засідання 20.08.2013 р. державний виконавець Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві Медведев О.В. не з'явився, особу яка його заміняє не направив, вимог ухвали повторно не виконав.

Ненадання витребуваних судом документів перешкоджає та не дає можливості суду дослідити докази необхідні для розгляду заяви Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві про заміну сторони у виконавчому провадженні та скаргу на дії головного державного виконавця ВДВС Дарницького РУЮ Медведєва О.В. по справі №56/141 за позовом Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в м. Києві до Відкритого акціонерного товариства «Пі Сі Бі Радіозавод» про стягнення 20 335,91 грн.

Згідно з ст. 4-5 Господарського процесуального кодексу України господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Рішення і постанови господарських судів приймаються іменем України.

Відповідно до ст. 30 Господарського процесуального кодексу України встановлено що у судовому процесі можуть брати участь посадові особи та інші працівники підприємств, установ, організацій, державних та інших органів, коли їх викликано для дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи. Ці особи мають право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, брати участь в огляді та дослідженні доказів. Зазначені особи зобов'язані з'явитись до господарського суду на його виклик, сповістити про знані їм відомості та обставини у справі, подати на вимогу Господарського суду пояснення в письмовій формі.

Відповідно до п. 4 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 18 березня 2008 року N 01-8/164 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права» із змінами і доповненнями неподання або несвоєчасне подання стороною у справі доказів з неповажних причин, спрямоване на затягування судового процесу, може розцінюватися господарським судом як зловживання процесуальними правами.

Відповідно до частини другої статті 22 ГПК сторони мають право, зокрема, подавати докази та брати участь в їх дослідженні.

Водночас частиною першою статті 33 ГПК передбачено обов'язок доказування кожною стороною тих обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, а статті 38 і 65 названого Кодексу уповноважують господарський суд в разі недостатності доказів витребувати їх, у тому числі в порядку підготовки справи до розгляду.

До того ж згідно з частиною третьою статті 22 ГПК сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Неподання або несвоєчасне подання доказів з неповажних причин, спрямоване на штучне затягування судового процесу, суперечить, зокрема, вимогам статті 6 Конвенції про захист праві людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи судом упродовж розумного строку.

Відповідні дії або бездіяльність з урахуванням обставин конкретної справи може розцінюватись господарським судом як зловживання процесуальними правами і тягти за собою, зокрема, такі наслідки:

- покладення на особу, що припустилася зловживання, державного мита незалежно від результатів вирішення спору (частина друга статті 49 ГПК);

- стягнення штрафу з винної сторони в доход Державного бюджету України (пункт 5 статті 83 ГПК);

- винесення у встановленому порядку окремої ухвали (стаття 90 ГПК).

Така ж позиція викладена і у Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 15.03.2010 р. № 01-08/140 «Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві»

Відповідні дії або бездіяльність з урахуванням конкретних обставин справи може тягти за собою, зокрема, такі наслідки як винесення у встановленому порядку окремих ухвал (статті 90 ГПК).

Дана бездіяльність Відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві порушує норми ст. 124 Конституції України, ст. ст. 4-5. ЗО Господарського процесуального кодексу України, та створює перешкоди суду у здійсненні правосуддя.

Фактично державний виконавець самоусунувся від вчинення покладених на нього обов'язків та грубо порушив норми ст. 124 Конституції України щодо обов'язковості виконання судових рішень.

Відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України господарський суд, виявивши при вирішенні господарського спору порушення законності або недоліки в діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу, виносить окрему ухвалу.

Окрема ухвала надсилається відповідним підприємствам, установам, організаціям, державним та іншим органам, посадовим особам, які несуть відповідальність за ухилення від виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі.

За таких обставин, господарський суд міста Києва виносить на адресу начальника Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві окрему ухвалу про необхідність усунення викладених порушень та недоліків в роботі Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві та налагодження його діяльності в сфері вчасного, належного та повного виконання вимог ухвал суду та дотримання законності при виконанні судових рішень.

Керуючись статтями 86, 90 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Начальнику Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві (03056. м. Київ. вул. Виборзька, 32) усунути порушення в діяльності Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві в частині виконання вимог ухвал господарського суду міста Києва та дотримання законності при виконанні судових рішень.

2. Окрему ухвалу направити начальнику Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві.

3. Зобов'язати начальника Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві повідомити господарський суд міста Києва про результати розгляду даної окремої ухвали до 06.09.2013 року.

Головуючий суддя В.В. Джарти

Суддя М.Є. Літвінова

Суддя Л.Г. ІІукшин

Дата ухвалення рішення 20.08.2013
Зареєстровано 12.09.2013
Оприлюднено 13.09.2013

Судовий реєстр по справі 56/141

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.04.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.03.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.02.2014 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.01.2014 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.12.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.10.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.08.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 01.07.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.05.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 19.08.2009 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 08.07.2008 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 11.09.2007 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону