ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 88000, м.Ужгород, вул.Коцюбинського, 2-а            тел.: 61-72-21

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"19" вересня 2011 р.                                     Справа № 5008/505/2011

     

За заявою Управління Пенсійного фонду України в Берегівському районі, м.Берегове та

Берегівської об”єднаної державної податкової інспекції, м.Берегове

до Державного підприємства “Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України”  (Закарпатська область, м.Берегове, вул.Суворова, 33; код ЄДРПОУ 00724815, р/р 26000300252 в ЗОУ ВАТ “Держощадбанк України”, МФО 312364)  (поштова адреса: 90252, Берегівський район, с.В.Бакта, пр.Свободи, 4)

про банкрутство,

Суддя   Й.Й. Кадар

Представники:

Від ініціюючого кредитора (УПФУ в Берегівському районі) –не з‘явився,

Від ініціюючого кредитора (Берегівська ОДПІ) –ОСОБА_1, представник за довіреністю №14 від 19.04.2011р.,

Від кредитора (ПАТ "КБ "Надра" в особі філії Ужгородське РУ) –ОСОБА_2, головний юрисконсульт довіреність від 14.07.2011 р.,

Від боржника –Буря В.В., в.о. директора,

Від прокуратури Закарпатської області –Онуфрій В.І., прокурор відділу представництва інтересів громадян та держави в судах прокуратури Закарпатської області,

Від сектору з питань банкрутства у Закарпатській області –ОСОБА_5, член комісії з проведення ліквідації Сектору з питань банкрутства, головний спеціаліст-юрисконсульт,

Розпорядник майна –Бахтин В.В., арбітражний керуючий,   

Суть спору: розгляд справи у попередньому засіданні по розгляду реєстру вимог кредиторів у справі №5008/505/2011 про банкрутство Державного підприємства “Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України”  (Закарпатська область, м.Берегове, вул.Суворова, 33; код ЄДРПОУ 00724815, р/р 26000300252 в ЗОУ ВАТ “Держощадбанк України”, МФО 312364)  (поштова адреса: 90252, Берегівський район, с.В.Бакта, пр.Свободи, 4) відповідно до положень ст. 15 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,

ВСТАНОВИВ:

          На виконання ухвали господарського суду Закарпатської області №5008/505/2011 від 26.05.2011 року ініціюючим кредитором розміщено оголошення в офіційному друкованому органі  „Голос України” №105 (5105) від 10.06.2011 року про порушення справи про банкрутство Державного підприємства “Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України”  (Закарпатська область, м.Берегове, вул.Суворова, 33; код ЄДРПОУ 00724815, р/р 26000300252 в ЗОУ ВАТ “Держощадбанк України”, МФО 312364)  (поштова адреса: 90252, Берегівський район, с.В.Бакта, пр.Свободи, 4).

На виконання вимог ухвали суду розпорядником майна Бахтин В.В. подано суду для розгляду реєстр вимог кредиторів та відповідне рішення, з якого вбачається часткове визнання боржником вимог ПАТ „КБ „Надра” в особі філії ПАТ „КБ „Надра” Ужгородське РУ в розмірі 533 318,23 грн. проти заявлених 1069063,28 грн.

          Однак, у зв”язку з тим, що, в порушення вимог п. 9 ст. 13, п. 3 ст. 14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, розпорядником майна не подано відповідне рішення про наслідки розгляду заявлених кредиторських вимог (визнання боржником чи відхилення (заперечення) з обґрунтуванням підстав), письмові повідомлення заявникам та суду про результати розгляду кредиторських вимог, що перешкоджало розгляду судом у судовому засіданні 02.08.2011р. вимог вказаного кредитора, розгляд вимог ПАТ КБ „Надра”  в особі філії ПАТ КБ „Надра” Ужгородське РУ ухвалою суду від 02.08.2011р. було відкладено.

          На виконання вимог вищеприведеної ухвали боржником подано господарському суду письмові заперечення, згідно з яким вимоги вказаного кредитора в заявленому розмірі - 535745,05грн. не визнано, з огляду на те, що склад і розмір грошових зобов”язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов”язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.  

          В свою чергу, уповноважений представник кредитора ПАТ „КБ „Надра” в особі філії ПАТ „КБ „Надра” Ужгородське РУ,  у судовому засіданні 19.09.2011р. подав суду розрахунок заборгованості станом на 26.04.2011р., тобто станом на день порушення провадження у даній справі. Згідно поданого розрахунку загальна заборгованість по кредитному договору станом на 26.04.2011р. становить 1036253,87грн., в тому числі: 449996,64грн. –по тілу кредиту, 302185,27грн. –прострочка по відсоткам, 108221,52грн. –пеня, 175850,44грн. –сума розрахованого індексу інфляції.

          Боржником та розпорядником майна у судовому засіданні вимоги ПАТ „КБ „Надра” в особі філії ПАТ „КБ „Надра” Ужгородське РУ визнаються в сумі 1036253,87 грн. згідно поданого кредитором  в судовому засіданні розрахунку заборгованості.

Судовим розглядом вимог кредитора встановлено наступне:

          ПАТ „КБ „Надра” в особі філії ПАТ „КБ „Надра” Ужгородське РУ, м.Ужгород звернулося до суду із заявою №1850 від 29.06.2011р. про визнання кредитором Державного підприємства “Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України”  та просить визнати його конкурсним кредитором з вимогами на загальну суму 1069063,28грн.

          Згідно уточненого розрахунку, поданого у судовому засіданні 19.09.2011р. представником кредитора, заборгованість перед  ПАТ „КБ „Надра” в особі філії ПАТ „КБ „Надра” Ужгородське РУ, м.Ужгород станом на 26.04.2011р. становить 1036253,87грн., в тому числі: 449996,64грн. –по тілу кредиту, 302185,27грн. –прострочка по відсоткам, 108221,52грн. –пеня, 175850,44грн. –сума розрахованого індексу інфляції.

          Вимоги заявника в сумі 1036253,87грн. грунтуються та підтверджуються  Договором кредитної лінії від 21.07.2006р., рішення господарського суду Закарпатської області від 05.02.2009р. №16/212, розрахунком заборгованості, іншими доказами доданими до матеріалів справи.   

Приймаючи до уваги те, що вказані вимоги кредитора згідно з п. 1 ст.14 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, є конкурсними, знайшли своє підтвердження матеріалами справи, визнані боржником та розпорядником майна, підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів розпорядником майна у наступному складі та розмірах з достатніх підстав.

Керуючись ст.ст.1,5,14,15 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст.4-1,86 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1. Визнати ПАТ „КБ „Надра” в особі філії ПАТ „КБ „Надра” Ужгородське РУ (Закарпатська область, м.Ужгород, Слов”янська набережна, 13) конкурсним кредитором Державного підприємства “Дослідне господарство Закарпатського інституту агропромислового виробництва національної академії аграрних наук України”  (Закарпатська область, м.Берегове, вул.Суворова, 33; код ЄДРПОУ 00724815, р/р 26000300252 в ЗОУ ВАТ “Держощадбанк України”, МФО 312364)  (поштова адреса: 90252, Берегівський район, с.В.Бакта, пр.Свободи, 4) з вимогами на суму 1036253,87грн., в тому числі: 449996,64грн. –по тілу кредиту (четверта черга), 302185,27грн. –прострочка по відсоткам (четверта  черга), 108221,52грн. –пеня (шоста черга), 175850,44грн. –сума розрахованого індексу інфляції (шоста черга).

2. Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі - не розглядаються і вважаються погашеними. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

3. Дату скликання зборів кредиторів, визначену п. 6 резолютивної частини ухвали господарського суду від 26.05.2011 №5008/505/2011, перенести на 29.09.2011 року.

4. На вирішення зборам кредиторів поставити питання, перелік яких передбачено ст. 16 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржика або визнання його банкрутом.

5. Розпоряднику майна  в  термін до 20.10.2011 року  подати суду відомості про результати проведення зборів кредиторів (протокол засідання) відповідно до вимог ст.16 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

6. Вирішення питання про подальше провадження у справі про банкрутство призначити на  15.11.2011 р. на 10 год. 00 хв. (відповідно до п. 7 резолютивної частини ухвали господарського суду №5008/505/2011 від 26.05.2011 року) .

7. Копію ухвали надіслати кредитору, боржнику, розпоряднику майна         Бахтину В.В., прокурору, державному органу з питань банкрутства.

     Суддя                                                                              Й.Й.Кадар

Дата ухвалення рішення 19.09.2011
Зареєстровано 28.09.2011
Оприлюднено 28.09.2011

Судовий реєстр по справі 5008/505/2011

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 15.08.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.07.2012 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.07.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 14.06.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.05.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 22.05.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 05.04.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 06.03.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 01.02.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 23.01.2012 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 19.09.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 29.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 02.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 02.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 02.08.2011 Господарський суд Закарпатської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону