КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Справа № 4-84/12

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2012 року м. Коросте нь

Суддя Коростенського міськрайонного суду Житомир ської області Коренюк В. П., ро зглянувши подання старшого с лідчого СВ Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області Сільченко В.І. по кримінальній справі № 100064/12, про надання дозволу на роздрукі вку вхідних та вихідних дзві нків з мобільного терміналу, -

В С Т А Н О В И В:

12 жовтня 2011 року, біля 21.00 год ини, ОСОБА_2, за попередньо ю змовою з ОСОБА_3, направл еною на розбійний напад, знах одячись на польовій дорозі м іж с. Іскорость та с. Ходачки К оростенського району Житоми рської області, із застосува нням насильства, небезпечног о для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, яке вираз илось в нанесенні чисельних ударів кулаками рук та ногам и по тілу ОСОБА_4, здійснил и розбійний напад на ОСОБА_ 4 та заволоділи майном оста ннього на суму біля 2000 гривень .

16 лютого 2012 року по даному фак ту СВ Коростенського МВ УМВС порушено кримінальну справу № 100064/12 за ст.187 ч.2 КК України.

28 лютого 2012 року СВ Коростенс ького МВ УМВС порушено кримі нальну справу № 100064/12 відносно ОСОБА_5 і ОСОБА_3 за ст.187 ч. 2 КК України.

В ході проведення досудово го слідства та оперативно-ро зшукових заходів встановити місце знаходження викрадено го майна, а саме мобільного те лефону "НОКІА - 2710", серійний Н ОМЕР_1, не представилось мож ливим. Тому для встановлення істини по кримінальній спра ві, а також місця знаходження вказаного викраденого майна , інших осіб, які причетні до с коєння злочину, виникла необ хідність в отриманні в ТОВ ''Ас теліт" (Лайф) та приєднанні до справи роздруківок вхідних і вихідних телефонних дзвінкі в мобільного зв'язку, включаю чи нульові з'єднання, абонент ів, здійснених в період з 12 жов тня 2011 року по 10 квітня 2012 року з м обільного терміналу ІМЕІ Н ОМЕР_1 з прив'язкою до базови х станцій.

Розглянувши матеріали кри мінальної справи в сукупност і з поясненнями слідчого, яки й підтримав вказане подання, вважаю що воно підлягає задо воленню, оскільки необхідно отримати зазначені дані для встановлення істини в справі .

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст.66, 177, 178 КПК України , суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання стар шого слідчого СВ Коростенськ ого МВ УМВС України в Житомир ській області Сільченко В.І . по кримінальній справі № 100 064/12, про надання дозволу на роз друківку вхідних та вихідних дзвінків з мобільного термі налу - задовольнити.

Надати дозвіл на отри мання у ТОВ ''Астеліт" (Лайф) роз друківки вхідних та вихідних дзвінків мобільного терміна лу ІМЕІ НОМЕР_1 із зазначе нням номерів других абоненті в, часу та тривалості розмов, т ипу дзвінків, азимутів та адр ес базових станцій, які обслу говували зв' язок в період з 12 жовтня 2011 року по 10 квітня 2012 ро ку.

Постанова не оскаржу ється.

Суддя Коростенськог о міськрайонного суду

Житомирської області В.П. Коре нюк

З постановою ознайо млений (а) " ___ " _____________ 20 __ р. ______________________ _

(підпис)

Дата ухвалення рішення 17.04.2012
Зареєстровано 18.04.2012
Оприлюднено 18.04.2012

Судовий реєстр по справі 4-84/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 23.12.2012 Ленінський районний суд м. Луганськ Кримінальне
Постанова від 19.12.2012 Первомайський міський суд Луганської області Кримінальне
Постанова від 05.10.2012 Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області Кримінальне
Постанова від 23.08.2012 Шевченківський районний суд м. Чернівців Кримінальне
Постанова від 19.06.2012 Хотинський районний суд Чернівецької області Кримінальне
Постанова від 01.06.2012 Кам’янобрідський районний суд м. Луганська Кримінальне
Постанова від 17.04.2012 Коростенський міськрайонний суд Житомирської області Кримінальне
Ухвала від 11.04.2012 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 16.03.2012 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 15.03.2012 Оболонський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 08.02.2012 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 24.01.2012 Корольовський районний суд м. Житомира Кримінальне
Постанова від 17.01.2012 Соснівський районний суд м.Черкас Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4-84/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону