ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

32/55-08

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  

10.07.08р.

Справа № 32/55-08

За позовом: Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, м.Дніпропетровськ

До: Товариства з обмеженою відповідальністю „Кварц”, м. Верхньодніпровськ

Третя особа без самостійних позовних вимог : Верхньодніпровська  райдержадміністрація,   м. Верхньодніпровськ                    

Про: про розірвання  договору

Та

За зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „Кварц”,                                   м. Верхньодніпровськ

До: Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, м.Дніпропетровськ

Про: визнання недійсними угод

                                                                                                                 Суддя  Васильєв О.Ю.             

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача: Бойко Г.С. ( дов. від 03.03.08 р. );

Від відповідача: Секрет О.О. ( дов. від 30.05.06 р. );

Від третьої особи: не з'явився

                                                                  СУТЬ СПОРУ:

             Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області звернулося до суду з позовом до ТОВ „Кварц”  про  розірвання  договору купівлі-продажу об'єкту незавершеного будівництва  та повернення до державної власності вищезазначеного об'єкту незавершеного будівництва. Позовні вимоги обґрунтовані посиланням на порушення відповідачем вимог умов договору в частині своєчасного вводу об'єкту в експлуатацію.

          ТОВ „Кварц”  позов не визнало та подало зустрічний позов до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області про визнання недійсними додаткових угод до вищезазначеного договору  купівлі - продажу об'єкту незавершеного будівництва, посилаючись на невідповідність умов додаткових угод, якими були встановлені терміни закінчення будівництва об'єкту, приписам Закону України „Про приватизацію невеликих державних підприємств ( малу приватизацію)” .

Верхньодніпровська  райдержадміністрація, залучена до участі у справі в якості третьої особи за власною ініціативою суду, проти задоволення позовних вимог Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області заперечувала та підтримала зустрічний позов ТОВ „Кварц”, зазначаючи у письмових поясненнях, що в грудні 2007 р. за заявою ТОВ „Кварц” була створена державна приймальна комісія з прийняття об'єкта в експлуатацію. Але в ході роботи комісії об'єкт був визнаний неготовим  для прийняття в експлуатацію через виявлені недоліки, перелік яких, а також заходів, які необхідно виконати для пред'явлення закінченого будівництвом об'єкту були наведені у відповідному листі від 28.12.07 р. № 3/444. Одночасно в червні 2008 р. ТОВ „Кварц” до Верхньодніпровської райдержадміністрації було надано експертний висновок № 56 від 02.06.08 р.  дослідження несучих та огороджувальних конструкцій „Енергокорпусу”, із змісту якого вбачається, що роботи по реконструкції об'єкту проведені у відповідності із розробленим проектом реконструкції, а будівля відповідає державним нормам, стандартам та законодавству щодо забезпечення вимог протипожежної безпеки, санітарно - гігієнічним вимогам, вимогам освітлення, необхідним для прийняття не житлового приміщення такого типу в експлуатацію; що дозволяє зробити висновок, що ТОВ „Кварц” усунуті недоліки, виявлені під час роботи державної приймальної комісії 24-28 грудня 2007 р., а сам об'єкт після додаткового виходу комісії на місце може бути прийнятий в експлуатацію . Окрім того представник Верхньодніпровської  райдержадміністрації в судовому засіданні по справі наголошував на важливості виробничо-господарської діяльності ТОВ „Кварц” для міста Верхньодніпровська, оскільки у зв'язку із прийняттям господарським судом рішення про ліквідацію Державного підприємства „Завод Керміконд” постало питання про передачу об'єктів соціальної сфери в комунальну власність. Одним із складних для передачі об'єктів підприємства є регіональна каналізаційна станція, яка працює до цього часу завдяки ТОВ „Кварц”. Районна державна адміністрація неодноразово зверталася з клопотаннями до регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області про продовження терміну вводу в експлуатацію „Енергоблоку” ТОВ „Кварц”( об'єкту незавершеного будівництва, придбаного відповідачем за спірним договором купівлі-продажу ), оскільки це забезпечить безперебійну роботу каналізаційної насосної станції.

           По справі оголошувались перерви з 10.06.08 р. до 19.06.08 р. та з 01.07.08 р. до 10.07.08 р.   

   Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

            23.06.98 р. Регіональним відділенням ФДМУ по Дніпропетровській області в газеті „Зоря” було опубліковане оголошення ( інформація ) про продаж за конкурсом об'єкта незавершеного будівництва –енергоблоку заводу „Керміконд”, м. Верхньодніпровськ. Умовами продажу цього об'єкту були наступні: виконати комплекс робіт по закінченню будівництва енергокорпусу у встановлені нормативні строки; здійснити монтаж інженерного та енергетичного обладнання. необхідного для забезпечення життєдіяльності заводу; закінчити будівництво об'єкта із збереженням його початкового профілю. ТОВ „Кварц” в установлений строк подало до Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області відповідну заяву про участь у конкурсі та „ Бізнес - план закінчення будівництва та вводу в експлуатацію енергокорпусу заводу „Керміконд”, який передбачав ( поміж-іншим ) і ввід об'єкту в експлуатацію у першому кварталі 2000 р. За певних обставин конкурс з продажу вищезазначеного об'єкту не відбувся та було оголошено про аукціон з продажу об'єкта незавершеного будівництва –енергоблоку заводу „Керміконд”, м. Верхньодніпровськ.

           Відповідно до приписів Закону України „Про приватизацію невеликих державних                  підприємств (малу приватизацію)”  ( в редакції, що діяла на час укладання спірного договору купівлі-продажу ) встановлено 3 ( три ) способу приватизації  об'єктів малої приватизації  шляхом: викупу; продажу на аукціоні, за конкурсом ( ст.3 ); продаж об'єктів малої  приватизації  на  аукціоні  полягає  у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну ( ст.13 ); продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов - найвищу ціну ( ст.14 ).

          Тобто відмінність між цими двома способами приватизації полягає в тому, що при продажі об'єкта за конкурсом оцінюються запропоновані покупцями умови подальшої експлуатації об'єкта; а при продажі за аукціоном –лише найвища ціна за об'єкт, запропонована покупцями.  

           17.11.98 р. між  Регіональним відділенням ФДМУ по Дніпропетровській області ( продавець ) та ТОВ „Кварц” ( покупець ) за результатами проведеного аукціону було укладено договір № 1724  купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва на аукціоні ; у відповідності з умовами якого продавець передав у власність покупця об'єкт незавершеного будівництва –„Енергоблок заводу „Керміконд”, який розташований  на земельній ділянці площею 0,95 га та знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, 206.  Згідно з п.1.2. договору, право власності на об'єкт незавершеного будівництва переходить до покупця з часу нотаріального посвідчення договору. Договір посвідчено приватним нотаріусом 17.11.1998 р. Розділом 5 договору передбачено наступні обов'язки покупця: в установлений цим договором термін сплатити ціну продажу приватизації; в установлений цим договором термін прийняти об'єкт приватизації; закінчити будівництво об'єкта із збереженням його початкового призначення; здійснити монтаж інженерного та енергетичного обладнання, необхідного для забезпечення життєдіяльності заводу; на вимогу продавця покупець зобов'язаний надавати продавцю необхідні матеріали , відомості , документи  тощо про виконання умов цього договору; при зміні власника об'єкта приватизації покупець повинен покласти зобов'язання за даним  договором на нового власника та проінформувати продавця.  

           Пунктом 7.3. договору передбачено, що у разі невиконання покупцем умов цього договору продавець має право у встановленому порядку на розірвання договору та повернення об'єкта незавершеного будівництва у власність продавця.

            Відповідно до розділу 11 цього договору: зміна умов договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін  ( п.11.1.); усі зміни та доповнення до договору здійснюються тільки у письмовій формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в органах нотаріату  ( п.11.2. ); у разі невиконання однією із сторін умов цього договору він може бути змінений або розірваний на вимогу іншої сторони за рішенням суду або арбітражного суду ( п.11.3.)

            23.05.01 р. між сторонами була укладена додаткова угода № 1 до вищезазначеного договору №1724  купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва на аукціоні; 24.10.03 р. –додаткова угода № 2 до договору; 07.02.06 р. –додаткова угода № 3 та 22.06.06 р. –додаткова угода № 4 до цього договору; у відповідності з умовами яких на покупця покладено певні додаткові обов'язки: закінчити будівництво об'єкту енергоблоку з розташуванням на його площі виробництва по виготовленню електронних компонентів, засобів для медичної промисловості та товарів народного споживання та ввести його в експлуатацію до 30.04.06 р. ( згідно до умов додаткової угоди № 3 від 07.02.06 р. ). Додатковою угодою № 4 від 22.06.06 р.  термін будівництва та вводу в експлуатацію об'єкта незавершеного будівництва „Енергоблок заводу „Керміконд” продовжено до 01.12.07 р. згідно плану – графіку.

            В грудні 2007 р. за заявою ТОВ „Кварц” Верхньодніпровською райдержадміністрацією була створена державна приймальна комісія з прийняття об'єкта в експлуатацію. Але в ході роботи комісії об'єкт був визнаний неготовим  для прийняття в експлуатацію через виявлені недоліки, перелік яких, а також заходів, які необхідно виконати для пред'явлення закінченого будівництвом об'єкту, були наведені у відповідному листі від 28.12.07 р. № 3/444.

  

            Відповідно до приписів ст.23 Закону України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”: органи  приватизації  здійснюють  контроль  за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу, а в разі їх невиконання застосовують санкції, передбачені чинним законодавством, та можуть у  встановленому порядку порушувати питання про розірвання договору. На виконання вищезазначених вимог закону Регіональним відділенням ФДМУ по Дніпропетровській області було здійснено перевірку виконання відповідачем умов вищезазначеного договору купівлі-продажу та додаткових угод до нього, в результаті якої було складено відповідний акт поточної перевірки від 28.02.08 р., в якому було зазначено про не виконання покупцем ( відповідачем ) своїх обов'язків, покладених на нього додатковими угодами, а саме: відсутній дозвіл на виконання будівельних робіт, відомості  про здійснення нагляду з боку екологічної інспекції; об'єкт добудовано без узгодження проектно-кошторисної документації з контролюючими органами; не виконані додаткові будівельно-монтажні роботи у відповідності з проектом реконструкції „Енергоблок”; не усунуті недоліки, виявлені робочою комісією; відсутній акт державної комісії про введення закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію. Тобто основним зобов'язанням, не виконаним покупцем ( відповідачем ) є  не введення об'єкту в експлуатацію в установлений додатковими угодами до договору термін .

Листом від 13.03.08 р. № 10 ТОВ „Кварц” звернулося до Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області із клопотанням про перенесення строків вводу в експлуатацію об'єкта незавершеного будівництва –„Енергоблок заводу „Керміконд”, до 31.12.08 р.  Але враховуючи приписи п.2.2. наказу ФДМУ від 29.10.98 р. № 2041 „Про впорядкування процедури внесення змін до договорів купівлі-продажу” ( пропозиція, що надійшла після виявлення факту  невиконання умов договору купівлі-продажу, не розглядається ), це клопотання відповідача було залишено позивачем без задоволення.

Під час розгляду спору у цій справі, в червні 2008 р. ТОВ „Кварц” до Верхньодніпровської райдержадміністрації було надано експертний висновок № 56 від                   02.06.08 р.  дослідження несучих та огороджувальних конструкцій „Енергокорпусу”, із змісту якого вбачається, що роботи по реконструкції об'єкту проведені у відповідності із розробленим проектом реконструкції, а будівля відповідає державним нормам, стандартам та законодавству щодо забезпечення вимог протипожежної безпеки, санітарно - гігієнічним вимогам, вимогам освітлення, необхідним для прийняття не житлового приміщення такого типу в експлуатацію; що дозволяє зробити висновок, що ТОВ „Кварц” усунуті недоліки, виявлені під час роботи державної приймальної комісії 24-28 грудня 2007 р., а сам об'єкт після додаткового виходу комісії на місце може бути прийнятий в експлуатацію. Окрім того представник Верхньодніпровської  райдержадміністрації в судовому засіданні по справі наголошував на важливості виробничо-господарської діяльності ТОВ „Кварц” для міста Верхньодніпровська, оскільки у зв'язку із прийняттям господарським судом рішення про ліквідацію Державного підприємства „Завод Керміконд” постало питання про передачу об'єктів соціальної сфери в комунальну власність. Одним із складних для передачі об'єктів підприємства є регіональна каналізаційна станція, яка працює до цього часу завдяки ТОВ „Кварц”. Районна державна адміністрація неодноразово зверталася з клопотаннями до регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області про продовження терміну вводу в експлуатацію „Енергоблоку” ТОВ „Кварц”( об'єкту незавершеного будівництва, придбаного відповідачем за спірним договором купівлі-продажу ), оскільки це забезпечить безперебійну роботу каналізаційної насосної станції.

Загальні підстави  і наслідки недійсності угод встановлені  ст. 215 ЦК України, за якою підставою недійсності правочину є  недодержання  в  момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Статтею 203 ЦК України встановлені загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності право чину, а саме: зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Вирішуючи спори про визнання угод недійсними, суд встановлює наявність тих обставин, з якими закон пов'язує визнання угод недійсними, а саме : відповідність змісту угод вимогам закону; додержання встановленої форми угоди; правоздатність сторін за угодою; наявність вільного волевиявлення учасника право чину та відповідність його внутрішній волі,  та інші обставини.

Відповідно до приписів ч.3 ст. 23 Закону України „Про приватизацію невеликих державних  підприємств (малу приватизацію)”: до  договору купівлі-продажу об'єкту малої приватизації включаються  зобов'язання  сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання. Тобто включення до цього договору додаткових умов, які не були передбачені умовами аукціону, за результатами якого було укладено відповідний договір купівлі-продажу об'єкту незавершеного будівництва ( навіть якщо ці додаткові умови були включені за ініціативою покупця ), суперечить вимогам цього Закону .

Оцінюючи спірні додаткові угоди №№ 1, 2,3,4 до вищезазначеного договору № 1724  купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва на аукціоні від 17.11.98 р. з точки зору наявності обставин, з якими закон пов'язує визнання угод недійсними, господарський суд дійшов висновку, що зміст цих додаткових угод не відповідає вимогам ч.3 ст. 23 Закону України „Про приватизацію невеликих державних  підприємств (малу приватизацію)”; окрім того під час укладання цих додаткових угод волевиявлення ТОВ „Кварц” ( учасника право чину)  не було вільним і не відповідало його внутрішній волі. Враховуючи вищезазначене ,суд дійшов висновку про обґрунтованість зустрічних позовних вимог ТОВ „Кварц”, а тому спірні додаткові угоди до договору купівлі-продажу № 1724  купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва на аукціоні від 17.11.98 р. підлягають визнанню недійсними .

          Відповідно до приписів ст.216 ЦК України: недійсний  правочин  не створює юридичних наслідків,  крім тих, що пов'язані з його недійсністю. Згідно до вимог ст.236 цього Кодексу : нікчемний правочин або правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення. Якщо за недійсним правочином права та обов'язки передбачалися лише на майбутнє, можливість настання їх у майбутньому припиняється. Враховуючи вищевикладене, обов'язки ТОВ „Кварц” щодо введення об'єкту в експлуатацію в установлений додатковими угодами до договору термін припиняються; а тому позовні вимоги Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області про розірвання договору купівлі-продажу № 1724 об'єкту незавершеного будівництва від 17.11.98 р . та про зобов'язання ТОВ „Кварц” повернути об'єкт до державної власності ( обґрунтовані посиланням на невиконання обов'язків, встановлених додатковими угодами, що визнані судом недійсними ) задоволенню не підлягають .

            Враховуючи, що спір виник внаслідок неправильних дій ТОВ „Кварц”,  керуючись вимогами ст.49 ГПК України, суд покладає господарські витрати по справі на ТОВ „Кварц”.

             На підставі вищезазначеного, керуючись вимогами ст.ст.49,82-85 ГПК України, господарський суд ,-

ВИРІШИВ :

1.          В задоволенні позовних вимог Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області про розірвання договору купівлі-продажу № 1724 об'єкту незавершеного будівництва від 17.11.98 р. та про зобов'язання ТОВ „Кварц” повернути об'єкт до державної власності відмовити.

2.          Задовольнити зустрічний позов ТОВ „Кварц” до Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області та визнати недійсними додаткові угоди № 1 від 23.05.01 р., № 2 від 24.10.03 р., № 3 від 07.02.06 р. та № 4 від 22.06.06 р.  до договору купівлі-продажу продажу № 1724 об'єкту незавершеного будівництва від 17.11.98р., укладеного між сторонами .

Суддя                                                                                                        Васильєв О.Ю.

Дата ухвалення рішення13.07.2008
Оприлюднено12.11.2008

Судовий реєстр по справі —32/55-08

Постанова від 26.03.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Удовиченко О. С.

Ухвала від 24.03.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Удовиченко О. С.

Ухвала від 27.02.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Удовиченко О. С.

Ухвала від 07.02.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Удовиченко О. С.

Постанова від 24.12.2010

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Поліщук Л.В.

Ухвала від 30.11.2010

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Поліщук Л.В.

Ухвала від 21.11.2010

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Поліщук Л.В.

Рішення від 11.11.2010

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Грабован Л.І.

Ухвала від 26.10.2010

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Грабован Л.І.

Ухвала від 17.09.2010

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Удовиченко О. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні