Рішення
від 15.09.2008 по справі 29/201
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

29/201

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №  29/201

15.09.08

За позовом     Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу

                        Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

до                     Товариства з обмеженою відповідальністю «Матінка»

про                   стягнення заборгованості                                                                                                              

                                                                                                    Суддя Усатенко І.В.

Представники сторін:

від позивача:          Стецина І.В. (довіреність № 049-16/16/4244 від 21.05.2008р.);

від відповідача:     не зявились;

15.09.2008р. у судовому засіданні, за згодою позивача у відповідності до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  звернулось до суду з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Матінка»412660,00 грн. в тому числі 4011500,00 грн. заборгованості з урахуванням індексу інфляції та 601160 грн. пені.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що  відповідачем за укладеним договором № 269 від 06.04.2007р. не виконані зобовязання щодо сплати у строк з квітня 2007р. по червень 2007р. включно, пайового внеску у сумі 3290040,00 грн.  Оскільки має місце невиконання відповідачем договірних зобов'язань позивач просить стягнути в судовому порядку суму заборгованості з урахуванням індексу інфляції та пеню нараховану за період 6 місяців станом на 11.04.2008р..

Відповідач надав письмові пояснення, в яких зазначає, відповідач неодноразово звертався до позивача з пропозиціями щодо перенесення строку здійснення пайового внеску, проте позивач відповіді на пропозицію не надав, що призвело до штучного збільшення розміру збитків. У зв"язку з таким обставинами та керуючись ч. 2 ст.616 ЦК України, суд має право зменшити розмір збитків та неустойки, якщо кредитор умисно або з необережності сприяв збільшенню розміру збитків, завданих порушенням зобов"язання. Крім того, позивач зазначає, що стосовно нарахування  пені за укладеним договором повинна бути застосована ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов"язань": розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ. Отже, розмір пені складає 263565,84 грн.

Розглянувши подані документи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до рішення Київської міської ради „Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва” від 27.02.2003 № 271/431 (із змінами та доповненнями) між Головним управлінням економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації  та ТОВ "Матінка" (забудовник) 06.04.2007 року укладений договір № 269, предметом якого, відповідно до п.1.1., є сплата забудовником (яким є відповідач у справі) пайової участі (внесків) на створення інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку із будівництвом житлового комплексу з вбудованим офісним приміщенням загальною площею 1110,00 кв.м. та підземним паркінгом загальною площею 2920,00 кв. м. по вул. Львівській, 26 у Святошинському районі міста Києва.

Відповідно до п. 1.2 договору розмір пайового внеску, згідно  з розрахунками 1, 2, 3 становить 3 290,04 тис. грн..

Розділом 2 договору визначено, що забудовник зобов'язаний, зокрема:  перерахувати Управлінню Держказначейства у м. Києві пайовий внесок у сумі 3290, 04 тис. грн.  (без ПДВ) в термін з квітня 2007р. по червень 2007р. включно, рівними частками щомісячно, але не пізніше 28 числа на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального фонду міського бюджету.  

Згідно з п.1 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної або інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (Додаток №1 до рішення Київської міської ради №271/431 від 27.02.2003р. “Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної або інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва”) пайова участь (внесок) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста являє собою одноразовий внесок, який інвестор має сплатити до бюджету м. Києва без урахування ПДВ що діє на дату сплати. Сплата даних внесків покладається на інвесторів (забудовників), що здійснюють на території міста Києва будівництво або реконструкцію будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності.

Відповідно до п.4.6 вищезазначених Нормативів пайовий внесок сплачується на підставі договору між містом (Управлінням) та інвестором (забудовником).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором.

Договір  є підставою виникнення цивільних прав і обов'язків (ст. 11, 626 ЦК України), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору (статті  526 ЦК України), а одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускаються (ст. 525 ЦК України).

Після подання забудовником документів, передбачених в пп. 2.1.3 щодо сплати пайового внеску в повному обсязі, з урахуванням положень розділу 3 та п. 4.1 надати довідку, оформлену відповідно до діючого порядку (пп. 2.2.1 Договору).

Згідно з розрахунком, наданим позивачем, заборгованість відповідача за Договором № 269 від 06.04.2007р. складає 4612,66 тис. грн., з них:  4011, 50 тис. грн. сума боргу з урахуванням індексу інфляції та 601,16 тис. грн. –пеня, нарахована за прострочення строків сплати пайових внесків відповідно до вимог п. 3.1 Договору.

Відповідач свої зобов'язання за Договором щодо внесення платежів за період з квітня 2007 року та станом на час вирішення спору не виконав, обумовлену суму пайового внеску не сплатив.

У п. 3.1.1 Договору передбачено, що у разі прострочення строків сплати пайових внесків забудовник сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка від нарахованої суми пайового внеску за кожну добу прострочення строку сплати.

Відповідно до п. 2.2.3 Договору позивач здійснює контроль за стягненням пені, передбаченої п.3.1.1 Договору.

Частиною 3 статті 549 Цивільного кодексу України визначено, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України  штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою НБУ, за увесь час користування грошовими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Згідно з п. 6 ст. 232 Господарського кодексу України  нарахування штрафних санкцій припиняється, якщо інше не встановлено законом або договором, через 6 місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Оскільки п. 3.1.1. договору від 06.04.2007р. № 269 не має вказівки на встановлення іншого строку припинення нарахування пені, ніж встановлено в ст. 232 Господарського кодексу України, то нарахування штрафних санкцій припиняється зі спливом 6 місяців.

Судом не приймаються доводи відповідача, про  облік пені за подвійною ставкою НБУ з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України розмір пені визначається обліковою ставкою НБУ, якщо інше не встановлено законом або договором.

Як вже зазначалось вище, договором  № 269 передбачена пеня у розмірі 0,1 відсотка    від нарахованої суми пайового внеску за кожну добу прострочення строку сплати.

Також, згідно ч. 2 ст. 231 ГК України, яка є спеціальною нормою, у разі якщо порушено господарське зобов"язання, в якому хоча б одна сторона є суб"єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, штрафні санкції за порушення строків виконання зобов"язання застосовуються , якщо інше не передбачено законом або договором, у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.

За таких обставин,  пеня у розмірі 0,1 відсотка, передбачена як законом так і договором, а тому відсутні підстави застосовувати інший розмір  пені ніж тій який передбачений договором і законом.  

Як вбачається з розрахунку пені, наданому позивачем, розрахунок пені здійснений на суму пайового внеску з урахуванням індексу інфляції. Такий розрахунок пені визнається судом неправильним, оскільки  відповідно до п. 3.1.1 договору, забудовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від нарахованої суми пайового  внеску за кожну добу прострочення строку сплати, визначеного п. 2.1.1 цього договору, а п. 2.1.1 договору встановлено, що пайовий внесок становить 3290,04 тис. грн, який сплачується рівними частками.

Таким чином, розмір пені становить 598787,28 грн. (1096680,00*0,001*182 = 199595,76*3 (квітень 07р., травень 2007р., червень 2007р. )= 598787,28 грн.)

З огляду на вищевикладене,  вимога позивача про стягнення з відповідача пені у розмірі 0,1 відсотка від нарахованої суми пайового внеску за кожну добу прострочення строку сплати, підлягає задоволенню частково, а саме в частині 598787,28 грн..

Щодо вимог позивача про стягнення збитків від інфляції в сумі 1303,00 тис. грн., то відповідно до ст. 625 Цивільного Кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

Як обумовлено сторонами у п. 3.1.2 Договору розмір несплаченої частки пайового внеску сплачується інвестором у сумі, скоригованій позивачем на індекс інфляції від дати його розрахунку.

Методику розрахунку розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва затверджено рішенням Київської міської ради „Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва” від 27.02.2003 № 271/431 (підлягає застосуванню станом на час вирішення спору у редакції рішення Київської міської ради  від 28 грудня 2006р. № 530/587). При розрахунку суми пайового внеску передбачено застосування індексу, що враховує інфляцію з 01.01.2003 до початку місяця, в якому здійснюється розрахунок (п. 6 Нормативів для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної або інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва). Здійснений позивачем розрахунок суми заборгованості позивача з урахуванням індексу інфляції відповідає вимогам встановленим рішенням Київської міської ради „Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва” від 27.02.2003 № 271/431.

З урахуванням наведеного, вимога позивача про стягнення збитків від інфляції за період з 01.04. 2007р. по 01.03.2008р. в сумі 1303,00 тис. грн. за розрахунком позивача,  перевіреним судом,  підлягають задоволенню.

Враховуючи відсутність доказів повного перерахування суми пайового внеску у строк обумовлений договором, суд приходить до висновку про часткове задоволення  позовних вимог.  

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати позивача (25 500 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу) покладаються на відповідача.

Керуючись  ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Матінка» (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення,5а, код 19027734 з рахунку виявленого під час виконання судового рішення) на користь Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (01044, м. Київ, вул. Хрещатик 36, банк одержувача: Управління Державного казначейства у м. Києві, п/р 31517932700001, МФО 820019, код ЄДРПОУ 04633423) 4011500,00 грн. (чотири мільйони одинадцять тисяч п"ятсот) суми пайового внеску з урахуванням індексу інфляції та 598 787,28 грн. (п"ятост дев"яносто вісім тисяч сімсот вісімдесят сім тисяч гривень двадцять вісім копійок) пені.

3. В іншій частині позову відмовити.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Матінка» (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення,5а, код 19027734 з рахунку виявленого під час виконання судового рішення) на користь Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (01044, м. Київ, вул. Хрещатик 36, банк одержувача: Управління Державного казначейства у м. Києві, п/р 31517932700001, МФО 820019, код ЄДРПОУ 04633423)  24 985,00 грн. (двадцять чотири тисячи дев"яносто вісімдесят п"ять гривень) державного мита та 117,92 грн. (сто сімнадцять гривень дев"яносто дві коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішення набирає законної сили після  закінчення  десятиденного  строку з дня  його  підписання, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.

Суддя                                                                                                             І.В. Усатенко

                                                                                             дата підписання рішення 23.09.2008

СудГосподарський суд міста Києва
Дата ухвалення рішення15.09.2008
Оприлюднено26.11.2008
Номер документу2364729
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —29/201

Ухвала від 05.11.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Могилєвкін Ю.О.

Ухвала від 29.07.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Тихий П.В.

Ухвала від 14.07.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Тихий П.В.

Ухвала від 07.06.2010

Господарське

Господарський суд Харківської області

Тихий П.В.

Ухвала від 13.10.2010

Господарське

Харківський апеляційний господарський суд

Могилєвкін Ю.О.

Ухвала від 08.11.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Риженко Т.М.

Ухвала від 19.10.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Риженко Т.М.

Ухвала від 21.09.2011

Господарське

Господарський суд Донецької області

Риженко Т.М.

Постанова від 17.08.2011

Господарське

Вищий господарський суд України

Костенко Т.Ф.

Ухвала від 16.05.2011

Господарське

Господарський суд Одеської області

Аленін О.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні