ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

         

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ

УКРАЇНИ

"17" грудня 2008 р.

      Справа 

№ 32/55-08-2626

 

За позовом:

ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” 

Одеська обл., м. Кодима

до відповідача: ТОВ

„ЮТС-ПРОМ”, Одеська область, м. Іллічівськ

за участю третьої особи,

яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:

Виробничо-комерційного приватного підприємства „ЮТС” Одеська область, м.

Іллічівськ

за

участю третіх осіб, які не заявляють самостійних

вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_1

           ОСОБА_2

Про визнання недійсним рішення

загальних зборів учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ”, оформленого протоколом №8 від

21.05.2007р.

 

Суддя                                                             

Грабован Л.І.

 

Представники сторін:  

від позивача:  ліквідатор Симоненко О.П.

від відповідача: Колеснікова

М. В.

від третіх осіб: не з'явились.

 

Суть спору: Позивач

-ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів”  

в особі ліквідатора Симоненко О.П. звернувся до суду із позовом (т.1

а.с.2-3) до  ТОВ „ЮТС-ПРОМ”, в якому

просить визнати недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ”,

оформлене протоколом №8 від 21.05.2007р., посилаючись на те, що  одного із засновників -  ВКПП „ЮТС” було ліквідовано 23.12.2005р.

ухвалою господарського суду у справі №32/1-05-317, тому його виконавчі органи

та органи управління перестали існувати, тому участь представника ВКПП „ЮТС” у

зборах 21.05.2007р. протизаконна, ОСОБА_1 не мав повноважень та права приймати

рішення від його імені, як засновника. У запереченнях на відзив відповідача від

25.09.2008р. (т.1 а.с.82-84), позивач вказує, що керувався п.5 ст. 26 Закону

України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його

банкрутом”. Вважає виключення учасника з товариства без застосування наслідків,

передбачених ст.ст. 54, 55 Закону України „Про господарські товариства” та

виплати йому вартості частини майна товариства, пропорційній його частці у

статутному капіталі незаконним заволодінням чужим майном. Позивач також вказує

на необхідність вказівок у рішенні про виключення учасника із господарського

товариства причин такого виключення і зазначення фактів невиконання статутних

обов'язків, в чому полягає систематичність невиконання учасником товариства

його обов'язків, які саме дії (бездіяльність) учасника перешкоджають досягненню

цілей товариства. Вважає, що відсутність відповідних відомостей у рішенні про

виключення учасника з товариства може бути підставою  визнання такого рішення недійсним за позовом

даного учасника. При цьому позивач посилається на положення ч.2 ст. 23 Закону

України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його

банкрутом”, якою передбачено, що з дня прийняття постанови про визнання

боржника  банкрутом і відкриття

ліквідаційної процедури, припиняються повноваження органів управління майном банкрутом

щодо управління майном банкрута та керівник підприємства звільняється,  також припиняються повноваження власників

майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше.

В доповненні та уточненні до позову

від 10.11.2008р. (т.2 а.с.51-52) позивач вказує, що відповідно до протоколу №1

установчих зборів ТОВ „ЮТС-ПРОМ” від 30.06.2000р. розмір часток засновників

становив: ВКПП „ЮТС” 118414,10 грн. -35,16%; ВАТ „Кодимський завод будівельних

матеріалів 218365,79 грн. - 64,84%. Загальна сума 336 779,89 грн. Відповідно до

протоколу №2 зборів учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” від 17.08.2000р. після проведення

зборів розмір часток засновників став ВКПП „ЮТС” 150956,80 грн. -40,87%; ВАТ

„Кодимський завод будівельних матеріалів” 218 365,79  грн. -59,13%. Загальна сума 369322,59 грн.

ВКПП „ЮТС” зробило внесок, в результаті чого змінились частки, що не відповідає

вимогам законодавства. Згідно зі ст. 51 Закону України „Про господарські

товариства” додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у

статутному (складеному) капіталі, вказаної в установчих документах товариства,

якщо інше не передбачено установчими документами, як видно зі Статуту ТОВ

„ЮТС-ПРОМ” зміна вартості майна як внесок до статутного фонду товариства,

додаткові внески учасників не впливають на розмір частки у статутному фонді.

Відповідно до протоколу №3 зборів учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” від 16.10.2001р.

після проведення зборів розмір часток засновників став ВКПП „ЮТС” 295114,48

грн. -75%; ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” 98365,79  грн. -25%. Загальна сума внесків 393480,27

грн. На цих зборах було прийнято рішення передати на користь ВКПП „ЮТС” 120000

грн. частки ВАТ „Кодимського заводу будівельних матеріалів”, що є порушенням

закону та  прав інших акціонерів так к

голова правління Мудрик Г.Б. самовільно без згоди усіх акціонерів вирішив

передати частку ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” до ВКПП „ЮТС”,

крім того виникнення заборгованості не підтверджено. Також було прийнято

рішення про збільшення частки ВКПП „ЮТС” на 24157,68 грн. за рахунок

додаткового внеску, що також суперечить вимогам Закону. Відповідно до протоколу

№3 зборів учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” від 21.07.2007р. було прийнято рішення про

виключення ВАТ „Кодимський завод продтоварів” зі складу учасників  ТОВ „ЮТС-ПРОМ” та передачі його частки

ОСОБА_1; про вихід з ТОВ „ЮТС-ПРОМ” ВКПП „ЮТС” та передачі його частки ОСОБА_2;

перерозподіл часток у статутному фонді між учасниками товариства; затвердження

змін до Статуту ТОВ „ЮТС-ПРОМ” у зв'язку зі змінами у складі учасників та їх

державну реєстрацію. Пояснення третьої особи ОСОБА_2 щодо наявності договорів

позики позивач вважає такими, що не мають відношення до розгляду даної справи.

Ухвалою від 26.06.2008р. порушено

провадження у справі (т.1 а.с.1).

Ухвалою суду від 4.08.2008р. (т.1

а.с.32) до участі у справі було залучено ВКПП „ЮТС” в якості третьої особи, яка

не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, оскільки

рішення у справі може вплинути на його права та обов'язки, як засновника ТОВ

„ЮТС-ПРОМ”, викликано у засідання суду арбітражного керуючого ОСОБА_3 для

надання пояснень на позов.

15.08.2008р. арбітражний керуючий

ОСОБА_3 надав пояснення (т.1 а.с.40-41), в яких вказує, що ухвалою

господарського суду від 11.01.2005р. було порушено провадження  справі №32/1-05-317 про банкрутство ВКПП

„ЮТС”, 3.03.2005р. судом прийнято постанову про визнання відсутнього боржника

банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором

арбітражного керуючого ОСОБА_3 Інформацію про наявність у банкрута майна та

корпоративних прав ним виявлено не було. Ухвалою суд затвердив звіт ліквідатора

та припинив ВКПП „ЮТС”. На збори учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” 21.05.2007р. ОСОБА_3

не запрошено, повноваження ліквідатора на цей час були припинені.

Ухвалою голови суду від

26.08.2008р. (т.1 а.с.51) строк розгляду справи було продовжено до 26.09.2008р.

у відповідності зі ст. 69 ч.3 ГПК України.

Ухвалою від 25.09.2008р. (т.1

а.с.95) строк розгляду справи продовжено до 8.10.2008р. за клопотання сторін у

відповідності з п.4 ст. 69 ГПК України.

Ухвалою від 8.10.2008р. (т.1 а.с.111)

строк розгляду справи продовжено до 8.11.2008р. за клопотання сторін у

відповідності з п.4 ст. 69 ГПК України.

08.10.2008р. відповідачем подано

клопотання (т.1 а.с.109) про залучення до участі у справі учасників ТОВ

„ЮТС-ПРОМ” ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як третіх осіб, які не заявляють самостійних

вимог на предмет спору, у зв'язку з тим, що вони були присутніми на зборах

учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” 21.05.2007р. та можуть надати пояснення по суті справи

і рішення може вплинути на їх права та обов'язки.

Ухвалою від 22.10.2008р. (т.1

а.с.127) за клопотанням відповідача було залучено до участі у справі третіх

осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні

відповідача ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у відповідності зі ст. 27 Господарського

процесуального кодексу України.

Відповідач -ТОВ „ЮТС-ПРОМ” у

відзиві на позов від 22.09.2008р. (т.1 а.с.59-61) та доповненні до відзиву (т.1

а.с.103-105) позовні вимоги не визнає, посилаючись на наступні обставини.

Подання позову арбітражним керуючим ліквідатором ВАТ „Кодимський завод

будівельних матеріалів” Симоненко О.П. вважає перевищенням повноважень

ліквідатора та втручанням в діяльність іншого підприємства в порушення ст. 3

п.6 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання

його банкрутом”. Вказує, що рішення загальних зборів учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ”,

оформлене протоколом №8 від 21.05.2007р. прийнято до визнання ВАТ „Кодимський

завод будівельних матеріалів” банкрутом та призначення ліквідатора. Товариство

з обмеженою відповідальністю „ЮТС-ПРОМ” було створено відповідно до установчого

договору від 30.06.2000р., його засновниками були Відкрите акціонерне

товариство „Кодимський завод будівельних матеріалів” в особі голови правління

Мудрика Г.Б. та Виробничо-комерційне приватне підприємство „ЮТС” в особі

директора Кушніра О.В. За період діяльності товариства частки засновників у

статутному фонді змінювались та складали ВАТ „Кодимський завод будівельних

матеріалів” 25%, ВКПП „ЮТС” -75%. У відповідності зі ст. 64 Закону України „Про

господарські товариства”, рішенням загальних зборів учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ”

(протокол №8 від 21.05.2007р.) на підставі п.4.3 Статуту за систематичне

невиконання обов'язків учасника товариства та перешкоджання своїми діями

досягненню цілей товариства ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” було

виключено зі складу учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ”, а також згідно рішення власника

ВКПП „ЮТС” вийшло зі складу ТОВ „ЮТС-ПРОМ”, учасниками ТОВ „ЮТС-ПРОМ” є

ОСОБА_1-25% та ОСОБА_2-75%. На зборах були присутні учасники з часткою 75%,

збори є повноважними. Статут ТОВ „ЮТС-ПРОМ” у новій редакції зареєстрований

2.08.2007р. №1554105003000938. Посилаючись на норми ст. 104 ЦК України, ст. 22

Закону України „Про господарські товариства”, ст. 59 ГК України, довідку

відділу статистики у м. Іллічівську від 1.07.2008р. про те, що ВКПП „ЮТС”

зареєстровано у державному реєстрі підприємств та організацій, відповідач

вказує на те, що ВКПП „ЮТС” не припинено до цього часу. 19.08.2004р.

засновником та власником ВКПП „ЮТС” ОСОБА_1 було прийнято рішення про вихід зі

складу засновників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” та передачу належної йому частки у розмірі

75% ОСОБА_2, про що свідчить заява №7899 від 19.08.2004р. Повноваження

ліквідатора ВКПП „ЮТС” ОСОБА_3 були припинені та провадження у справі припинено

23.12.2005р. Ухвалою від 11.01.2005р., ухвалою від 23.12.2005р. повноваження

засновника та власника ВКПП „ЮТС” щодо розпорядження його часткою в статутному

фонді ТОВ „ЮТС-ПРОМ” не були припинені. В обґрунтування факту невиконання

обов'язків учасника товариства ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів”

відповідач посилається на постанову господарського суду про визнання банкрутом

його як відсутнього боржника від 13.08.2007р., згідно якої боржник не подає

податкову звітність, за адресою державної реєстрації не знаходиться. Посилаючись

на те, що ВКПП „ЮТС” до цього часу не виключено з реєстру та його діяльність не

припинена, а повноваження ліквідатора були припинені 23.12.2005р. судом,

засновник та власник ВКПП „ЮТС” мав повноваження щодо розпорядження його

часткою в статутному фонді ТОВ „ЮТС-ПРОМ.” 

Відповідач вважає рішення загальних зборів учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ”,

оформлене протоколом №8 від 21.05.2007р. дійсним та таким, що відповідає

діючому законодавству України та просить у позові відмовити.

У поясненнях від 5.11.2008р. (т.2

а.с.1-2) відповідач доповнює відзив та вказує, що згідно протоколу №8 від

21.07.2005р. виключено з ТОВ „ЮТС-ПРОМ” ВАТ „Кодимський завод продтоварів”,

який володіє 25% частки в статутному фонді та передано його частку ОСОБА_1.

Відповідно до договору позики №1 від 24.10.2001р., договору позики №2 від

24.10.2001р., договору позики №3 від 28.06.2002р., договору позики №4 від

15.07.2002р. та квитанцій від 20.10.2001р.,30.07.2002р., 19,07.2002р.,

19.07.2002р. ОСОБА_2 була надана позика ВАТ „Кодимський завод будівельних

матеріалів” . 18.05.2007р. ОСОБА_1 звернулась до загальних зборів ТОВ

„ЮТС-ПРОМ” з проханням повернути їй позичені кошти або надати корпоративні

права ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” в статутному фонді ТОВ

„ЮТС-ПРОМ” своєму чоловікові ОСОБА_1. Таким чином, боргові зобов'язання ВАТ

„Кодимський завод будівельних матеріалів перед ОСОБА_2 були погашені, частка

ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” в статутному капіталі ТОВ

„ЮТС-ПРОМ” виплачена.

Третя особа ОСОБА_1 письмових

пояснень не надав, усно у засіданні суду пояснив, що вважає рішення від

21.05.2007р. дійсним та таким, що відповідає чинному законодавству,  просить у позові відмовити.

Третя особа - ОСОБА_2надала

пояснення на позовну заяву (т.1 а.с.141-142), в яких вказує, що рішенням

загальних зборів учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” від 21.05.2007р. ВАТ „Кодимський

завод будівельних матеріалів” було виключено зі складу учасників за

систематичне невиконання обов'язків учасника товариства та перешкоджання своїми

діями досягненню цілей товариства; ВКПП „ЮТС” вийшло зі складу засновників, до

складу засновників увійшли громадяни ОСОБА_1 та ОСОБА_2, збори є повноважними,

оскільки на них були присутні учасники з часткою 75% голосів. В процесі

діяльності ВКПП „ЮТС” виникли боргові зобов'язання перед ОСОБА_2 та у зв'язку з

виходом його доля була передана їй, що підтверджується протоколом №8 від

21.05.2007р. Третя особа просить у позові відмовити, оскільки вважає рішення

дійсним та таким, що відповідає чинному законодавству, недійсність протоколу недоведеною

позивачем та вказує, що його відміна приведе до порушення її прав та законних

інтересів як засновника ТОВ „ЮТС-ПРОМ” та нанесе значних збитків як ТОВ

„ЮТС-ПРОМ” так і засновнику.

Розглянувши матеріали справи,

вислухавши представників сторін, оцінивши всі докази у їх сукупності,  суд 

встановив:

          Згідно

рішення засновників від 30.06.2000р., оформленого протоколом №1 установчих

зборів (т.1 а.с.10-12) засновники ТОВ „ЮТС-ПРОМ” ВАТ „Кодимський завод

будівельних матеріалів” в особі голови правління Мудрика Г.Б. та ВКПП „ЮТС” в

особі директора Кушніра О.В. вирішили заснувати Товариство з обмеженою

відповідальністю „ЮТС-ПРОМ”, підписати Установчий договір про створення та

діяльність; затверджено Статут ТОВ „ЮТС-ПРОМ”, призначено генеральним директором

ТОВ ОСОБА_1, за рахунок майнових внесків засновників створено статутний фонд

Товариства у розмірі 336 779,89 грн., у створенні статутного фонду з метою

формування цілісного майнового комплексу Товариства засновники взяли участь у

розмірах ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” вніс належне йому на

праві власності майно, яке оцінено засновниками у 218 365,79 грн. та ВКПП „ЮТС”

внесло належне йому на праві власності майно оцінене у 118 414,10 грн., розмір

часток засновників у статутному фонді склав: ВАТ „Кодимський завод будівельних

матеріалів” 64,84%, ВКПП ”ЮТС-35,16%.

Згідно наказу №1 від 5.07.2000р.

(т.1 а.с. 118) ОСОБА_1  приступив до

виконання обов'язків Генерального директора ТОВ „ЮТС-ПРОМ”.

Постановою господарського суду

Одеської області від 13.08.2007р. у справі №32/167-07-4680 (т.1 а.с.6-7)

визнано банкрутом ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів”, відкрито

відносно нього ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора ВАТ „Кодимський

завод будівельних матеріалів” 

арбітражного керуючого Симоненко О.П.

Постановою господарського суду

Одеської області від 3.03.2005р. у справі №32/1-05-317(т.2 а.с.93-95) визнано

банкрутом ВКПП „ЮТС”, як відсутнього боржника, який припинив діяльність, активи

якого відсутні, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, призначено

ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_3

Ухвалою господарського суду від

23.12.2005р. у справі №32/1-05-317 (т.1 а.с.8-9) затверджено звіт ліквідатора

та ліквідаційний баланс, припинено юридичну особу ВКПП „ЮТС”, провадження у

справі припинено.

21.05.2007р. оформлено протокол №8

зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „ЮТС- ПРОМ” (т.1

а.с.13-14), в яких, як вказано в протоколі, брало участь ВКПП „ЮТС” в особі

засновника ОСОБА_2, який відповідно до установчих документів товариства  володіє 75% голосів;          відсутній ВАТ „Кодимський завод

будівельних матеріалів”, який відповідно до установчих документів володіє 25%

голосів, запрошені: громадянка ОСОБА_1 На порядку денному було поставлено

чотири питання: 1)про виключення з ТОВ „ЮТС-ПРОМ” ВАТ „Кодимський завод

будівельних матеріалів” та передачу його частки ОСОБА_1; 2) про вихід з ТОВ

„ЮТС-ПРОМ” ВКПП „ЮТС” та передачі його частки ОСОБА_2; 3) розгляд питання щодо

перерозподілу часток у статутному фонді ТОВ „ЮТС-ПРОМ” між учасниками

товариства; 4)про затвердження змін до Статуту ТОВ „ЮТС-ПРОМ” у зв'язку із

змінами у складі учасників та їх державну реєстрацію.

По першому питанню вирішено

виключити зі складу ТОВ „ЮТС-ПРОМ” ВАТ „Кодимський завод будівельних

матеріалів”, який володіє 25% частки у статутному фонді згідно до п.4.3

Статуту, а саме за систематичне невиконання обов'язків Учасника Товариства та

перешкоджання своїми діями досягненню цілей Товариства та передати належну йому

частку, а саме 25% статутного капіталу, ОСОБА_1.

По другому питанню порядку денного

вирішено на підставі рішення власника ВКПП „ЮТС” №3 від 19.08.2004р. про вихід

зі складу ТОВ „ЮТС-ПРОМ” , яке володіє 75% частки в статутному фонді  дати згоду на вихід зі складу ТОВ „ЮТС-ПРОМ”

ВКПП „ЮТС”, яке володіє 75% частки в статутному фонді та передати належну йому

частку 75% статутного капіталу ОСОБА_2.

По третьому питанню вирішено

розподілити частки учасників в статутному фонді ТОВ „ЮТС-ПРОМ” ОСОБА_1 -25% (98

365,79 грн.); ОСОБА_2 75% (295 114,48 грн.)

По четвертому питанню вирішили

затвердити зміни до Статуту ТОВ „ЮТС-ПРОМ” та доручити проведення державної

реєстрації цих змін ОСОБА_2

Відповідно до Статуту ТОВ

«ЮТС-ПРОМ»(т.2 а.с.3-14), затвердженого Протоколом Установчих зборів

Засновників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” №1 від 30.06.2000р. та зареєстрованого у Реєстрі

суб'єктів підприємницької діяльності 05.07.2000р. за №04057043Ю0010227,

засновниками Товариства є Відкрите акціонерне товариство „Кодимський завод

будівельних матеріалів” та Виробничо-комерційне приватне підприємство „ЮТС”

(п.1.3.2).

Пунктом  4.1 Статуту встановлено, що учасники

Товариства мають право брати участь в управлінні справами Товариства (п.4.1.1),

одержувати частину прибутку від діяльності Товариства в розмірах, передбачених

Установчим договором Товариства (п.4.1.2), Учасник має право вийти із складу

Учасників (п.4.1.5).

Відповідно до п.п.4.3-4.6 Статуту

учасник Товариства, що систематично не виконує або неналежним чином виконує

обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути

виключеним з Товариства на підставі одностайно прийнятого рішення Зборів

Учасників товариства. При цьому Учасник (його представник) у голосуванні участі

не бере. Учасник може вийти з Товариства, попередивши про це інших Учасників, але

не пізніше як за один місяць до дня виходу. Учасники Товариства мають переважне

право на придбання частки цього Учасника. При виході Учасника з Товариства йому

виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційно його частці у

статутному фонді. Учасник, який вийшов з Товариства, має право на належну йому

частку прибутку, отриману Товариством в даному році до моменту його виходу з

Товариства.

Згідно п.5.8.1 Статутний фонд

Товариства у розмірі 336 779,89 грн. 

створюється шляхом здійснення Учасниками майнових внесків: ВАТ

„Кодимський завод будівельних матеріалів”, для формування цілісного майнового

комплексу Товариства, вносить належне йому на праві власності майно, яке

оцінюється Учасниками при створенні Товариства у 218 365,79 грн. (п.5.8.1.1); ВКПП

„ЮТС”, для формування цілісного майнового комплексу Товариства, вносить належне

йому на праві власності майно, яке оцінюється Учасниками при створенні

Товариства у 118 414,10 грн. 

(п.5.8.1.2).

Згідно п.5.8.2 Статуту, частки

Учасників у статутному фонді, розподіл прибутку, покриття збитків та кількість

голосів в Зборах Учасників складають: ВАТ „Кодимський завод будівельних

матеріалів” -64,84 % внесків у Статутний фонд та 64,84 % при розподілі

прибутку; ВКПП „ЮТС” -35,16 % внесків у Статутний фонд та 35,16 % при розподілі

прибутку.

У відповідності з п.7.1 Статуту в

Товаристві створюються органи управління і контролю: вищий орган управління

-Збори Учасників. Вищим органом управління Товариством є Збори Учасників,

пойменовані у подальшому „Збори”. Вони складаються з Учасників чи їх

представників (п.7.3.1). Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру

їх  часток у статутному фонді (п.7.3.4).

Згідно підпункту „л” п.7.3.6 Статуту вирішення питання  про виключення Учасника з Товариства

віднесено до виняткової компетенції Зборів. Пункт 7.3.7. Статуту передбачає, що

з цього питання, рішення приймається при одностайності всіх Учасників

Товариства. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні

Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60

відсотками голосів, а з питань, які потребують одностайності,  - всі Учасники (абз.2 п.7.3.8). 

Про проведення Зборів Учасники

повідомляються персонально, шляхом надіслання рекомендованого листа, з

зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення

повинно бути зроблене не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Не

пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів Учасникам Товариства повинна

бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного

зборів (абз.4 п.7.5).

Пункт п.9.5 Статуту передбачає, що

Товариство не відповідає за боргами Учасників.

Відповідно до п.п.2,3 Змін та

доповнень до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю „ЮТС-ПРОМ” (т.2

а.с.15-17), затверджених рішенням Зборів Учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ”, оформленим

Протоколом №2 від 17.08.2000р., та зареєстрованих Виконавчим комітетом

Іллічівської міської ради 21.08.2000р. за №0238, які є його невід'ємною

частиною, „Пункт 5.8.1.2. ст. 5 Статуту змінено, викладено у новій редакції

наступного змісту: 5.8.1.2. ВКПП „ЮТС”, для формування цілісного майнового

комплексу Товариства, вносить належне йому на праві власності майно, яке

оцінюється Учасниками при створенні Товариства у 150 956,80 грн. Частину 1

пункту 5.8.2 ст. 5 Статуту змінено, викладено у новій редакції наступного

змісту: „Частки Учасників в статутному фонді, розподіл прибутку, покриття

збитків та кількість голосів в Зборах Учасників складають: „ВАТ „Кодимський

завод будівельних матеріалів” - 59,13 % внесків у Статутний фонд та 59,13 % при

розподілі прибутку; ВКПП „ЮТС” -40,87 % внесків у Статутний фонд та 40,87 % при

розподілі прибутку”.

Згідно п.п.1,3 Змін та доповнень до

Статуту та Установчого Договору Товариства з обмеженою відповідальністю

„ЮТС-ПРОМ” (т.2 а.с.18-19), затверджених рішенням Зборів Учасників ТОВ

„ЮТС-ПРОМ”, оформленим Протоколом №3 від 16.10.2000р., та зареєстрованих

Виконавчим комітетом Іллічівської міської ради 10.11.2000р. за №0265, які є

його невід'ємною частиною, „Абзаци 1,2,3,4, Статті 4 Установчого Договору про

створення та діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю „ЮТС-ПРОМ”

змінити виклавши у наступній редакції: „Для забезпечення діяльності, за рахунок

грошових та майнових внесків Учасників Товариства, створюється статутний фонд у

розмірі 393 480,27 грн.  ВАТ „Кодимський

завод будівельних матеріалів” здійснює внесок у розмірі 98 365,79 грн. ВКПП

„ЮТС” здійснює внесок у розмірі 295 114,48 грн. У п. 5.8.2 Статті 5 Статуту

Товариства з обмеженою відповідальністю „ЮТС-ПРОМ” змінити

п.п.5.8.1,5.8.1.1,5.8.1.2  ст. 5 Статуту

ТОВ „ЮТС-ПРОМ” викладено у наступній редакції: „Статутний фонд Товариства у

розмірі 393 480,27 грн.  створюється

шляхом здійснення учасниками внесків у вигляді грошових коштів та належного їм

майна. ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” здійснює внесок у розмірі

98 365,79 грн.  ВКПП „ЮТС” здійснює

внесок у розмірі 295 114,48 грн. Зміна вартості майна, внесеного як внесок в

Статутний фонд товариства та додаткові внески Учасників не впливають на розмір

частки в Статутному фонді. Частки Учасників в статутному фонді, розподіл

прибутку, покриття збитків та кількість голосів в зборах учасників розподілені

ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” 

внесок у розмірі 98 365,79 грн. розподіл прибутку, покриття збитків та

кількість голосів в зборах учасників розподілені-25; ВКПП „ЮТС” 295 114,48 грн.

розподіл прибутку, покриття збитків та кількість голосів в зборах учасників

розподілені -  75.

Відповідно до Статуту ППКФ „ЮТС”

(т.2 а.с.106-113) зареєстрованого Іллічівським міським виконавчим комітетом

17.02.1998р. за №609 його створено ОСОБА_1 (довідка з ЄДРПОУ (т.2 а.с.105),

свідоцтво про державну реєстрацію Суб'єкта підприємницької діяльності (т.2

а.с.101).

Згідно заяви від 19.08.2004р.,

зареєстрованої в реєстрі за №7899 ОСОБА_1, який є засновником та власником ВКПП

„ЮТС”, дав згоду на передачу належної йому частки у статутному фонді ТОВ „

ЮТС-ПРОМ” у розмірі 75% ОСОБА_2, однак доказів того, що вказані зміни були

зареєстровані в установленому законом порядку суду не надані.

Досліджуючи правовідносини, які

склались між сторонами, суд відмічає, що вони врегульовані Конституцією

України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України „Про

господарські товариства”, Законом України „Про відновлення платоспроможності

боржника або визнання його банкрутом”.

Відповідно до частини 2 статті 22

Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його

банкрутом” з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом і

відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління

банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не

було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з

банкрутством підприємства, про що робиться запис у його трудовій книжці, а

також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута, якщо цього

не було зроблено раніше.

Статтею 25 Закону України „Про

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

передбачено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його

збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством;

аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів

управління) банкрута та інші повноваження. Саме 

на виконання наданих Законом повноважень керівника ВАТ „Кодимський завод

будівельних матеріалів” ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Симоненко

О.П.  подано до суду цей позов.

При цьому посилання відповідача на

недотримання ліквідатором арбітражним керуючим вимог  ч.6 ст. 3 Закону України „Про відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” заслуговують на увагу

суду, оскільки у цій статті частина 6 відсутня.

У ч.6  статті 3-1 цього Закону, яка регулює

діяльність арбітражних керуючих вказано, що при реалізації своїх прав та

обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти сумлінно та розумно з

урахуванням інтересів боржника та його кредиторів.

У відповідності  зі ст. 15 Цивільного кодексу України кожна

особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення,

невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу,

який не суперечить загальним засадам цивільного судочинства. Стаття 16 цього

Кодексу встановлює право кожної особи звернутись до суду за захистом свого

особистого немайнового або майнового права та інтересу. Ч. 2 цієї статті

встановлені способи захисту цивільних прав та інтересів та зазначено, що суд

може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений

договором або законом.

Згідно зі ст. 13 Закону України

„Про господарські товариства” вкладами учасників та засновників товариства

можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні

папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права

користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами,

обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну

власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Статтею 88 Господарського кодексу

України передбачені права і обов'язки учасників господарського товариства,

серед яких право учасників брати участь в управлінні справами товариства в

порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків,

передбачених цим Кодексом та іншими законами; брати участь в розподілі прибутку

товариства та одержувати його частку (дивіденди); вийти в передбаченому

установчими документами порядку зі складу товариства; одержати від товариства

грошовий чи майновий еквівалент вкладу у разі виходу з товариства.

Аналогічні положення містяться у

статті 116 Цивільного кодексу України, в ч. 2 якої зазначено, що учасники господарського

товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом

товариства.         

Частиною 1 статті 157 Цивільного

кодеку України та частиною 1 статті 53 Закону України „Про господарські

товариства” передбачено, що учасник товариства з обмеженою відповідальністю має

право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному

капіталі одному або кільком учасникам цього товариства. Згідно до частини 3

цієї статті учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки

(її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом

товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок

здійнсення цього права.

Відповідно до ст. 54 цього Закону

при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується

вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному

(складеному) капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в

якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу

учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або

частково в натуральній формі. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому

частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу.

Відповідно до ч.1 ст. 92 Цивільного

кодексу України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює

їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами

та законом. Згідно зі ст. 97 Цивільного кодексу України управління товариством

здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його

учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом

Вищим органом товариства у відповідності

зі ст. 145 Цивільного кодексу України, ст. 58 Закону України „Про господарські

товариства” є загальні збори його учасників. Вони складаються з учасників

товариства або призначених ними представників.Черговість та порядок скликання

загальних зборів встановлюються статутом товариства і законом.  Частина 4 п.7 ст. 145 Цивільного кодексу

України та п.в) ч.1 ст.  59 Закону

України „Про господарські товариства” вказує, що серед питань, які включені до

виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою

відповідальністю належить виключення учасника з товариства. З цього питання

рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють

у сукупності більш як 60 відсотками загальної кількості голосів учасників. Загальні

збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники

учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відстоками голосів (ч.1 ст.

60 Закону України „Про господарські товариства”). Брати участь у зборах з

правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками

товариства. (ч.2 цієї статті).

Частиною 5 статті 61 Закону України

„Про господарські товариства” передбачено, що про проведення загальних зборів

товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням

часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути

зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів.

Стаття 64 Закону України „Про

господарські товариства” встановлює можливість виключення учасника товариства з

обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином

виконує обовязки, або перешкоджає своїми діями досягенню цілей товариства. Його

може бути виключено з товариства на основі рішення за яке проголосували учасники,

що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів

учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні

участі не бере. Виключення учасника з товариства призводить до наслідків,

передбачених статтями 54 і 55 цього Закону.                   

З протоколу  №8 зборів учасників Товариства з обмеженою

відповідальністю „ЮТС-ПРОМ” від 21.05.2007р. вбачається, що, жодний учасник або

його представник, а саме  ВАТ „Кодимський

завод будівельних матеріалів” та ВКПП „ЮТС” участі у зборах не брали. В якості

присутніх у протоколі зафіксований  як

представник ВКПП „ЮТС” його засновник ОСОБА_1, тоді як на цей час господарським

судом було прийнято постанову про визнання ВКПП „ЮТС” банкрутом 3.03.2005р.,

наслідком чого  стало припинення

повноважень органів управління банкрута щодо управління банкрутом та

розпорядження його майном,  припинення

повноважень власника (власників) майна банкрута у відповідності частини 2

статті 22 Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або

визнання його банкрутом”.  При цьому

вказані наслідки наступають незалежно від вказівки про це конкретно в постанові

суду, а згідно вказівок Закону. Ухвалою від 23.12.2005р. судом було  винесено ухвалу про припинення ВКПП „ЮТС” у

зв'язку із затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, яким не

було виявлено майно банкрута та його частка у іншому підприємстві. При чому,

про розгляд справи про банкрутство та прийняття вказаних процесуальних

документів засновнику підприємства ОСОБА_1. було відомо, про що свідчать

повідомлення про вручення поштового відправлення №24398 від 5.02.2005р., №24399

від 8.02.2005р. №72435-3 від 23.03.2005р. (т.2 а.с.96,98,99). Факт виконання чи

не виконання ухвали суду про ліквідацію підприємства державним реєстратором та

невнесення відповідного запису до реєстру не впливає на наявність чи

відсутність повноважень у засновників підприємства, повноваження яких були

припиненні з прийняттям постанови про визнання ВКПП „ЮТС” банкрутом.

Другий учасник ТОВ „ЮТС-ПРОМ” ВАТ

„Кодимський завод будівельних матеріалів” також не брав участь у зборах.

Доказів того, що його було повідомлено в установленому законом та Статутом  порядку про проведення зборів відповідачем не

надано. У рішенні не вказано  причин

виключення його зі складу ТОВ „ЮТС-ПРОМ” не зазначено фактів невиконання

статутних обов'язків, в чому полягає систематичність невиконання учасником

товариства його обов'язків, які саме дії (бездіяльність) учасника перешкоджають

досягненню цілей товариства. Доказів наявності факту того, що ВАТ „Кодимський

завод будівельних матеріалів” систематично не виконує або неналежним чином

виконує обовязки, або перешкоджає своїми діями досягенню цілей товариства, на

підставі чого неуповноваженою особою було прийнято рішення про виключення ВАТ

з  товариства відповідачем не доведено та

суду не надано. Посилання відповідача на те, що визнання ВАТ „Кодимський завод

будівельних матеріалів” банкрутом є підтвердженням цього факту не приймається

судом до уваги, оскільки, по-перше, цей факт відбувся пізніше; по-друге,

навпаки виключення ВАТ зі складі учасників ТОВ без виділення його частки

фактично могло призвести до банкрутства підпримєства, оскільки іншого майна у

нього не має. Питання по повернення вкладу учаснику, який вибув в порушення

вимог Закону України „Про господарські товариства”  та Статуту не було вирішено, а його внесок

було передано фізичній особі -ОСОБА_1 без будь-яких правових підстав.  Посилання третьої особи ОСОБА_2 на те, що

корпоративні права ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів”  у ТОВ „ЮТС-ПРОМ” були передані її чоловіку на

її прохання в обмін на позичені нею ВАТ „Кодимський завод будівельних

матеріалів”   за договорами позики кошти

безпідставні та суперечать чинному законодавству України, оскільки згідно зі

ст. 12 Закону України „Про господарські товариства” та Статуту ТОВ „ЮТС-ПРОМ”

майно, передане йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного)

капіталу є власністю товариства, тоді як заборгованість перед ОСОБА_2 виникла у

ВАТ „Кодимський завод продтоварів”. До того ж у відповідності з чинним

законодавством пункт п.9.5 Статуту ТОВ „ЮТС-ПРОМ” передбачає, що Товариство не

відповідає за боргами Учасників. 

Вирішення питання про вихід зі

складу учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” ВКПП „ЮТС” також здійснено неуповноваженою

особою, з викладених вище мотивів, а передача його частки статутного капіталу

ОСОБА_2, а не повернення  в установленому

законом порядку учаснику, який вибув неправомірне, здійснено в порушення

вищевказаних норм законодавства.

Таким чином, суд доходить висновку

про невідповідність рішення зборів учасників Товариства з обмеженою

відповідальністю „ЮТС-ПРОМ”, оформленого протоколом від 21.05.2007р. вимогам

Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України „Про

господарські товариства”,  інтересам

учасника - позивача у справі.

При цьому суд зауважує, що доводи

позивача щодо неправомірності  рішення

учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ”, оформлених 

протоколом №3  від 16.10.2001р.

судом не розглядаються, оскільки не є предметом позову.

Положеннями ст.33 Господарського

процесуального кодексу України 

передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона

посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами

та іншими учасниками судового процесу. Відповідно до ст. 34 Господарського

процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які

мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства

повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись

іншими засобами доказування.

Доказів, які в установленому

законом порядку  спростували доводи

позивача та встановлені судом факти, відповідач та треті особи  не надали.

При вказаних обставинах суд вважає,

що позовні вимоги правомірні, документально обґрунтовані та підлягають

задоволенню у повному обсязі та слід визнати недійсним рішення загальних зборів

засновників Товариства з обмеженою відповідальністю „ЮТС-ПРОМ”,  оформлене протоколом загальних зборів учасників

№8 від 21.05.2007р.

Витрати по держмиту та послуги з

ІТЗ судового процесу віднести за рахунок відповідача згідно ст.ст. 44,49 ГПК

України.

          Керуючись ст.ст. 44, 49, 77, 82-85

Господарського процесуального кодексу України, суд, -

                                                  В И Р І Ш И В:

1.          Позов ВАТ „Кодимський завод

будівельних матеріалів”  до  ТОВ „ЮТС-ПРОМ”  задовольнити повністю.

2.          Визнати недійсним рішення  зборів учасників Товариства з обмеженою

відповідальністю „ЮТС-ПРОМ”, оформлене протоколом №8 від 21.05.2007р.

3.          Стягнути з ТОВ „ЮТС-ПРОМ” на користь

ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів”   

85 (вісімдесят п'ять) гривень витрат по держмиту та 118 грн. витрат на

ІТЗ судового процесу.  

 

Рішення господарського суду набирає

чинності відповідно до ст. 85 ГПК України.

Наказ видати згідно ст. 116 ГПК

України.

 

Повний текст рішення підписано

22.12.2008р.

 

 

 

Суддя                                                                                      

Грабован Л.І.

 

Дата ухвалення рішення16.12.2008
Оприлюднено10.06.2009

Судовий реєстр по справі —32/55-08-2626

Постанова від 26.03.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Удовиченко О. С.

Ухвала від 24.03.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Удовиченко О. С.

Ухвала від 27.02.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Удовиченко О. С.

Ухвала від 07.02.2011

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Удовиченко О. С.

Постанова від 24.12.2010

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Поліщук Л.В.

Ухвала від 30.11.2010

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Поліщук Л.В.

Ухвала від 21.11.2010

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Поліщук Л.В.

Рішення від 11.11.2010

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Грабован Л.І.

Ухвала від 26.10.2010

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Грабован Л.І.

Ухвала від 17.09.2010

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Удовиченко О. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні