ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2014 р.Справа № 922/1057/14

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жигалкіна І.П.

при секретарі судового засідання Кісельовій С.М.

розглянувши справу

за позовом Приватного підприємства "Тріада-Буд", м. Харків до 1. Акціонерного товариства "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК", м. Харків , 2. Харківське міське управління юстиції в особі Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, м. Харків про визнання недійсними рішень загальних зборів та скасування розпоряджень за участю представників:

позивача - Кот Т.В. (дов. № б/н від 15.04.2014 р.)

1. відповідача - не з'явився

2. відповідача - не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Позивач, ПП "Тріада-Буд", звернувся з позовом до АТ "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК" про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ПрАТ "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК", згідно яких ОСОБА_2 з 26.04.2013 р. призначено Генеральним директором ПрАТ "Телерадіокомпанія "Права А/ТВК".

13 травня 2014 року за вхідним №15432, надійшла заява про зміну позовних вимог, де просить суд: - визнати недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК", викладені у формі Протоколу №24/04-13 позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК" від 24.04.2013 р.; - скасувати запис в Єдиному державному реєстрі про внесення змін до відомостей про Акціонерне товариство "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК", що був внесений 11 червня 2013 року державним реєстратором Виконавчого комітету Харківської міської ради за №14801070009007036.

Ухвалою суду від 14 травня 2014 року заяву Позивача про зміну предмету позову прийнято до розгляду, як таку, що не суперечить чинному законодавству.

Від Позивач заяв та клопотань не надійшло. У судому засіданні позовні вимоги підтримує та просить суд задовольнити їх у повному обсязі.

Представник 1. Відповідача у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив. Вимоги ухвали суду не виконав. Ухвали суду, які направляються на адресу зазначену у позові, повертаються до суду з довідкою поштового відділення, де зазначена причина повернення поштового відправлення - за закінченням терміну зберігання.

Представник 2. Відповідача у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив. Про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Судом виконано процесуальний обов'язок щодо повідомлення учасників процесу про дату, час та місце розгляду справи відповідно до вимог пункту 2.6. Інструкції з діловодства в господарських судах України, погодженої листом Вищого господарського суду України від 19.02.2013 р. та затвердженої наказом Державної удової адміністрації України від 20.02.2013 р. № 28, а тому суд вважає можливим розглядати справу за наявними в ній матеріалами, як це передбачено статтею 75 Господарського процесуального кодексу України.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (роз'яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 18.09.97 № 02 - 5/289 із змінами "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

Крім того, в інформаційному листі Вищого господарського суду України від 14.08.2007р. № 01-8/675 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року" (пункт 15) зазначено, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 54 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема, місцезнаходження сторін (для юридичних осіб).

У пункті 11 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007р. N 01-8/123 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році" зазначено, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Водночас законодавство України, в тому числі Господарський процесуальний кодекс України (надалі - ГПК України), не зобов'язує й сторону у справі, зокрема позивача, з'ясовувати фактичне місцезнаходження іншої сторони (сторін) у справі (якщо воно не співпадає з її місцезнаходженням, визначеним згідно із статтею 93 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) та зазначати таке фактичне місцезнаходження в позовній заяві чи інших процесуальних документах.

В разі коли фактичне місцезнаходження юридичної особи - учасника судового процесу з якихось причин не відповідає її місцезнаходженню, визначеному згідно з законом, і дана особа своєчасно не довела про це до відома господарського суду, інших учасників процесу, то всі процесуальні наслідки такої невідповідності покладаються на цю юридичну особу.

Беручи до уваги, що судом неодноразово відкладався розгляд справи та витребовувалися документи від першого відповідача, а також те, що відповідно до статті 33 ГПК України обов'язок доказування і подання доказів покладено на сторони, суд згідно за статтею 75 ГПК України розглядає справу за наявними матеріалами.

З'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення на них, заслухавши пояснення присутнього представника позивача, всебічно і повно дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Приватне підприємство «ТРІАДА-БУД» - є акціонером Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК», на час звернення до суду володіє 1 366 шт. простих іменних акцій, емітованих Відповідачем, що складає 18,14 % від загальної кількості емітованих товариством акцій.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: (1) участь в управлінні акціонерним товариством; (2) отримання дивідендів; (3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; (4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Положеннями ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено перелік питань, прийняття рішень з яких відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів товариства. Відповідно до пункту 27 ч. 2 ст. 33 даного Закону до виключної компетенції вищого органу управління товариством належить вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів товариства згідно із статутом.

Відповідно до пункту 10.8. Статуту Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК» в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів 22.07.2008 року, до компетенції вищого органу Товариства відноситься обрання та відкликання виконавчого органу, Ревізійної комісії та половини складу Редакційної ради.

Відповідно до пунктів 11.1. та 11.2. цього Статуту Генеральний директор є виконавчим органом Товариства. Генеральний директор обирається загальними зборами акціонерів.

Таким чином, вирішення питання про переобрання Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А\ТВК» може здійснюватися виключно на загальних зборах акціонерів.

Як стверджує позивач, та не спростовано відповідачем, Приватне підприємство «ТРІАДА-БУД» про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК» в період з 2011 року по 2014 рік повідомлялася двічі, а саме: в липні 2011 року про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРК «Право А/ТВК» на 10.08.2011 року та в березні 2012 року про скликання загальних зборів акціонерів на 30.04.2012 року.

З наданих позивачем документів вбачається, що 10 серпня 2011 року загальними зборами акціонерів прийнято рішення з третього питання порядку денного «Третецького Василя Пилиповича з 10.08.2011 року звільнити з посади Генерального директора Акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК» за власним бажанням, з 11.08.2011 року обрати (призначити) на посаду Генерального директора Акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК» Баранник Олену Борисівну».

На загальних зборах Акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК» в квітні 2012 року питання про переобрання генерального директора не розглядалося, так як до порядку денного зборів дане питання не включалося.

За твердженням позивача, враховуючи той факт, що про інші загальні збори акціонерів ПрАТ «ТРК «Фора» ПП «ТРІАДА-БУД» не повідомлялося, Позивач вважає повноважним керівником ПрАТ «ТРК «Право А/ТВК» Баранник Олену Борисівну.

Проте, згідно відомостей Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», розміщених на вказаному позивачем офіційному сайті в мережі Інтернет, керівником ПрАТ «ТРК «Право А/ТВК» значиться ОСОБА_2, якого призначено на посаду Генерального директора нібито з 26.04.2013 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

Здійснивши огляд документів, що містяться у реєстраційній справі ПрАТ "ТРК "Право А/ТВК", наданих другим відповідачем, суд виявив наявність у справі протоколу №24/04-13 позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК» від 24.04.2013 року, реквізити якого позивачеві на момент подання позову були не відомі.

До того ж, з письмових заперечень, наданих другим відповідачем, вбачається, що другий відповідач заперечує проти задоволення позовних вимог стосовно нього, оскільки згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" органи державної реєстрації не здійснюють нагляд за порядком скликання, повідомлення учасників, формування порядку денного та проведення загальних зборів учасників товариства. Крім того, законом не передбачено надання державному реєстратору документів про підтвердження присутності на загальних зборах засновників товариств та повідомлень про запрошення на такі збори.

Оскільки першим відповідачем не надано жодних доказів на підтвердження своєї позиції щодо дотримання порядку скликання загальних зборів учасників, а також проігноровано численні запити господарського суду про надання документів, суд вважає, що твердження позивача щодо порушень під час проведення зборів не спростовані.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши представників сторін, повністю, всесторонньо, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, оцінивши надані сторонами докази та надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам справи з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог, користуючись принципами добросовісності, розумності та справедливості суд вважає, що позовні вимоги Позивача підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом, брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ст. 145 Цивільного кодексу України вищим органом товариства є загальні збори його учасників. Черговість та порядок скликання загальних зборів встановлюються статутом товариства і законом.

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.

Враховуючи відповідний припис чинного законодавства України Приватне підприємство «ТРІАДА-БУД» як акціонер Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК», що володіє часткою у розмірі 18,14% статутного капіталу Товариства, повинне було бути повідомленим про скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРК «Право А/ТВК» не менш як за 30 днів до дати проведення зборів. Однак, як встановлено судом, позивач про скликання загальних зборів акціонерів Товариства взагалі не повідомлявся та про їх проведення не знав, участі в них не приймав, у зв'язку з чим був позбавлений можливості реалізувати надані йому чинним законодавством право на особисту участь в загальних зборах учасників (ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства), зміну представника, уповноваженого представляти її інтереси на загальних зборах учасників (ст. 39 ЗУ «Про акціонерні товариства»), вимагати розгляду на загальних зборах учасників питання не включеного до їх порядку денного виконавчим органом (ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства») та ін.

Вищезазначені порушення виконавчим органом ПрАТ «ТРК «Право А/ТВК» порядку скликання загальних зборів учасників Товариства призвели до порушення права ПП «ТРІАДА-БУД» на управління товариством.

Відповідно до п. 21 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року №13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" рішення загальних зборів господарського товариства можуть бути визнаними недійсними в судовому порядку у випадку недотримання процедури їх скликання, встановленої статтями 43, 61 Закону про господарські товариства. Права учасника (акціонера) товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо. При вирішенні спорів про визнання недійсними рішень загальних зборів господарського товариства з підстав недопущення до участі в них акціонерів (учасників) товариства судам необхідно з'ясувати, чи могла їх відсутність (або наявність) істотно вплинути на прийняття рішення, яке оскаржується.

Враховуючи зазначене, суд дійшов висновку, що загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК» в квітні 2013 року були скликані та проведені з порушенням норм чинного законодавства України, а відповідно прийняті на них рішення повинні бути визнані судом недійсними.

Таким чином, позовна вимога щодо визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК», викладені у формі Протоколу №24/04-13 позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК» від 24.04.2013 р., підлягає задоволенню.

Що ж стосується позовної вимоги, заявленої до державного реєстратора реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, суд дійшов висновку, що державним реєстратором під час внесення відповідних відомостей не було допущено порушень, а до його повноважень не входить перевірка порядку скликання та проведення загальних зборів товариств, проте.

У п.1 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України 06.04.2011 р. N 401/2011, державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України та входить до системи органів виконавчої влади.

Відповідно до п.1.1 Положення про реєстраційну службу Харківського міського управління юстиції, затвердженого наказом Харківського міського управління юстиції 26.01.2012р. №29/02 та погодженого головою Державної реєстраційної служби України, реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції підпорядковується Державній реєстраційній службі України і безпосередньо реєстраційній службі Головного управління юстиції у Харківській області та є структурним підрозділом територіального органу Міністерства юстиції України.

Вказаним Положенням визначено права, завдання та функції реєстраційної служби, з яких не вбачається наділення Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції правами юридичної особи чи правом на представництво інтересів юридичної особи в суді (господарському суді).

За приписами п.1.7 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. N 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" відповідно до чинного законодавства, зокрема, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про банки і банківську діяльність", юридичні особи для здійснення своїх функцій мають право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами.

Коло повноважень відокремленого підрозділу юридичної особи стосовно здійснення у господарському суді повноваження сторони у справі від імені цієї особи визначається установчими документами останньої, положенням про відособлений підрозділ, яке затверджено юридичною особою, або довіреністю, виданою нею ж у встановленому порядку керівникові цього підрозділу. При цьому слід мати на увазі, що стороною у справі є юридична особа, від імені якої діє відособлений підрозділ, і рішення приймається саме стосовно підприємства чи організації - юридичної особи, але в особі її відокремленого підрозділу, наприклад: "Стягнути з підприємства "А" в особі його відокремленого підрозділу - філії N 1 на користь організації "Б" в особі її Н-ської філії таку-то суму".

Необхідно також враховувати, що саме лише зазначення в установчих документах чи положенні про наявність у відокремленого підрозділу права представляти юридичну особу в суді (господарському суді) не свідчить про надання такому підрозділові відповідних повноважень та визначення їх кола.

Припинення провадження у справі - це форма закінчення розгляду господарської справи без прийняття судового рішення у зв'язку з виявленням після порушення провадження у справі обставин, з якими закон пов'язує неможливість судового розгляду справи.

За приписами п.4.2.5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" провадження у справі підлягає припиненню, якщо при розгляді справи буде встановлено, що позов подано позивачем або до відповідача, який не має статусу юридичної особи або громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності і не є учасником корпоративних відносин.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що Реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції не є юридичною особою, а отже в частині позовних вимог Приватного підприємства "Тріада-Буд" до Харківського міського управління юстиції в особі Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції слід припинити провадження у справі в цій частині.

Така позиція викладена у постанові Вищого господарського суду України від 09 липня 2014 року у справі №922/3287/13.

Відповідно статей 55 Конституції України, статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до вимог ст. 32 Господарського процесуального кодексу України: доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ч. 1 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а за їх відсутності - на підставі закону, що регулює подібні відносини, або виходячи з загальних засад і змісту законодавства України. Мотивувальна частина рішення повинна містити встановлені судом обставини, а також оцінку всіх доказів. Визнаючи одні і відхиляючи інші докази, суд має це обґрунтувати. Мотивувальна частина рішення повинна мати також посилання на закон та інші нормативні акти матеріального права, на підставі яких визначено права і обов'язки сторін у спірних правовідносинах.

Статтею 129 Конституції України зазначено, що судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкорюються лише закону. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості - є однією з основних засад судочинства.

За таких обставин, справа розглядається за наявними в ній матеріалами у порядку передбаченому ст. 75 ГПК України.

Відповідно до статей 44-49 Господарського процесуального кодексу України, у витрати по сплаті судового збору покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог. Оскільки Позивач не наполягає на покладенні на Відповідачів судового збору, суд залишає дану сплату за першим.

На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції, ст. ст. 4, 25, 32, 33, 34, 35, 39, 40 Закону України «Про акціонерні товариства», ст. ст. 116, 159 Цивільного кодексу України, ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», керуючись, ст. ст. 1, 4, 12, 32, 33, 43, 44-49, 75, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Визнати недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК», викладені у формі Протоколу №24/04-13 позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Право А/ТВК» від 24.04.2013 р.

В іншій частині позовних вимог до Харківського міського управління юстиції в особі Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції припинити провадження у справі.

Повне рішення складено 15.07.2014 р.

Суддя (підпис) І.П. Жигалкін

Зареєстровано 16.07.2014
Оприлюднено 18.07.2014
Дата набрання законної сили 10.07.2014

Судовий реєстр по справі 922/1057/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 10.07.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.06.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.06.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 21.05.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 14.05.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 22.04.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 08.04.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 24.03.2014 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону