ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

УХВАЛА

"14" травня 2014 р.Справа № 922/1057/14

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жигалкіна І.П.

при секретарі судового засідання Кісельовій С.М.

розглянувши матеріали справи

за позовом Приватного підприємства "Тріада-Буд", м. Харків до 3-я особа, яка Акціонерного товариства "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК", м. Харків не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Харківське міське управління юстиції в особі Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, м. Харків про визнання недійсними рішень загальних зборів за участю представників:

позивача - ОСОБА_1 (дов. б/н від 15.04.2014 р.)

відповідача - не з'явився

третьої особи - ОСОБА_2 (дов. №01-34/226 від 12.03.2014 р.)

ВСТАНОВИВ:

Позивач, ПП "Тріада-Буд", звернувся з позовом до АТ "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК" про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ПрАТ "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК", згідно яких ОСОБА_3 з 26.04.2013 р. призначено Генеральним директором ПрАТ "Телерадіокомпанія "Права А/ТВК".

Позовні вимоги вмотивовано тим, що з 11.08.2011 р. Генеральним директором відповідача загальними зборами акціонерів відповідача обрано ОСОБА_4

На загальних зборах відповідача в квітні 2012 року питання про переобрання генерального директора не розглядалось у зв'язку з відсутністю відповідного питання в порядку денному. Втім, позивач із відомостей ДП "Інформаційно-ресурсний центр" дізнався, що керівником відповідача з 26.04.2013 р. визначено ОСОБА_3

Позивач вважає, що під час скликання загальних зборів учасників та складення протоколу загальних зборів акціонерів відповідача, на підставі якого внесено до ЄДР відомості про ОСОБА_3 як генерального директора відповідача, були порушені положення чинного законодавства, оскільки позивача про відповідні збори (як акціонера) не повідомили, що зумовлює скасування рішення таких зборів.

Від Позивача, 13 травня 2014 року за вхідним №15432, надійшла заява про зміну позовних вимог, де просить суд: - визнати недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК", викладені у формі Протоколу №24/04-13 позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК" від 24.04.2013 р.; - скасувати запис в Єдиному державному реєстрі про внесення змін до відомостей про Акціонерне товариство "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК", що був внесений 11 червня 2013 року державним реєстратором Виконавчого комітету Харківської міської ради за №14801070009007036.

Відповідно до ч. 4 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Дослідивши матеріали справи та надану заяву Позивача про зміну предмету позову суд дійшов до висновку щодо прийняття її до розгляду, як таку, що не суперечить чинному законодавству та подальший розгляд справи веде з урахуванням наданих змін.

Також від Позивача, 13 травня 2014 року за вхідним №15435, надійшла заява про залучення до участі у справі в якості другого відповідача - Харківське міське управління юстиції в особі Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (61068, м. Харків, пр. Московський, 96а).

Частиною 1 статті 24 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

Господарський суд за клопотанням сторони або за своєю ініціативою має право до прийняття рішення залучити до участі у справі іншого відповідача, якщо у спірних правовідносинах він виступає або може виступати як зобов'язана сторона.

Заміна первісного відповідача належним відповідачем допускається лише за згодою позивача, яка має бути викладена в його письмовій заяві чи зафіксована в протоколі судового засідання. Якщо ж такої згоди не надано, то господарський суд у залежності від конкретних обставин справи вчиняє одну з таких дій: 1) розглядає справу в межах заявлених позовних вимог і відмовляє в позові, оскільки відповідач не є належним; 2) залучає до участі у справі з власної ініціативи іншого відповідача згідно з частиною першою статті 24 ГПК. При цьому в останньому із зазначених випадків: господарський суд зобов'язує позивача згідно з частиною другою статті 56 ГПК надіслати відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів, а в разі невиконання цього обов'язку у встановлений судом строк залишає позов без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК. (п. 1.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року N 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

У відповідності до п. 3.8. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. у разі залучення до участі у справі іншого відповідача або заміни неналежного відповідача розгляд справи починається заново (стаття 24 ГПК), заново розгляд справи починається і в разі прийняття позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, та зміни складу суду (в тому числі з одноосібного на колегіальний, навіть якщо до складу колегії суддів входить суддя, який раніше одноособово розглядав дану справу), а отже, спочатку починається й перебіг строку вирішення спору.

Представник Відповідача у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив. Вимоги ухвали суду не виконав. Відомості щодо належного повідомлення про день та час розгляду справи, на момент слухання, в матеріадах справи відсутні.

Від третьої особи заяв та клопотань не надійшло, надав до суду супровідним листом матеріали реєстраційної справи Акціонерного товариства "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК".

Враховуючи зміну предмету позову, залучення іншого відповідача, витребування доказів, не з'явлення Відповідача, не виконання вимог ухвал суду, неявку представників сторін, витребуванням додаткових доказів, дослідження матеріалів справи, приймаючи до уваги принцип змагальності сторін та те, що правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників процесу перед законом і судом, колегія суддів дійшла до висновку, що спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні, в зв`язку з чим вважає доцільним відкласти розгляд справи.

На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 24, 56, 69, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Позивача про зміну предмету позову прийняти до розгляду, як таку, що не суперечить чинному законодавству.

Заяву Позивача про залучення до участі у справі в якості іншого відповідача - Харківське міське управління юстиції в особі Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції - задовольнити.

Залучити до участі у справі в якості іншого відповідача - Харківське міське управління юстиції в особі Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (61068, м. Харків, пр. Московський, 96а).

Розгляд справи відкласти на "21" травня 2014 р. о 10:30

Зобов'язати сторони виконати вимоги попередніх ухвал суду, а також сторони зобов'язуються надати:

позивача - направити на адресу Харківське міське управління юстиції в особі Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції копію позовної заяви з додатком та зміною позовних вимог, відповідно до ст. 56 ГПК України, а докази направлення надати до суду;

позивача та відповідачів - відповідно до ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" надати: (1) Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний, де підтверджується надсилання кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають; (2) Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний, де підтверджується надсилання акціонерам персонально (з урахуванням частини другої цієї статті) особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Підтвердження, що повідомлення розсилалось особою, яка скликає загальні збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами; (3) Докази, що Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів опублікувало в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, або не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розмістила на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті;

Харківське міське управління юстиції в особі Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції - письмовий відзив на позовну заяву, відповідно до статті 59 ГПК України з поясненням по суті заявлених вимог з наданням доказів, що обґрунтовують викладені в ньому обставини. Якщо відповідач заперечує проти позову, то надати всі документи, які підтверджують заперечення проти позову. Відзив повинен містити мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на конкретні норми чинного законодавства.

Сторонам надати належним чином засвідчені копії (для долучення до матеріалів справи) та оригінали (для огляду в судовому засіданні): пояснення та заперечення щодо кожного заявленого клопотання; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідку про номери поточних рахунків, відкритих в установах банків станом на момент розгляду справи.

Сторонам також повідомити суд: про наявність чи відсутність у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, справи зі спору між сторонами цієї справи, про цей же предмет і з тих же підстав; чи не вирішувався раніше такий же спір між сторонами цієї справи, про цей же предмет і з тих же підстав; визначитися про необхідність участі у розгляді справи посадових осіб та інших працівників підприємств, установ та організацій, державних органів для дачі ними пояснень з питань, пов'язаних з вирішенням цього спору, про що повідомити суд письмово із зазначенням конкретних осіб (ПІБ та адреса) та організацій (назва, адреса та реквізити).

Попередити учасників судового процесу про те, що усі документи адресовані суду повинні подаватись із зазначенням номеру справи, розкладені у відповідності до переліку додатків, прошиті та пронумеровані. Учасники судового процесу зобов'язані подавати докази завчасно: або за три дні до дати судового засідання через канцелярію суду, або поштою з урахуванням часу поштового перебігу та часу обробки кореспонденції службою діловодства суду;

- письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст. 36 ГПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру" та ін. Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів „Згідно з оригіналомВ» , назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації іншої юридичної особи (ФОП - за наявності).

- у разі неявки їх представників у судове засідання та ненадання витребуваних судом документів, суд має право розглянути справу за наявними в ній матеріалами або залишити позов без розгляду.

З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суд визнає явку представників сторін у засідання господарського суду обов'язковою (стаття 65 ГПК України).

Суддя (підпис) ОСОБА_5

Зареєстровано 21.09.2015
Оприлюднено 24.09.2015
Дата набрання законної сили 14.05.2014

Судовий реєстр по справі 922/1057/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 10.07.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 26.06.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.06.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 21.05.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 14.05.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 22.04.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 08.04.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 24.03.2014 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону