ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

УХВАЛА

"21" березня 2014 р.Справа № 922/2393/13

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Бринцева О.В.

без виклику представників сторін

розглянувши матеріали справи

за позовом Акціонерного товариства "Телемовна компанія А/ТВК", м. Харків до відповідача-1: Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Базис", м. Харків відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "МОСКВА", м. Харків про визнання недійсним договору

ВСТАНОВИВ:

Позивач АТ "Телемовна компанія "А/ТВК" звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "АКБ "Базис" та товариства з обмеженою відповідальністю "КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "МОСКВА" про визнання недійсними договору № Б-6 продажу цінних паперів від 16.04.2007 р., укладених між Акціонерним товариством "Телемовна компанія "А/ТВК" та Акціонерним комерційним банком "Базис", яке діяло від свого імені та за рахунок товариства з обмеженою відповідальністю "КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "МОСКВА"; про застосування наслідків недійсності правочинів та зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю "КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "МОСКВА" повернути Акціонерному товариству "Телемовна компанія "А/ТВК" 38 акцій, емітованих АТ "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК", номінальною вартістю 380,00 гривень.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.06.2013р. застосовано заходи забезпечення позову у вигляді заборони:

- зберігачу - Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний банк "Базис" (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 88; код ЄДРПОУ 19358916) заборонити вчиняти будь-які дії, пов'язані з обслуговуванням обігу всіх акцій, емітентом яких є Акціонерне товариство "Телерадіокомпанія "Право "А/ТВК" (код ЄДРПОУ 22722874), в тому числі вчиняти будь-які облікові операції з акціями, АТ "ТРК "Право "А/ТВК", що призводять до зміни власника або передачі хоча б однієї із правомочності власника, в тому числі операції зарахування, списання, переказу, переміщення цінних паперів, на всіх рахунках у цінних паперах, відкритих у ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Базис";

- депозитарію - Приватному акціонерному товариству "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (адреса: 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 7-б; код ЄДРПОУ 24917996) заборонити вчиняти будь-які дії, пов'язані з обслуговуванням обігу всіх акцій, емітентом яких є Акціонерне товариство "Телерадіокомпанія "Право "А/ТВК" (код ЄДРПОУ 22722874), в тому числі із зарахуванням, списанням, переказом, переміщенням цих цінних паперів, із матеріалізацією всіх акцій;

- Департаменту державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради (61068, м. Харків, проспект Московський, 96-А) заборонити здійснювати будь-які дії, пов'язаної із реєстрацією та перереєстрацією змін до статуту АТ "ТРК "Право А/ТВК" (код ЄДРПОУ 22722874), а також будь-яких дій, пов'язаних із зміною директора або будь-яких інших органів товариства.

13.11.2013р. рішенням господарського суду Харківської області позовні вимоги задоволено повністю: визнано недійсним договір № Б-6 купівлі-продажу цінних паперів від 16 квітня 2007 р., укладений між Акціонерним товариством "Телемовна компанія "А/ТВК" та Акціонерним комерційним банком "Базис", яке діяло від свого імені та за рахунок товариства з обмеженою відповідальністю "КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "МОСКВА". Застосовано наслідки недійсності правочину та зобов'язано товариство з обмеженою відповідальністю "КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "МОСКВА" (61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 14; ідент. код 31149912) повернути Акціонерному товариству "Телемовна компанія "А/ТВК" (61018, м. Харків, вул. Дерев'янка, 1-А; ідент. код 21208561) 38 акцій, емітованих АТ "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК", номінальною вартістю 380,00 гривень.

14.03.2014р. до суду звернувся емітент спірних акцій - АТ "ТРК "Право А/ТВК" із заявою про скасування заходів забезпечення позову в порядку статті 68 ГПК України, в якій, із урахуванням додаткових пояснень, зазначив, що застосовані заходи забезпечення позову перешкоджають нормальній господарській діяльності АТ "ТРК "Право А/ТВК", а також фактично унеможливлюють виконання судового рішення.

Зазначене твердження заявник обґрунтовує тим, що предметом позову у даній справі було визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів та витребування вказаних цінних паперів. Проте, оформлення права власності на цінні папери та їх переміщення з рахунку на рахунок (тобто, виконання рішення) є на даний час фактично неможливим, оскільки діють заходи забезпечення позову. Таким чином, дія застосованих заходів забезпечення позову перешкоджає виконанню судового рішення у даній справі.

До того ж, заявник зазначає, що заходи забезпечення позову фактично блокують нормальну діяльність АТ "ТРК "Право А/ТВК", яке позбавлене можливості провести загальні збори учасників товариства, внести будь-які дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що і стало для АТ "ТРК "Право А/ТВК" необхідністю для звернення до суду з такою заявою.

Розглянувши подану АТ "ТРК "Право А/ТВК" заяву, суд дійшов висновку про необхідність скасування заходів забезпечення позову, виходячи з такого.

Згідно ст. 68 Господарського процесуального кодексу України питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.

Згідно п. 10 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" від 26 грудня 2011 року N16 враховуючи, що забезпечення позову застосовується як гарантія задоволення законних вимог позивача, господарський суд не повинен скасовувати вжиті заходи до виконання рішення або зміни способу його виконання, за винятком випадків, коли потреба у забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або змінились певні обставини, що спричинили застосування заходів забезпечення позову, або забезпечення позову перешкоджає належному виконанню судового рішення.

Питання про скасування заходів до забезпечення позову може бути розглянуто господарським судом без виклику сторін та інших учасників судового процесу.

Матеріали справи свідчать, що застосовані судом заходи забезпечення позову фактично унеможливлюють виконання судового рішення у даній справі.

Так рішенням господарського суду Харківської області від 18.11.2013р., зокрема, застосовано наслідки недійсності правочину та зобов'язано ТОВ "КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "МОСКВА" повернути АТ "Телемовна компанія "А/ТВК" 38 акцій, емітованих АТ "Телерадіокомпанія "Право А/ТВК", номінальною вартістю 380,00 гривень. Разом з тим ухвалою від 12.06.2013р. накладено арешт на вказані акції акції, зберігачу ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Базис" заборонено вчиняти будь-які дії, пов'язані з обслуговуванням обігу всіх акцій, емітентом яких є Акціонерне товариство "Телерадіокомпанія "Право "А/ТВК" (код ЄДРПОУ 22722874), в тому числі вчиняти будь-які облікові операції з акціями, АТ "ТРК "Право "А/ТВК", що призводять до зміни власника або передачі хоча б однієї із правомочності власника, в тому числі операції зарахування, списання, переказу, переміщення цінних паперів, на всіх рахунках у цінних паперах, відкритих у ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Базис"; депозитарію ПАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" заборонено вчиняти будь-які дії, пов'язані з обслуговуванням обігу всіх акцій, емітентом яких є Акціонерне товариство "Телерадіокомпанія "Право "А/ТВК" (код ЄДРПОУ 22722874), в тому числі із зарахуванням, списанням, переказом, переміщенням цих цінних паперів, із матеріалізацією всіх акцій. Названі заходи об'єктивно унеможливлюють вчинення дій по виконанню рішення суду у даній справі в частині повернення спірних акцій.

Заборона ж Департаменту державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради здійснювати будь-які дії, пов'язаної із реєстрацією та перереєстрацією змін до статуту АТ "ТРК "Право А/ТВК" (код ЄДРПОУ 22722874), а також будь-які дії, пов'язані із зміною директора або будь-яких інших органів товариства не є такою, що забезпечує виконання господарського суду Харківської області від 18.11.2013р. у справі №922/2393/13, адже вказаним рішенням не передбачається ні реєстрації та перереєстрації змін до статуту АТ "ТРК "Право А/ТВК", ні вчинення жодної з інших заборонених дій.

За таких обставин, суд приходить до висновку про те, що наразі наявні передбачені ст. 68 ГПК України та п.10 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" від 26 грудня 2011 року N16 підстави (забезпечення позову перешкоджає належному виконанню судового рішення; потреба у забезпеченні позову відпала) для скасування вжитих ухвалою від 12.06.2013р. заходів забезпечення позову.

На підставі викладеного, керуючись ст. 68, 86 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Скасувати заходи до забезпечення позову вжиті ухвалою господарського суду Харківської області від 12.06.2013р. у справі № 922/2393/13.

Ухвала набирає чинності з моменту її винесення, підлягає негайному виконанню та є виконавчим документом відповідно Закону України "Про виконавче провадження".

Строк пред'явлення ухвали до виконання один рік до 22 березня 2015 року.

Суддя О.В. Бринцев

/Справа №922/2393/13/

Зареєстровано 17.09.2014
Оприлюднено 22.09.2014
Дата набрання законної сили 21.03.2014

Судовий реєстр по справі 922/2393/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.03.2014 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 18.11.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 30.10.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.09.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.09.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 30.07.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.06.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.06.2013 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону