ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинский, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"14" жовтня 2014 р. Справа № 12/408.

Господарський суд Житомирської області у складі:

Судді: Сікорської Н.А.,

розглянувши заяву про затвердження мирової угоди від 23.09.2014р. у справі:

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Єврофіш"

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Рибні промислові технології"

про стягнення 609 740, 99 грн.

за участю представників сторін:

- від боржника: Горинович І.В. - директор, паспорт серії НОМЕР_1

- від стягувача: Кичук В.Т.- директор, паспорт серії НОМЕР_2

ВСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду Житомирської області від 26.05.2010р. стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рибні промислові технології" 514023,40 грн. основного боргу; 67480,82 грн. пені; 28236,76 грн. інфляційних нарахувань; 6097,41 грн. витрат по сплаті держмита; 236,00 грн. - витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

На виконання вказаного рішення видано наказ № 12/408 від 18.06.2010р.

30.09.2014р. на адресу суду сторони подали заяву від 23.09.2014р. про затвердження мирової угоди у процесі виконання судового рішення по справі №12/408. До заяви додано підписаний сторонами примірник мирової угоди від 23.09.2014р.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 02.10.2014р. заяву від 23.09.2014 прийнято до розгляду.

14.10.2014р. на адресу суду від Корольовського відділу ДВС Житомирського міського управління юстиції надійшла заява №24697/26 від 14.10.2014р. про розгляд заяви за відсутності повноважного представника.

На виконання вимог ухвали суду від 02.10.2014р. подано копії матеріалів виконавчого провадження №26 щодо стягнення з ТОВ "Рибні технології" на користь ТОВ "Єврофіш" 616074,39грн. (а.с. 169-192).

В судовому засіданні представники стягувача та боржника заяву про затвердження мирової угоди підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 121 Господарського процесуального кодексу України мирова угода, укладена сторонами в процесі виконання судового рішення, подається на затвердження господарського суду, який прийняв відповідне рішення. Про затвердження мирової угоди господарський суд виносить ухвалу.

Частиною 2 ст. 78 ГПК України передбачено, що до затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.

Повноваження представників сторін на укладення мирової угоди судом перевірено.

Господарський суд, в порядку ст. ст. 22, 78, 80 ГПК України, роз'яснив в судовому засіданні наслідки затвердження мирової угоди, на що представники сторін повідомили, що вказані наслідки їм відомі і зрозумілі.

Згідно ч. 3 ст. 12 Закону України „Про виконавче провадження" сторони мають право укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, яка визнається судом.

Поряд з тим, в ч. 3 п. 7.9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 9 „Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України" зазначено, що судом може бути затверджено мирову угоду на підставі ст. 121 ГПК України лише за умови наявності відкритого виконавчого провадження з примусового виконання судового рішення згідно з Законом України "Про виконавче провадження". Якщо таке виконавче провадження не відкрито на момент звернення до суду щодо затвердження мирової угоди, суд відмовляє в її затвердженні, що не виключає повторного звернення з відповідною заявою вже після відкриття виконавчого провадження.

З копій матеріалів виконавчого провадження (а.с. 171-192) вбачається, що 23.03.2013р. старшим державним виконавцем Корольовського відділу державної виконавчої служби Житомирського міського управління юстиції винесено постанову ВП №37069514 про відкриття виконавчого провадження з наказу №12/408, виданого 18.06.2010р. господарським судом Житомирської області про стягнення з ТОВ "Рибні промислові технології" на користь ТОВ "Єврофіш" боргу в сумі 616074,39грн. (а.с. 175).

Враховуючи наведене, дослідивши текст мирової угоди від 23.09.2014р. (а.с. 157-158), суд дійшов висновку про задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Єврофіш" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Рибні промислові технології" про затвердження мирової угоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 78, 86, 121, ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ :

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Єврофіш" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Рибні промислові технології" від 23.09.2014р. про затвердження мирової угоди у процесі виконання судового рішення №12/408 від 26.05.2010р. задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду від 23.09.2014р., укладену між стягувачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Єврофіш" ( 10003, м. Житомир, вул. Чехова, 1, код 31052441) та боржником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Рибні промислові технології" (10025, м. Житомир, вул. Сингаївського, 3, код 33128522) в наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

на стадії виконання судового рішення господарського суду Житомирської

області №12/408 від 26.05.2010р.

м. Житомир 23.09.2014р.

СТЯГУВАЧ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Єврофіш" (код ЄДРПОУ 31052441) в особі директора Кичук Валентини Тихонівни, що діє на підставі Статуту, та

БОРЖНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю "Рибні промислові технології" (код ЄДРПОУ 33128522) в особі директора Горинович Ірини Володимирівни, що діє на підставі Статуту,

які є Сторонами виконавчого провадження №37069514 відкритого 21.03.2013р. Корольовським відділом державної виконавчої служби Житомирського МУЮ на виконання рішення господарського суду Житомирської області №12/408 від 26.05.2010р., яким з Боржника на користь Стягувача стягнуто 514 023,40 грн. основного боргу, 67 480,82 грн. пені, 28236,76 грн. інфляційних нарахувань, 6 097,41 грн. витрат по сплаті державного мита, 236.00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (далі -Рішення) домовилися про укладення даної мирової угоди на наступних умовах:

1. Сторони підтверджують, що станом на дату укладення даної мирової наказ виданий господарським судом Житомирської області 18.06.2010р. на виконання рішення перебуває у матеріалах справи виконавчого провадження №37069514 Корольовського відділу державної виконавчої служби Житомирського МУЮ,. виконавче провадження триває, після винесення рішення кошти присудженні до стягнення з Боржника у примусовому порядку не стягувалися, Боржником добровільно не сплачувалися.

2. Сторони визнають, що станом на дату підписання даної Мирової угоди з Боржника підлягає стягненню на користь Стягувача присуджені рішенням в загальній сумі 616 074,39 грн.. з яких 514 023,40 грн. основного боргу, 67 480,82 грн. пені, 28 236,76 грн. інфляційних нарахувань, 6 097,41 грн. витрат по сплаті державного мита, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Сторони погодили наступний графік добровільного виконання Боржником перед Стягувачем:

№Дата платежуСума платежуСклад зобов'язання 1 23.09.2016р. 102050,99грн. 67480,82грн. пені, 28236,76грн. інфляційних нарахувань, 6097,41грн. витрат по сплаті державного мита, 236,00грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 2 23.09.2017р. 171341,00грн.основний борг 3 23.09.2018р. 171341,00грн.основний борг 4 23.09.2019р. 171341,00грн.основний борг ВСЬОГО 616074,39грн.

Боржник вправі розрахуватися зі Стягувачем за вказаними платежами достроково.

При здійсненні платежів грошові кошти зараховуються в якості погашення грошового зобов'язання Боржника за наступною черговістю: пеня, інфляційні нарахування, витрати зі сплати державного мита, інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, основний борг.

3.1. Боржник гарантує належне та своєчасне виконання зобов'язань покладених на нього даною Мировою угодою, а Стягувач - сумісно із Боржником вживатиме заходів, спрямованих на закінчення виконавчого провадження. Сторони домовились, що для забезпечення можливості виконання умов даної мирової угоди і збереження Боржника, як діючого підприємства, в рамках виконавчого провадження №37069514, відкритого 21.03.2013р. Корольовським відділом державної виконавчої служби Житомирського МУЮ на виконання рішення господарського суду Житомирської області №12/408 від 26.05.2010р., підлягають зняттю арешти, накладені на банківські рахунки Боржника.

3.2. Сторони заявляють, що, ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі її виконання не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб.

3.3. Мирова угода вступає в силу з дати її підписання Сторонами та затвердження судом і є підставою для закінчення виконавчого провадження.

3.4. Сторонам зрозуміло, що відповідно до ст. 49, 50 Закону України «Про виконавче провадження» наслідком укладення Мирової угоди, у тому числі є завершення (закінчення) виконавчого провадження №37069514 відкритого 21.03.2013р. Корольовським відділом державної виконавчої служби Житомирського МУЮ та неможливість розпочати його знову.

3.5. Дана Мирова угода складена в 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Сторін та для матеріалів судової справи.

СТЯГУВАЧ БОРЖНИК

ТОВ "Єврофіш" ТОВ "Рибні промислові технології"

код ЄДРПОУ 31052441 код ЄДРПОУ 33128522

вул.Чехова, 1, м.Житомир, 10004 вул.Сингаївського, 3, м.Житомир, 10025

директор_________/В.Т.Кичук директор __________/І.В.Горинович

3. Ухвала господарського суду Житомирської області набирає законної сили у встановленому законом порядку.

Суддя Сікорська Н.А.

Друк:

1 - в справу

2,3 - сторонам

Дата ухвалення рішення 14.10.2014
Зареєстровано 16.10.2014
Оприлюднено 20.10.2014

Судовий реєстр по справі 12/408

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.01.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 25.11.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.11.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 02.07.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 23.05.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 23.04.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 12.03.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 14.11.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.10.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.10.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.10.2014 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.10.2014 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.05.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.04.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 05.10.2010 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 14.09.2010 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.04.2010 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 02.02.2010 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.12.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.11.2009 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/408

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону