ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

про закриття провадження в частині позовних вимог

м. Черкаси

29 січня 2015 року Справа № 823/3701/14

Черкаський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Каліновської А.В.,

при секретарі судового засідання Педані О.В.,

за участю:

представника позивача: Поліщука М.А.,

представника відповідача: Нечитайло С.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Полюс-Люкс» до державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся в Черкаський окружний адміністративний суд з вищезазначеним позовом до державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії.

В адміністративному позові позивач просить: визнати протиправними висновки зустрічної звірки ТОВ "Полюс-Люкс", оформлені актом від 26.11.2014р. №412/23-01-22-04/38668747 "Про результати проведення зустрічної звірки ТОВ "Полюс-Люкс" щодо документального підтвердження господарських відносин із постачальниками та покупцями за липень 2014 року, їх реальності та повноти відображення в обліку" щодо документального не підтвердження реальності здійснення господарських операцій з придбання ТОВ "Полюс-Люкс" у ПП "Кратос Гранд" будівельних робіт у липні 2014 року на суму ПДВ 85430 грн. та документально не підтвердження реальності здійснення господарських операцій з продажу товарів (робіт, послуг) у липні 2014 наступним покупцям: ТОВ СВІМС - на суму ПДВ 41693 грн., ПП "Данкобуд" - на суму ПДВ 25577 грн., ПП "Віктанбуд" - на суму ПДВ 846 грн., ПАТ "Миронівський хлібопродукт" - на суму ПДВ 17093 грн., ТОВ "Вінницька птахофабрика" - на суму ПДВ 9507 грн.; визнати протиправними дії державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області по коригуванню податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у податковій звітності ТОВ "Полюс-Люкс" за липень 2014 року, проведені на підставі акту від 26.11.2014р. №412/23-01-22-04/38668747 "Про результати проведення зустрічної звірки ТОВ "Полюс-Люкс" щодо документального підтвердження господарських відносин із постачальниками та покупцями за липень 2014 року, їх реальності та повноти відображення в обліку"; зобов'язати державну податкову інспекцію у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області вилучити з Автоматизованої системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту АС "Податковий блок" інформацію про результати проведення зустрічної звірки ТОВ "Полюс-Люкс", оформленої актом від 26.11.2014р. №412/23-01-22-04/38668747; зобов'язати державну податкову інспекцію у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області поновити в Детальній інформації по платнику ПДВ щодо результатів співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту АС "Податковий блок" показники податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ "Полюс-Люкс" за липень 2014 року та, які були виключені на підставі акту від 26.11.2014р. №412/23-01-22-04/38668747 "Про результати проведення зустрічної звірки ТОВ "Полюс-Люкс" щодо документального підтвердження господарських відносин із постачальниками та покупцями за липень 2014 року, їх реальності та повноти відображення в обліку".

Судом поставлено на обговорення питання щодо закриття провадження в адміністративній справі в частині позовних вимог визнання протиправними висновків зустрічної звірки ТОВ "Полюс-Люкс", оформлених актом від 26.11.2014р. №412/23-01-22-04/38668747 "Про результати проведення зустрічної звірки ТОВ "Полюс-Люкс" щодо документального підтвердження господарських відносин із постачальниками та покупцями за липень 2014 року, їх реальності та повноти відображення в обліку" щодо документального не підтвердження реальності здійснення господарських операцій з придбання ТОВ "Полюс-Люкс" у ПП "Кратос Гранд" будівельних робіт у липні 2014 року на суму ПДВ 85430 грн. та документально не підтвердження реальності здійснення господарських операцій з продажу товарів (робіт, послуг) у липні 2014 наступним покупцям: ТОВ СВІМС - на суму ПДВ 41693 грн., ПП "Данкобуд" - на суму ПДВ 25577 грн., ПП "Віктанбуд" - на суму ПДВ 846 грн., ПАТ "Миронівський хлібопродукт" - на суму ПДВ 17093 грн., ТОВ "Вінницька птахофабрика" - на суму ПДВ 9507 грн.

Представники сторін в судовому засіданні не заперечували проти закриття провадження в адміністративній справі в частині позовних вимог.

Заслухавши пояснення сторін, розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, суд прийшов до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України справа адміністративної юрисдикції - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Пунктом 3 Розділу 1 Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України 22.12.2010 № 984, визначено, що результати документальних перевірок оформлюються у формі акта або довідки. У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт, а у разі відсутності порушень - довідка. Акт - службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Згідно абз. 2 п. 1 Розділу 4 Порядку при виникненні спірних питань та заперечень щодо встановлених порушень під час здійснення перевірки такі питання та заперечення виносяться на розгляд постійних комісій при відповідних органах державної податкової служби.

Пунктом 6 Розділу 4 Порядку встановлено, що у разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) документальної перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки), які у випадку їх подання, є невід'ємною частиною (додатком) до акта (довідки) перевірки.

Тобто акт перевірки та внесення до нього даних є лише засобом документування дій контролюючого органу, а предметом оскарження в адміністративному суді можуть бути юридичні наслідки, що безпосередньо випливають з результатів відповідних дій чи бездіяльності.

Виходячи з вищевикладених норм суд зазначає, що акт перевірки не містить владних управлінських приписів щодо позивача, а лише засвідчує факт проведення перевірки та містить інформацію про виявлені під час перевірки порушення.

За таких обставин, акт перевірки не є рішенням суб'єкта владних повноважень в розумінні ч. 2 ст. 17 КАС України, оскільки не породжує ніяких правових наслідків для позивача, а отже, не підлягає окремому оскарженню в порядку адміністративного судочинства.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС України суд закриває провадження у справі якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Враховуючи вищезазначене, вбачається за доцільне закрити провадження у справі в частині позовних вимог щодо визнання протиправними висновків зустрічної звірки ТОВ "Полюс-Люкс", оформлені актом від 26.11.2014р. №412/23-01-22-04/38668747 "Про результати проведення зустрічної звірки ТОВ "Полюс-Люкс" щодо документального підтвердження господарських відносин із постачальниками та покупцями за липень 2014 року, їх реальності та повноти відображення в обліку" щодо документального не підтвердження реальності здійснення господарських операцій з придбання ТОВ "Полюс-Люкс" у ПП "Кратос Гранд" будівельних робіт у липні 2014 року на суму ПДВ 85430 грн. та документально не підтвердження реальності здійснення господарських операцій з продажу товарів (робіт, послуг) у липні 2014 наступним покупцям: ТОВ СВІМС - на суму ПДВ 41693 грн., ПП "Данкобуд" - на суму ПДВ 25577 грн., ПП "Віктанбуд" - на суму ПДВ 846 грн., ПАТ "Миронівський хлібопродукт" - на суму ПДВ 17093 грн., ТОВ "Вінницька птахофабрика" - на суму ПДВ 9507 грн. - відповідно до приписів п. 1 ч. 1 ст. 157 КАС України.

Керуючись ст.ст. 157, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

УХВАЛИВ:

Провадження в адміністративній справі № 823/3701/14 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Полюс-Люкс» до державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії в частині позовних вимог щодо визнання протиправними висновків зустрічної звірки ТОВ «Полюс-Люкс», оформлених актом від 26.11.2014р. №412/23-01-22-04/38668747 «Про результати проведення зустрічної звірки ТОВ «Полюс-Люкс» щодо документального підтвердження господарських відносин із постачальниками та покупцями за липень 2014 року, їх реальності та повноти відображення в обліку» щодо документального не підтвердження реальності здійснення господарських операцій з придбання ТОВ «Полюс-Люкс» у ПП «Кратос Гранд» будівельних робіт у липні 2014 року на суму ПДВ 85430 грн. та документально не підтвердження реальності здійснення господарських операцій з продажу товарів (робіт, послуг) у липні 2014 наступним покупцям: ТОВ СВІМС - на суму ПДВ 41693 грн., ПП «Данкобуд» - на суму ПДВ 25577 грн., ПП «Віктанбуд» - на суму ПДВ 846 грн., ПАТ «Миронівський хлібопродукт» - на суму ПДВ 17093 грн., ТОВ «Вінницька птахофабрика» - на суму ПДВ 9507 грн.- закрити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана до Київського апеляційного адміністративного суду через Черкаський окружний адміністративний суд протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або згідно з частиною третьою статті 160 цього Кодексу, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя А.В. Каліновська

Повний текст ухвали виготовлено 02 лютого 2015 року.

Дата ухвалення рішення 29.01.2015
Зареєстровано 02.02.2015
Оприлюднено 04.02.2015

Судовий реєстр по справі 823/3701/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 31.01.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.01.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 03.06.2015 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.05.2015 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.05.2015 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.05.2015 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.03.2015 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 09.02.2015 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.01.2015 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.12.2014 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.12.2014 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 823/3701/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону