КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

31 січня 2019 року

Київ

справа №823/3701/14

адміністративне провадження №К/9901/5781/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача - Юрченко В.П., суддів - Васильєвої І.А., Пасічник С.С., розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргуДержавної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 03 червня 2015 року (колегія у складі суддів: М.І. Кобаль, О.В. Епель, Н.В. Безименна) у справі№823/3701/14 за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю Полюс-Люкс доДержавної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області провизнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Полюс-Люкс (далі - ТОВ Полюс-Люкс ) звернулося до суду з адміністративним позовом, у якому просило:

визнати протиправними дії Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області по коригуванню податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у податковій звітності ТОВ Полюс-Люкс за липень 2014 року, проведені на підставі акту від 26 листопада 2014 року №412/23-01-22-04/38668747 Про результати проведення зустрічної звірки ТОВ Полюс-Люкс щодо документального підтвердження господарських відносин із постачальниками та покупцями за липень 2014 року, їх реальності та повноти відображення в обліку ;

зобов'язати Державну податкову інспекцію у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області вилучити з Автоматизованої системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту АС Податковий блок інформацію про результати проведення зустрічної звірки ТОВ Полюс-Люкс , оформленої актом від 26 листопада 2014 року № 412/23-01-22-04/38668747;

зобов'язати Державну податкову інспекцію у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області поновити в Детальній інформації по платнику ПДВ щодо результатів співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту АС Податковий блок показники податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ Полюс-Люкс за липень 2014 року та, які були виключені на підставі акту від 26 листопада 2014 року № 412/23-01-22-04/38668747 Про результати проведення зустрічної звірки ТОВ Полюс-Люкс щодо документального підтвердження господарських відносин із постачальниками та покупцями за липень 2014 року, їх реальності та повноти відображення в обліку .

Позовні вимоги мотивовані тим, що коригування в електронній автоматизованій системі співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на підставі акта здійснено у спосіб, що суперечить закону, адже податкові повідомлення-рішення на час здійснення коригування податковим органом не приймались, а тому підстави для здійснення такого коригування у відповідача були відсутні.

Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 09 лютого 2015 року в задоволенні позову відмовлено.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив з того, що дії з проведення зустрічних звірок платника податків та зі складання Довідок за результатами їх проведення не відповідають критерію юридичної значимості, не створюють для платника жодних правових наслідків у вигляді виникнення, зміни або припинення його прав та не породжують для нього будь-яких обов'язків, а тому підстави для задоволення позову відсутні.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 03 червня 2015 року у даній справі скасовано постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 09 лютого 2015 року та прийнято нове рішення, яким позов задоволено частково.

Скасовуючи рішення суду першої інстанцій та задовольняючи позовні вимоги в частині, апеляційний суд дійшов протилежного висновку, мотивуючи його тим, що внесення змін податковим органом до інформаційних баз даних та деталізованої бази співставлення показників податкового кредиту та податкових зобов'язань позивача у розрізі контрагентів на підставі акта про результати проведення зустрічної звірки чи акта перевірки, без прийняття податкового повідомлення-рішення та без зміни цих показників платником податку самостійно шляхом подання декларацій, порушує права та інтереси останнього.

Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, відповідач подав касаційну скаргу, в якій просить його скасувати в частині задоволення позовних вимог та прийняти нове рішення, яким у позові відмовити повністю, посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права.

Касаційна скарга обґрунтована тим, що дії відповідача щодо внесення до електронної бази даних податкової служби інформації, отриманої внаслідок проведення перевірки позивача, в даному випадку проведення зустрічної звірки, є лише службовою діяльністю працівників податкової інспекції на виконання своїх службових обов'язків по збиранню доказової інформації щодо наявності чи відсутності документального підтвердження господарських операцій. Такі дії самі по собі не створюють для суб'єкта господарювання жодних правових наслідків у вигляді виникнення, зміни або припинення його прав та не породжують для позивача обов'язкових юридичних наслідків. Таким чином, контролюючий орган наголошує на тому, що дана діяльність відповідача носить технічний характер та не породжує ніяких правових наслідків.

Відзив або заперечення на касаційну скаргу не надходили, що не перешкоджає її розгляду по суті.

Переглянувши судове рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги, перевіривши повноту встановлення судом апеляційної інстанції фактичних обставин справи та правильність застосування норм матеріального та процесуального права, Верховний Суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги, з огляду на наступне.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що за період з 25 листопада 2014 року по 26 листопада 2014 року посадовими особами контролюючого органу згідно із п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України проведено зустрічну звірку ТОВ Полюс-Люкс щодо документального підтвердження господарських відносин із постачальниками та покупцями за липень 2014 року, їх реальності та повноти відображення в обліку, за результатами якої складено акт 26 листопада 2014 року №412/23-01-22-04/38668747

Згідно із висновками, які викладені контролюючим органом в акті перевірки, проведеною зустрічною звіркою документально не підтверджено реальність здійснення господарських операцій з придбання ТОВ Полюс-Люкс у ПП Кратос-Гранд будівельних робіт у липні 2014 року на суму ПДВ 85430 грн. та документально не підтверджено реальність здійснення господарських операцій з продажу товарів (робіт, послуг) у липні 2014 року наступним покупцям: ТОВ СВІМС - на суму ПДВ 41693 грн., ПП Данкобуд - на суму ПДВ 25577 грн., ПП Віктанбуд - на суму ПДВ 846 грн., ПАТ Миронівський хлібопродукт - на суму ПДВ 17093 грн., ТОВ Вінницька птахофабрика - на суму ПДВ 9507 грн.

На підставі вищезазначеного акту відповідачем здійснено коригування показників податкової звітності в частині податкового кредиту та податкових зобов'язань в електронній базі даних АІС Податковий блок , при цьому будь-які податкові повідомлення-рішення про визначення сум грошових зобов'язань позивачу, у встановленому податковим законодавством порядку, відповідач не приймав.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, щодо компетенції контролюючих органів, повноважень і обов'язків їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальності за порушення податкового законодавства, урегульовані Податковим кодексом України.

Згідно пункту 61.1 статті 61 Податкового кодексу України податковий контроль - це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Способом здійснення такого контролю є, зокрема, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів (підпункт 62.1.2 пункту 62.1 статті 62 Податкового кодексу України).

Відповідно до статті 71 Податкового кодексу України інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів - це комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій.

Згідно з приписами підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 ПК для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла, зокрема: від платників податків та податкових агентів, що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах; що міститься у наданих великими платниками податків в електронній формі копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться в електронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів; про фінансово-господарські операції платників податків.

Відповідно до статті 74 Податкового кодексу України податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів. Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (пункт 74.1); зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань (пункт 74.2).

Тобто, висновки, викладені в акті перевірки, в даному випадку акті про результати проведення зустрічної звірки, є відображенням дій працівників податкових органів і самі по собі не породжують правових наслідків для платника податків та, відповідно, такий акт не порушує прав останнього. Включення суб'єктом владних повноважень до бази даних інформації про таку перевірку не створює жодних перешкод для діяльності платника податку.

Зважаючи на викладене, дії контролюючого органу щодо внесення до електронних баз даних змін показників податкової звітності суб'єктів господарювання в частині податкового кредиту та податкових зобов'язань на підставі акта перевірки, в тому числі і на підставі акта про результати проведення зустрічної звірки, без прийняття податкових повідомлень-рішень не породжують правових наслідків для платників податків та не порушують їхні права, оскільки розміщена в цій системі інформація є службовою та використовується податковими органами для обробки зібраної інформації в автоматичному режимі (використовується для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань) з метою здійснення податкового контролю.

Аналогічну правову позицію викладено у постановах Верховного Суду України 09 грудня 2014 року справа №21-511а14, від 03 листопада 2015 року справа №21-99а15 та від 17 листопада 2015 року справа №21-4133а15.

Підсумовуючи вищевикладене, суд касаційної інстанції приходить до висновку, що суд апеляційної інстанції задовольняючи позовні вимоги в частині, помилково скасував рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позовних вимог, яке прийнято на підставі повного та всебічного дослідження обставин справи з дотриманням вимог законодавства.

Відповідно до статті 352 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.

Зважаючи на викладене, постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню, а помилково скасована постанова суду першої інстанції - залишенню в силі.

Керуючись статтями 341, 345, 349, 352 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області задовольнити.

Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 03 червня 2015 року - скасувати та залишити в силі постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 09 лютого 2015 року.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

...........................

...........................

................................

В.П.Юрченко І.А.Васильєва С.С.Пасічник Судді Верховного Суду

Дата ухвалення рішення 31.01.2019
Зареєстровано 03.02.2019
Оприлюднено 03.02.2019

Судовий реєстр по справі 823/3701/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 31.01.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.01.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 03.06.2015 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.05.2015 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.05.2015 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.05.2015 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.03.2015 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 09.02.2015 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.01.2015 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.12.2014 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 823/3701/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону