ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

          

 

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД


 

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

"19" березня 2009 р.

Справа № 32/55-08-2626

Одеський апеляційний господарський

суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді:

Л.В. Поліщук

Суддів: Л.І. Бандури, В.Б. Туренко,

 

при секретарі судового засідання -О.О.

Соломахіній,

 

за участю представника сторін:

від позивача

-О.П. Симоненко.

від відповідача

-не з'явився

3-і особи -не

з'явилися,

 

розглянувши у відкритому судовому

засіданні апеляційну скаргу

ТОВ „ЮТС-Пром”

на рішення

господарського суду Одеської області від 17.12.2008р.

у справі № 32/55-08-2626

за позовом ВАТ

„Кодимський завод будівельних матеріалів”,

3-я особа,

яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:

Виробничо-комерційне приватне підприємство „ЮТС”,

до ТОВ

„ЮТС-ПРОМ”,

3-і особи,

які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

ОСОБА_1;ОСОБА_2

про

визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ”,

оформленого протоколом № 8 від 21.05.2007р.

 

встановив:

 

ВАТ „Кодимський завод будівельних

матеріалів” звернулося до господарського суду з позовом про визнання недійсним

рішення загальних зборів учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ”, оформленого протоколом

№8                  від 21.05.2007р.

Рішенням господарського суду

Одеської області від 17.12.2008р. (суддя Л.І. Грабован) позов задоволено з

посиланням на те, що рішення загальних зборів учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” не

відповідає вимогам Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,

Закону України               „Про

господарські товариства”. Суд зазначив, що з протоколу № 8 зборів учасників ТОВ

„ЮТС-ПРОМ” від 21.05.2007р. вбачається, що учасники або представники ВАТ

„Кодимський завод будівельних матеріалів” та ВКПП „ЮТС” участі у зборах не

брали. В якості присутніх у протоколі зафіксований засновник ВКПП „ЮТС”

ОСОБА_1., тоді як господарським судом 03.03.2005р. прийнято постанову про

визнання ВКПП „ЮТС” банкрутом, наслідками чого стало припинення повноважень

органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його

майном, припинення повноважень власника (власників) майна банкрута у

відповідності до          частини 2

статті 22 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або

визнання його банкрутом”. 23.12.2005р. судом винесено ухвалу про припинення

ВКПП „ЮТС” у зв'язку із затвердженням ліквідаційного балансу та звіту

ліквідатора, яким не було виявлено майна банкрута, в тому числі будь-якої

частки у іншому підприємстві. Про розгляд справи про банкрутство та прийняття

вказаних процесуальних документів засновнику підприємства ОСОБА_1. було відомо,

про що свідчать повідомлення про вручення поштового відправлення. Факт виконання

чи не виконання ухвали суду про ліквідацію підприємства державним реєстратором

та невнесення відповідного запису до реєстру не впливає на наявність чи

відсутність повноважень у засновників підприємства, повноваження яких були

припиненні з прийняттям постанови про визнання ВКПП „ЮТС” банкрутом. Другий

учасник ТОВ „ЮТС-ПРОМ” ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” також не

брав участь у зборах. Доказів того, що його було повідомлено в установленому

законом та Статутом порядку про проведення зборів відповідачем не надано. У

рішенні не вказано причин виключення його зі складу ТОВ „ЮТС-ПРОМ”, не

зазначено фактів невиконання статутних обов'язків, в чому полягає

систематичність невиконання учасником товариства його обов'язків, які саме дії

(бездіяльність) учасника перешкоджають досягненню цілей товариства. Доказів

наявності факту того, що ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів”

систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає

своїми діями досягненню цілей товариства, на підставі чого неуповноваженою

особою було прийнято рішення про виключення ВАТ„Кодимський завод будівельних

матеріалів” з ТОВ „ЮТС-ПРОМ”, відповідачем суду не надано. Посилання останнього

на те, що визнання ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” банкрутом є

підтвердженням цього факту, не приймається судом до уваги, оскільки, по-перше,

цей факт відбувся пізніше; по-друге, навпаки виключення ВАТ зі складі учасників

ТОВ без виділення його частки фактично могло призвести до банкрутства

підприємства, оскільки іншого майна у нього не має. Питання повернення вкладу

учаснику, який вибув, в порушення вимог Закону України „Про господарські

товариства” та Статуту не було вирішено, а його внесок було передано фізичній

особі -ОСОБА_1 без будь-яких правових підстав. Посилання третьої особи ОСОБА_2.

на те, що корпоративні права ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” у

ТОВ „ЮТС-ПРОМ” були передані її чоловіку на її прохання в обмін на позичені нею

ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” за договорами позики кошти,

безпідставні та суперечать чинному законодавству України, оскільки згідно зі

ст. 12 Закону України „Про господарські товариства” та Статуту ТОВ „ЮТС-ПРОМ”

майно, передане йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного)

капіталу є власністю товариства, тоді як заборгованість перед ОСОБА_2. виникла

у ВАТ „Кодимський завод продтоварів”. До того ж у відповідності з чинним

законодавством пункт п.9.5 Статуту ТОВ „ЮТС-ПРОМ” передбачає, що товариство не

відповідає за боргами учасників. Вирішення питання про вихід зі складу

учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” ВКПП „ЮТС” також здійснено не уповноваженою особою та

передача його частки статутного капіталу ОСОБА_2 і не повернення в

установленому законом порядку учаснику, який вибув, неправомірне та здійснено в

порушення норм діючого законодавства.

ТОВ „ЮТС-Пром”, не погоджуючись з

вказаним рішенням, звернулося із апеляційною скаргою та доповненням до неї, в

якій просить рішення скасувати, в задоволенні позову відмовити, посилаючись на

порушення судом норм матеріального та процесуального права. В апеляційній

скарзі скаржником зазначено що рішення загальних зборів учасників ТОВ

„ЮТС-ПРОМ”, оформлене протоколом № 8 від 21.05.2007р., правомірне і винесено

без порушень, так як ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів” виключено із

складу учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” на підставі п. 4.3. Статуту за систематичне

невиконання обов'язків учасника товариства та перешкоджання своїми діями

досягненню цілей товариства. Крім того скаржником зазначено, що у зв'язку з

тим, що 23.12.2005р. повноваження ліквідатора ВКПП „ЮТС” ОСОБА_3. та

провадження у справі про банкрутство ВКПП „ЮТС” припинено, єдиним представником

ВКПП „ЮТС” є його засновник - ОСОБА_1. Ухвала суду про ліквідацію банкрута і

скасування його держреєстрації відповідним органом не направлялася, а тому ВКПП

„ЮТС” до цього часу не виключено з реєстру юридичних осіб. Відповідно до п. 3

ст. 32 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання

його банкрутом” якщо майна банкрута вистачило, щоб задовольнити всі вимоги

кредиторів, він вважається таким, що не має боргів, і може продовжувати свою

підприємницьку діяльність. Що і відбулося з ВКПП „ЮТС”, яке до теперішнього

часу продовжує свою діяльність.

ВАТ „Кодимський завод продтоварів”

в особі ліквідатора Симоненко О.П. у відзиві на 

апеляційну скаргу просить рішення суду залишити без змін, а апеляційну

скаргу без задоволення.

Одночасно ліквідатор Симоненко О.П.

заявив клопотання про винесення окремої ухвали та направлення її

держреєстратору щодо вимог ухвали суду у справі № 32/1-05-317, а також про

направлення повідомлення органам прокуратури про виявлення порушення законності

з боку керівника ВКПП „ЮТС” ОСОБА_1.

Вказане клопотання відхилено

судовою колегією, оскільки питання виконання ухвали суду у справі № 32/1-05-317

повинно вирішуватися в рамках зазначеної справи.

В судове засідання апеляційної

інстанції 19.03.2009р. надійшло клопотання представника скаржника про

відкладення розгляду апеляційної скарги у зв'язку з неможливістю ознайомитися з

матеріалами справи.

Судова колегія вказане клопотання

не задовольнила, оскільки апеляційна скарга була прийнята до провадження

16.01.2009р., розгляд справи неодноразово відкладався, представник скаржника

приймав участь у судовому засіданні 26.02.2009р. і надавав пояснення, додаткові

документи до справи не долучалися, а тому до 19.03.2009р. представник скаржника

мав достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Заслухавши представника позивача,

дослідивши матеріали справи та перевіривши правильність застосування місцевим

господарським судом норм матеріального та процесуального права, апеляційна

інстанція встановила наступне.

Згідно Статуту ТОВ „ЮТС-ПРОМ”,

затвердженого протоколом установчих зборів засновників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” №1 від

30.06.2000р. та зареєстрованого у Реєстрі суб'єктів підприємницької діяльності

05.07.2000р. за №04057043Ю0010227, засновниками товариства є ВАТ „Кодимський

завод будівельних матеріалів” та Виробничо-комерційне приватне підприємство

„ЮТС”.

Як вбачається з протоколу № 8 від

21.05.2007р. збори учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” проводились за присутністю ВКПП

„ЮТС” в особі засновника ОСОБА_1., яке відповідно до установчих документів

товариства володіє 75% голосів, і було вирішено:

- виключити зі складу ТОВ

„ЮТС-ПРОМ” ВАТ „Кодимський завод будівельних матеріалів”, який володіє 25%

частки у статутному фонді, згідно п.4.3 Статуту, за систематичне невиконання

обов'язків учасника товариства та перешкоджання своїми діями досягненню цілей

товариства, та передати належну йому частку ОСОБА_1;

- на підставі рішення власника ВКПП

„ЮТС” №3 від 19.08.2004р. про вихід зі складу ТОВ „ЮТС-ПРОМ” , яке володіє 75%

частки в статутному фонді, дати згоду на вихід зі складу ТОВ „ЮТС-ПРОМ” ВКПП

„ЮТС” та передати належну йому частку 75% статутного капіталу ОСОБА_2;

- розподілити частки учасників в

статутному фонді ТОВ „ЮТС-ПРОМ” ОСОБА_1 -25% (98 365,79 грн.);ОСОБА_2 75% (295

114,48 грн.);

- затвердити зміни до Статуту ТОВ

„ЮТС-ПРОМ” та доручити проведення державної реєстрації цих змін ОСОБА_2.

Статтею 88 Господарського кодексу

України передбачені права і обов'язки учасників господарського товариства,

серед яких право учасників брати участь в управлінні справами товариства в

порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків,

передбачених цим Кодексом та іншими законами; брати участь в розподілі прибутку

товариства та одержувати його частку (дивіденди); вийти в передбаченому

установчими документами порядку зі складу товариства; одержати від товариства

грошовий чи майновий еквівалент вкладу у разі виходу з товариства.

Відповідно до ст. 89 ГК України,

ст. 145 ЦК України, п. 7.1 Статуту ТОВ „ЮТС-ПРОМ” вищим органом товариства з

обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. Згідно зі ст. 58

Закону України „Про господарські товариства” загальні збори товариства з

обмеженою відповідальністю складаються з учасників товариства або призначених

ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або

призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого

представника у зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник

товариства з обмеженою відповідальністю вправі передати свої повноваження на

зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства. Учасники

мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді.

Статтею 60 Закону України „Про

господарські товариства” встановлено, що збори учасників ТОВ вважаються

повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що мають

у сукупності більш як 60 % голосів. Учасники зборів, які беруть участь у

зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник.

Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

Позивач у справі, як учасник ТОВ

„ЮТС-ПРОМ” є носієм корпоративних прав щодо вказаного товариства. Відповідно до

ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої

визначається у статутному фонді (майні) господарського товариства, що включають

правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією,

отримання певної частки прибутку (дивідендів), а також інші правомочності,

передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до ст. 10 Закону України

„Про господарські товариства”,        ч.1

ст. 116 ЦК України, ст. 88 ГК України позивач як учасники ТОВ „ЮТС-ПРОМ” має

право брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в

установчих документах.

Згідно із ст. ст. 58, 60 Закону

України „Про господарські товариства” права учасника товариства на участь в

управлінні господарським товариством здійснюються саме шляхом участі у роботі

вищого органу управління та прийнятті рішень учасником або його уповноваженим

представником. При цьому учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру

їх часток в статутному фонді, а вищий орган управління товариством - загальні

збори учасників можуть функціонувати та вважаються повноважними приймати

рішення при наявності учасників, що мають не менше 60 % голосів (кворум). Так,

у разі відсутності на загальних зборах учасників товариства будь-якого з

учасників, який бажає реалізувати своє право на участь в управлінні

товариством, здійснювати діяльність, прийняття рішень, необхідних для

здійснення товариством господарської діяльності та досягнення статутних

завдань, такий учасник позбавляється можливості здійснювати свої корпоративні

права, у тому числі - права на участь в управлінні товариством.

Статтею 61 Закону України „Про

господарські товариства” передбачено, що про проведення загальних зборів

товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням

часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути

зроблено не менш як за              30

днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі

вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було

ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7

днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана

можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань,

не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою

всіх учасників, присутніх на зборах.

Як встановлено господарським судом,

доказів того, що позивач був повідомлений 

про час та місце проведення загальних зборів учасників            ТОВ „ЮТС-ПРОМ” та порядку денного не

надано, що в свою чергу унеможливило здійснення ним участі в управлінні ТОВ

„ЮТС-ПРОМ” та свідчить про створення перешкод в реалізації його законних прав.

Стаття 64 Закону України „Про

господарські товариства” встановлює можливість виключення учасника товариства з

обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином

виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства.

Його може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували

учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості

голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у

голосуванні участі не бере. Виключення учасника з товариства призводить до

наслідків, передбачених статтями 54 і 55 цього Закону.

Як було встановлено судом першої

інстанції, жодний учасник або його представник, а саме ВАТ „Кодимський завод

будівельних матеріалів” та ВКПП „ЮТС” участі у зборах не брали. В якості

присутніх у протоколі зафіксований  як

представник ВКПП „ЮТС” його засновник ОСОБА_1., тоді як на цей час

господарським судом було прийнято постанову про визнання ВКПП „ЮТС” банкрутом

3.03.2005р., наслідком чого стало припинення повноважень органів управління

банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном,  припинення повноважень власника (власників)

майна банкрута у відповідності частини 2 статті 22 Законом України „Про

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Ухвалою

від 23.12.2005р. судом було  винесено

ухвалу про припинення ВКПП „ЮТС” у зв'язку із затвердження ліквідаційного

балансу та звіту ліквідатора, яким не було виявлено майна банкрута та його

частки у іншому підприємстві. Факт виконання чи не виконання ухвали суду про

ліквідацію підприємства державним реєстратором та невнесення відповідного

запису до реєстру не впливає на наявність чи відсутність повноважень у

засновників підприємства, повноваження яких були припиненні з прийняттям

постанови про визнання ВКПП „ЮТС” банкрутом.

Враховуючи викладене, апеляційна

інстанція погоджується з висновком місцевого господарського суду, що збори

учасників ТОВ „ЮТС-ПРОМ” проводились одноособово ОСОБА_1, який є неповноважною

особою, з грубим порушенням вищевикладених норм чинного законодавства, а тому

прийняті на цих зборах рішення, оформлені протоколом № 8 від 21.05.2007р.,

правомірно визнані недійсними.

З урахуванням викладеного, рішення

суду слід залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

 

Керуючись ст.ст. 99, 103, 105 Господарського

процесуального кодексу України, колегія суддів -

постановила:

 

Рішення господарського суду

Одеської області від 17.12.2008р. у справі № 32/55-08-2626 залишити без змін, а

апеляційну скаргу без задоволення.

 

Постанова набирає законної сили з дня

її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого

господарського суду України протягом одного місяця з дня набрання постанови

законної сили.

 

Головуючий суддя                                                           

Л.В. Поліщук

Суддя                                                                                         

Л.І. Бандура

Суддя                                                                                         

В.Б. Туренко

Дата ухвалення рішення18.03.2009
Оприлюднено23.09.2009

Судовий реєстр по справі —32/55-08-2626

Постанова від 26.03.2011

Господарське

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Удовиченко О. С.

Ухвала від 24.03.2011

Господарське

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Удовиченко О. С.

Ухвала від 27.02.2011

Господарське

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Удовиченко О. С.

Ухвала від 07.02.2011

Господарське

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Удовиченко О. С.

Постанова від 24.12.2010

Господарське

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Поліщук Л.В.

Ухвала від 30.11.2010

Господарське

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Поліщук Л.В.

Ухвала від 21.11.2010

Господарське

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Поліщук Л.В.

Рішення від 11.11.2010

Господарське

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Грабован Л.І.

Ухвала від 26.10.2010

Господарське

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Грабован Л.І.

Ухвала від 17.09.2010

Господарське

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Удовиченко О. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні