ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

_________________________________________________________________________________________________________

15.03.11 Справа № 4/45-38

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Львівський апеляційний господарський суд в складі колегії:

Головуючого судді Юрченка Я.О.

суддів Зварич О.В.

ОСОБА_1

розглянув заяву ОСОБА_2 підприємства «Агрофірма Луга-Нова»Приватного підприємства «Універсам», с.Мишів Іваничівського району Волинської області

про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Львівського апеляційного господарського суду від 23.06.2009р.

у справі № 4/45-38

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна насіннєва компанія», м.Рівне

до відповідача ОСОБА_2 підприємства «Агрофірма Луга-Нова»Приватного підприємства «Універсам», с.Мишів Іваничівського району Волинської області

про стягнення 1091708,48 грн.

За участю представників сторін:

позивача: не з'явився

відповідача (заявника): ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 23.09.2009р. прийнято відмову від апеляційної скарги ДП «Агрофірма Луга-Нова»ПП «Універсам»на ухвалу Господарського суду Волинської області від 13.03.2009р., апеляційне провадження за апеляційною скаргою на ухвалу Господарського суду Волинської області від 13.03.2009р. у справі № 4/45-38 припинено; відмовлено у задоволенні апеляційної скарги ДП «Агрофірма Луга-Нова»ПП «Універсам»на рішення Господарського суду Волинської області від 24.03.2009р. у справі № 4/45-38, рішення Господарського суду Волинської області від 24.03.2009р. у справі № 4/45-38 залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 13.03.2009р. у справі № 4/45-38 було повернуто зустрічну позовну заяву без розгляду у зв'язку із тим, що ДП «Агрофірма Луга-Нова»ПП «Універсам»не подано доказів сплати державного мита у встановлених порядку та розмірі і витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішенням Господарського суду Волинської області від 24.03.2009р. у справі № 4/45-38 задоволено позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна насіннєва компанія», м.Рівне та стягнуто з ОСОБА_2 підприємства «Агрофірма Луга-Нова» Приватного підприємства «Універсам», с.Мишів Іваничівського району Волинської області, в користь позивача 615397 основного боргу, 292674,37 грн. пені, 292674,37 грн. процентів, 316503,66 грн. інфляції, 15172,49 грн. державного мита та 118 грн. на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам»(заявник) подало заяву про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Львівського апеляційного господарського суду від 23.06.2009р. у справі № 4/45-38, в якій просить переглянути за нововиявленими обставинами постанову Львівського апеляційного господарського суду від 23.06.2009р. у справі № 4/45-38, внаслідок чого прийняти нове рішення про скасування рішення Господарського суду Волинської області від 24.03.2009р. у справі № 4/45-38 в частині стягнення основного боргу в сумі 615397 грн.

Заяву відповідач мотивує наступним.

Львівський апеляційний господарський суд, під час розгляду в апеляційному порядку справи № 4/45-389, розглянув заперечення відповідача проти поданих позивачем доказів у справі, а саме те, що основний доказ у справі - договір № 2003/07 поставки насіння цукрових буряків від 20.03.2007р. був узгоджений сторонами не в тій редакції, яка долучена позивачем у справі. Суд апеляційної інстанції оцінив наданий відповідачем ОСОБА_4 № 2003/07 поставки насіння цукрових буряків від 20.03.2007р., де перша сторінка Договору містить інші строки оплати товару ніж в Договорі, наданому позивачем, а також не містить умов про нарахування пені та процентів, та дійшов висновку про те, що наданий відповідачем договір не може бути належним доказом у справі, оскільки на відміну від примірника договору, копія якого подана позивачем, перша сторінка поданої відповідачем копії договору не містить у верхній частині сторінки напису «Міжнародна насіннєва компанія», який присутній на другій сторінці поданої відповідачем копії та обох сторінках примірника позивача. Судом апеляційної інстанції не були взяті до уваги пояснення директора підприємства відповідача про те, що ОСОБА_4 № 2003/07 поставки цукрових буряків від 20.03.2007р. був узгоджений сторонами не у тому вигляді, який був долучений позивачем до матеріалів справи, а варіант договору, наданий позивачем є початковим і був запропонований позивачем, але у запропонованому вигляді він фактично підписаним не був. Після додаткового узгодження проекту Договору, наданого та підписаного ТзОВ «Міжнародна насіннєва компанія» сторони підписали ОСОБА_4 з урахуванням уточненої першої сторінки Договору, в якій змінено п.3.2 та п.7.2.

Заявник вважає, що постанова Львівського апеляційного господарського суду від 23.06.2009р. підлягає перегляду за нововиявленими обставинами, оскільки існують обставини, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові відповідачеві раніше.

Зокрема нововиявленими обставинами заявник вважає те, після розгляду справи по суті, в тому числі і в касаційній інстанції, 27.01.2011р. (вх.№7) відповідач отримав поштою від Приватного підприємства «Торговий дім Європацукор» з супровідним листом оригінал першої сторінки Договору № 2003/07 від 20.03.2007р., укладеного між позивачем та відповідачем у справі. У супровідному листі зазначено, що підрозділом ПП «Торговий дім Європацукор», що знаходиться в с.Мишів Іваничівського району, помилково отримано поштою у квітні 2006р. зазначену сторінку до Договору № 2003/07 від 20.03.2007р. Отриманий документ, в зв'язку із отриманням не тим адресатом, довгий час зберігався в бухгалтерії без руху і виявлений був при інвентаризації документів для здачі в архів в січні 2011 року. З оригіналу отриманої першої сторінки Договору № 2003/07 від 20.03.2007р. вбачається, що ії текст є ідентичним тексту сторінки, наданої відповідачем в суд апеляційної інстанції, але містить у верхній частині сторінки напис «міжнародна насіннєва компанія», який присутній на другій сторінці поданої відповідачем копії та обох сторінках примірника позивача. Тобто, перша сторінки договору містить ті ознаки, відсутність яких суд апеляційної інстанції в рішенні, що підлягає перегляду, визнав причиною того, що він не може бути належним доказом у справі. Факт погодження та відправки відповідачу належного примірника першої сторінки Договору позивач в судовому засіданні приховав, а надав суду початковий варіант першої сторінки договору. В свою чергу відповідач не знав і не міг знати, що оригінальну сторінку Договору позивачем погоджено та направлено поштою відповідачу. Відтак, на думку заявника, отриманий оригінал першої сторінки Договору має істотне значення для справи, оскільки відповідно до умов, узгоджених сторонами на цьому документі вбачається, що покупець повинен оплатити товар до 31.03.2010р. (п.3.2. Договору), а нарахування пені та процентів у п.7.2 Договору не передбачене. Ці обставини призводять до прийняття інших висновків у спорі, оскільки із врахуванням строку розрахунку до 31.03.2010р., звернення ТзОВ «Міжнародна насіннєва компанія» до суду із позовом про стягнення заборгованості було передчасним і суперечило умовам договору. Безпідставним, з огляду на зазначене та відсутність в договорі відповідної умови, було стягнення пені, процентів та інфляційних нарахувань. З іншого боку, наявність у справі двох різних за змістом оригінальних сторінок одного і того ж самого договору може призвести до висновку про те, що доказів остаточного узгодження сторонами умов договору сторонами немає, що означає, що договір в цій частині не укладений та не може бути підставою для виникнення певних зобов'язань.

Позивач участі уповноваженого представника в судовому засіданні не забезпечив, хоча був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи судом, про причини неявки не повідомив, пояснень з приводу заяви не надав.

Відповідно до ст.114 ГПК України неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду заяви. Відтак, апеляційний господарський суд вбачає за можливе розглянути справу за наявними у ній матеріалами за відсутності представника позивача.

Представник відповідача в судовому засіданні вимоги та доводи заяви підтримав.

Розглянувши доводи, викладені у заяві, заслухавши пояснення представника відповідача, оцінивши наявні матеріали справи, апеляційний господарський суд дійшов висновку про те, що заява не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами статті 112 ГПК України господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові.

Тобто судове рішення може бути переглянуто за двох умов: істотність нововиявлених обставин для вирішення спору і виявлення їх після прийняття судового рішення зі справи.

Виникнення нових або зміна обставин після вирішення спору або розгляду справи не можуть бути підставою для зміни або скасування судового рішення за правилами розділу ХІІІ ГПК України.

За своєю правовою природою нововиявлені обставини є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які були покладені в основу судового рішення.

До нововиявлених обставин відносяться матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору. Необхідними ознаками нововиявлених обставин є, по-перше, їх наявність на час розгляду справи, по-друге, те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи.

У поданій заяві заявник стверджує, що 27.01.2011р. (вх.№7) відповідач отримав поштою від Приватного підприємства «Торговий дім Європацукор»з супровідним листом оригінал першої сторінки Договору № 2003/07 від 20.03.2007р., укладеного між позивачем та відповідачем у справі. У супровідному листі, копія якого подана заявником, зазначено, що підрозділом ПП «Торговий дім Європацукор», що знаходиться в с.Мишів Іваничівського району, помилково отримано поштою у квітні 2006р. зазначену сторінку до Договору № 2003/07 від 20.03.2007р. Отриманий документ, в зв'язку із отриманням не тим адресатом, довгий час зберігався в бухгалтерії без руху і виявлений був при інвентаризації документів для здачі в архів в січні 2011 року.

З поданої заявником в якості додатків до заяви про перегляд постанови за нововиявленими обставинами копії отриманої ним першої сторінки Договору № 2003/07 від 20.03.2007р. вбачається, що її текст є ідентичним тексту сторінки, первинно наданої відповідачем в суд апеляційної інстанції, але містить у верхній частині сторінки напис «Інсеко міжнародна насіннєва компанія», який присутній на другій сторінці поданої відповідачем копії та обох сторінках примірника позивача.

Оригіналів супровідного листа Приватного підприємства «Торговий дім Європацукор»та вищевказаної першої сторінки Договору № 2003/07 від 20.03.2007р. заявник суду для огляду не надав.

На думку заявника, отриманий оригінал першої сторінки Договору має істотне значення для справи, оскільки відповідно до умов, узгоджених сторонами на цьому документі, вбачається, що покупець повинен оплатити товар до 31.03.2010р. (п.3.2 Договору), а нарахування пені та процентів у п.7.2 Договору не передбачене.

Вказані обставини заявник вважає нововиявленими, такими, що призводять до прийняття інших висновків у спорі, оскільки із врахуванням строку розрахунку до 31.03.2010р., звернення ТзОВ «Міжнародна насіннєва компанія»до суду із позовом про стягнення заборгованості було передчасним і суперечило умовам договору. Безпідставним, з огляду на зазначене та відсутність в договорі відповідної умови, заявник вважає стягнення пені, процентів та інфляційних нарахувань. З іншого боку, наявність у справі двох різних за змістом оригінальних сторінок одного і того ж самого договору, на думку заявника, свідчить про те, що доказів остаточного узгодження сторонами умов договору сторонами немає, що означає, що договір в цій частині не укладений та не може бути підставою для виникнення певних зобов'язань.

Однак, як вбачається з матеріалів справи, постановою Львівського апеляційного господарського суду від 23.06.2009р., яку заявник просить переглянути за нововиявленими обставинами, встановлено, що позовні вимоги ТОВ «Міжнародна насіннєва компанія»до відповідача ґрунтуються і підтверджуються наступними доказами: договором поставки насіння цукрових буряків № 2003/07 від 20.03.2007р., накладними на поставку насіння № МК-0000325 від 22.03.2007р. та № МК-0000403 від 27.03.2007р., і довіреностями на їх прийняття серії ЯНМ № 914652 від 23.03.2007р. і серії ЯНМ № 914658 від 27.03.2007р., оригінали яких були оглянуті судом в судовому засіданні. Відповідач, заперечуючи в апеляційній скарзі проти поданих позивачем доказів, стверджував, що договір був узгоджений сторонами не у тій редакції, яка долучена позивачем до матеріалів справи. Відповідач додав до апеляційної скарги договір із заміненою першою сторінкою, згідно з якою строки оплати -до 31 березня 2010р., а не до 31 березня 2007р. Окрім того, у примірнику поданому відповідачем, нарахування пені та процентів взагалі не передбачене (п.7.2 договору). Апеляційний господарський суд у постанові від 23.06.2009р. вважає подану скаржником в якості додатків до апеляційної скарги копію договору № 2003/07 поставки насіння цукрових буряків від 20.03.2007р. неналежним доказом у справі, не тільки тому, що на відміну від примірника договору, копія якого подана позивачем в якості додатків до позовної заяви і оригінал якого оглянутий в судовому засіданні, перша сторінка поданої відповідачем копії договору не містить у верхній частині сторінки напису «Інсеко Міжнародна насіннєва компанія», який присутній на другій сторінці поданої відповідачем копії та обох сторінках примірника позивача, а ще й тих підстав, що відразу після порушення провадження у справі Господарським судом Волинської області, 14 березня 2008р. відповідачем було подано перший зустрічний позов про визнання недійсним п.7.2 договору в частині порядку нарахування процентів (цей же пункт відсутній у примірнику відповідача, доданому до апеляційної скарги) і до першого зустрічного позову відповідач додав чинну і єдину редакцію договору, яка повністю відповідає редакції, поданій позивачем. Окрім того, в самому тексті зустрічного позову відповідач стверджував, що згідно з п.3.2 Договору покупець повинен оплатити товар до 31 березня 2007р. Згодом, при поданні другого зустрічного позову від 06 лютого 2009р., відповідач знову подав копію договору, яка повністю відповідає редакції, поданій позивачем. І лише при поданні апеляційної скарги з'явилась нова редакція першої сторінки договору із спотвореними умовами.

Відповідно до п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.1981р. № 1 (зі змінами, внесеними постановою від 25.05.1998р. № 15) «Про практику перегляду судами у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили»як нововиявлені можуть розглядатися обставини, що обґрунтовують вимоги або заперечення сторін чи мають інше істотне значення для правильного вирішення справи, які існували на час постановлення рішення, ухвали, постанови, але про них не знали і не могли знати заявник і суд. Не можуть бути визнані нововиявленими нові, тобто такі, що виникли чи змінилися після постановлення рішення обставини, а також обставини, на які посилалася особа, яка брала участь у справі, у своїх поясненнях, касаційній скарзі або які могли бути встановлені при виконанні судом вимог процесуального закону.

Згідно з роз'ясненнями Вищого господарського суду України від 21.05.2002р. № 04-5/563 «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами»(із наступними змінами від 25.04.2008р.) не можуть вважатись нововиявленими обставини, що встановлюються на підставі доказів, які не були своєчасно подані сторонами чи прокурором. У разі подання таких доказів у процесі перегляду судового рішення за правилами розділу XIII ГПК господарський суд має прийняти ухвалу про залишення судового рішення без зміни (п.1.3). При цьому законом не передбачено здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у повному обсязі. Господарський суд вправі переглянути судове рішення за нововиявленими обставинами лише в тих межах, в яких ці обставини впливають на суть рішення (п.3.7).

Як вбачається з матеріалів справи, апеляційним господарським судом досліджувались факти поставки та прийняття товару, як підстави стягнення боргу, які відповідачем не заперечуються, однак відповідач вважає їх недоведеними в силу наявності суперечностей в документах. Проте, як зазначив Верховний суд України у постанові від 23.03.2010р. по даній справі, задовольняючи позовні вимоги, господарські суди першої і апеляційної інстанцій виходили із встановлених ними обставин справи, на підставі яких було документально доведено, зокрема факт поставки позивачем та одержання відповідачем насіння цукрових буряків згідно з видатковими накладними. При цьому, дослідивши документальні докази, апеляційний господарський суд встановив факт їх неналежного оформлення та дійшов висновку про їх віднесеність та допустимість.

Відтак, доводи заявника не спростовують обставин, на яких ґрунтується судове рішення, зокрема обставини невиконання відповідачем умов договору щодо оплати поставленого та прийнятого товару, а відтак не носять істотного характеру.

Відповідач у заяві не обґрунтував належним чином істотність обставин, що є підставою для перегляду рішення за нововиявленими обставинами, не навів суду обставин, які можуть за наведеними в статті 112 ГПК України ознаками бути віднесені до новоявлених. Фактично відповідач висловив заперечення проти доводів суду, наведених у спірному судовому рішенні, однак не навів нововиявлених обставин, які б вплинули на правильність оцінки зібраних судом доказів та прийняття рішення.

Відтак, апеляційний господарський суд вважає, що відповідач не навів у заяві будь-яких матеріально-правових фактів, що не досліджувались судом при вирішенні спору, та не подав доказів про те, що відповідні обставини, які відповідач вважає нововиявленими, не були та не могли бути відомі заявнику станом на момент вирішення відповідного спору.

З огляду на викладене, апеляційний господарський суд вважає, що обставини, на які посилається заявник, не є нововиявленими у розумінні ст.112 ГПК України, а тому підстави для перегляду постанови Львівського апеляційного господарського суду від 23.06.2009р. у справі № 4/45-38 за нововиявленими обставинами відсутні.

Тому керуючись ст.ст.86, 99, 112-114 Господарського процесуального кодексу України, Львівський апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви ОСОБА_2 підприємства «Агрофірма Луга-Нова»Приватного підприємства «Універсам», с.Мишів Іваничівського району Волинської області, про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Львівського апеляційного господарського суду від 23.06.2009р. у справі № 4/45-38.

Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 23.06.2009р. у справі № 4/45-38 залишити без змін.

Головуючий суддя Юрченко Я.О.

Суддя Зварич О.В.

Суддя Якімець Г.Г.

Дата ухвалення рішення 15.03.2011
Зареєстровано 25.09.2015
Оприлюднено 30.09.2015

Судовий реєстр по справі 4/45-38

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.04.2013 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 28.03.2013 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 10.10.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 10.10.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 03.08.2012 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 19.03.2012 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.03.2012 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.09.2011 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.08.2011 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 11.08.2011 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.03.2011 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 14.02.2011 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 21.01.2011 Господарський суд Волинської області Господарське
Ухвала від 21.01.2011 Господарський суд Волинської області Господарське
Судовий наказ від 25.05.2010 Господарський суд Волинської області Господарське
Постанова від 23.06.2009 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.04.2009 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.04.2009 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 14.04.2009 Господарський суд Волинської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/45-38

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону