ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про порушення провадження у справі

27.04.09р. Справа № 39/74-09

Суддя Ліпинський О.В. , роз глянувши матеріали

за позовом Всеукраїн ської громадської організац ії "Всеукраїнська спілка авт омобілістів", (04050, м. Київ, вул. Де гтярівська, 8-а, код ЄДРПОУ 00023857)

до Товариства з обмежен ою відповідальністю "Підприє мство гаражного і технічного обслуговування" (49000, м. Дніпроп етровськ, пр. К. Маркса, 60-Ж, код Є ДРПОУ 25013475)

Третя особа: Дніпропетровс ька обласна організація Всеу країнської спілки автомобіл істів, (49000, м. Дніпропетровськ, в ул. Ширшова, 7, код ЄДРПОУ 05508482)

про визнання права влас ності та витребування майна із чужого незаконного володі ння

визнав подані матеріали до статніми для прийняття позов ної заяви до розгляду.

Керуючись ст.ст. 61, 64, 65 Господ арського процесуального код ексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Справу призначити до розг ляду в засіданні на 26.05.09 р. о 11:00го д.

Засідання відбудеться у п риміщенні господарського су ду Дніпропетровської област і в кабінеті №43а за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбиш ева, 1а.

3. До засідання подати:

Позивачу - оригінали д окументів, що посвідчують йо го правовий статус, довідку п ро включення до ЄДРПОУ, свідо цтво про державну реєстрацію , (оригінали для огляду, належн им чином засвідчені копії до лучити до матеріалів справи) ; оригінали документів, що є до датками до позовної заяви дл я огляду.

Відповідачу - відзив н а позов, документи, що посвідч ують його правовий статус, до відку про включення до ЄДРПО У, свідоцтво про державну реє страцію, (оригінали для огляд у, належним чином засвідчені копії долучити до матеріалі в справи).

Третій особі - письмов і пояснення на заявлений поз ов, документи, що посвідчують його правовий статус, довідк у про включення до ЄДРПОУ (ори гінали для огляду, належним ч ином засвідчені копії долучи ти до матеріалів справи).

Явка в судове засідання по вноважних представників уча сників судового процесу обов ' язкова.

Роз' яснити сторонам, що з гідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу Укра їни, за не надіслання витребу ваних господарським судом ма теріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на стор ону, з винної сторони стягуєт ься штраф до 1 700 грн.

Суддя О.В. Ліпинський

Дата ухвалення рішення 27.04.2009
Зареєстровано 19.05.2009
Оприлюднено 23.04.2010

Судовий реєстр по справі 39/74-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.09.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.09.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.09.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 09.07.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 25.06.2009 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 02.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.04.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.04.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону