ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКО Ї ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про порушення провадження у справі

14.05.09 Справа №15/140-09.

Суддя Резниченко О.Ю., роз глянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обм еженою відповідальністю «Ле бединський м' ясокомбінат» , м. Лебедин

до відповідача Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , м. Лебедин

про стягнення 8961 грн. 15 коп.

визнав подані матеріали до статніми для прийняття позо вної заяви до розгляду.

На підставі викладен ого, керуючись ст. ст. 64, 65 Господ арського процесуального код ексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Порушити провадженн я у справі і прийняти заяву до розгляду.

2. Справу призначити до розгляду в засіданні на 11.06.2009р. об 11 год. 45 хв. Засідання відбуд еться у приміщенні господарс ького суду за адресою: м. Суми, проспект Т.Г. Шевченка, 18/1, кім. 2 10. Зал судового засідання №210.

Зобов' язати:

1. Позивача подати мате ріали в обґрунтування позовн их вимог, подати для огляду ор игінали документів доданих д о позовної заяви; інші матері али в обґрунтування позовних вимог; подати довідкові мате ріали із зазначенням юридичн ої адреси та банківських рек візитів відповідача (№ рахун ку, назва банку, МФО, код ЗКПО); д овідку про державну реєстрац ію позивача та відповідача.

2. Відповідача подати с уду письмовий відзив на позо вну заяву з обґрунтуванням с воєї позиції по справі, доказ и сплати боргу.

3. Cторін подати суду на лежні копії відповідних норм ативно-правових актів, на які вони посилаються, обґрунтов уючи свої вимоги та заперече ння. Письмові докази, що подаю ться до суду оформити відпов ідно до вимог ст. 36 ГПК України .

4. Представників сторі н мати належні повноваження для участі в засіданні суду а бо документ що посвідчує осо бу.

5. Повідомити сторони п ро те, що у разі їх нез' явленн я у засідання суду справа мож е бути розглянута без їх учас ті.

6. Зобов' язати сторон и подати витребувані судом д окументи в строк не пізніше н іж за три дні до судового розг ляду справи.

СУДДЯ О.Ю. Резниченко

Примітка: Всі документи п о справі направляються з обо в' язковою вказівкою номера справи та прізвища судді

Дата ухвалення рішення 14.05.2009
Оприлюднено 16.07.2010

Судовий реєстр по справі 15/140-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 28.01.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 14.01.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 28.09.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.09.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 09.07.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.06.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.05.2009 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 14.05.2009 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 15/140-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону