ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, е-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2016№910/24467/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/24467/15

за позовом приватної організації «Українська ліга авторських та суміжних прав», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Алнікс», м. Київ,

про стягнення 45 215,22 грн.,

за участю представників:

позивача - Хлєбнікова С.Г. (довіреність від 30.04.2015 №б/н);

відповідача - Чернявської Л.М. (довіреність від 01.03.2016 №01/03-02).

Приватна організація «Українська ліга авторських і суміжних прав» (далі - Організація) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Алнікс» (далі - Товариство): 26 450 грн. заборгованості, яка утворилася у зв'язку із неналежним виконанням відповідачем умов договору від 16.03.2011 №КБР-К-16/03/11 (далі - Договір); 3 472,94 грн. пені; 889,53 грн. 3% річних; 14 402,75 грн. втрат від інфляції, а всього 45 215,22 грн.

Рішенням господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі №910/24467/15 (суддя Бондарчук В.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.01.2016 (колегія суддів у складі: суддя Пантелієнко В.О. - головуючий, судді Верховець А.А. і Доманська М.Л.), позов задоволено частково; стягнуто з Товариства на користь Організації: 20 850 грн. заборгованості; 10 981,68 грн. втрат від інфляції; 2 564,97 грн. пені; 752,28 грн. 3% річних та 1 420,26 грн. судового збору; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 01.03.2016 (колегія суддів у складі: суддя Прокопанич Г.К. - головуючий, судді Палій В.В. і Селіваненко В.П.) судові рішення попередніх судових інстанцій з даної справи скасовано; справу №910/24467/15 передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Підставами для скасування рішення місцевого і постанови апеляційного господарських судів зі справи стало те, що:

- суд першої інстанції:

у порушення приписів статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) не надав оцінку усій сукупності доказів, які містяться у матеріалах справи, а саме, реєстру платіжних документів по фільтру від 13.08.2015 з 01.01.2011 по 13.08.2015, наданого безпосередньо позивачем, та не звернув уваги на те, що у зазначеному реєстрі є інформація про здійснення відповідачем платежів протягом 2013-2014 років, які з нез'ясованих мотивів ні позивачем, ані судом з суми заборгованості не виключені;

не звернув увагу на ту обставину, що зазначений реєстр стосується двох договорів, та не з'ясував, за яким саме договором та які суми сплачувались відповідачем;

у порушення приписів статті 65 ГПК України не витребував у відповідача належних доказів на підтвердження виконання зобов'язання, а саме копій платіжних доручень, якими здійснювалась оплата за договором;

не встановив фактичний період прострочення та суму основної заборгованості, що унеможливлює здійснення подальшого правильного нарахування штрафних санкцій, заявлених до стягнення позивачем;

- суд апеляційної інстанції:

відхиляючи клопотання відповідача про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, у порушення вимог статті 101 ГПК України не з'ясував, у чому полягала неможливість їх подання суду першої інстанції та не мотивував, з яких саме підстав таке клопотання не підлягає задоволенню.

За результатами повторного автоматичного розподілу справу №910/24467/15 передано судді Марченко О.В. для розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.03.2016 суддею Марченко О.В. прийнято справу №910/24467/15 до свого провадження, зобов'язано Організацію подати суду належний розрахунок ціни позову з урахуванням часткових оплат відповідачем суми боргу та докази на підтвердження відповідної ціни та періодів прострочення.

Товариство 04.04.2016 подало суду відзив на позовну заяву, у якому зазначило, що відповідно до листа організації колективного управління «Українська ліга музичних прав» від 16.12.2015 у зв'язку із неналежним виконанням Організацією своїх обов'язків за договором від 20.01.2011 №ЛУ-01/20/11 дію цього договору було припинено; відтак, Організація втратила повноваження, надані їй відповідно до вказаного договору; позовна заява не містить жодних обґрунтованих доводів щодо того, які саме права або охоронювані законом інтереси Організації були порушені у зв'язку із невиконанням Договору; Організацією не доведено, що позов пред'явлено в інтересах авторів чи інших суб'єктів авторського права.

Товариство 16.05.2016 подало суду додаткові документи, для приєднання їх до матеріалів справи, а також письмові пояснення, у яких зазначило, що Товариство за весь час дії Договору перерахувало Організації 27 356 грн., а тому імовірна заборгованість за Договором становить 5 229,25 грн.

Ухвалами господарського суду міста Києва від 14.03.2016, 04.04.2016 та 16.05.2016 зобов'язано позивача подати суду: належний розрахунок ціни позову з урахуванням часткових оплат відповідачем суми боргу та докази на підтвердження відповідної ціни та періодів прострочення; письмові пояснення стосовно предмету позову з урахуванням висновків, викладених у постанові Вищого господарського суду України від 01.03.2016 зі справи №910/24467/15.

Станом на 06.06.2016 позивачем вказаних документів суду не подано.

Представник позивача у судовому засіданні 06.06.2016 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача надав пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

16.03.2011 Організацією (УЛАСП) та Товариством (користувач) укладено Договір, за умовами якого:

- УЛАСП є організацією, що має повноваження надавати дозвіл на використання об'єктів авторського права та здійснювати збір винагороди (роялті) за використання об'єктів суміжних прав способом публічного виконання на підставі свідоцтва про реєстрацію в якості організації колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права від 24.01.2011 №19/2011, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, та договору доручення від 20.01.2011 №ЛУ-01/20/11 з єдиною в Україні уповноваженою організацією колективного управління по збору і розподілу винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм та зафіксованих в них виконань - об'єднання підприємств «Українська ліга музичних прав» (преамбула Договору);

- УЛАПС надає користувачу, на умовах, визначених Договором, право (невиключну ліцензію) на публічне використання оприлюднених музичних творів, публічне виконання фонограм, а також зафіксованих у фонограмах виконань у кафе «Угорський дім», що розташоване за адресою: м. Київ, пров. Нестерівський, 10, кількість місць - 40, а користувач зобов'язується виплачувати винагороду (роялті) УЛАПС відповідно до Договору та Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі - Закон) (пункт 2.1 Договору);

- користувач зобов'язується перерахувати на поточний рахунок УЛАПС винагороду (роялті), що складає 2% від доходу користувача, отриманого від його діяльності за останній період, за який здана звітність, не пізніше ніж за 5 днів до початку місяця, за який здійснюється платіж (пункт 2.3 Договору);

- у разі затримки платежів, користувач зобов'язується виплатити УЛАПС пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (далі - НБУ), що діяла у період, за який сплачується пеня (пункт 2.5 Договору);

- Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 16.03.2012, а в частині невиконаних фінансових зобов'язань, фінансових санкцій, та будь-яких інших зобов'язань до їх повного виконання (пункт 4.1 Договору);

- у випадку, якщо жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про припинення дії Договору протягом місяця до настання зазначеної в пункті 4.1 дати припинення дії Договору, він вважається пролонгованим ще на один календарний рік і так кожного разу; таке повідомлення має бути надіслане засобами поштового зв'язку (рекомендованим листом), при цьому належним доказом повідомлення є квитанція відділу поштового зв'язку із зазначенням вказаних у Договорі поштових реквізитів сторони, на адресу якої направлено лист (пункт 4.2 Договору).

Додатковою угодою від 29.02.2012 №1 до Договору сторони погодили, що у період з 01.03.2012 по 31.08.2012 загальна сума щомісячної винагороди, встановлена пунктом 1.2 додатку №2 до Договору, становить 400 грн.; за закінченням вказаного періоду, а саме з 01.09.2012, сума щомісячної винагороди становитиме 1 000 грн., відповідно до пункту 1.2 додатку №2 до Договору (пункт 1 додаткової угоди від 29.02.2012 №1 до Договору).

Відповідно до додаткової угоди від 01.01.2014 №2 сторони виклали пункти 1.1 та 1.2 додатку №2 до Договору в такій редакції:

- розмір щомісячної винагороди нараховується відповідно до Закону, але в будь-якому випадку має складати не менше 700 грн. за кожен заклад користувача, вказаний у відповідних додатках до Договору (пункт 1.1додатку №2 до Договору);

- загальна сума щомісячної винагороди становить 700 грн.; вказана сума щомісячно перераховується користувачем на розрахунковий рахунок УЛАПС відповідно до умов Договору (пункт 1.2 додатку №2 до Договору).

У позовній заяві позивач зазначає, що відповідачем мали бути здійснені платежі за 54 місяці, натомість останній оплатив тільки перші 27 місяців.

Разом з тим, як встановлено судом, відповідачем у період з березня 2011 року по грудень 2014 року відповідач здійснював часткові оплати за Договором, що підтверджується такими платіжними дорученнями: від 06.04.2011 №2901 на суму 554 грн., з яких за Договором сплачено 231 грн.; від 29.04.2011 №2922 на суму 2 000 грн., з яких за Договором сплачено 1 000 грн.; від 03.06.2011 №2947 на суму 2 000 грн., з яких за Договором сплачено 1 000 грн.; від 17.08.2011 №2984 на суму 2 000, з яких за Договором сплачено 1 000 грн.; від 29.03.2012 №3212 на суму 4 000 грн., з яких за Договором сплачено 2 000 грн.; від 29.03.2012 №3213 на суму 800 грн., з яких за Договором сплачено 400 грн.; від 26.06.2012 №3313 на суму 2 400 грн., з яких за Договором сплачено 1 200 грн.; від 27.10.2012 №3477 на суму 1 600 грн., з яких за Договором сплачено 800 грн.; від 13.12.2012 №3541 на суму 4 000 грн., з яких за Договором сплачено 2 000 грн.; від 28.12.2012 №3575 на суму 2 000 грн., з яких за Договором сплачено 1 000 грн.; від 23.12.2013 №4013 на суму 17 850 грн., з яких за Договором сплачено 8 925 грн. (враховуючи бухгалтерську довідку Товариства від 20.05.2016 №20-05/02); від 31.03.2014 №4137 на суму 2 000 грн., з яких за Договором сплачено 1 000 грн. (враховуючи бухгалтерську довідку Товариства від 20.05.2016 №20-05/02); від 28.04.2014 №4174 на суму 800 грн.; від 26.05.2014 №4202 на суму 1 000 грн.; від 10.06.2014 №4226 на суму 1 000 грн.; від 24.06.2014 №4252 на суму 1 000 грн.; від 22.07.2014 №4281 на суму 1 000 грн.; від 26.08.2014 №4319 на суму 1 000 грн.; від 06.10.2014 №4380 на суму 1 000 грн.

Відповідно до приписів статей 435, 440, 441, 443 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 7, 15, 31-33 Закону: право на використання твору належить автору або іншій особі, яка одержала відповідне майнове право у встановленому порядку (за договором, який відповідає визначеним законом вимогам); використання твору здійснюється лише за згодою автора або особи, якій передано відповідне майнове право (за виключенням випадків, вичерпний перелік яких встановлено законом); розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і використання твору встановлюються в авторському договорі або у договорах, що укладаються за дорученням суб'єктів авторського права організаціями колективного управління з особами, які використовують твори.

Частиною п'ятою статті 32 Закону передбачено, що право на передачу будь-яким особам невиключних прав на використання творів мають організації колективного управління, яким суб'єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами.

Пунктом 1 частини другої статті 11 ЦК України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до частини першої статті 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

За приписами статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно з частинами першої та другої статті 180 Господарського кодексу України зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

Отже, з'ясувавши, що позивач є організацією колективного управління; ним і Товариством укладено Договір, за яким користувачу надано дозвіл на публічне виконання оприлюднених музичних творів, публічне виконання фонограм, а також зафіксованих у фонограмах виконань, що не суперечить чинному законодавству України; сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов Договору, - господарський суд дійшов висновку, що Договір є укладеними в належній формі.

Що ж до доводів відповідача стосовно того, що позивач не має права збирати винагороду у зв'язку з тим, що укладений позивачем та організацією колективного управління «Українська ліга музичних прав» договір доручення від 20.01.2011 №ЛУ-01/20/11 припинений, а також тим, що авторами музичних творів не надано Організації прав на збирання винагороди від їх імені, то слід зазначити таке.

Статтею 45 Закону передбачено, що суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами особисто, через свого повіреного або через організацію колективного управління.

Згідно з частиною четвертою статті 47 цього Закону особи, які використовують твори, виконання, програми мовлення, примірники фонограм (відеограм), зобов'язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних (усіх) творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм мовлення разом з документально підтвердженими даними про одержані прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі.

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 48 Закону повноваження на колективне управління майновими правами передаються організаціям колективного управління авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів, укладених у письмовій формі; організації колективного управління можуть управляти на території України майновими правами іноземних суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про взаємне представництво інтересів.

Разом з тим, за змістом пункту «в» частини сьомої статті 48 Закону наявною є можливість певного управління організацією колективного управління майновими правами й осіб, які не передали організації повноважень відповідно до частини третьої цієї статті.

Так, частинами п'ятою і шостою статті 48 Закону встановлено, що:

- на основі одержаних повноважень організації колективного управління надають будь-яким особам шляхом укладання з ними договорів невиключні права на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав;

- організація колективного управління має право вимагати від осіб, які використовують об'єкти авторського права і суміжних прав, надання їм документів, що містять точні відомості про використання зазначених об'єктів, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

За приписами пункту «в» частини першої статті 49 цього Закону до функцій організацій колективного управління належать збір, розподіл і виплата зібраної винагороди за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав, правами яких вони управляють, а також іншим суб'єктам прав відповідно до цього Закону.

Відповідно до приписів частини другої цієї статті суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав, які не передали організаціям колективного управління повноважень на управління своїми правами, в тому числі щодо збирання винагороди, мають право вимагати від організацій колективного управління, які таку винагороду за використання їхніх творів і об'єктів суміжних прав зібрали, виплати цієї винагороди, а також вимагати вилучення своїх творів і об'єктів суміжних прав із дозволів на використання, які надаються організаціями колективного управління шляхом укладання договорів з особами, які використовують ці об'єкти.

Тим самим, надавши організаціям колективного управління можливість дозволяти використання об'єктів авторського права, які й не перебувають в їх управлінні (але не вилучені з нього в установленому порядку), законодавець врахував специфіку діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють постійне використання великої кількості різноманітних об'єктів авторського права, завчасне визначення переліку яких (із встановленням правовласників та одержанням необхідного дозволу від кожного з них) є надмірно складним або взагалі неможливим (телерадіоорганізації; особи, що здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм; власники закладів, де відбувається публічне виконання творів, тощо).

При цьому саме такий підхід, з одного боку, забезпечує дотримання прав суб'єктів авторського права (як щодо дозволу на використання творів, так і стосовно отримання винагороди), а, з іншого - дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати використання необмеженого переліку творів (зокрема, музичних) без порушення майнових авторських прав, уклавши відповідний договір з однією організацією колективного управління.

Таким чином, враховуючи, що Організація відповідно до чинного законодавства Україна має право надавати дозвіл на публічне виконання оприлюднених музичних творів, публічне виконання фонограм, а також зафіксованих у фонограмах виконань, та здійснювати збір винагороди (роялті) за таке використання без укладення відповідних договорів із авторами музичних творів, а доказів на підтвердження заперечень з боку таких авторів відповідачем суд не подано, то суд вважає доводи Товариства безпідставними та необґрунтованими.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

У статті 204 ЦК України зазначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Зібрані у справі докази свідчать, що станом на час розгляду спору по суті Договір є чинним, доказів протилежного Товариством не подано.

Судом встановлено, що відповідно до пунктів 1.1 та 1.2 додатку №2 до Договору сторонами погоджено суму щомісячної винагороди, яка відповідно до пункту 2.3 договору повинна перераховуватися на розрахунковий рахунок УЛАСП не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до початку місяця за який здійснюється платіж.

Згідно зі статтею 14 ЦК України цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (526 ЦК України). Одностороння відмова від зобов'язання в силу припису статті 525 ЦК України не допускається.

За визначенням, наведеним підпункті 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, роялті (винагорода) - це будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Виходячи з наведеного, за здійснення публічного виконання оприлюднених фонограм, а також зафіксованих у фонограмах виконань, публічну демонстрацію відеограм, а також зафіксованих у відеограмах виконань відповідач зобов'язався виплачувати винагороди (роялті) Організації відповідно до умов Договору, що і передбачено пунктом 2.1 Договору.

Частиною першою статті 111 12 ГПК України встановлено, що вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

Судом встановлено, що позивачем допущено помилки у розмірі нарахування щомісячної винагороди.

Так, позивачем здійснено розрахунок винагороди на підставі додаткової угоди №1 до Договору, відповідно до якої загальна сума щомісячної винагороди становить 1 000 грн., проте умови додаткової угоди №2 до Договору Організацією не враховано.

Таким чином, за розрахунком суду до стягнення з відповідача підлягає є 16 544 грн. роялті, розрахованої з урахуванням умов додаткових угод №1 і №2 до Договору.

Крім основної заборгованості позивач просить стягнути з відповідача 3 472,94 грн. пені.

У частині першій статті 546 ЦК України зазначено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (частини перші і третя статті 549 ЦК України).

Згідно з частиною другою статті 343 Господарського кодексу України та статтями 1 і 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Пунктом 2.5 Договору передбачено, що у разі затримки платежів, користувач зобов'язується виплатити УЛАПС пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

За приписом частини шостої статті 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Позивач просить суд стягнути з відповідача 3 472,94 грн. пені за такі періоди:

з 27.05.2013 по 09.06.2013 (за червень 2013 року) на суму 3,16 грн.;

з 10.06.2013 по 12.08.2013 (за червень 2013 року) на суму 13,50 грн.;

з 13.08.2013 по 26.11.2013 (за червень 2013 року) на суму 20,76 грн.;

з 26.06.2013 по 12.08.2013 (за липень 2013 року) на суму 18,41 грн.;

з 13.08.2013 по 25.12.2013 (за липень 2013 року) на суму 48,08 грн.;

з 27.07.2013 по 12.08.2013 (за серпень 2013 року) на суму 6,52 грн.;

з 13.08.2013 по 26.01.2014 (за серпень 2013 року) на суму 59,48 грн.;

з 27.08.2013 по 26.02.2014 (за вересень 2013 року) на суму 65,53 грн.;

з 26.09.2013 по 25.03.2014 (за жовтень 2013 року) на суму 64,47 грн.;

з 27.10.2013 по 14.04.2014 (за листопад 2013 року) на суму 60,55 грн.;

з 15.04.2013 по 26.04.2014 (за листопад 2013 року) на суму 6,25 грн.;

з 26.11.2013 по 14.04.2014 (за грудень 2013 року) на суму 49,86 грн.;

з 15.04.2014 по 25.05.2014 (за грудень 2013 року) на суму 21,34 грн.;

з 27.12.2013 по 14.04.2014 (за січень 2014 року) на суму 38,82 грн.;

з 15.04.2014 по 26.06.2014 (за січень 2014 року) на суму 38 грн.;

з 27.01.2014 по 14.04.2014 (за лютий 2014 року) на суму 27,78 грн.;

з 15.04.2014 по 16.07.2014 (за лютий 2014 року) на суму 48,41 грн.;

з 17.07.2014 по 26.07.2014 (за лютий 2014 року) на суму 6,85 грн.;

з 24.02.2014 по 14.04.2014 (за березень 2014 року) на суму 17,81 грн.;

з 15.04.2014 по 16.07.2014 (за березень 2014 року) на суму 48,41 грн.;

з 17.07.2014 по 23.08.2014 (за березень 2014 року) на суму 26,03 грн.;

з 27.03.2014 по 14.04.2014 (за квітень 2014 року) на суму 6,77 грн.;

з 15.04.2014 по 16.07.2014 (за квітень 2014 року) на суму 48,41 грн.;

з 17.07.2014 по 26.09.2014 (за квітень 2014 року) на суму 49,32 грн.;

з 26.04.2014 по 16.07.2014 (за травень 2014 року) на суму 42,68 грн.;

з 17.07.2014 по 25.10.2014 (за травень 2014 року) на суму 69,18 грн.;

з 27.05.2014 по 16.07.2014 (за червень 2014 року) на суму 26,55 грн.;

з 17.07.2014 по 12.11.2014 (за червень 2014 року) на суму 81,51 грн.;

з 13.11.2014 по 26.11.2014 (за червень 2014 року) на суму 10,74 грн.;

з 26.06.2014 по 16.07.2014 (за липень 2014 року) на суму 10,93 грн.;

з 17.07.2014 по 12.11.2014 (за липень 2014 року) на суму 81,51 грн.;

з 13.11.2014 по 25.12.2014 (за липень 2014 року) на суму 32,99 грн.;

з 27.07.2014 по 12.11.2014 (за серпень 2014 року) на суму 74,66 грн.;

з 13.11.2014 по 26.01.2015 (за серпень 2014 року) на суму 57,53 грн.;

з 27.08.2014 по 12.11.2014 (за вересень 2014 року) на суму 53,42 грн.;

з 13.11.2014 по 05.02.2015 (за вересень 2014 року) на суму 65,21 грн.;

з 06.02.2015 по 26.02.2015 (за вересень 2014 року) на суму 22,44 грн.;

з 26.09.2014 по 12.11.2014 (за жовтень 2014 року) на суму 32,88 грн.;

з 13.11.2014 по 05.02.2015 (за жовтень 2014 року) на суму 65,21 грн.;

з 06.02.2015 по 03.03.2015 (за жовтень 2014 року) на суму 27,78 грн.;

з 04.03.2015 по 25.03.2015 (за жовтень 2014 року) на суму 36,16 грн.;

з 27.10.2014 по 12.11.2014 (за листопад 2014 року) на суму 11,64 грн.;

з 13.11.2014 по 05.02.2015 (за листопад 2014 року) на суму 65,21 грн.;

з 06.02.2015 по 03.03.2015 (за листопад 2014 року) на суму 27,78 грн.;

з 04.03.2015 по 26.04.2015 (за листопад 2014 року) на суму 88,77 грн.;

з 26.11.2014 по 05.02.2015 (за грудень 2014 року) на суму 55,23 грн.;

з 06.02.2015 по 03.03.2015 (за грудень 2014 року) на суму 27,78 грн.;

з 04.03.2015 по 25.05.2015 (за грудень 2014 року) на суму 136,44 грн.;

з 27.12.2014 по 05.02.2015 (за січень 2015 року) на суму 31,45 грн.;

з 06.02.2015 по 03.3.2015 (за січень 2015 року) на суму 27,78 грн.;

з 04.03.2015 по 26.06.2015 (за січень 2015 року) на суму 189,04 грн.;

з 27.01.2015 по 05.02.2015 (за лютий 2015 року) на суму 7,67 грн.;

з 06.02.2015 по 03.03.2015 (за лютий 2015 року) на суму 27,78 грн.;

з 04.03.2015 по 26.07.2015 (за лютий 2015 року) на суму 238,36 грн.;

з 24.02.2015 по 03.03.2015 (за березень 2015 року) на суму 8,55 грн.;

з 04.03.2015 по 23.08.2015 (за березень 2015 року) на суму 284,38 грн.;

з 27.03.2015 по 14.08.2015 (за квітень 2015 року) на суму 231,78 грн.;

з 26.04.2015 по 14.08.2015 (за травень 2015 року) на суму 182,47 грн.;

з 27.05.2015 по 14.08.2015 (за червень 2015 року) на суму 131,51 грн.;

з 26.06.2015 по 14.08.2015 (за липень 2015 року) на суму 82,19 грн.;

з 27.07.2015 по 14.08.2015 (за серпень 2015 року) на суму 31,23 грн.

Перевіривши здійснений позивачем розрахунок пені та періоди її нарахування, суд дійшов висновку, що вони неправильні.

За перерахунком суду суми пені та періоди її нарахування становлять:

з 27.05.2013 (за 5 днів до початку червня 2013 року) по 26.11.2013 (останній день шестимісячного строку для нарахування пені; нарахованих на 550 грн. заборгованості за червень 2013 року) сума пені - 37,43 грн.;

з 26.06.2013 (за 5 днів до початку липня 2013 року) по 24.12.2013 (оскільки 24.12.2013 здійснено часткову оплату; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості за липень 2013 року) сума пені - 66,14 грн.;

з 27.07.2013 (за 5 днів до початку серпня 2013 року) по 24.12.2013 (оскільки 24.12.2013 здійснено часткову оплату; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості за серпень 2013 року) сума пені - 54,25 грн.;

з 27.08.2013 (за 5 днів до початку вересня 2013 року) по 24.12.2013 (оскільки 24.12.2013 здійснено часткову оплату; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості за вересень 2013 року) сума пені - 42,74 грн.;

з 25.12.2013 (нарахованих на 75 грн. заборгованості за вересень 2013 року) по 26.02.2014 (дата, визначена позивачем у розрахунку; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості за вересень 2013 року) сума пені - 1,71 грн.;

з 26.09.2013 (за 5 днів до початку жовтня 2013 року) по 25.03.2014 (останній день шестимісячного строку для нарахування пені; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості за жовтень 2013 року) сума пені - 64,47 грн.;

з 27.10.2013 (за 5 днів до початку листопада 2013 року) по 26.04.2014 (останній день шестимісячного строку для нарахування пені; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості за листопад 2013 року) сума пені - 66,79 грн.;

з 26.11.2013 (за 5 днів до початку грудня 2013 року) по 25.05.2014 (останній день шестимісячного строку для нарахування пені; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості за грудень 2013 року) сума пені - 71,21 грн.;

з 27.12.2013 (за 5 днів до початку січня 2014 року) по 31.03.2014 (оскільки 31.03.2014 здійснено часткову оплату; нарахованих на 700 грн. заборгованості за січень 2014 року) сума пені - 23,68 грн.;

з 01.04.2014 (нарахованих на 400 грн. заборгованості за січень 2014 року) по 28.04.2014 (оскільки 28.04.2014 здійснено часткову оплату) сума пені - 4,91 грн.;

з 29.04.2014 (нарахованих на 300 грн. заборгованості за січень 2014 року) по 26.05.2014 (останній день шестимісячного строку для нарахування пені) сума пені - 4,37 грн.;

з 27.01.2014 (за 5 днів до початку лютого 2014 року) по 10.06.2014 (оскільки 10.06.2014 здійснено часткову оплату; нарахованих на 700 грн. заборгованості за лютий 2014 року) сума пені - 40,22 грн.;

з 11.06.2014 (нарахованих на 400 грн. заборгованості) по 24.06.2014 (останній день шестимісячного строку для нарахування пені) сума пені - 2,92 грн.;

з 24.02.2014 (за 5 днів до початку березня 2014 року) по 31.03.2014 (оскільки 31.03.2014 здійснено повну оплату; нарахованих на 700 грн. заборгованості за березень 2014 року) сума пені - 8,98 грн.;

з 27.03.2014 (за 5 днів до початку квітня 2014 року) по 28.04.2014 (оскільки 28.04.2014 здійснено повну оплату; нарахованих на 700 грн. заборгованості за квітень 2014 року) сума пені - 9,84 грн.;

з 26.04.2014 (за 5 днів до початку травня 2014 року) по 26.05.2014 (оскільки 26.05.2014 здійснено повну оплату; нарахованих на 700 грн. заборгованості за травень 2014 року) сума пені - 11,30 грн.;

з 27.05.2014 (за 5 днів до початку червня 2014 року) по 10.06.2014 (оскільки 10.06.2014 здійснено повну оплату за червень 2014 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості за червень 2014 року) сума пені - 5,47 грн.;

з 26.06.2014 (за 5 днів до початку липня 2014 року) по 22.07.2014 (нарахованих на 400 грн. заборгованості за липень 2014 року; оскільки 24.06.2014 та 22.07.2014 здійснено оплату за липень 2014 року) сума пені - 6,02 грн.;

з 27.07.2014 (за 5 днів до початку серпня 2014 року) по 26.08.2014 (нарахованих на 100 грн. заборгованості за серпень 2014 року; оскільки 22.07.2014 та 26.08.2014 здійснено оплату за серпень 2014 року) сума пені - 2,12 грн.;

з 26.09.2014 (за 5 днів до початку жовтня 2014 року) по 06.10.2014 (оскільки 26.08.2014 та 06.10.2014 здійснено оплату; нарахованих на 500 грн. заборгованості за жовтень 2014 року) сума пеня - 3,77 грн.;

з 27.10.2014 (за 5 днів до початку листопада 2014 року) по 26.04.2015 (останній день шестимісячного строку для нарахування пені; нарахованих на 200 грн. заборгованості за листопад 2014 року; 06.10.2014 здійснено передплату) сума пені - 38,68 грн.;

з 26.11.2014 (за 5 днів до початку грудня 2014 року) по 25.05.2015 (останній день шестимісячного строку для нарахування пені; нарахованих на 700 грн. заборгованості за грудень 2014 року) сума пені - 153,62 грн.;

з 27.12.2014 (за 5 днів до початку січня 2015 року) по 26.06.2015 (останній день шестимісячного строку для нарахування пені; нарахованих на 700 грн. заборгованості за січень 2015 року) сума пені - 173,79 грн.;

з 27.01.2015 (за 5 днів до початку лютого 2015 року) по 26.07.2015 (останній день шестимісячного строку для нарахування пені; нарахованих на 700 грн. заборгованості за лютий 2015 року) сума пені - 191,67 грн.;

з 24.02.2015 (за 5 днів до початку березня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дата, визначена позивачем у розрахунку) сума пені - 194,70 грн.;

з 27.03.2015 (за 5 днів до початку квітня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дата, визначена позивачем у розрахунку) сума пені - 162,25 грн.;

з 26.04.2015 (за 5 днів до початку травня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дата, визначена позивачем у розрахунку) сума пені - 127,73 грн.;

з 27.05.2015 (за 5 днів до початку червня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дата, визначена позивачем у розрахунку) сума пені - 92,05 грн.;

з 26.06.2015 (за 5 днів до початку липня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дата, визначена позивачем у розрахунку) сума пені - 57,53 грн.;

з 27.07.2015 (за 5 днів до початку серпня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дата, визначена позивачем у розрахунку) сума пені - 21,86 грн.

Таким чином, стягненню з відповідача на користь позивача підлягає 1 742,22 грн. пені, у решті стягнення суми пені (1 730,72 грн.) слід відмовити.

Відповідно до статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач просить суд стягнути з відповідача 889,53 грн. 3% річних і 14 402,75 грн. втрат від інфляції за такі періоди:

з 27.05.2013 по 14.08.2015 (за червень 2013 року) на суму 36,62 грн.;

з 26.06.2013 по 14.08.2015 (за липень 2013 року) на суму 64,11 грн.;

з 27.07.2013 по 14.08.2015 (за серпень 2013 року) на суму 61,56 грн.;

з 27.08.2013 по 14.08.2015 (за вересень 2013 року) на суму 59,01 грн.;

з 26.09.2013 по 14.08.2015 (за жовтень 2013 року) на суму 56,55 грн.;

з 27.10.2013 по 14.08.2015 (за листопад 2013 року) на суму 54 грн.;

з 26.11.2013 по 14.08.2015 (за грудень 2013 року) на суму 51,53 грн.;

з 27.12.2013 по 14.08.2015 (за січень 2014 року) на суму 48,99 грн.;

з 27.01.2014 по 14.08.2015 (за лютий 2014 року) на суму 46,44 грн.;

з 24.02.2014 по 14.08.2015 (за березень 2014 року) на суму 44,14 грн.;

з 27.03.2014 по 14.08.2015 (за квітень 2014 року) на суму 41,59 грн.;

з 26.04.2014 по 14.08.2015 (за травень 2014 року) на суму 39,12 грн.;

з 27.05.2014 по 14.08.2015 (за червень 2014 року) на суму 36,58 грн.;

з 26.06.2014 по 14.08.2015 (за липень 2014 року) на суму 34,11 грн.;

з 27.07.2014 по 14.08.2015 (за серпень 2014 року) на суму 31,56 грн.;

з 27.08.2014 по 14.08.2015 (за вересень 2014 року) на суму 29,01 грн.;

з 26.09.2014 по 14.08.2015 (за жовтень 2014 року) на суму 26,55 грн.;

з 27.10.2014 по 14.08.2015 (за листопад 2014 року) на суму 24 грн.;

з 26.11.2014 по 14.08.2015 (за грудень 2014 року) на суму 21,53 грн.;

з 27.12.2014 по 14.08.2015 (за січень 2015 року) на суму 18,99 грн.;

з 27.01.2015 по 14.08.2015 (за лютий 2015 року) на суму 16,44 грн.;

з 24.02.2015 по 14.08.2015 (за березень 2015 року) на суму 14,14 грн.;

з 27.03.2015 по 14.08.2015 (за квітень 2015 року) на суму 11,59 грн.;

з 26.04.2015 по 14.08.2015 (за травень 2015 року) на суму 9,12 грн.;

з 27.05.2015 по 14.08.2015 (за червень 2015 року) на суму 6,58 грн.;

з 26.06.2015 по 14.08.2015 (за липень 2015 року) на суму 4,11 грн.;

з 27.07.2015 по 14.08.2015 (за серпень 2015 року) на суму 1,56 грн.

Згідно з пунктом 3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 №14 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань" інфляційні нарахування на суму боргу здійснюються окремо за кожен період часу, протягом якого діяв відповідний індекс інфляції, а одержані таким чином результати підсумовуються за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання.

Розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, визначений Державною службою статистики України, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція. При цьому в розрахунок мають включатися й періоди часу, в які індекс інфляції становив менше одиниці (тобто мала місце дефляція).

Відповідно до листа Верховного Суду України від 03.04.1997 №62-97 при застосуванні індексу інфляції слід мати на увазі, що індекс інфляції розраховується не на кожну дату місяця, а в середньому за місяць; тому умовно слід вважати, що сума, яка внесена за період з 01 по 15 число відповідного місяця, наприклад травня, індексується за період з урахуванням травня, а якщо з 16 по 31 число, то розрахунок починається з наступного місяця - червня.

Перевіривши здійснений позивачем розрахунок 3% річних і втрат від інфляції та періоди їх нарахування, господарський суд міста Києва дійшов висновку про те, що вони неправильні.

За перерахунком суду суми 3% річних і втрат від інфляції та періоди їх нарахування становлять:

з 27.05.2013 (за 5 днів до початку червня 2013 року) по 24.12.2013 (оскільки 24.12.2013 здійснено часткову оплату; нарахованих на 550 грн. заборгованості за червень 2013 року) сума 3% річних - 9,58 грн.; втрат від інфляції - 1,63 грн.;

з 26.06.2013 (за 5 днів до початку липень 2013 року) по 24.12.2013 (оскільки 24.12.2013 здійснено часткову оплату; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості за червень 2013 року) сума 3% річних - 14,96 грн.; втрат від інфляції - 2,96 грн.;

з 27.07.2013 (за 5 днів до початку серпня 2013 року) по 24.12.2013 (оскільки 24.12.2013 здійснено часткову оплату; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості за серпень 2013 року) сума 3% річних - 12,41 грн.; втрат від інфляції - 3,96 грн.;

з 27.08.2013 (за 5 днів до початку вересня 2013 року) по 24.12.2013 (оскільки 24.12.2013 здійснено часткову оплату; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості за вересень 2013 року) сума 3% річних - 9,86 грн.; втрат від інфляції - 11,04 грн.;

з 25.12.2013 (нарахованих на 75 грн. заборгованості за вересень 2013 року) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 3,69 грн.; втрат від інфляції - 55,46 грн.;

з 26.09.2013 (за 5 днів до початку жовтня 2013 року; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 56,55 грн.; втрат від інфляції - 758,63 грн.;

з 27.10.2013 (за 5 днів до початку листопада 2013 року; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 54 грн.; втрат від інфляції - 751,63 грн.;

з 26.11.2013 (за 5 днів до початку грудня 2013 року; нарахованих на 1 000 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 51,53 грн.; втрат від інфляції - 748,13 грн.;

з 27.12.2013 (за 5 днів до початку січня 2014 року) по 31.03.2014 (оскільки 31.03.2014 здійснено часткову оплату; нарахованих на 700 грн. заборгованості за січень 2014 року) сума 3% річних - 5,47 грн.; втрат від інфляції - 21,13 грн.;

з 01.04.2014 (нарахованих на 400 грн. заборгованості за січень 2014 року) по 28.04.2014 (оскільки 28.04.2014 здійснено часткову оплату) сума 3% річних - 0,92 грн.; втрат від інфляції - 13,20 грн.;

з 29.04.2014 (нарахованих на 300 грн. заборгованості за січень 2014 року) по 26.05.2014 (останній день шестимісячного строку для нарахування пені) сума 3% річних - 0,69 грн.; втрат від інфляції - 11,40 грн.;

з 27.01.2014 (за 5 днів до початку лютого 2014 року) по 10.06.2014 (оскільки 10.06.2014 здійснено часткову оплату; нарахованих на 700 грн. заборгованості за лютий 2014 року) сума 3% річних - 7,77 грн.; втрат від інфляції - 71,69 грн.;

з 11.06.2014 (нарахованих на 400 грн. заборгованості) по 24.06.2014 (останній день шестимісячного строку для нарахування пені) сума 3% річних - 0,46 грн.; втрат від інфляції - 4 грн.;

з 24.02.2014 (за 5 днів до початку березня 2014 року) по 31.03.2014 (оскільки 31.03.2014 здійснено повну оплату; нарахованих на 700 грн. заборгованості за березень 2014 року) сума 3% річних - 2,07 грн.; втрат від інфляції - 15,40 грн.;

з 27.03.2014 (за 5 днів до початку квітня 2014 року) по 28.04.2014 (оскільки 28.04.2014 здійснено повну оплату; нарахованих на 700 грн. заборгованості за квітень 2014 року) сума 3% річних - 1,90 грн.; втрат від інфляції - 23,10 грн.;

з 26.04.2014 (за 5 днів до початку травня 2014 року) по 26.05.2014 (оскільки 26.05.2014 здійснено повну оплату; нарахованих на 700 грн. заборгованості за травень 2014 року) сума 3% річних - 1,78 грн.; втрат від інфляції - 26,60 грн.;

з 27.05.2014 (за 5 днів до початку червня 2014 року) по 10.06.2014 (оскільки 10.06.2014 здійснено повну оплату за червень 2014 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості за червень 2014 року) сума 3% річних - 0,86 грн.; втрат від інфляції - 0 грн.;

з 26.06.2014 (за 5 днів до початку липня 2014 року) по 22.07.2014 (нарахованих на 400 грн. заборгованості за липень 2014 року; оскільки 24.06.2014 та 22.07.2014 здійснено оплату за липень 2014 року) сума 3% річних - 0,89 грн.; втрат від інфляції - 1,60 грн.;

з 27.07.2014 (за 5 днів до початку серпня 2014 року) по 26.08.2014 (нарахованих на 100 грн. заборгованості за серпень 2014 року; оскільки 22.07.2014 та 26.08.2014 здійснено оплату за серпень 2014 року) сума 3% річних - 0,25 грн.; втрат від інфляції - 0,80 грн.;

з 26.09.2014 (за 5 днів до початку жовтня 2014 року) по 06.10.2014 (оскільки 26.08.2014 та 06.10.2014 здійснено оплату; нарахованих на 500 грн. заборгованості за жовтень 2014 року) сума 3% річних - 0,45 грн.; втрат від інфляції - 0 грн.;

з 27.10.2014 (за 5 днів до початку листопада 2014 року; нарахованих на 200 грн. заборгованості за листопад 2014 року, оскільки 06.10.2014 здійснено передплату) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 4,80 грн.; втрат від інфляції - 92,41 грн.;

з 26.11.2014 (за 5 днів до початку грудня 2014 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 15,07 грн.; втрат від інфляції - 304,35 грн.;

з 27.12.2014 (за 5 днів до початку січня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 13,29 грн.; втрат від інфляції - 275,10 грн.;

з 27.01.2015 (за 5 днів до початку лютого 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 11,51 грн.; втрат від інфляції - 245,78 грн.;

з 24.02.2015 (за 5 днів до початку березня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 9,90 грн.; втрат від інфляції - 198,18 грн.;

з 27.03.2015 (за 5 днів до початку квітня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 8,11 грн.; втрат від інфляції - 110,63 грн.;

з 26.04.2015 (за 5 днів до початку травня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 6,39 грн.; втрат від інфляції - 11,08 грн.;

з 27.05.2015 (за 5 днів до початку червня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 4,60 грн.; втрат від інфляції - -4,23 грн.;

з 26.06.2015 (за 5 днів до початку липня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 2,88 грн.; втрат від інфляції - -7 грн.;

з 27.07.2015 (за 5 днів до початку серпня 2015 року; нарахованих на 700 грн. заборгованості) по 14.08.2015 (дати, визначена позивачем у розрахунку) сума 3% річних - 1,09 грн.; втрат від інфляції - 0 грн.

Отже, за перерахунком суду стягненню з відповідача на користь позивача підлягає 313,73 грн. 3% річних і 3 748,66 грн. втрат від інфляції; у стягнені решти сум 3% річних (575,80 грн.) і втрат від інфляції (10 654,09 грн.) слід відмовити.

За приписами статті 49 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з приватної організації «Українська ліга авторських і суміжних прав» (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 28; ідентифікаційний код 33995750) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь приватної організації «Українська ліга авторських і суміжних прав» (02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, будинок 2-Б, офіс 287; ідентифікаційний код 37396233): 17 500 (сімнадцять тисяч п'ятсот) грн. основного боргу; 9 782 (дев'ять тисяч сімсот вісімдесят дві) грн. 77 коп. втрат від інфляції; 770 (сімсот сімдесят) грн. 89 коп. 3% річних; 2 043 (дві тисячі сорок три) грн. 25 коп. пені і 451 (чотириста п'ятдесят одну) грн. 45 коп. судового збору.

3. Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

4. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 13.06.2016.

Суддя О. Марченко

Дата ухвалення рішення05.06.2016
Оприлюднено16.06.2016

Судовий реєстр по справі —910/24467/15

Ухвала від 26.10.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Львов Б. Ю.

Постанова від 12.09.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Остапенко О.М.

Ухвала від 13.08.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Остапенко О.М.

Ухвала від 17.07.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Марченко О.В.

Ухвала від 11.07.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Остапенко О.М.

Ухвала від 30.06.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Марченко О.В.

Ухвала від 16.06.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Марченко О.В.

Рішення від 14.06.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Марченко О.В.

Постанова від 12.01.2016

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пантелієнко В.О.

Ухвала від 03.12.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пантелієнко В.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні