ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

ПОСТАНОВА

Справа№522/12613/16-к

1-кс/522/15383/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 17.08.2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій" з числа яких можна вказати: НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ) не мало необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об`ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов`язань, а також інші.

На розрахункові рахунки вищевказаного підприємства (яке використовуються для вчинення фіктивних правочинів) надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій.

Також встановлено, що такі розрахункові рахунки НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- р/р: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Окрім того з рахунків НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) здійснюються грошові перекази фізичним особам, а саме:

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ) на р/р НОМЕР_8 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) на р/р НОМЕР_10 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ) на р/р НОМЕР_12 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2013 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність достатніх підстав вважати, що в Філії-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ) перебувають дані про проведення оплати та рух грошових коштів за період, що має значення, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а дослідити таку інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 та ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 та за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: капітану юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді, по банківським рахункам НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ), р/р: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- виписки про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді, по банківським рахункам ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), р/р НОМЕР_8 , а також копій банківської справи клієнта (в тому числі документи що слугували підставою для відкриття рахунку, анкети, реєстраційні документи, заяви, договори та додатки до них, довіреності на ім`я осіб, які мають право розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імен власника) та оригіналів квитанцій, платіжних доручень, чеків щодо отримання готівки в касі банку, заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти;

- виписки про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді, по банківським рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), р/р НОМЕР_10 , а також копій банківської справи клієнта (в тому числі документи що слугували підставою для відкриття рахунку, анкети, реєстраційні документи, заяви, договори та додатки до них, довіреності на ім`я осіб, які мають право розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імен власника) та оригіналів квитанцій, платіжних доручень, чеків щодо отримання готівки в касі банку, заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти;

- виписки про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді, по банківським рахункам ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), р/р НОМЕР_12 , а також копій банківської справи клієнта (в тому числі документи що слугували підставою для відкриття рахунку, анкети, реєстраційні документи, заяви, договори та додатки до них, довіреності на ім`я осіб, які мають право розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імен власника) та оригіналів квитанцій, платіжних доручень, чеків щодо отримання готівки в касі банку, заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.08.2016

Дата ухвалення рішення 17.08.2016
Оприлюднено 15.03.2023

Судовий реєстр по справі 522/12613/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.05.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 03.04.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 24.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Постанова від 01.09.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 17.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 17.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 08.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 05.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 28.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 28.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 28.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 19.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 12.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 12.07.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/12613/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону