Ухвала
від 29.03.2017 по справі 758/6022/14-ц
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого: Поливач Л.Д.

суддів: Вербової І.М., Головачова Я.В.

при секретарі: Горак Ю.М.

за участю осіб:

представників позивачів ОСОБА_1, ОСОБА_2

представника відповідача ТОВ Телерадіокомпанія Студія 1+1

ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовом Комуністичної партії України, ОСОБА_5 до ОСОБА_6, Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Студія 1+1 про захист гідності і честі фізичної особи, ділової репутації юридичної особи та спростування недостовірної інформації,-

за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Студія 1+1 , поданою представником ОСОБА_3

на рішення Подільського районного суду м. Києва від 22 листопада 2016 року

в с т а н о в и л а:

Справа № 758/6022/14-ц № апеляційного провадження № 22-ц/796/2836/2017 Головуючий у суді першої інстанції: Н.М. Ларіонова Доповідач у суді апеляційної інстанції: Л.Д. Поливач Рішенням Подільського районного суду м. Києва від 22 листопада 2016 року позов Комуністичної партії України, ОСОБА_9 до ОСОБА_6, Товариства ТОВ Телерадіокомпанія Студія 1+1 про захист гідності і честі фізичної особи, ділової репутації юридичної особи та спростування недостовірної інформації задоволено частково. Визначено недостовірною інформацію, публічно поширену ОСОБА_6 у програмі ІНФОРМАЦІЯ_1 Сезон НОМЕР_1 , наступного змісту: Те доходы, которые получал ОСОБА_12 как один из основних спонсоров КПУ, которые шли в кассу коммунистов, безусловно, используются в том числе для финансирования сепаратистських движений. Распределение этих средств идет непосредственно через ОСОБА_5. К этим решениям материального характера также имеет отношение правая рука ОСОБА_5 - ОСОБА_10 . Зобов'язано ОСОБА_6 з наступного дня з дати набрання рішенням суду в даній справі законної сили спростувати розповсюджену ним недостовірну інформацію у спосіб, наближений (адекватний) до способу поширення, а саме: під час випуску інформаційних новин в ефірі каналу 1+1 оголосити, що відомості, повідомлені ІНФОРМАЦІЯ_2 у випуску програми ІНФОРМАЦІЯ_1 Сезон НОМЕР_1 відносно причетності Комуністичної партії України та ОСОБА_5 до фінансування сепаратистського руху - не відповідають дійсності. Зобов'язано Телерадіокомпанію Студія 1+1 з наступного дня з дати набрання рішенням суду в даній справі законної сили надати ефірний час під час випуску інформаційних новин ОСОБА_6 для спростування розповсюдженої ним недостовірної інформації відносно причетності Комуністичної партії України та ОСОБА_5 до фінансування сепаратистського руху. В іншій частині в задоволенні позовних вимог відмовлено. Вирішено питання розподілу судових витрат.

Не погоджуючись з рішенням суду ТОВ Телерадіокомпанія Студія 1+1 через свого представника подало апеляційну скаргу, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, неповне з'ясування обставин справи, невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи, неправильну оцінку доказів, просить рішення суду скасувати та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову.

В обґрунтування зазначено, що суд першої інстанції при ухваленні рішення припустився процесуальних порушень, безпідставно та всупереч нормам закону прийняв уточнену позовну заяву після пояснень сторін та проведення судової експертизи по справі, оскільки цивільно - процесуальне законодавство взагалі не передбачає можливості уточнення позовних вимог. Вважає, що в уточненій позовній заяві змінено позовні вимоги, що фактично є зміною предмету позову, які суд не мав права приймати та розглядати. Звернув увагу на те, що суд фактично задовольнив позовні вимоги у повному обсязі, однак у рішенні зазначив, що позов задоволено частково.

Зазначив, що суд першої інстанції у порушення вимог ч.4 ст. 212, ч.1 ст. 213 ЦПК України прийняв до уваги неприпустимі докази та безпідставно обґрунтував ними рішення. Вважає, що обраний позивачами спосіб захисту не передбачений жодним чинним нормативним актом, оскільки в даному випадку захист немайнового права здійснюється саме шляхом спростування недостовірної інформації, суд вийшов за межі позовних вимог та поклав на Товариство обов'язок не передбачений чинним законодавством.

У судовому засіданні представник відповідача ТОВ ТРК Студія 1+1 ОСОБА_3 підтримала подану апеляційну скаргу, просила її задовольнити з викладених підстав.

Представники позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у суді апеляційної інстанції заперечували проти задоволення апеляційної скарги, просили рішення суду залишити без змін як законне та обґрунтоване.

Відповідач ОСОБА_6 у судове засідання повторно не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до вимог закону, причини неявки суду не повідомив, будь - яких заяв, клопотань до суду апеляційної інстанції від нього не надходило. За таких обставин, колегія суддів розцінила причини неявки зазначеного відповідача неповажними та дійшла висновку про можливість розгляду справи за його відсутності, у відповідності до вимог ч.2 ст.305 ЦПК України. Неявка цієї особи в судове засідання не унеможливлює встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Так, згідно з вимогами ст. 214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані (пропущення позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Відповідно до ч.1 ст.303 ЦПК України під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Відповідно до ч.1 ст.308 ЦПК України апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних лише формальних міркувань.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення осіб, які з'явилися у судове засідання, перевіривши доводи апеляційної скарги, законність та обґрунтованість рішення суду в межах апеляційного оскарження, дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, частково задовольняючи позов суд першої інстанції виходив з доведеності та обґрунтованості позовних вимог в цій частині. Колегія суддів погоджується з такими висновками суду першої інстанції, виходячи з наступного.

За змістом ст. 32 Конституції України, ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, ст. ст. 94, 277 ЦК України, кожному, в тому числі юридичній особі, гарантується право на захист честі, гідності та ділової репутації, а також спростування недостовірної інформації особою, яка поширила таку інформацію.

Відповідно до ст. ст. 200, 201 ЦК України інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі. Суб'єкт відносин у сфері інформації може вимагати усунення порушень його права та відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої такими правопорушеннями. Особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є, зокрема, честь, гідність і ділова репутація, ім'я (найменування), інші блага, які охороняються цивільним законодавством.

До способів захисту немайнових прав відноситься, зокрема, спростування недостовірної інформації, заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Відповідно до ст. ст. 201, 277 ЦК України, особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї недостовірної інформації, має право на спростування цієї інформації. Негативною слід вважати інформацію, в якій стверджується про порушення особою, зокрема, норм чинного законодавства, вчинення будь-яких інших дій (наприклад, порушення принципів моралі, загальновизнаних правил співжиття, неетична поведінка в особистому, суспільному чи політичному житті тощо) і яка, на думку позивача, порушує його право на повагу до гідності, честі чи ділової репутації.

Згідно зі статтею 1 Закону України Про інформацію , під інформацією цей Закон розуміє документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому середовищі.

Відповідно до положень ст. 5 Закону України Про інформацію , реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Відповідно до ст. 14 вказаного Закону поширення інформації - це розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно оголошеної інформації.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказуванню не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до п. 10 ч.2 ст.6 Закону України Про телебачення та радіомовлення не допускається використання телерадіоорганізацій для поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи.

Згідно з роз'ясненнями Верховного Суду України, викладеними в п.4 постанови Пленуму №1 від 27 лютого 2009 року Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи під діловою репутацією юридичної особи розуміється оцінка її підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа як учасник суспільних відносин.

Відповідно до п.15 Постанови при розгляді справ зазначеної категорії суди повинні мати на увазі, що юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою для задоволення позову, є сукупність таких обставин: а) поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб; б) поширена інформація стосується певної фізичної чи юридичної особи, тобто позивача; в) поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності; г) поширення інформації, що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право.

Як зазначено в п.18 Постанови відповідач повинен довести, що поширена інформація є достовірною, проте позивач має право подати докази недостовірності поширеної інформації. Позивач повинен довести факт поширення інформації відповідачем, а також те, що внаслідок цього було порушено його особисті немайнові права.

Відповідно до п. 19 Постанови суди повинні визначати характер інформації та з'ясовувати, чи є вона фактичним твердженням, чи оціночним судженням.

Як встановлено судом першої інстанції та вбачається з матеріалів справи, ІНФОРМАЦІЯ_2 в програмі ІНФОРМАЦІЯ_1 Сезон НОМЕР_1 ОСОБА_6 було публічно поширену інформацію відносно причетності Комуністичної партії України та ОСОБА_5 до фінансування сепаратистського руху.

За результатами проведеної відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 18.06.2015 р. по справі судової лінгвістичної експертизи (висновок експерта № 14775/15-32 від 13.07.2016 рза результатами проведення семантико - текстуальної експертизи писемного мовлення інформація щодо Комуністичної партії України та її представника ОСОБА_5, яка міститься у текстах висловлювань ведучого) публічного виступу ведучого програми ІНФОРМАЦІЯ_1 Сезон НОМЕР_1 від ІНФОРМАЦІЯ_2 та публічного виступу журналіста ОСОБА_6 під час зазначеної програми- інформація виражена у формі тверджень про факти, а не оціночних суджень.

Як вбачається з матеріалів справи, судом першої інстанції у судовому засіданні 22.11.2016 року здійснювалося відображення відеозапису програми від ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 Сезон НОМЕР_1. Відтворений відеозапис мав зображення позначки каналу 1+1 у правому верхньому куті екрану.

Судом встановлено, що із наданих представником позивачів виписки по рахункам КПУ, витрат за період січень-липень 2014 pоку, які б можна було віднести до фінансування сепаратистських рухів, немає.

Згідно листа прокуратури Одеської області від 02.06.2014 р. за вих. № 04/2/2-5370-14 правоохоронними органами Одеської області не розслідуються кримінальні провадження стосовно членів Комуністичної партії України про вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву безпеки держави, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, посягання на здоров'я населення, створення або участь у незаконних воєнізованих формуваннях, інших порушень проти основ Національної безпеки України. За даними органів внутрішніх справ області, протоколи про адміністративні правопорушення стосовно членів КПУ за вищевказаними фактами не складались.

Згідно листа Управління СБУ в Одеській області від 26.05.2014 р. за вих. № 65/16/Д-18/389 в Управлінні відсутні адміністративні та кримінальні провадження відносно членів КПУ.

Колегія суддів вважає, що задовольняючи позовні вимоги в цій частині, судом першої інстанції надано вірну оцінку обставинам справи, оскільки відповідачами не надано доказів, які б свідчили, що поширена ними відносно позивачів вищевикладена інформація є достовірною, а також доказів, які б свідчили, що відповідачі не є автором цієї інформації, оскільки, відповідно до ст. 59 ЦПК України, обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Висновок суду щодо визнання недостовірною публічно поширеної інформації у програмі ІНФОРМАЦІЯ_1 Сезон НОМЕР_1, наступного змісту (мова оригіналу): Те доходы, которые получал ОСОБА_12 как один из основных спонсоров КПУ, которые шли в кассу коммунистов, безусловно, используются в том числе для финансирования сепаратистских движений. Распределение этих средств идет непосредственно через ОСОБА_5. К этим решениям материального характера также имеет отношение правая рука ОСОБА_5 - ОСОБА_10 є законним та обгрунтованим, повністю узгоджуєтся із встановними судом обставинами та підтверджєуться висновком проведеної у рамках розгляду справи експертизи. Доводи Товариства щодо неправильності висновку суду грунтуються лише на припущеннях та на їх спростування відповідач не надав нележних та допустимих доказів, на підставі яких зазначену інформаціяю можно розцінити як достовірну.

Доводи апеляційної скарги про недоведеність факту поширення ОСОБА_6 недостовірної інформації відносно причетності Комуністичної партії України та ОСОБА_5 до фінансування сепаратистського руху саме в ефірі ТОВ ТРК Студія 1+1 колегія судді не бере до уваги, оскільки зазначене спростовується вищенаведеним, є безпідставним та таким, що не відповідає встановленим дійсним обставинам справи.

Доводи апеляційної скарги щодо неправомірності прийняття судом уточненої позовної заяви колегія суддів відхиляє як необгрунтовані та такі, що спростовуються матеріалами справи.

Так, положеннями частини 2 статті 31 ЦПК України визначено, що крім прав та обов'язків, визначених у статті 27 цього Кодексу, позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову. До початку розгляду справи по суті позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову.

Як вбачається із матеріалів справи, Комуністична партія України, ОСОБА_10 ОСОБА_5, ОСОБА_12 звернулися до суду із позовом 28.05.2014 року до ТОВ Телерадіокомпанія Студія 1+1 про захист гідності і честі фізичної особи, ділової репутації юридичної особи та спростування недостовірної інформації (а.с 2-26, т.І).

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 30 травня 2014 року залишено без руху позовну заяву та надано строк для усунення її недоліків (а.с.27-28, т.І).

13 червня 2014 року на виконання ухвали Подільського районного суду м. Києва від 30 травня 2014 року до суду подано позовну заяву Комуністичної партії України, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_12 до ТОВ Телерадіокомпанія Студія 1+1 про захист гідності і честі фізичної особи, ділової репутації юридичної особи та спростування недостовірної інформації (а.с. 35-55, т.І).

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 19 червня 2014 року відкрито провадження у цивільній справі за позовом Комуністичної партії України, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_12 до ТОВ Телерадіокомпанія Студія І+І про захист гідності і честі фізичної особи, ділової репутації юридичної особи та спростування недостовірної інформації (а.с.56 , т.І). У подальшому до участі в цивільній справі № 75 8/6022/ 14-ц в якості співвідповідача було залучено ОСОБА_6, у зв'язку з чим подано уточнену позовну заяву від 20 серпня 2014 року, якою позовні вимоги було уточнено (а.с. 104-112, т. І)

Як вбачається, відповідно до розпорядження керівника апарату Подільського районного суду м. Києва від 19 липня 2016 року № 126 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи № 758/6022/14-ц у зв'язку із закінченням терміну повноважень судді ОСОБА_13, який був головуючим у даній справі (а.с.126, т.ІІ).

Із протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19 липня 2016 року вбачається, що призначено іншого головуючою у цивільній справі № 758/6022/14-ц. - суддю Ларіонову Н.М. (а.с.127, т.ІІ).

Так, відповідно до ч.2 ст. 159 ЦПК України справа розглядається одним і тим самим складом суду. У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку.

22.08. 2016 року представником Комуністичної партії України і ОСОБА_5 - ОСОБА_1 подано уточнену позовну заяву, якою позовні вимоги було уточнено та викладено в наступній редакції: визнати недостовірною інформацію, публічно поширену ОСОБА_6 у програмі ІНФОРМАЦІЯ_1 Сезон НОМЕР_1: Те доходы, которые получал ОСОБА_12 как один из основных спонсоров КПУ, которые шли в кассу коммунистов, безусловно, используются в том числе для финансирования сепаратистских движений. Распределение этих средств идет непосредственно через ОСОБА_5. К этим решениям материального характера также имеет отношение правая рука ОСОБА_5 - ОСОБА_10 ; зобов'язати ОСОБА_6 з наступного дня з дати набрання рішенням суду в даній справі законної сили спростувати розповсюджену ним недостовірну інформацію у спосіб, в який така інформація була поширена, а саме: під час випуску програми ІНФОРМАЦІЯ_1 (або випуску інформаційних новин у випадку закриття програми або припинення її мовлення) в ефірі каналу 1+1 оголосити, що відомості, повідомлені ІНФОРМАЦІЯ_2 у випуску програми ІНФОРМАЦІЯ_1 Сезон НОМЕР_1 відносно причетності Комуністичної партії України та ОСОБА_5 до фінансування сепаратистського руху, - не відповідають дійсності ; зобов'язати Телерадіокомпанію Студія 1+1 з наступного дня з дати набрання рішенням суду в даній справі законної сили надати ефірний час під час випуску програми ІНФОРМАЦІЯ_1 (або випуску інформаційних новин у випадку закриття програми або припинення її мовлення) ОСОБА_6 для спростування розповсюдженої ним недостовірної інформації відносно причетності Комуністичної партії України та ОСОБА_5 до фінансування сепаратистського руху .

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва д 22.08.2016 року прийнято до провадження уточнену позовну заяву (а.с. 199-200, т.ІІ)

Порівнюючи попередньо подану позовну заяву та уточнену вбачається, що позовні вимоги позивачів Комуністичної партії України і ОСОБА_5 було доповнено лише однією вимогою, яка не змінює предмет позову та його підстави, а виключно спрямована на забезпечення виконання судового рішення у разі задоволення позову. Це чітко видно зі змісту даної позовної вимоги та вірно було встановлено судом при прийнятті уточненого позову до розгляду.

Отже, із наведеного чітко вбачається, що суд встановлених норм процесуального права не порушував, діяв відповідно до вимог закону. Уточнену позовну заяву прийняв на підстав ст. 31 ЦПК України, після повернення справи з експертної установи, відновивши провадження у справі та до початку розгляду справи по суті, а тому такі дії суду колегія суддів вважає правомірними, а доводи апеляційної скарги в цій частині таким, що не відповідають дійсним обставинам справи та ґрунтуються лише на власних переконаннях ТОВ ТРК Студія 1+1 .

Твердження щодо задоволення судом позову у повному обсязі оцінюються колегією суддів критично, оскільки у мотивувальній частині суд відобразив, що у задоволенні позовних вимог про зобов'язання ОСОБА_6 з наступного дня з дати набрання рішенням суду в даній справі законної сили спростувати розповсюджену ним недостовірну інформацію у спосіб, в який така інформація булапоширена, а саме: під час випуску програми ІНФОРМАЦІЯ_1 (або випуску інформаційних новин у випадку закриття програми або припинення її мовлення) в ефірі каналу 1+1 оголосити, що відомості, повідомлені ІНФОРМАЦІЯ_2 у випуску програми ІНФОРМАЦІЯ_1 Сезон НОМЕР_1 відносно причетності КПУ та ОСОБА_5 до фінансування сепаратистського руху - не відповідають дійсності, а також зобов'язання TOB ТРК 1+1 з наступного дня з дати набрання рішенням суду в даній справі законної сили надати ефірний час під час випуску програми ІНФОРМАЦІЯ_1 (або випуску інформаційних новин у випадку закриття програми або припинення її мовлення) ОСОБА_6 для спростування розповсюдженої ним недостовірної інформації відносно причетності КПУ та ОСОБА_5 до фінансування сепаратистського руху, слід відмовити, оскільки позивачами не будо доведено наявності в ефірі мовлення ТОВ ТРК 1+1 телепередачі ІНФОРМАЦІЯ_1 (на той час її випуск не відбувався).

Хибними є посилання заявника на те, що обраний позивачами спосіб захисту не передбачений жодним чинним нормативним актом та що суд ухвалюючи рішення вийшов за межі заявлених вимог, поклавши на ТОВ Телерадіокомпанія Студія 1+1 обов'язок не передбачений чинним законодавством.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦК України, способами захисту порушених прав та інтересів особи є, зокрема, припинення дії, яка порушує право та відновлення становища, яке існувало до порушення. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Захист особистого немайнового права може здійснюватися також іншим способом відповідно до змісту цього права, способу його порушення та наслідків, що спричинило це порушення.

Положеннями пункту 25 Постанови Пленуму Верховного Суду України №1 від 27.02.2009 р. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи спростування має здійснюватися у такий самий спосіб, у який поширювалася недостовірна інформація. У разі, якщо спростування недостовірної інформації неможливо чи недоцільно здійснити у такий же спосіб, у який вона була поширена, то воно повинно проводитись у спосіб, наближений (адекватний) до способу поширення, з урахуванням максимальної ефективності спростування та за умови, що таке спростування охопить максимальну кількість осіб, що сприйняли попередньо поширену інформацію.

Отже, суд першої інстанції зобов'язавши ТОВ Телерадіокомпанія Студія 1+1 з наступного дня з дати набрання рішенням суду в даній справі законної сили надати ефірний час під час випуску інформаційних новин ОСОБА_6 для спростування розповсюдженої ним недостовірної інформації відносно причетності Комуністичної партії України та ОСОБА_5 до фінансування сепаратистського руху, врахував надані представником Товариства докази щодо відсутності в ефірі мовлення ТОВ Телерадіокомпанія Студія 1+1 телепередачі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дані докази відповідачами спростовані не були.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції діяв в межах заявлених позовних вимог з урахування встановлених під час розгляду справи обставин.

Виходячи з наявних у матеріалах справи та досліджених судом першої інстанції письмових доказів, суд апеляційної інстанції приходить до висновку про те, що обставини, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими при вирішенні справи, доведені.

Висновки суду щодо наявності підстав для задоволення позовних вимог в цій частині, відповідають обставинам справи та положенням матеріального закону.

Інші доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують та на їх законність не впливають.

З наведеного вбачається, що судом першої інстанції обґрунтовано встановлено наявність порушень особистих немайнових прав позивачів з боку відповідачів, а відтак й законно ухвалено рішення про задоволення позову в цій частині позовних вимог.

У зв'язку з викладеним, колегія суддів вважає безпідставними твердження Товариства, викладені в апеляційній скарзі, про те, що судом була допущено порушення норм матеріального і процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

Таким чином, суд першої інстанції повно та всебічно розглянув справу, надав всім доводам сторін належну правову оцінку, оцінив належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності та ухвалив законне, правильне по суті і справедливе рішення.

Справу було розглянуто судом першої інстанції на підставі встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи та належних доказів.

Виходячи з наведеного, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції відповідає вимогам матеріального та процесуального закону, підстав для його скасування з мотивів, викладених в апеляційній скарзі, колегія суддів не знаходить.

Керуючись ст.ст. 303, 304, п.1 ч.1 ст.307, 308, 313, 314, 315, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Студія 1+1 , подану представником ОСОБА_3, відхилити.

Рішення Подільського районного суду м. Києва від 22 листопада 2016 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання нею законної сили шляхом подання до цього суду касаційної скарги.

Головуючий:

Судді:

СудАпеляційний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення29.03.2017
Оприлюднено11.04.2017
Номер документу65854852
СудочинствоЦивільне

Судовий реєстр по справі —758/6022/14-ц

Постанова від 05.06.2019

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Курило Валентина Панасівна

Ухвала від 16.05.2018

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Курило Валентина Панасівна

Ухвала від 10.05.2017

Цивільне

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Ткачук Олег Степанович

Ухвала від 29.03.2017

Цивільне

Апеляційний суд міста Києва

Поливач Любов Дмитрівна

Ухвала від 24.01.2017

Цивільне

Апеляційний суд міста Києва

Поливач Любов Дмитрівна

Ухвала від 23.01.2017

Цивільне

Апеляційний суд міста Києва

Поливач Любов Дмитрівна

Рішення від 22.11.2016

Цивільне

Подільський районний суд міста Києва

Ларіонова Н. М.

Рішення від 22.11.2016

Цивільне

Подільський районний суд міста Києва

Ларіонова Н. М.

Ухвала від 14.09.2016

Цивільне

Подільський районний суд міста Києва

Ларіонова Н. М.

Ухвала від 14.09.2016

Цивільне

Подільський районний суд міста Києва

Ларіонова Н. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні