ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33013, м. Рівне, вул. Набережна, 26А

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2017 р. Справа № 918/323/17

Господарський суд Рівненської області в складі головуючого судді Політики Н.А. , при секретарі судового засідання Фаєвській Л.Ю. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали справи за позовом заступника керівника Рівненської місцевої прокуратури в інтересах держави

до Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради ,

Комунального Рівненського шляхово-експлуатаційного управління автомобільних доріг

про визнання недійсними результатів процедури торгів, договору на закупівлю послуг на суму 64 230 179 грн. 60 коп. та додаткової угоди

за участі представників сторін:

від позивача - ОСОБА_1, посвідчення № 019161 від 30.07.2013 р.;

від відповідача-1 - не з'явився;

від відповідача-2 - ОСОБА_2, довіреність № 7 від 03.01.2017 р.

В судовому засіданні 17 липня 2017 року, відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

16 травня 2017 року заступник керівника Рівненської місцевої прокуратури (далі - позивач, Прокурор) в інтересах держави звернувся до Господарського суду Рівненської області з позовом до Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради (далі - Управління, відповідач-1), Комунального Рівненського шляхово-експлуатаційного управління автомобільних доріг (далі - Комунальне управління, відповідач-2) про визнання недійсними результатів процедури торгів, договору на закупівлю послуг на суму 64 230 179 грн. 60 коп. та додаткової угоди.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що після проведення Управлінням процедури закупівлі UA-2016-12-15-002047-b по предмету "Очищення, оброблення та утримання в належному стані вулиць, проїздів та майданів в м. Рівне" між відповідачами було укладено відповідний договір на закупівлю послуг від 06.02.2017 р. № 12. Оскільки вищенаведені торги були проведені з порушеннями чинного законодавства, укладена за їх наслідками угода не відповідала вимогам тендерної документації, позивач, посилаючись на статті 203, 215 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статтю 207 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та статті 3, 14, 22, 30, 36, Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон), просив суд визнати недійсними результати розгляду тендерних пропозицій вказаних послуг, визнати недійсними результати відкритих торгів вказаних послуг, визнати недійсним вищенаведений договір на їх закупівлю та Додаткову угоду до спірного договору.

Ухвалою суду від 17 травня 2017 року позовну заяву від 05.05.2017 р. № 33-5592вих.-17 прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 918/323/17, розгляд якої призначено на 29 травня 2017 року.

29 травня 2017 року від представника відповідача-1 через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (а.с. 62).

Ухвалою суду від 29 травня 2017 року розгляд справи відкладено на 26 червня 2017 року.

23 червня 2017 року від представника відповідача-1 через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшов відзив від 23.06.2017 р. № 1035-08 на позовну заяву (а.с. 69-74), в якому останній просив відмовити в позові посилаючись на те, що тендерні пропозиції подані відповідно до вимог тендерної документації. Також вказує на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 "Про затвердження порядку дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки" передбачені: перелік видів робіт підвищеної небезпеки; перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Крім того, вказує, що позивач у позовній заяві посилався на п. 15 переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які проводяться працівниками в колодязях, за відповідних дозволів, однак як зазначає відповідач-1 технологія очищення колодязів, в даному випадку, не передбачає залучення людського фактору, так як роботи проводяться на глибині механізмами керованими працівниками на поверхні землі, буз спуску працівника в колодязі, що виключає подачу дозволу на такі роботи. Крім того, зазначає, що роботи за договором від 06.02.2017 р. № 12 станом на 23.06.2017 р. виконані на суму 15 134 172, 40 грн., недоліків у виконані цих робіт не виявлено. Також зазначає, що спірний договір не порушує положень Закону та є результатом проведених відкритих торгів з дотриманням вимог процедури закупівлі.

Крім того, 23 червня 2017 року від представника відповідача-2 через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (а.с. 101).

Ухвалою суду від 26 червня 2017 року розгляд справи відкладався на 17 липня 2017 року.

У судовому засіданні 17 липня 2017 року позивач позовні вимоги підтримав з підстав, викладених у позові, та наполягав на їх задоволенні.

Представник відповідача-2 у даному судовому засіданні позов заперечив у зв'язку із необгрунтованістю.

У судове засідання 17 липня 2017 року представник відповідача-1 не з'явився, однак 17 липня 2017 року від останнього через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (а.с. 112).

Відповідно до ч. 1 ст. 69 ГПК України спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви.

Як вбачається з відмітки відділу канцелярії та документального забезпечення суду на позовній заяві 05.05.2017 р. № 33-5592вих.-17, остання надійшла до Господарського суду Рівненської області 16.05.2017 р., тобто двохмісячний строк спливає 16.07.2017 р. Оскільки 16.07.2017 р. неділя (вихідний день), то останній день розгляду спору у справі № 918/323/17 згідно ч. 3 ст. 51 ГПК України - 17.07.2017 р.

Відповідно до ч. 3 ст. 69 ГПК України у виняткових випадках за клопотанням сторін, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Враховуючи те, що строк розгляд справи закінчився, а відповідачем-1 не подано суду клопотання про продовження строку розгляду справи, суд відмовляє в задоволенні клопотання представника відповідача-1 про відкладення розгляду справи.

Крім того, суд зазначає, що 29 травня 2017 року від представника відповідача-1 через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надходило клопотання про відкладення розгляду справи (а.с. 62), у зв'язку із чим ухвалою суду від 29 травня 2017 року розгляд справи вже відкладався на 26 червня 2017 року.

В пункті 3.9.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" зазначено, що у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

За таких обставин, суд здійснює розгляд справи за наявними матеріалами без участі представника відповідача-1.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

За змістом частин 1, 2 статті 29 ГПК України прокурор бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, порушену за позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду для представництва інтересів громадянина або держави. У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача. У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави, в якій зазначено про відсутність органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, або про відсутність у такого органу повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор набуває статусу позивача.

Судом встановлено, що Прокурор звернувся до Господарського суду Рівненської області з позовною заявою в інтересах держави до Управління та Комунального управління про визнання недійсними результатів процедури торгів, договору на закупівлю на суму 64 230 179 грн. 60 коп. та додаткової угоди до нього від 23.02.2017 р. № 1.

Відповідно до частини 3 статті 23 Закону України "Про прокуратуру" прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

За пунктом 1 частини 6 згаданої статті під час здійснення представництва інтересів держави у суді прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює виконавче провадження, звертатися до суду з позовом.

Рішенням Конституційного Суду України від 8 квітня 1999 року у справі № 3-рп/99 встановлено, що прокурор або його заступник самостійно визначає і обґрунтовує в позовній заяві, в чому полягає порушення інтересів держави чи в чому існує загроза інтересам держави. Інтереси держави можуть збігатися повністю, частково або не збігатися зовсім з інтересами державних органів, державних підприємств та організацій чи з інтересами господарських товариств з часткою державної власності у статутному фонді. Інтереси держави відрізняються від інтересів інших учасників суспільних відносин. В основі перших завжди є потреба у здійсненні загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних та інших) дій, програм, спрямованих на захист суверенітету, територіальної цілісності, державного кордону України, гарантування її державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, охорону землі як національного багатства, захист прав усіх суб'єктів права власності та господарювання тощо. З урахуванням того, що "інтереси держави" є оціночним поняттям, прокурор чи його заступник у кожному конкретному випадку самостійно визначає з посиланням на законодавство, на підставі якого подається позов, в чому саме відбулося чи може відбутися порушення матеріальних або інших інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх захисту та зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спільних відносинах.

В обґрунтування звернення до Господарського суду Рівненської області з позовом в інтересах держави без органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спільних відносинах, Прокурор посилався на порушення оспорюваною закупівлею та укладеним за її результатами договором інтересів держави в бюджетній сфері. Водночас згідно нормативних приписів чинного законодавства Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, яке є уповноваженим органом у сфері державних закупівель, згідно частини 7 Закону не наділене повноваженнями щодо звернення до суду з позовами про визнання недійсними угод, укладених за результатами проведених державних закупівель.

З огляду на викладене суд дійшов висновку про правомірність та обґрунтованість звернення Прокурора до Господарського суду Рівненської області з даним позовом без органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спільних відносинах.

З матеріалів справи вбачається, що 15.12.2016 р. Управлінням на веб-порталі електронної системи публічних закупівель "Рrozorro" оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2016-12-15-002047-b за предметом: "Очищення, оброблення та утримання в належному стані вулиць, проїздів та майданів в м. Рівне", очікуваною вартістю 65 млн. грн. (а.с. 19).

Оскільки очікувана вартість зазначеної закупівлі перевищує 133 тис. євро, оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковано відповідно до вимог ч. 4 ст. 10 Закону України "Про публічні закупівлі".

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 18.01.2017 р. для участі у вищевказаній закупівлі тендерні пропозиції подало два підприємства: Комунальне Управління та Дочірнє підприємство "Рівненський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (далі - Підприємство) (а.с. 23).

Відповідно до протоколів засідання тендерного комітету Управління від 18.01.2017 р. допущено Комунальне Управління та Дочірнє підприємство "Рівненський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" до аукціону (а.с. 24, 25).

Додатком № 2 до Тендерної документації передбачено (а.с. 34), серед іншого, виконання ручних робіт по очищенню колодязів зливової каналізації, механізоване чищення колодязів мереж зливової каналізації, відкритих лотків, каналів, навантаження та перевезення бруду, а також очищення внутрішніх поверхонь трубопроводів каналізації гідродинамічними установками високого тиску ГУВД.

З матеріалів справи вбачається, що Підприємство у складі тендерної документації надало довідку про те, що останнє немає в наявності гідродинамічних установок високого тиску та у разі необхідності до виконання робіт з очищення внутрішніх поверхонь трубопроводів може бути залучена спеціалізована субпідрядна організація, що має відповідне обладнання.

Додатком № 3 до Тендерної документації передбачено подачу документів (а.с. 35-36), серед інших, гарантійний лист з переліком ліцензій або дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки із зазначенням строку дії.

Водночас, з матеріалів справи вбачається, що Підприємство не надало у складі тендерної пропозиції передбачений Додатком № 3 до Тендерної документації гарантійний лист з переліком ліцензій або дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки із зазначенням строку дії.

Більше того, з довідки Підприємства від 27.03.2017 р. № 9/548 вбачається, що зазначені дозволи в останнього відсутні (а.с. 49).

Статтею 3 Закону (у реакції, чинній на час проведення конкурсних торгів) визначено, що закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Згідно зі ст. 28 Закону, оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті 10 цього Закону, проводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно з цим Законом.

Критеріями оцінки є: у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок, - ціна; у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів.

Відповідно до ч. 4 ст. 28 Закону після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель.

Відповідно до ч. 7 ст. 28 Закону, замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону, розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. Перед початком електронного аукціону автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій.

У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі, електронною системою закупівель автоматично розкривається частина тендерної пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі.

Ч. 2 ст. 27 Закону передбачено, що під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) переможець: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону; 3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 цього Закону; 4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

Відповідно до ст. 16 Закону, замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в тендерній документації та вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Так, документацією конкурсних торгів на закупівлю послуг з прибирання та підмітання вулиць встановлено кваліфікаційні критерії, а саме наявність оснащення, обладнання, кадрів, які володіють необхідною кваліфікацією для виконання робіт, довідку про заходи захисту довкілля.

Як було встановлено судом, Підприємством не було надано належних доказів на підтвердження наявності обладнання, оскільки останнє лише планувало, у разі необхідності, залучити до виконання робіт спеціалізовану субпідрядну організацію, що має відповідне обладнання.

Разом з тим, за нормою ст. 16 Закону та й документацією конкурсних торгів передбачена наявність обладнання та матеріально-технічної бази саме в учасника торгів.

Іншим кваліфікаційним критерієм є наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Проте, Підприємством не надано також і доказів наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Крім того, у відповідності до приписів ст. 16 Закону та пунктів 6,7 розділу III документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з прибирання та підмітання вулиць, одним з кваліфікаційних критеріїв, є наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Враховуючи викладене, тендерну пропозицію Підприємства безпідставно допущено до аукціону, оскільки ст. 30 Закону передбачено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації, а учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим ст. 16 цього Закону.

Окрім того, тендерна пропозиція Комунального управління також не відповідає умовам тендерної документації та кваліфікаційним критеріям.

Зокрема, Комунальним управлінням допущені аналогічні порушення (у тендерній пропозиції відсутні відомості щодо наявності гідродинамічних установок високого тиску та гарантійний лист з переліком ліцензій або дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки із зазначенням строку дії), а також на виконання п. 1 Розділу III тендерної документації не надано жодної інформації про те, чи планується залучення субпідрядників.

Відповідно до інформації Управління, Комунальне управління надало довідку про те, що роботи по очищенню мереж зливової каналізації та зливоприймачів (колодязів) не є роботами з підвищеною небезпекою, враховуючи особливості зливоприймачів (а.с. 50).

Водночас, Комунальне управління не наділене повноваженнями робити подібні висновки. Згідно із інформацією Управління Держпраці у Рівненській області та норм чинного законодавства, роботи по очищенню колодязів каналізації відносяться до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, на виконання яких необхідно отримати відповідний дозвіл.

Окрім того, у тендерній документації Комунального управління жодним чином не зазначено технічні характеристики зливоприймачів, про які йде мова у довідці Комунальним управлінням, а тому використання останнім такої інформації ставить його у більш вигідне становище порівняно із іншими учасниками та суперечить принципу добросовісної конкуренції. Для забезпечення об'єктивності і прозорості, пропозиції повинні оцінюватись лише на основі критеріїв і специфікацій, сформульованих у тендерній документації.

Згідно ст. 16 Закону України "Про публічні закупівлі", замовник надає довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а також працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Пунктом 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. № 1107, передбачено видачу дозволу роботодавцеві на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у Переліку робіт з підвищеною небезпекою. До п. 15 зазначеного переліку віднесено, в тому числі, і роботи в колодязях.

Посилання представника відповідача-1 у відзиві від 23.06.2017 р. № 1035-08 на позовну заяву щодо того, що технологія очищення колодязів, в даному випадку, не передбачає залучення людського фактору, судом відхиляються, оскільки п. 15 Переліку робіт з підвищеною небезпекою віднесено, в тому числі, і роботи в колодязях. Також суд зазначає, що у вказаному переліку немає виключень щодо тих чи інших колодязів.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону, подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

Згідно із ч. 1 розділу III тендерної документації, ст. 25 Закону, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у ст. 17 Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів у сканованому вигляді.

Мінекономрозвитку України у листі № 3302-06/24704-06 від 05.08.2016 р. також звертає увагу, що подання учасниками документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, у паперовій формі Законом не передбачено.

У Додатку № 3 до тендерної документації визначено, що переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону.

26.01.2017 р. опубліковано рішення про визнання переможцем закупівлі Комунального управління. Разом з тим, Комунальним управлінням після визнання його переможцем до системи не завантажено жодного файлу (усі завантажені документи датовані 13.01.2017 р.).

Також, відповідно до п. 1 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 р. № 454, предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з п. 17 та п. 32 ч. 1 ст. 1 Закону та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року за № 457, за показником п'ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої - п'ятої цифр основного словника Національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви товару чи послуги.

У тендерній документації назва предмету закупівлі зазначена ДК 016:2010 код 81.29.1 Послуги щодо очищування інші; Очищення, оброблення та утримання в належному стані вулиць, проїздів та майданів в м. Рівне; 90610000-6 Послуги з прибирання та підмітання вулиць.

Відповідно до Додатку № 2 тендерної документації, предмет закупівлі також передбачає виконання ручних робіт по очищенню колодязів зливової каналізації, механізоване чищення колодязів мереж зливової каналізації, відкритих лотків, каналів, навантаження та перевезення грязі, а також очищення внутрішніх поверхонь трубопроводів каналізації гідродинамічними установками високого тиску ГУВД.

Водночас, надання таких послуг відповідає предмету закупівлі згідно із основним словником Національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 90470000-2 - послуги з чищення каналізаційних колекторів.

Таким чином, не зазначення у назві предмета закупівель відповідно до Єдиного закупівельного словника, а також об'єднання різних предметів закупівлі суперечить положенням Порядку визначення предмета закупівлі та порушує принципи максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель та недискримінації учасників, оскільки суттєво звужує коло можливих учасників закупівлі та надає перевагу великим підприємствам.

Згідно із ч. 4 ст. 22 Закону, тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

За встановлених обставин, суд дійшов висновку, що процедура закупівлі відбулася із грубими порушеннями законодавства, а пропозиції конкурсних торгів, подані Підприємством та Комунальним управлінням, не відповідають кваліфікаційним критеріям, визначеним ст. 16 Закону та документації конкурсних торгів по закупівлі послуг з прибирання та підмітання вулиць, тому надані пропозиції не відповідали критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та підлягали відхиленню.

Судом відхиляються посилання представника відповідача-1 на те, що тендерні пропозиції подані відповідно до вимог тендерної документації та те, що спірний договір не порушує положень Закону та є результатом проведених відкритих торгів з дотриманням вимог процедури закупівлі.

За таких обставин, результати відкритих торгів, так само як і результати розгляду тендерних пропозицій, підлягають визнанню недійсними.

За результатами відкритих торгів був укладений договір про закупівлю послуг від 06.02.2017 р. № 12 щодо очищення, оброблення та утримання в належному стані вулиць, проїздів та майданів в м. Рівне, між Управлінням та Комунальним управлінням (а.с. 54-55).

23 лютого 22017 року сторони підписали Додаткову угоду № 1 (а.с. 56), яка є невід'ємною частиною вказаного договору, відповідно до якої зобов'язання за кошторисними призначеннями становлять 36 293 600,00 грн.

Частиною 1 статті 215 Цивільного кодексу України передбачено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1-3, 5 та 6 ст. 203 цього кодексу. А саме, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Оскільки договір про закупівлю послуг від 06.02.2017 р. № 12, підписаний між Управлінням та Комунальним управлінням, був укладений за результатами відкритих торгів, тоді як судом встановлено наявність підстав для визнання недійсними результатів розгляду тендерних пропозицій та відкритих торгів закупівлі UA-2016-12-15-002047-b, спірний договір також підлягає визнанню недійсним.

Крім того, оскільки суд дійшов висновку про визнання договору про закупівлю послуг від 06.02.2017 р. № 12 недійсним, відтак і підлягає визнанню недійсною додаткова угода від 23.02.2017 р. №1., що є невід'ємною частиною цього договору.

У відповідності до пункту 3 частини другої статті 129 Конституції України основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості.

Згідно статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно статті 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (стаття 43 ГПК України).

За таких обставин, в повній мірі дослідивши матеріали справи, врахувавши наведені правові норми, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги Прокурора в інтересах держави до Управління та Комунального управління про визнання недійсними результатів процедури торгів, договору на закупівлю послуг на суму 64 230 179 грн. 60 коп. та додаткової угоди є обґрунтованими, підтвердженими належними доказами та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України оплата судових витрат покладається на відповідачів у зв'язку із задоволенням позову.

Керуючись статтями 1, 12, 22, 32-34, 43, 49, 75, 81-1, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Визнати недійсними результати розгляду тендерних пропозицій, оформлені протоколом розгляду тендерних пропозицій від 18.01.2017 року.

Визнати недійсними результати відкритих торгів закупівлі UA-2016-12-15-002047-b за ДК 016:2010 код 81.29.1. Послуги щодо очищування, інші; Очищення, оброблення та утримання в належному стані вулиць, проїздів та майданів в м. Рівне; 90610000-6 Послуги з прибирання та підмітання вулиць, предмет закупівлі "Очищення, оброблення та утримання в належному стані вулиць, проїздів та майданів в м. Рівне", оформлені протоколом засідання тендерного комітету від 26.01.2017 року.

Визнати недійсним договір на закупівлю послуг № 12 від 06.02.2017 року, укладений між Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради та Комунальним Рівненським шляхово-експлуатаційним управлінням автомобільних доріг загальною вартістю робіт за договором 64 230 179 грн. 60 коп. та Додаткову угоду № 1 від 23.02.2017 року.

Стягнути з Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради (33013, м. Рівне, вул. Шевченка, 45, код ЄДРПОУ 26259965) на користь прокуратури Рівненської області (р/р 35214079015371, МФО 820172, ЗКПО 02910077, банк одержувача - Державна казначейська служба України, м. Київ, код класифікації видатків бюджету - 2800) 2 400 (дві тисячі чотириста) грн. - витрат по оплаті судового збору.

Стягнути з Комунального Рівненського шляхово-експлуатаційного управління автомобільних доріг (33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, 25, код ЄДРПОУ 13974620) на користь прокуратури Рівненської області (р/р 35214079015371, МФО 820172, ЗКПО 02910077, банк одержувача - Державна казначейська служба України, м. Київ, код класифікації видатків бюджету - 2800) 2 400 (дві тисячі чотириста) грн. - витрат по оплаті судового збору.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено та підписано 24 липня 2017 року.

Суддя Політика Н.А.

Віддруковано 5 примірників:

1 - до справи;

2 - позивачу рекомендованим (33001, м. Рівне, вул. Гарна, 29);

3- відповідачу-1 рекомендованим (33013, м. Рівне, вул. Шевченка, 45);

4- відповідачу-2 рекомендованим (33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, 25);

5- прокуратурі Рівненської області рекомендованим (33000, м. Рівне, вул. 16-го Липня, 52).

Дата ухвалення рішення 17.07.2017
Оприлюднено 26.07.2017

Судовий реєстр по справі 918/323/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 18.09.2018 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 20.08.2018 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 23.07.2018 Господарський суд Рівненської області Господарське
Постанова від 10.05.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 17.04.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.03.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Судовий наказ від 27.11.2017 Господарський суд Рівненської області Господарське
Судовий наказ від 27.11.2017 Господарський суд Рівненської області Господарське
Постанова від 13.11.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.10.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 17.07.2017 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 26.06.2017 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 29.05.2017 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 17.05.2017 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 918/323/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону