ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/13191/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірси О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю представника заявника/захисника Харченка А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" ОСОБА_3 про скасування арешту з майна, у рамках кримінального провадження внесеного 18.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017100000001071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

Заявник звернувся до слідчого судді із вказаним клопотання виходячи з того, що у рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді даного місцевого суду від 06.09.2017 накладено арешт на банківські рахунки ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), рахунок № 260027986, відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); рахунки №№ 26006013032639, 26052023032639, 26051013032639, 26104001032639, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки №№ 26003010278525, 26047010278525, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки №№ 26008011635247, 26043011845575, 26008011995158, відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), рахунки №№ 26100001309373, 26003001309373, відкриті у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), рахунок № 26004019100449, відкритий у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), рахунок № 26008455030403, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, пов'язаних з виплатою заробітної плати, однак, як указує у своєму зверненні його автор, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, у цій ситуації, було недоречним, адже згідно до фабули злочину, повідомлення про який внесено до ЄРДР, предметом злочину є … фінансовий механізм, направлений на переведення безготівкових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків .

Згідно Особливої частини Кримінального кодексу України дії з переведення безготівкових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, не є діями, які законодавець визнає як кримінально карні.

За диспозицією даної норми закону умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) вчиненими службовою особою підприємства, є діяння, які призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

У відповідності до диспозиції підпункту 19- 1 .1.2. статті 19-1 Податкового кодексу України контролюючі органи виконують функцію щодо контролю своєчасності подання платниками податків та платниками єдиного внеску передбаченої законом звітності, своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів.

У відповідності до статті 41 ПК України контролюючими органами є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову, державну митну політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, його територіальні органи.

Повноваження і функції контролюючих органів визначаються цим Кодексом, Митним кодексом України та законами України.

Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів.

Таким чином, у відповідності до законодавства, тільки органи Державної фіскальної служби України наділені правом встановлювати наявність чи відсутність ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у вигляді податків чи обов'язкових зборів.

Платник податків - ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" зареєстрований у контролюючому територіальному органі ДФС - ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області.

Згідно фактичних даних - довідки №2123/10/04-61-17-34 від 20.09.2017 наданої ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області, платник податків - ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" не має заборгованості зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Також заявник звертає увагу на той факт, що згідно довідки про походження грошових коштів, які перебувають на банківських рахунках ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" та арештовані в кримінальному провадженні, дані кошти надійшли в оплату за засоби захисту рослин або мікродобрив, переданих ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (Продавцем) на підставі укладених договорів купівлі-продажу. Дані кошти надійшли на рахунок ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" в період з 01.09.2017 по 07.09.2017, та жодним чином не пов'язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" та ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" .

Відповідно до об'єктивних обставин справи, на момент існування фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" та ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" останнє зареєстровано в якості платника податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства.

Договір між ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" та ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" у судовому порядку недійсним не визнавався.

Відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні.

На момент підписання відповідного договору діяльність юридичної особи ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" не припинено.

Крім того, як вказує автор звернення, у світлі правової позиції була висловлена також Вищим адміністративним судом України, зокрема, в ухвалах суду від 18.09.2013 №К/9991/76242/12, від 08.10.2013 №К/9991/6432/11, від 09.10.2013 №К/800/7079/13, від 10.10.2013 № К/800/29238/13, від 10.10.2013 №К/9991/62045/11, недотримання контрагентом ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" податкової дисципліни має правові наслідки саме для цього контрагента, оскільки порушення платником вимог податкового законодавства тягне застосування заходів відповідальності саме до такого платника та не може негативно впливати на податковий облік інших осіб (зокрема, його контрагентів) за відсутності факту причетності останніх до таких правопорушень та за наявності факту здійснення господарської операції.

Вказує, що відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справах Інтерсплав проти України (2007 рік, заява № 803/02), "Булвес" АД проти Болгарії (2009 рік, заява №3991/03) і Бізнес Супорт Центр проти Болгарії (2010 рік, заява №6689/03), які відповідно до ч. 5 ст. 19 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" підлягають додержанню центральними органами виконавчої влади, у яких визначено, що платника податку не може бути позбавлено права на бюджетне відшкодування ПДВ за відсутності доказів того, що його було залучено до протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним отриманням бюджетного відшкодування; при цьому платник ПДВ не повинен нести відповідальність за зловживання, вчинені його постачальниками, якщо платник ПДВ не знав про такі зловживання і не міг про них знати.

З урахуванням всього вищенаведеного, формування ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" податкового кредиту з податку на додану вартість на підставі виписаних ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" податкових накладних, на думку заявника, є правомірним та повністю відповідає вимогам чинного законодавства, а тому заявник просить скасувати накладений арешт у порядку ст. 174 КПК України.

У судовому засіданні представник заявника вказане клопотання підтримала, просила задовольнити, з вказаних в ньому підстав.

У судове засідання інші учасники провадження не прибули, однак слідчий суддя, у світлі положень ст.ст. 22, 26, ч. 2 ст. 174 КПК України, приходить до висновку, що їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання та заслухавши думку представника азявника, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У цьому випадку, в судовому засіданні судом встановлено, що ухвалою слідчого судді даного місцевого суду від 06.09.2017 накладено арешт на банківські рахунки ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), рахунок № 260027986, відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); рахунки №№ 26006013032639, 26052023032639, 26051013032639, 26104001032639, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки №№ 26003010278525, 26047010278525, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки №№ 26008011635247, 26043011845575, 26008011995158, відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), рахунки №№ 26100001309373, 26003001309373, відкриті у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), рахунок № 26004019100449, відкритий у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), рахунок № 26008455030403, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, пов'язаних з виплатою заробітної плати з огляду на те, що, відповідно до клопотання слідчого про такий арешт, кримінальне провадження,у якому подано це клопотання розслідується стосовно групи осіб, яка створила на території м. Києва та інших регіонів України протиправний фінансовий механізм ( конвертаційний центр ), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого класичного конвертаційного центру та зустрічного потоку .

Функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств-імпортерів Київського та інших регіонів України коштів на рахунки транзитних підприємств (буферів), зареєстрованих, переважно, у Київській області, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів.

Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом зустрічного потоку (придбання готівки у підприємств-імпортерів) або шляхом проведення транзитних операцій через інші буферні / транзитні підприємства чи податкові ями із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

Члени даного злочинного угруповання спеціалізується на наданні незаконних послуг діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, в тому числі від реально діючих підприємств, шляхом мінімізації податкової звітності без фактичного руху товарів, з використанням реквізитів наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Партнер-2016" (код ЄДРПОУ 40236717), ТОВ "ЄВРОБІЗНЕС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40322219), ТОВ "КБУ КОРС" (код ЄДРПОУ 40581498), ТОВ "ХОЛІФІРМ" (ЄДРПОУ 40955601), ПП Юріном (ЄДРПОУ 40786442), ТОВ Ларго-трейд (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "ТРОТЕК" (ЄДРПОУ 39744231), ТОВ "ГОЛДЕНПРОМГРУП" (ЄДРПОУ 41063451), ТОВ "Незалежний альянс" (ЄДРПОУ 41010900), ТОВ "СТАР ЛЕНД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41015757), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 40979769), ТОВ "Перспектива бізнес (ЄДРПОУ 41070121), ТОВ "ПОЛІМЕРІЗОЛ" (ЄДРПОУ 38465255), ТОВ "Ідеал-корпорейшн" (ЄДРПОУ 40604043), ТОВ "БК "УСПІХ" (ЄДРПОУ 41029089), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (ЄДРПОУ 40981961), СП "ДУБІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 4529536), СП "ПЕТРІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 3753510), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ЛАННІСТЕР" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "Єврорад" (ЄДРПОУ 39369594), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "ТЕХПРОД 16" (ЄДРПОУ 40800126), ТОВ "Евроспецбуд" (ЄДРПОУ 36655799), ТОВ "Добролюкс" (ЄДРПОУ 40452402), ТОВ "РІНГВУД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40258484), ТОВ "НІКЮТАС" (ЄДРПОУ 33132979), ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), ТОВ "МАРКЕТ-А" (ЄДРПОУ 37211933), ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40987000), ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40009606), ТОВ "РЕМБУДСТАР" (ЄДРПОУ 40621320), ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40637168), ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 40866428), ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), ТОВ "Охоронна фірма міська фортеця" (ЄДРПОУ 40056420), ТОВ "ОНУРІС" (ЄДРПОУ 40487194), ТОВ "ДЕЛЬТА МАЙСТЕР" (ЄДРПОУ 41077551), ТОВ "Енергохолдинг Україна" (ЄДРПОУ 39273829), ПРАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" (ЄДРПОУ 23712217), ТОВ "Білий ніл" (ЄДРПОУ 39768954), ТОВ Комплекс агромарс (ЄДРПОУ 30160757), ТОВ "ТД "АСТОРГ" (ЄДРПОУ 36798200), ТОВ "МЕГА СТАРТ" (ЄДРПОУ 40413363), ТОВ "Київ агро" (код ЄДРПОУ 40487896).

Організаторами конвертаційного центу використовуються для здійснення своєї протиправної діяльності рахунки: ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), рахунок № 260027986, відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); рахунки №№ 26006013032639, 26052023032639, 26051013032639, 26104001032639, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки №№ 26003010278525, 26047010278525, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки №№ 26008011635247, 26043011845575, 26008011995158, відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), рахунки №№ 26100001309373, 26003001309373, відкриті у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), рахунок № 26004019100449, відкритий у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), рахунок № 26008455030403, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Фортіс" (ЄДРПОУ 40883254), рахунки №№ 26004001465021, 26003001465022, 26003001465000, відкриті у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); рахунок № 26003010435603, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ "ДЕВОПС" (ЄДРПОУ 41005089), рахунок № 26004010458258, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ "ДОБРИЯН" (ЄДРПОУ 40910686), рахунок № 26006010446633, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУБІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 4529536), рахунки №№ 2604662371, 26002112109, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), рахунки №№ 26046007873496, 26042007875863, 26040007873500, 26005004202001, відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" (ЄДРПОУ 41011197), рахунок № 26008010458094, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ "Ларго-трейд" (ЄДРПОУ 39995379), рахунки №№ 2600100124681, 2605600124681, відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526); ТОВ "МАРКЕТ-А" (ЄДРПОУ 37211933), рахунки №№ 2604230611201, 2600830611201, відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунок № 26008081080001, відкритий в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350); ТОВ "МОБІЛ ЮГ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40987000), рахунок № 26008010457664, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІЯ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40009606), рахунок № 26009010358289, відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); рахунки №№ 26008001409782, 26007001409783, 26000001409779, відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок № 26004010007683, відкритий в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209); СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕТРІВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 3753510), рахунки №№ 2604741683, 2604641448, 26003110058, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), рахунки №№ 26004004203001, 26040007873395, 26049007874061, відкриті у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); ТОВ "РЕМБУДСТАР" (ЄДРПОУ 40621320), рахунок № 26005010471160, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" (ЄДРПОУ 40637168), рахунки №№ 26001020461045, 26000010461045, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ "РСВ ПАК" (ЄДРПОУ 40681002), рахунок № 26003010472912, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26005010037049, відкритий у Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209); ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 40866428), рахунок № 26000455034849, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); ТОВ ТК "Укрпромторг" (ЄДРПОУ 40114707), рахунок № 26007010386123, відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунок № 26004010011378, відкритий у Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209).

З огляду на, що слідчий суддя уважає, що у світлі цих обставин, на момент арешту майна, тобто 06.09.2017, були наявними передумови визначені норами кримінального процесуального законодавства України в частині застосування заходу забезпечення кримінального провадження, однак, слідчий суддя вважає слушними доводи заявника, що, у цей період, досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба в частині необхідності передачі об'єкту на зберігання третій особі, з огляду на таке.

Питання арешту майна, а саме його накладення, скасування є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження є неможливим, якщо потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КК України).

У цьому випадку, платник податків - ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" зареєстрований у контролюючому територіальному органі ДФС - ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області.

Згідно довідки №2123/10/04-61-17-34 від 20.09.2017 наданої ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області, платник податків - ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" не має заборгованості зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Згідно довідки про походження грошових коштів, які перебувають на банківських рахунках ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" та арештовані в кримінальному провадженні, дані кошти надійшли в оплату за засоби захисту рослин або мікродобрив, переданих ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (Продавцем) на підставі укладених договорів купівлі-продажу.

Дані кошти надійшли на рахунок ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" в період не пов'язаний із фінансово-господарськими взаємовідносинами між ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" та ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" .

На момент існування фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" та ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" останнє зареєстровано в якості платника податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства.

Договір між ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" та ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" у судовому порядку недійсним не визнавався.

Відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні.

На момент підписання відповідного договору діяльність юридичної особи ТОВ "СТАТУС ЮКРЕЙН" не припинено.

Крім того, слідчий суддя ураховує, у світлі правової позиції була висловлена також Вищим адміністративним судом України, зокрема, в ухвалах суду від 18.09.2013 №К/9991/76242/12, від 08.10.2013 №К/9991/6432/11, від 09.10.2013 №К/800/7079/13, від 10.10.2013 № К/800/29238/13, від 10.10.2013 №К/9991/62045/11, недотримання контрагентом ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" податкової дисципліни має правові наслідки саме для цього контрагента, оскільки порушення платником вимог податкового законодавства тягне застосування заходів відповідальності саме до такого платника та не може негативно впливати на податковий облік інших осіб (зокрема, його контрагентів) за відсутності факту причетності останніх до таких правопорушень та за наявності факту здійснення господарської операції.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справах Інтерсплав проти України (2007 рік, заява № 803/02), "Булвес" АД проти Болгарії (2009 рік, заява №3991/03) і Бізнес Супорт Центр проти Болгарії (2010 рік, заява №6689/03), які відповідно до ч. 5 ст. 19 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" підлягають додержанню центральними органами виконавчої влади, у яких визначено, що платника податку не може бути позбавлено права на бюджетне відшкодування ПДВ за відсутності доказів того, що його було залучено до протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним отриманням бюджетного відшкодування; при цьому платник ПДВ не повинен нести відповідальність за зловживання, вчинені його постачальниками, якщо платник ПДВ не знав про такі зловживання і не міг про них знати.

Як наслідок, слідчий суддя уважає, що ураховуючи ці обставини, зокрема відомостей з ДПІ, які були установлені після арешту майна, і на момент його накладення відомі не були, у подальшому застосуванні такого типу заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, а тому це клопотання з цієї передумови підлягає до задоволення, як обґрунтоване, а арешт скасуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06.09.2017 у справі № 755/13191/17 в частині грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "АГРОСФЕРА ЛТД" (ЄДРПОУ 37213747), рахунок № 260027986, відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); рахунки №№ 26006013032639, 26052023032639, 26051013032639, 26104001032639, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки №№ 26003010278525, 26047010278525, відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки №№ 26008011635247, 26043011845575, 26008011995158, відкриті у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), рахунки №№ 26100001309373, 26003001309373, відкриті у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913), рахунок № 26004019100449, відкритий у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), рахунок № 26008455030403, відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обв'язкою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Дата ухвалення рішення 18.10.2017
Зареєстровано 27.11.2017
Оприлюднено 27.11.2017

Судовий реєстр по справі 755/13191/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.03.2018 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 09.01.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.12.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 29.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.11.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.10.2017 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 04.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 04.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.10.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону