РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

УХВАЛА

про прийняття апеляційної скарги до провадження

14 грудня 2017 року Справа № 906/1286/15

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Олексюк Г.Є.

судді Гудак А.В. ,

судді Петухов М.Г.

розглянувши апеляційну скаргу Приватного підприємства будівельно-монтажної фірми "Майстер" на ухвалу господарського суду Житомирської області від 03.11.17 р. за скаргою Приватного підприємства будівельно - монтажної фірми "Майстер" за № 37 від 14 вересня 2017 року на бездіяльність (дії) Головного управління Державної казначейської служби України в Житомирській області , Управління державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області з виконання рішення суду від 22.02.2017 року на підставі наказу господарського суду № 906/1286/15 від 18.04.2017 року у справі

за позовом Приватного підприємство будівельно-монтажна фірма "Майстер"

до Вересівської сільської ради Житомирського району

за участю третіх осіб на стороні відповідачів : Державного територіального - галузевого об'єднання Південно - Західної залізниці "Укрзалізниця" в особі Коростенської дирекції залізничних перевезень та Регіонального відділення Фонду державного майна України в Житомирській області

про стягнення 273 158,00 грн.

В С Т А Н О В И В :

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 03.11.2017 року у справі № 906/1286/15 відмовлено у задоволенні скарги Приватного підприємства будівельно - монтажної фірми "Майстер" за № 37 від 14 вересня 2017 року на бездіяльність ( дії) Головного управління Держаної казначейської служби України в Житомирській області та Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області з виконання рішення суду від 22.02.2017 року на підставі наказу господарського суду № 906/1286/15 від 18.04.2017 року.

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 28.11.2017 року у справі № 906/1286/15 повернено апеляційну скаргу Приватного підприємства будівельно-монтажної фірми "Майстер" на ухвалу господарського суду Житомирської області від 03.11.17 р. на підставі п. 3, 4 ч. 1 ст. 97 Господарського процесуального кодексу України.

Усунувши недоліки, скаржник - Приватне підприємство будівельно-монтажної фірми "Майстер" повторно звернулося до Рівненського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу від 03.11.2017 року та ухвалити нове рішення, яким визнати бездіяльність, управління Державної казначейської служби України в Житомирському районі та Головного управління Державної казначейської служби України в Житомирській області, а їх дії не правомірними, що призвело до неналежного виконання рішення суду за наказом від 18.04.2017 року господарського суду Житомирської області у справі №906/1286/15 за їх позовом до Вересівської сільської ради Житомирського району де треті особи: Державне Територіально-галузеве об"єднання Південно Західної залізниці Укрзалізниця в особі Коростенської дирекції залізничних перевезень (м. Коростень) і Регіонального відділення Фонду державного майна України Житомирської області (м. Житомир) про стягнення боргу, зобов'язати управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі, зареєструвати у єдиному реєстрі виконавче провадження та повідомити про початок виконавчого провадження про стягнення з Вересівської сільської ради Житомирського району боргу в сумі 259 727,14 грн. Також, просить витребувати у відповідача документи, що підтверджують фінансові можливості, які вони мали за оскаржуваний період.

Крім того, від скаржника надійшло клопотання про продовження строку на оскарження ухвали від 03.11.2017 року (вх. № 3834/17 від 14.12.2017 року), в якому директор ОСОБА_1 просить суд продовжити строк на подачу апеляційної скарги та прийняти її до свого провадження, у зв'язку з тим, що Приватним підприємством будівельно-монтажною фірмою "Майстер" копію повного тексту ухвали було отримано після терміну на її оскарження.

Розглянувши матеріали апеляційної скарги та додане до неї клопотання про продовження строку на оскарження ухвали від 03.11.2017 року, колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду вважає за необхідне вказати таке.

Так, у відповідності до статті 93 Господарського процесуального кодексу України: апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів, а на ухвалу місцевого господарського суду - протягом п'яти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України. Апеляційна скарга, яка подана після закінчення строків, установлених цією статтею, повертається, якщо апеляційний господарський суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала. Розгляд заяви особи про поновлення строку на подання апеляційної скарги здійснюється одним із суддів колегії суддів апеляційного господарського суду, склад якої визначений при реєстрації справи відповідно до положень частини четвертої статті 91 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до статті 55 Конституції України: кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Згідно приписів статті 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною 3 статті 3 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" встановлено, що: судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією та законами України.

Кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону. Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють суди першої, апеляційної, касаційної інстанцій і Верховний Суд України. Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстанції. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають право на судовий захист в Україні нарівні з громадянами і юридичними особами України.

Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом .

Конституційне право на судовий захист передбачає як невід'ємну частину такого захисту можливість поновлення порушених прав і свобод громадян, правомірність вимог яких встановлена в належній судовій процедурі і формалізована в судовому рішенні, і конкретні гарантії, які дозволяли б реалізовувати його в повному об'ємі і забезпечувати ефективне поновлення в правах за допомогою правосуддя, яке відповідає вимогам справедливості, що узгоджується також зі статті 13 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Господарський процесуальний кодекс України не пов'язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку.

Перевіривши доводи апелянта, викладені у клопотанні про поновлення строку на подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Житомирської області від 03.11.17 р. а саме те, що вона була отримана апелянтом після спливу строку оскарження ухвали, колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду звертає увагу на зазначену обставину, як на поважну причину, та вважає за можливе поновити строк на апеляційне оскарження.

Перевіривши матеріали апеляційної скарги, її відповідність вимогам Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду прийшла до висновку, що подані матеріали є достатніми для прийняття апеляційної скарги до провадження.

Керуючись ст.ст.53, 93, 94,98 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Прийняти апеляційну скаргу Приватного підприємства будівельно-монтажної фірми "Майстер" на ухвалу господарського суду Житомирської області від 03.11.17 р. до провадження.

2. Розгляд скарги призначити на "26" грудня 2017 р. о 15:45 год. у приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду за адресою: 33001 м. Рівне вул. Яворницького, 59 у залі судових засідань № 6.

3. Відповідачу, Управлінню державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області подати через канцелярію Рівненського апеляційного господарського суду до "26" грудня 2017 року відзиви на апеляційну скаргу.

4. Сторонам надати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, станом на день розгляду справи.

5. Явка сторін на їх розсуд.

Сторони можуть взяти участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції відповідно до ст. 74-1 ГПК України.

Попередити сторони, що неявка їх представників в судове засідання не є перешкодою для розгляду апеляційної скарги по суті за наявними у справі матеріалами.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://rva.arbitr.gov.ua/sud5040/spicok_sprav/csz/

Головуючий суддя Олексюк Г.Є.

Суддя Гудак А.В.

Суддя Петухов М.Г.

Дата ухвалення рішення 14.12.2017
Зареєстровано 15.12.2017
Оприлюднено 15.12.2017

Судовий реєстр по справі 906/1286/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.03.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 07.03.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.02.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.02.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 26.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.11.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.11.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 19.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 03.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.09.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 15.09.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону