ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"11" квітня 2018 р. Справа № 906/1286/15.

Господарський суд Житомирської області у складі судді: Машевської О.П.,

розглядаючи скаргу стягувача Приватного підприємства будівельно-монтажна фірма "Майстер" на бездіяльність посадових осіб виконавця Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області та боржника в особі голови Вересівської сільської ради від 05.03.18р. у справі за позовом: Приватного підприємства будівельно-монтажна фірма "Майстер" (м. Житомир)

до: Вересівської сільської ради Житомирського району (с. Вереси, Житомирського р-ну)

за участю третіх осіб на стороні відповідача: Державного територіального-галузевого об'єднання Південно-Західної залізниці "Укрзалізниця" в особі Коростенської дирекції залізничних перевезень (м. Коростень) та Регіонального відділення Фонду державного майна України в Житомирській області (м. Житомир)

за участю представників сторін:

від стягувача: Терлецький М.Д., довіреність від 02.02.2018;

від боржника: Головчук Т.В., довіреність від 09.02.2018.

про стягнення 273158,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Житомирської області від 22.02.2017 у справі №906/1286/15, залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 26.06.2017, стягнуто з Вересівської сільської ради Житомирського району на користь Приватного підприємства Будівельно-монтажна фірма "Майстер" 219667,00 грн. вартості виконаних будівельно-монтажних робіт у будівлі магазину за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Княгині Ольги, буд. 26, загальна площа 202 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 758430518220, 35666,80 грн., витрат на судову експертизу та 4393,34 грн., судового збору.

18.04.2017р. на примусове виконання рішення господарського суду від 22.02.2017 видано наказ.

05 березня 2018р. через діловодну службу господарського суду надійшла скарга стягувача Приватного підприємства будівельно-монтажна фірма "Майстер" (м. Житомир) (вх. г/с №02-44/241/18), згідно якої просить суд:

- визнати бездіяльність посадових осіб виконавця Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області та боржника в особі голови Вересівської сільської ради від 05.03.18р. у зв'язку з невиконанням рішення суду від 22.02.2017р. та наказу суду від 18.04.17р.;

- надати правову оцінку бездіяльності та покарати відповідно до чинного законодавства України, встановити стислий строк виконання судового наказу від 18.04.2017р.

Ухвалою від 07.03.18 скаргу стягувача на бездіяльність посадових осіб виконавця Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області та боржника прийнято до розгляду в засіданні суду "26" березня 2018 р. о 14:30 год. в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зал судових засідань №109.

Ухвалою від 07.03.18 зобов'язано Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області та боржника надати до суду в строк до 22.03.18: відзив на скаргу стягувача від 05.03.2018р. з відповідним нормативним та документальним обґрунтуванням.

У судовому засіданні 26.03.18 представник стягувача доводи скарги підтримав та подав довідку за № 7 від 26.03.18р. за підписом директора ПП будівельно-монтажна фірма "Майстер" про отримання від боржника коштів на виконання наказу №906/1286/15 від 18.04.17 у розмірі 259727,14 грн та ухвали суду від 09.10.17 у розмірі 1600,00 грн.

Представник боржника проти доводів скарги заперечила з підстав, наведених у відзиві на скаргу за № 84 від 19.03.18 та надала платіжні доручення за 19.08.17 № 553 на суму 5000,00грн та за 22.03.18 №№ 167, 168, 169 та 170 про сплату стягувачу коштів на виконання наказу №906/1286/15 від 18.04.17 у загальному розмірі 259727,14 грн та ухвали суду від 09.10.17 у розмірі 1600,00 грн.

Під час розгляду скарги судом встановлено, що копію ухвали від 07.03.18 помилково не було надіслано Управлінню Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області , а також боржником не додано докази, на які він посилається у відзиві на скаргу.

Ухвалою від 26.03.18 відкладено розгляд скарги стягувача на 11.04.18 та зобов'язано Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області надати до суду в строк до 06.04.18 відзив на скаргу стягувача від 05.03.2018р. з відповідним нормативним та документальним обґрунтуванням, а також в копії наданий боржником річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів по КПКВКМБ 0107330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів".

Цією ухвалою суду зобов'язано боржника надати до суду в строк до 06.04.18 належним чином засвідчену копію 15 сесії 7 скликання від 22.12.2017 Вересівської сільської ради в частині , що передбачає погашення заборгованості за рішенням суду у цій справі в сумі 256328,0 грн згідно КФК 7330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності , код видатків 3122- капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів .

27 березня 2018 року на адресу суду надійшов супровідний лист Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області від 23.03.18 № 02-08.1/258 з оригіналом наказу № №906/1286/15 від 18.04.17 у зв'язку з повним виконанням.

У судовому засіданні 11.04.18 представник стягувача доводи скарги підтримав.

Представник боржника проти доводів скарги заперечує, оскільки рішення суду від 22.02.2017р. на підставі наказу суду від 18.04.17р. виконано. На виконання вимог ухвали суду від 26.03.18 подано витребувані документи.

Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області у відзиві на скаргу доводить її безпідставність , а також вказує на повне виконання рішення суду від 22.02.2017р. на підставі наказу суду від 18.04.17р.

Заслухавши представників стягувача, боржника та Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області , а також дослідивши матеріали справи, господарський суд дійшов наступного висновку .

Частиною 2 ст.19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 55 Конституції України визначено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

У наведеному контексті слід враховувати, що під бездіяльністю розуміється певна форма поведінки, у даному випадку посадової особи органу казначейської служби , пов'язана з невиконанням такою особою дій, які вона була зобов'язана вчинити в силу покладених на неї обов'язків та згідно з чинним законодавством України. Ухилення посадової особи органу казначейської служби від вчинення дій, які вона зобов'язана вчинити у певних випадках, є бездіяльністю, протиправність її може мати місце лише у тому випадку, якщо внаслідок неї порушуються права, інтереси чи свободи інших осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 11 ГПК України суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У рішенні у справі Савіцький проти України, no. 38773/05, від 26.07.2012 Європейський суд з прав людини зазначив, що ефективний доступ до суду включає в себе право на виконання судового рішення без зайвих затримок. Тому необґрунтована тривала затримка виконання обов'язкового рішення може суперечити Конвенції.

Відповідно, виконанню судового рішення не можна перешкоджати, відмовляти у виконанні або надмірно його затримувати (див., наприклад, рішення від 19 березня 1997 року у справі "Горнсбі проти Греції", Reports 1997-II, п. 40; рішення у справі "Бурдов проти Росії", заява № 59498/00, п. 34, ECHR 2002-III, та рішення від 6 березня 2003 року у справі "Ясюнієне проти Литви", заява № 41510/98, п. 27).

За певних обставин затримка з виконанням судового рішення може бути виправданою, але затримка не може бути такою, що спотворює сутність гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції права (див. рішення у справі "Іммобільяре Саффі" проти Італії", № 22774/93, п. 74, ECHR 1999-V).

Насамкінець, Суд повторює, що сама природа виконавчого провадження вимагає оперативності (див. рішення у справі "Comingersoll S. A." проти Португалії", заява № 35382/97, п. 23, ECHR 2000-IV).

Як встановлено ухвалами суду від 09.10.17 та від 03.11.17, наказ суду №906/1286/15 від 18.04.17р. ( надалі - виконавчий документ), за яким ПП будівельно-монтажна фірма "Майстер" є стягувачем, а Вересівська сільська рада боржником ( надалі - Стягувач, Боржник) з 30.06.2017р. передано на примусове виконання до Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області ( надалі - орган Казначейства) (а. с. 218, т. 5).

Рішенням Вересівської сільської ради від 29.12.2016 "Про сільський бюджет на 2017 рік" було передбачено проведення фінансування видатків сільського бюджету лише в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов'язань, які відповідно до затверджених розписів асигнувань та доходів загального та спеціального фондів ради на 2017 рік (річного та помісячних), не передбачали шляхи покриття заборгованості Боржника за виконавчим документом перед Стягувачем.

Разом з листом Вересівської сільської ради від 04.07.2017р. за №176 ( надалі - Боржник) орган Казначейства отримав копію рішення 11 сесії 7 скликання сільської ради від 21.02.2017р. "Про затвердження бюджетної Програми для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів виконавчим комітетом Вересівської сільської ради" та саму Бюджетну програму (додаток №1 цього рішення) ( надалі - Бюджетна програма).

У п. 3 Бюджетної програми Боржник визначив, що якщо рішенням про сільський бюджет відповідний вид надходжень у поточному бюджетному періоді непередбачений, безспірне списання коштів сільського бюджету здійснюється з рахунка, на якому обліковуються кошти за кодом доходів бюджету "Інші надходження" - 21080000, а також виділення коштів на зазначену мету. Видатки проводити за кодом КФК 8600 "Інші видатки" КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" (а.с. 43-44, т. 5).

Відповідно до п. 3 Бюджетної програми Боржник прийняв рішення від 07.06.2017 здійснити видатки на виконання виконавчого документу за кодом КФК 8600 "Інші видатки" КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" в сумі 5000, 00 грн. за рахунок коштів резервного фонду сільського бюджету (а. с. 175, т. 5, а. с. 42, т. 6).

Із наданого Боржником документу про аналіз виконання плану по доходах (бюджет Вересівської с/р) орган Казначейства отримав інформацію, що станом на 18.09.2017 за кодом 21080000 "Інші надходження" обліковувались лише 75,00 грн, недовиконання плану по доходах в цілому становило 148846,00 грн.

Разом з листом Боржника 05.09.17р. за №240 орган Казначейства отримав копію рішення 13 позачергової сесії 7 скликання сільської ради від 09.08.2017р. про те, що кінцевий розрахунок за виконавчим документом буде проведений після реалізації будівлі магазину по вул. Княгині Ольги, 26 у с. Вереси ( надалі - магазин).

Судом надано Боржнику відстрочку строком до 31.12.17 для примусового виконання рішення від 22.02.2017 за виконавчим документом , про що винесено ухвалу суду від 09.10.17р., оскільки визнано об'єктивну неможливість його виконання за рахунок коштів з інших джерел, ніж за рахунок коштів від продажу магазину.

На підставі наданої судом відстрочки примусового виконання виконавчого документу, орган Казначейства також застосував відстрочку вчинення будь-яких дій щодо Боржника на підставі п. 12 Порядку № 845.

На підставі вищевикладеного, суд не встановив станом на 03.11.17 в діях органу Казначейства порушень вимог Порядку № 845 при виконанні виконавчого документу після пред'явлення його Стягувачем до виконання 30.06.17р., а також не встановив фактів бездіяльності органу Казначейства зі вжиття заходів до виконання виконавчого документа суду після 30.06.17р. як це передбачено Порядком № 845.

Станом на 31.12.17 виконавчий документ в невиконаній частині на загальну суму 254727,14 грн. перебував на примусовому виконанні в органі Казначейства.

30.01.2018 до господарського суду від Боржника надійшла заява про відстрочку виконання рішення суду від 22.02.2017 в частині стягнення заборгованості в сумі 254727,17 грн. на користь Стягувача на строк до 31.12.2018.

В обґрунтування заяви про відстрочку виконання судового рішення станом на 30.01.18 Боржник посилався на те, що чотири рази оголошувався продаж магазину через систему закупівель ПРОЗОРО , однак майно так і не продано.

Ухвалою суду від 09.02.18 відмовлено Боржнику у наданні відстрочки виконання рішення суду від 22.02.2017 з підстав недоведеності неможливості його виконання у 2018 році в інший спосіб, ніж шляхом продажу магазину.

Одночасно суд вказав, що надана Боржнику відстрочка виконання рішення до 31.12.2017 не вплинула на вирішення питання щодо його належного виконання, а подальша відстрочка позбавляє Стягувача можливості захистити свої порушені права та знижує авторитет судового рішення.

Судом встановлено, що на 15 сесії 7 скликання Вересівської сільської ради прийнято рішення від 22.12.2017 року "Про сільський бюджет на 2018 рік" , у якому Боржник вирішив, що видатки спеціального фонду сільського бюджету складатимуть 765562 грн, згідно з додатком 2 цього рішення (проти коду тимчасової класифікації видатків 7330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" внесена сума - 256328) та що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження визначені статтею 69 БК України, та що згідно плану спеціального фонду бюджету на 2018 такими доходами є кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності і такі кошти очікуються у лютому 2018 ( а с. 141 -147, т.6).

05.01.18 за вих. № 02-08.1/19 орган Казначейства звернувся до Боржника з вимогою вжити заходи для встановлення асигнувань або здійснення інших дій, спрямованих на виконання судового рішення , посилаючись на п. 31 Порядку № 845 (а.с. 153, т.6).

На запит 05.01.18 за вих. № 02-08.1/19 орган Казначейства отримав лист Боржника № 18 від 12.01.2018р. , у якому останній повідомив, що вживає заходи щодо виконання судового рішення у цій справі шляхом продажу магазину; що треті торги 26.12.17 не відбулися; що вчетверте створено оголошення в системі закупівель ПРОЗОРО щодо продажу магазину 29.01.18 ( а.с. 154, т.6).

На запит Стягувача за вих.№ 1 від 11.01.18 орган Казначейства надав відповідь листом від 16.01.18 № 02-08.1/56 , у якому повідомив, що Боржнику надіслано лист від 05.01.18р. № 02-08.1/19 про закінчення строку відстрочки виконання рішення господарського суду Житомирської області від 22.02.2017 та про необхідність вжиття заходів для встановлення асигнувань або здійснення інших дій, спрямованих на виконання судового рішення, з посиланням на п.п. 29,30 Порядку № 845 ( а.с. 112, т.6).

На запит представника Стягувача Терлецького М.Д., орган Казначейства надав відповідь листом від 07.02.18 № 02-08.1/133 , у якому повідомив, що Боржником згідно річного розпису асигнувань загального і спеціального фондів по КПКВКМБ 0107330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів " заплановано 256328,00 грн та згідно помісячного розпису спеціального фонду ця сума запланована на лютий 2018 ( а.с. 113, т.6).

На запит Стягувача за вих. № 1 від 11.01.18 орган Казначейства надав відповідь листом від 01.03.18 № 02-08.1/192 , у якому повідомив, що станом на 01.03.18 Боржником не виконано виконавчий документ та що на підставі п.п. 29,30 Порядку № 845 Боржник попереджений, що не проводяться платежі за платіжними дорученнями боржника за всіма кодами програмної класифікації видатків , крім захищених видатків ( а.с. 114, т.6).

Боржник визнав, що станом на 19.03.18 відсутні кошти на видатки згідно річного розпису асигнувань загального і спеціального фондів по КПКВКМБ 0107330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів ", які були заплановані на лютий 2018року ( а.с. 120, т.6).

Боржник визнав, що опублікував в газеті "20 хвилин" № 4 від 07.02.18р. оголошення про конкурс на продаж магазину та що строк прийняття заяв - 06.03.18 року 17:00 год. включно; що до конкурсної комісії надійшли дві заяви на придбання магазину за ціною оцінки - 737704,00 грн , про що свідчить протокол №1 засідання конкурсної комісії з продажу майна, яке знаходиться в комунальній власності сільської ради від 12.03.2018 року; що 16 сесії 7 скликання від 12.03.18 було прийнято продати магазин із зміною цільового призначення даної будівлі під житло; що станом на 19.03.18 до нотаріальної контори передано документи щодо укладання договору купівлі-продажу магазину та що остаточний розрахунок в сумі 256328,00 грн буде проведено після підписання його підписання та надходження коштів до місцевого бюджету ( а.с. 121, т.6).

22.03.2018 орган Казначейства отримав від Боржника довідку про зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік , згідно якої кошти в сумі 219667,00 грн із загального фонду бюджету передаються до спеціального фонду по коду 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів ( а.с. 159, т.6). Зазначена сума у виконавчому документі іменована в наступний спосіб "219667,00 грн вартості виконаних будівельно-монтажних робіт у будівлі магазину, адреса:Житомирська область, Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вулиця Княгині Ольги, будинок 26, загальна площа 202 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 758430518220".

22.03.2018 орган Казначейства отримав від Боржника платіжне доручення №170 , на підставі якого перерахував Стягувачу 219667,00 грн вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, призначення платежу 7330; 3122 ( а.с. 129, т.6).

22.03.2018 орган Казначейства отримав від Боржника платіжні доручення №№ 167 та 168 , на підставі яких перерахував Стягувачу 4393,34 грн витрат на оплату судового збору та 30666,80 грн витрат за судовому експертизу , призначення платежу 0180; 2800 ( а.с. 129, т.6).

22.03.2018 орган Казначейства отримав від Боржника платіжне доручення №169, на підставі якого перерахував Стягувачу 1600,00 грн судового збору за вжите забезпечення позову ухвалою суду від 09.10.17р.( а. с. 129, т.6).

Стягувач визнав, що станом на 26.03.18 на його розрахунковий рахунок надійшли кошти від Боржника на виконання виконавчого документу в загальній сумі 259727,15 грн ( з них , 5000, 00грн отриманих на підставі пл. доручення № 553 від 19.08.17) та на виконання ухвали суду від 09.10.17 - в сумі 1600,00грн ( а. с. 126, т.6).

Оцінюючи доводи органу Казначейства на предмет відсутності неправомірної бездіяльності з виконання рішення суду від 22.02.17р. у цій справі на підставі виданого виконавчого документа після 31.12.17, суд не може визнати їх обґрунтованими в цілому, оскільки орган Казначейства не спростував наступні обставини:

- що з листа Боржника від 04.07.17 № 176 йому було відомо про наявність у нього окремої бюджетної програми для забезпечення виконання рішень суду та що п.п. 25-27 Порядку № 845 імперативно передбачають , що безспірне списання коштів з боржника здійснюється лише за цією бюджетною програмою;

- що відповідно до вимог цих пунктів Порядку № 845 погашення таких бюджетних зобов'язань здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань зазначеного боржника, та що боржник зобов'язаний привести у відповідність із такими бюджетними зобов'язаннями інші взяті ним бюджетні зобов'язання;

- що 30.01.18 Боржником надано Річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів на 2018, в якому заплановано видатки на виконання виконавчого документу не за Бюджетною програмою, а за рахунок асигнувань спеціального фонду по КПКВКМБ 0107330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів " ;

- що за рахунок коштів спеціального фонду, які мають інше цільове призначення "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів ", Боржник запланував виконати рішення суду у цій справі, яким стягнуто не тільки 219667,00 грн вартості виконаних будівельно-монтажних робіт у будівлі магазину, але й судовий збір та витрати на судову експертизу;

- що станом на 01.01.18, на 01.03.18 та на 19.03.18 у Боржника також були відсутні асигнування спеціального фонду по КПКВКМБ 0107330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів " на загальну суму 256328,00 грн;

- що станом на 22.03.18 Боржник змінив річний розпис бюджету на 2018 рік шляхом передання коштів в сумі 219667,00 грн із загального фонду бюджету до спеціального фонду по коду 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів , тим самим визнавши можливість виконання рішення суду у цій справі в інший спосіб , ніж за рахунок коштів, отриманих від продажу магазину;

- що станом на 01.01.18 Боржник так і не привів бюджетні зобов'язання з виконання рішення суду у цій справі у відповідність до Бюджетної програми , як це вимагає п. 25 Порядку № 845.

Доводи органу Казначейства про те, що Боржник вправі самостійно приймати рішення щодо виконання рішень судів суд оцінює критично, оскільки при прийнятті таких рішень Вересівська сільська рада зобов'язана , по-перше, не порушувати власного рішення XI сесії VII скликання від 21.02.2017р. про джерела фінансування Бюджетної програми та вимог п.п. 25-27 Порядку № 845.

Згідно пункту 4 Порядку №845 передбачено, що органи Казначейства вживають заходів до виконання виконавчих документів протягом установленого строку.

Згідно пункту 5 Порядку №845 під час виконання виконавчих документів органи Казначейства мають право:

- вимагати від боржників вжиття ними заходів до виконання виконавчих документів та за результатами їх виконання ( п.4);

- застосовувати заходи впливу до боржників відповідно до Бюджетного кодексу України та у разі виявлення фактів порушення бюджетного законодавства у процесі або за результатами виконання виконавчих документів, повідомляти про такі порушення органам Держаудитслужби ( п.5);

- повідомляти органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ, про дії або бездіяльність боржника, що перешкоджає виконанню виконавчого документа (п. 5-1 ( чинний з 16.03.18);

- вживати інших заходів до виконання виконавчих документів ( п.7).

Зважаючи на широке коло повноважень та законодавчо визначені механізми, які можуть бути застосовані органом Казначейства в процесі виконання судових рішень, суд погоджується з доводами Стягувача, що рішення суду у цій справі виконано Боржником станом на 23.03.18 не внаслідок належного здійснення повноважень органом Казначейства, а внаслідок численних звернень щодо його виконання до державного органу та оскарження його неправомірної бездіяльності до суду.

У ч.1 ст. 343 ГПК України передбачено, що за результатами розгляду скарги суд постановляє ухвалу.

За змістом ч.ч. 2 та 3 цієї статті суд може постановити ухвалу:

- або про визнання оскаржуваної бездіяльності неправомірною і зобов'язати державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника);

- або про відмову в задоволенні скарги.

Ухвала на підставі ч.3 цієї статті постановляється судом у разі, якщо оскаржувана бездіяльність була вчинена відповідно до закону, в межах повноважень державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця і право заявника не було порушено.

У статті 345 ГПК України передбачено, що про виконання ухвали, постановленої за результатами розгляду скарги, відповідний орган державної виконавчої служби, приватний виконавець повідомляють суд і заявника не пізніше ніж у десятиденний строк з дня її одержання.

За змістом наведеної правової норми, обов'язок відповідного органу державної виконавчої служби, приватного виконавця повідомити суд про виконання ухвали , виникає виключно щодо ухвали суду, постановленої на підставі ч.2 ст. 343 ГПК України.

Таким чином, якщо під час розгляду скарги судом встановлено, що дійсно мала місце бездіяльність відповідного органу державної виконавчої служби ( її посадової особи), приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, і така бездіяльність вчинена не відповідно до закону та є триваючою, суд зобов'язує усунути неправомірну бездіяльність , яка порушує права сторони виконавчого провадження у визначений в ухвалі суду спосіб ( наприклад, зобов'язати продовжити примусове виконання рішення у порядку, встановленому цим Законом, про що винести відповідну постанову ( ч. 5 ст. 35 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 № 1404-VIII).

Водночас за змістом ч.2 ст. 343 та ст. 345 ГПК України суд не може постановити ухвалу лише про визнання оскаржуваної бездіяльності неправомірною та не постановити ухвалу про зобов'язання її усунути з тих підстав, що час розгляду скарги неправомірна бездіяльність припинена (наприклад, винесено постанову про продовження примусового виконання рішення у порядку, встановленому цим Законом ч. 5 ст. 35 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 № 1404-VIII). Інакше втрачається логічний зв'язок між правовою нормою ч. 2 ст. 343 ( усунути порушення) та ст. 345 ГПК України (повідомити суд про усунення порушення).

Законом України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 № 1404-VIII крім органів державної виконавчої служби, визначено інші органи, до повноважень яких віднесено виконання рішень судів, а саме частиною 2 ст. 6 цього Закону передбачено, що рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" ( по тексту - Порядок № 845).

У п. 15 Порядку № 845 передбачено, що дії органів Казначейства з виконання виконавчих документів можуть бути оскаржені до Казначейства або суду.

В силу вищевикладеного, розгляд скарги стягувача на дії чи бездіяльність органу Казначейства, який здійснює виконання рішень господарських судів, здійснюється в межах господарського судочинства у формі розгляду скарги відповідно до ст.ст. 339-345 ГПК України.

Право стягувача на оскарження бездіяльності органу Казначейства в судовому порядку, враховуючи в цілому зміст Порядку № 845, який не містить строків виконання рішень судів про стягнення коштів місцевих бюджетів або боржників, строками не обмежено.

Стягувач наказ господарського суду № 906/1286/15 від 18.04.2017 р. подав на виконання до Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області

Скарга Стягувача прийнята до розгляду в частині оскарження бездіяльності зазначеного органу казначейської служби ухвалою суду від 07.03.18.

За змістом ч. 10 ст. 174 цього Кодексу ухвалою суду від 07.03.18 відкрито провадження за скаргою Стягувача, тому на підставі п.2 ч. 1 ст. 231 та ч. 1 ст. 343 Кодексу суд вправі постановити ухвалу про закриття провадження за скаргою Стягувача.

Суд поставляє ухвалу про закриття провадження за скаргою Стягувача на бездіяльність органу Казначейства, яка припинена станом на 23.03.18р.

У статті 129 -1 Конституції України передбачено, що держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Скарга стягувача прийнята до розгляду в частині оскарження бездіяльності Боржника ухвалою суду від 07.03.18 на підставі ч. 3 ст. 169 ГПК України.

З 16.03.18 орган Казначейства набув право повідомляти суду про дії або бездіяльність Боржника, що перешкоджає виконанню виконавчого документа.

Таким правом орган Казначейства не скористався. Оскільки Боржник станом на 23.03.18 виконав виконавчий документ суду, суд поставляє ухвалу про закриття провадження за скаргою Стягувача на його бездіяльність.

Водночас на підставі встановлених обставин, з метою запобігання повторенню порушень вимог п. 25 Порядку №845 та п.3 Бюджетної програми, суд ухвалює постановити окрему ухвалу щодо боржника Вересівської сільської ради на підставі ст. 246 ГПК України.

Керуючись ч.3 ст. 3, ч.1 ст. 15, ч.10. ст. 174 , п.2 ч. 1 ст. 231 , ст.ст. 232-235, ч.1 ст. 343 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити провадження за скаргою стягувача Приватного підприємства будівельно-монтажна фірма "Майстер" 05.03.18р. ( вх. № г/с 02-44/241/18) на бездіяльність посадових осіб виконавця Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області та боржника в особі голови Вересівської сільської ради Шута О.В. у зв'язку з повним виконанням рішення суду від 22.02.2017р. у справі № 906/1286/15 на підставі наказу № 906/1286/15 від 18.04.17р.

Ухвала набрала законної сили 11.04.18 та підлягає апеляційному оскарженню. Повний текст ухвали буде складено 13.04.18.

Суддя Машевська О.П.

Друк:

1 - в справу

2,3 - сторонам (рек. з повід)

4-5- третім особам (рек. з повід)

6 - Управління Державної казначейської служби України у Житомирському районі Житомирської області ( 10003, м.Житомир, вул. Л. Українки,1) (рек. з пов.)

Дата ухвалення рішення 11.04.2018
Зареєстровано 15.04.2018
Оприлюднено 17.04.2018

Судовий реєстр по справі 906/1286/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.03.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 07.03.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.02.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.02.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 26.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону