Ухвала
від 27.09.2018 по справі 804/4744/18
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УХВАЛА

28 вересня 2018 р.Справа №804/4744/18

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Захарчук - Борисенко Н.В.,

при секретарі судового засідання - Музиці Я.І.

за участю:

представників позивача - ОСОБА_1, ОСОБА_2

представника відповідача - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» про забезпечення позову у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» до Державної служби України з безпеки на транспорті в особі Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, Старшого державного інспектора ВДК та НБГ ОСОБА_4, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору ОСОБА_5 про визнання дій протиправними та скасування розрахунку №055264 від 11.06.2018,-

ВСТАНОВИВ:

26.06.2018 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Державної служби України з безпеки на транспорті в особі Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, Старшого державного інспектора ВДК та НБГ ОСОБА_4, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору ОСОБА_5, в якій просить:

- визнати протиправними дії Державної служби України з безпеки на транспорті в особі Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області та старшого державного інспектору ВДК та НБГ Житомирського управління Укртрансбезпеки ОСОБА_4 щодо проведення габаритно-вагового контролю транспортного засобу марки БАБ моделі ХР105.410, реєстраційний номер НОМЕР_1 та напівпричепом - платформою - Е марки РАСТОРГ, модель ТХС336, реєстраційний номерАЕ1605ХО, складання довідки №0015771 від 11.06.2018 року про результати здійснення габаритно-вагового контролю, акту про перевищення транспортним засобом нормативних вагових параметрів №0020178 від 11.06.2018 року, про перевищення транспортним засобом нормативних вагових параметрів та розрахунку № 055264 від 11.06.2018 року плати за проїзд великовагових та (або) великогабаритних транспортних засобів відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» , юридична адреса: м.Дніпро, вул. Сибірська, буд.№54, та автомобільного транспортного засобу засобу марки БАР моделі ХР 105.410, реєстраційний номер АЕ37851Е з напівпричепом - платформою - Е марки РАСТСЖ, модель ТХС336, реєстраційний номерАЕ1605ХО;

- скасувати розрахунок №055264 від 11.06.2018 року плати Товариством з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» , юридична адреса: м.Дніпро, вул. Сибірська, буд.№54 за проїзд великовагових та (або) великогабаритних транспортних засобів автомобільного транспортного засобу марки DAF моделі ХF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом - платформою - Е марки РАСTON, модель ТХС336, реєстраційний номер НОМЕР_2.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.06.2018 року було відкрито провадження у справі та призначено до розгляду у судовому засіданні.

28.09.2018 року у судове засіданні від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» надійшло клопотання про забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії постанови Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області №055751 від 09.08.2018 року про застосування до позивача адміністративно - господарського штрафу у розмірі 1700 грн.

В обґрунтування даного клопотання представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» зазначає, що 09.08.2018 року відповідачем було прийнято постанову про застосування до позивача фінансових санкцій за порушення транспортного законодавства передбаченого ст. 60 Закону України Про автомобільний транспорт . На думку позивача, до набрання законної сили рішенням у справі №804/4744/18 існує очевидна небезпека заподіяння шкоди майновим правам, свободам та інтересам позивача, оскільки оскаржувані нормативні акти мають пряме відношення до вказаної постанови, що може завдати майнової шкоди позивачу, а для відновлення порушених прав, свобод та інтересів, отримання належного відшкодування, необхідно буде докласти значних зусиль, витрат коштів та часу, а також у зв'язку з наявністю очевидних ознак протиправності оскаржуваної постанови. У зв'язку із викладеним позивач просить застосувати вказані заходи реагування до винесення рішення у справі №804/4744/18.

Представники позивача у судовому засіданні клопотання про забезпечення позову підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Представник відповідача у судовому засіданні залишив розгляд клопотання про забезпечення позову на розсуд суду.

Відповідно до частини третьої статті 166 Кодексу адміністративного судочинства України - заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

За положеннями частини першої та частини п'ятої статті 154 Кодексу адміністративного судочинства України, заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Дослідивши письмові докази, долучені до матеріалів справи, доводи викладені у клопотанні позивача, заслухавши пояснення представників позивача та представника відповідача, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про забезпечення адміністративного позову з наступних підстав.

Інститут забезпечення адміністративного позову є однією з гарантій захисту прав, свобод та законних інтересів юридичних та фізичних осіб - позивачів в адміністративному процесі, механізмом, який покликаний забезпечити реальне та неухильне виконання судового рішення прийнятого в адміністративній справі.

Згідно з частиною четвертою ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України подання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову.

Відповідно до частин першої та другої статті 150 Кодексу адміністративного судочинства України, суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

У відповідності до пункту першого частини першої ст. 151 Кодексу адміністративного судочинства України, позов може бути забезпечено, зокрема, зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта.

При цьому частиною п'ятою ст. 151 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що зупинення дії нормативно-правового акта як захід забезпечення позову допускається лише у разі очевидних ознак протиправності такого акта та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду з позовом щодо такого акта.

З вищенаведеного слідує, що забезпечення адміністративного позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до вирішення адміністративної справи визначених законом заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому рішення суду, якщо його буде прийнято на користь позивача.

Статтею 150 та частиною 5 статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України визначено вичерпний перелік підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, а суд повинен, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи існує хоча б одна з названих підстав, і оцінити, чи не може застосування заходів забезпечення позову завдати більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

В розумінні наведених норм процесуального закону, при вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги; ймовірності ускладнення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушення у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є у часниками даного судового процесу.

Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Очевидна протиправність прийнятого рішення має вказувати на такі обставини, що не потребують детального з'ясування чи додаткового доказування.

Відповідно до статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Під час вирішення питання про наявність підстав для забезпечення позову, суд зазначає, що обов'язок щодо доведення та обґрунтування наявності очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача, обґрунтованості та невідвертості додаткових зусиль і витрат у майбутньому, покладається саме на особу, яка звернулась до суду із заявою про забезпечення позову.

З матеріалів справи видно, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» просить скасувати розрахунок плати №055264 від 11.06.2018 року за проїзд великовагових та (або) великогабаритних транспортних засобів автомобільного транспортного засобу.

Суд зазначає, що у заяві про забезпечення позову позивач просить вжити заходи забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії постанови відповідача №055751 від 09.8.2018 року про застосування до позивача адміністративно-господарського штрафу у розмірі 1700 грн., вважаючи, що невжиття заходів забезпечення позову у майбутньому може бути наслідком заподіяння шкоди правам та інтересам позивача.

При цьому, позивачем не вказується чим саме невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Жодних доводів в обґрунтування необхідності термінового вжиття заходів забезпечення позову клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» не містить.

З огляду на викладене, суд вважає, що обставини, на які посилається позивач, обґрунтовуючи клопотання про забезпечення адміністративного позову, не мають ознак очевидності та підлягають доведенню у судовому засіданні під час розгляду справи по суті, а тому підстави для застосування заходів забезпечення адміністративного позову з мотивів та у спосіб, які наведені позивачем у клопотанні - відсутні.

Таким чином, на час розгляду судом клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» не встановлено, що невжиття запропонованих позивачем заходів може істотно ускладнити чи унеможливить виконання рішення суду, суду не доведено неможливість захисту прав позивача без вжиття таких заходів, суду не доведено наявність очевидних ознак протиправності оскаржуваного розрахунку відповідача без розгляду справи по суті.

Крім того, суд зазначає, що у разі забезпечення позову в зазначених позивачем межах, суд фактично ухвалить судове рішення про відновлення правового становища позивача, яке існувало до прийняття оскаржуваного розрахунку, без розгляду справи по суті, що не відповідає меті застосування правового інституту забезпечення позову.

З огляду на викладене, суд доходить до висновку про відсутність підстав для вжиття заходів забезпечення даного позову, у зв'язку з чим клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» про забезпечення адміністративного позову - задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 150, 151, 154, 166, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» про забезпечення позову у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Дніпротранс» до Державної служби України з безпеки на транспорті в особі Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, Старшого державного інспектора ВДК та НБГ ОСОБА_4, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору ОСОБА_5 про визнання дій протиправними та скасування розрахунку №055264 від 11.06.2018 - відмовити.

Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України, та може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду в порядку та строки, передбачені статтями 295 та 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя ОСОБА_6

Дата ухвалення рішення27.09.2018
Оприлюднено02.10.2018

Судовий реєстр по справі —804/4744/18

Ухвала від 10.04.2019

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Білак С.В.

Ухвала від 27.02.2019

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Білак С.В.

Ухвала від 16.01.2019

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Коршун А.О.

Ухвала від 07.12.2018

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Коршун А.О.

Рішення від 06.11.2018

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Захарчук-Борисенко Наталія Віталіївна

Рішення від 06.11.2018

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Захарчук-Борисенко Наталія Віталіївна

Ухвала від 02.10.2018

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Захарчук-Борисенко Наталія Віталіївна

Ухвала від 27.06.2018

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Захарчук-Борисенко Наталія Віталіївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні