Ухвала
від 25.02.2019 по справі 804/4744/18
ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

26 лютого 2019 року м. Дніпросправа № 804/4744/18

Суддя Третього апеляційного адміністративного суду Білак С.В. перевіривши на відповідність вимогам Кодексу адміністративного судочинства України

апеляційну скаргу Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), в особі Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області,

на рішення: Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 04.10.2018р. у справі №804/4744/18

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК Дніпротранс"

до: Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), в особі Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, та старшого інспектора ВДК та НГБ Нагорського Андрія Володимировича

третя особа: ОСОБА_2

про: визнання дій протиправним та скасування розрахунку №055264 від 11.06.2018р., -

ВСТАНОВИВ:

21.02.2019 року до Третього апеляційного адміністративного суду надійшла адміністративна справа №804/4744/18 з апеляційною скаргою Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), в особі Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 04.10.2018р.

Перевіривши апеляційну скаргу суддя встановив, що вона не відповідає вимогам КАС України, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 295 КАС України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п'ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

З матеріалів справи слідує, що судом першої інстанції справу розглянуто 04.10.2018р. та у судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини рішення суду, повний текст рішення суду у цій справі виготовлено 15.10.2018р., копія рішення суду першої інстанції (повний текст) від 04.10.2018р. у цій справі згідно поштового повідомлення отримано відповідачем 13.11.2018р.

Разом з апеляційною скаргою скаржником заявлено клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування зазначає, що вперше з апеляційною скаргою до суду скаржник звернувся в межах строку встановленого статтею 295 КАС України, проте апеляційну скаргу було повернуто заявнику у зв'язку з несплатою судового збору.

Колегія суддів вважає підстави вказані апелянтом у заяві про поновлення строку неповажними, з огляду на наступне.

Відповідно до частини 2 статті 44 Кодексу адміністративного судочинства України, учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Дотримання вимог вказаної норми процесуального права є обов'язком для всіх учасників адміністративного процесу.

Згідно з частиною 8 статті 169 КАС України, повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Таким чином, в разі повернення апеляційної скарги особа має право повторно подати апеляційну скаргу, але в межах строку звернення до суду з апеляційною скаргою встановленого статтею 295 КАС України, або у разі поновлення пропущеного строку з причин, які будуть визнані судом поважними.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КАС України учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

В силу закону, поважними причинами визнаються лише такі обставини, які є об'єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, що оскаржує судове рішення та пов'язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій, що підтверджені належними доказами.

У пункті 74 рішення Європейського Суду з прав людини Лелас проти Хорватії Суд звертав увагу на те, що держава, чиї органи влади не дотримувалися своїх власних внутрішніх правил та процедур, не повинна отримувати вигоду від своїх правопорушень та уникати виконання своїх обов'язків. Іншими словами, ризик будь-якої помилки, зробленої органами державної влади, повинна нести держава, а помилки не повинні виправлятися за рахунок зацікавленої особи, особливо якщо при цьому немає жодного іншого приватного інтересу .

У справі Рисовський проти України Європейський Суд з прав людини ... підкреслює особливу важливість принципу належного урядування . Він передбачає, що у разі, коли йдеться про питання загального інтересу, зокрема, якщо справа впливає на такі основоположні права людини, як майнові права, державні органи повинні діяти вчасно та в належний і якомога послідовніший спосіб. Зокрема, на державні органи покладено обов'язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок … і сприятимуть юридичній визначеності у цивільних правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси… .

Тобто, виходячи з принципу належного урядування , державні органи загалом, зобов'язані діяти вчасно та в належний спосіб, а держава не повинна отримувати вигоду у вигляді поновлення судами строку на оскарження судових рішень та виправляти допущені органами державної влади помилки за рахунок приватної особи, яка діяла добросовісно (у даному випадку - за рахунок позивача у зв'язку з порушенням принципу остаточності судового рішення, прийнятого його користь).

Таким чином, неспроможність скаржника належним чином організувати фінансування витрат на оплату судового збору, не може бути поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження.

Таким чином, неналежна організація фінансування суб'єкта владних повноважень, необхідного для виконання вимог процесуального закону - КАС України, не може бути поважною причиною пропуску ним строку апеляційного оскарження.

Отже, такі підстави (причини) для поновлення пропущеного строку апеляційного оскарження спірного судового рішення, як, зокрема відсутність фінансування на момент подачі первинної скарги та повторна подача апеляційної скарги, у зв'язку з поверненням апеляційної скарги не можуть бути підставами для поновлення пропущеного строку апеляційного оскарження.

Згідно з п.1 ч.5 ст.296 Кодексу адміністративного судочинства України до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору.

Проте, в порушення норм вищевказаної статті, скаржником до апеляційної скарги долучено копії платіжного доручення від 20.11.2018 року №2436 на суму 1321,50грн., про що складено відділом документального забезпечення акт від 20.02.2019 року №804/4744/18.

Порядок та розмір сплати судового збору визначений Законом України "Про судовий збір" від 14 липня 2011 року № 3674-VI.

Відповідно до пп.2 п.3 ч.2 ст.4 Закону України Про судовий збір (в редакції чинній на момент звернення апелянта до суду з апеляційною скаргою), за подання до адміністративного суду апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами ставка судового збору складає 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Таким чином, заявнику слід сплатити судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 2643,00грн. (1762*150%), згідно до наступних реквізитів для сплати судового збору:

Отримувач коштів: УК у Шевчен.р.м.Дніпра/Шев.р/22030101;

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37989274;

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);

Код банку отримувача (МФО) 899998;

Рахунок отримувача 34317206081005;

Код класифікації доходів бюджету 22030101;

Призначення платежу: *;101;


(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом
(ПІБ чи назва установи, організації позивача), Третій апеляційний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа).

Поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином: службовий код (знак): "*" (зірочка); розділовий знак ";" (крапка з комою); код ознаки судового збору " 101"; розділовий знак ";" (крапка з комою); (код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); розділовий знак ";" (крапка з комою); роз'яснювальна інформація про призначення платежу у формі: "Судовий збір, за апеляційною скаргою (ПІБ особи чи назва організації, яка подає апеляційну скаргу), Третій апеляційний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа). Використання символу ";" не допускається.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 298 КАС України до апеляційної скарги яка оформлена з порушенням вимог, встановлених ст. 296 цього Кодексу, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу, тому суддя, встановивши, що апеляційну скаргу подано без додержання вимог, встановлених КАС України, постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, у якій зазначаються недоліки апеляційної скарги, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків.

Враховуючи вищенаведене та керуючись статтями 169, 296, 298 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), в особі Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 04.10.2018р. у справі №804/4744/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК Дніпротранс" до Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), в особі Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, та старшого інспектора ВДК та НГБ Нагорського Андрія Володимировича, третя особа ОСОБА_2 про визнання дій протиправним та скасування розрахунку №055264 від 11.06.2018р. - залишити без руху.

Встановити скаржнику строк для усунення виявлених недоліків апеляційної скарги протягом десяти днів з дня вручення копії ухвали про залишення апеляційної скарги без руху шляхом надіслання на адресу Третього апеляційного адміністративного суду заяви про поновлення пропущеного строку, з зазначенням інших причин поважності пропуску строку на звернення з апеляційною скаргою та доказів підтверджуючих поважність причин пропуску строку на звернення з апеляційною скаргою; подання до суду апеляційної інстанції документу про сплату судового збору у розмірі 2643,00грн.

Після усунення недоліків апеляційної скарги у строк, встановлений судом, вона вважатиметься поданою у день первинного її подання до суду.

Роз'яснити скаржнику, що відповідно до п.4 ч.1 ст.299 КАС України суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає

Суддя С.В. Білак

Дата ухвалення рішення25.02.2019
Оприлюднено28.02.2019

Судовий реєстр по справі —804/4744/18

Ухвала від 10.04.2019

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Білак С.В.

Ухвала від 27.02.2019

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Білак С.В.

Ухвала від 16.01.2019

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Коршун А.О.

Ухвала від 07.12.2018

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Коршун А.О.

Рішення від 06.11.2018

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Захарчук-Борисенко Наталія Віталіївна

Рішення від 06.11.2018

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Захарчук-Борисенко Наталія Віталіївна

Ухвала від 02.10.2018

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Захарчук-Борисенко Наталія Віталіївна

Ухвала від 27.06.2018

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Захарчук-Борисенко Наталія Віталіївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні