ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

м. Київ

28.11.2018Справа № 910/11006/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М., розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/11106/18

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельне підприємство Азовінтекс , м. Маріуполь,

до товариства з обмеженою відповідальністю СОЛОНЬ , м. Київ,

про зобов'язання повернути майно з відповідального зберігання,

без участі представників учасників справи у зв'язку з їх неявкою.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

17.08.2018 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельне підприємство Азовінтекс (далі - Підприємство) до товариства з обмеженою відповідальністю СОЛОНЬ (далі - Товариство) про зобов'язання повернути майно з відповідального зберігання на загальну суму 297 976,30 грн.

Підприємство обґрунтовує позовні вимоги тим, що:

- 15.04.2014 Підприємство передало на відповідальне зберігання Товариству майно, що підтверджується актом приймання-передачі обладнання на відповідальне зберігання від 15.04.2014 на загальну суму 297 976,30 грн. з ПДВ;

- підтвердженням укладання договору відповідального зберігання Підприємством та Товариством є акт приймання-передачі обладнання на відповідальне зберігання від 15.04.2014, підписаний представником Товариства ОСОБА_1;

- листом від 28.04.2017 №522/2017-03-06 Підприємство звернулося до Товариства з вимогою про повернення майна з відповідального зберігання, якою позивач вимагав повернути належне Підприємству майно тим же чином, яким воно було передане, проте, вимога про повернення товару або оплату його вартості залишена відповідачем без відповіді та задоволення;

- таким чином, у разі втрати або пошкодження переданого Підприємством до Товариства майна на відповідальне зберігання, відповідач зобов'язаний відшкодувати завдані збитки позивачу на підставі статті 951 Цивільного кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2018 позовну заяву було залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

03.09.2018 до суду надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви, на виконання вимог ухвали суду від 17.08.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 02.10.2018; встановлено:

- позивачу строк у п'ятнадцять днів:

• з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду: на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) статуту; документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи; оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви (для огляду);

• з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини;

- відповідачу строк у п'ятнадцять днів:

• з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду: відзиву на позов з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини; на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) статуту; документи, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи;

• з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечення на відповідь на відзив з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини.

Відповідач 26.09.2018 подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що акт приймання-передачі обладнання на відповідальне зберігання від 15.04.2014 не підписувався відповідачем.

Позивач 02.10.2018 подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи статуту Підприємства.

У судовому засіданні 02.10.2018 оголошено перерву до 16.10.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу №910/11006/18 до судового розгляду по суті на 25.10.2018.

Судове засідання призначене на 25.10.2018 не відбулося у зв'язку з перебуванням судді Курдельчука І.Д. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2018 судове засідання призначено на 27.11.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2018 учасників справи повідомлено про те, що у зв'язку з направленням від 21.11.2018 судді Курдельчука І.Д. до Національної школи суддів України на 27.11.2018, судовий розгляд справи по суті призначеної на 27.11.2018 відбудеться 28.11.2018.

Представник позивача 27.11.2018 подав суду клопотання про розгляд справи без участі представника.

У судове засідання 28.11.2018 представники учасників справи не з'явилися. Представник відповідача про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання, призначеного на 28.11.2018, був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомлення про вручення поштового відправлення за місцезнаходженням відповідача.

Відповідач 27.11.2018 подав суду клопотання про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи, мотивоване тим, що:

- у Товариства відсутній доданий позивачем до позовної заяви акт приймання-передачі обладнання на відповідальне зберігання від 15.04.2014, а у наданій відповідачу копії вказаного документа був відсутній підпис директора Товариства;

- проте, у судовому засіданні 16.10.2018 представник позивача надав суду для огляду оригінал акта приймання-передачі обладнання на відповідальне зберігання від 15.04.2014, у якому стояв підпис зі сторони відповідача;

- оскільки відповідач наполягає на тому, що керівник Товариства не підписувала зазначений акт, то для доведення відповідачем своїх заперечень проти позову існує необхідність застосувати спеціальні знання.

Відповідно до частини першої статті 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно з пунктом 8 частини другої статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про призначення експертизи.

Разом з тим, статтею 207 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що головуючий з'ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов'язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи.

Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про залишення клопотання відповідача про призначення у справі почеркознавчої експертизи без розгляду з огляду на таке:

- у судовому засіданні 16.10.2018 судом закрито підготовче засідання та призначено справу до розгляду по суті;

- причини не подання відповідачем клопотання про призначення експертизи в підготовчому провадження не визнаються судом поважними у зв'язку з тим, що копія акта приймання-передачі обладнання на відповідальне зберігання від 15.04.2014, яка наявна в матеріалах справи містить і підпис директора ТОВ "СОЛОНЬ" і цей підпис скріплений печаткою юридичної особи Товариства "Солонь", що виключає підстави вважати, що позивачем було надіслано відповідачу копію такого документа без підпису відповідача;

- відсутні письмові пояснення директора ТОВ "СОЛОНЬ" (в т.ч. нотаріально посвідчені) та/або покази цієї особи як свідка, підпис якої ставиться представником ТОВ "СОЛОНЬ" під сумнів ;

- крім того, представник відповідач не був позбавлений права ознайомитися з матеріалами справи та подати відповідне клопотання у підготовчому провадження.

Суд, з'ясувавши обставини, на які посилаються учасниками справи, у судовому засіданні 28.11.2018 дослідив в порядку статей 209-210 Господарського процесуального кодексу України докази у справі.

Розглянувши подані учасниками справи документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов і відзиві на позовну заяву, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

15.04.2014 уповноваженими представниками Підприємства і Товариства було підписано та скріплено печатками юридичних осіб акт приймання-передачі обладнання на відповідальне зберігання, за яким позивачем передано, а відповідачем прийнято на відповідальне зберігання таке обладнання:

- артикул - 6 10117; найменування - крісло на ніжці що крутиться перукарське; кількість - 4; ціна - 17 416,67 грн.; сума - 69 666,68 грн.;

- артикул - 610221; найменування - мийка з кріслом; кількість - 2; ціна - 58 758,33 грн.; сума - 117 516,66 грн.;

- артикул - 8997; найменування - крісло педикюрне bianco; кількість - 1; ціна - 42 166,67 грн.; сума - 42 166,67 грн.;

- артикул - 8073; найменування - стілець майстра манікюру; кількість - 2; ціна - 3 162,50 грн.; сума - 6 325 грн.;

- артикул - 3440; найменування - стілець майстра перукаря Paris; кількість - 1; ціна - 3 025 грн.; сума - 3 025 грн.;

- артикул - 9269; найменування - столик для експрес манікюру Нило; кількість - 1; ціна - 2 475 грн.; сума - 2 475 грн.;

- артикул - 612500; найменування - пеньюар жіночий білий 35% котон, 65% поліестер; кількість - 10; ціна - 374,46 грн.; сума - 3 744,60 грн.;

- артикул - 612501; найменування - пеньюар чоловічий білий 35% котон, 65% поліестер; кількість - 5 ; ціна - 374,46 грн.; сума - 1 872,30 грн.;

- артикул - 610517; найменування - м'яка підставка на сидіння для дітей бежевого кольору (20 см); кількість - 1; ціна - 1 521,67 грн.; сума - 1 521,67 грн.

разом без ПДВ - 248 313,58 грн.;

ПДВ - 49 662,72 грн.;

всього з ПДВ - 297 976,30 грн.

Частиною першою статті 936 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 937 Цивільного кодексу України договір зберігання укладається у письмовій формі у випадках, встановлених статтею 208 цього Кодексу.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 208 Цивільного кодексу України у письмовій формі належить вчиняти правочини між юридичними особами.

Абзацом тертім частини першої статті 937 Цивільного кодексу України передбачено, що письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене розпискою, квитанцією або іншим документом, підписаним зберігачем.

Так, оскільки відповідачем (зберігачем) і позивачем (поклажодавцем) підписано акт приймання-передачі обладнання на відповідальне зберігання від 15.04.2014, то сторонами дотримано письмову форму договору.

Таким чином, судом встановлено передачу позивачем на відповідальне зберігання відповідачу переліченого у акті від 15.04.2014 обладнання, та прийняття такого обладнання відповідачем на зберігання.

Вимогою від 28.04.2017 №522/2017-03- 06 про повернення майна з відповідального зберігання Підприємство вимагало повернути належне позивачу майно тим же чином, яким воно було передане.

Разом з тим, відповідач відповіді на вимогу не надіслав, майно, передане за актом від 15.04.2014 позивачу не повернув.

Відповідно до частини другої статті 938 Цивільного кодексу України якщо строк зберігання у договорі зберігання не встановлений і не може бути визначений виходячи з його умов, зберігач зобов'язаний зберігати річ до пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення.

Згідно з частини першої статті 949 Цивільного кодексу України зберігач зобов'язаний повернути поклажодавцеві річ, яка була передана на зберігання, або відповідну кількість речей такого самого роду та такої самої якості.

Отже, оскільки позивачем було надіслано відповідачу вимогу щодо повернення переданого за актом від 15.04.2014 обладнання, то в силу приписів статті 938 Цивільного кодексу України відповідач мав повернути позивачу відповідне обладнання.

Суду не подано доказів того, що обладнання, передане на зберігання, втрачено або пошкоджено, а тому відсутні підстави для застосування приписів статтті 951 Цивільного кодексу України.

Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідач не подав суду належних та допустимих доказів, які б спростовували доводи позивача.

Таким чином, позовні вимоги є обґрунтованими, документально підтвердженими та такими, що підлягають задоволенню.

Що ж до стягнення з позивача на користь відповідача 14 100 грн. судових витрат, які складаються з 14 000 грн. (витрати на професійну правничу допомогу) та 100 грн. (поштові витрати), то слід зазначити таке.

Згідно з частинами першою і третьою стаття 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Пунктом 1 частини четвертої статті 129 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються у разі задоволення позову - на відповідача.

За приписами статті 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати зі справи слід покласти на відповідача у розмірі судового збору за подання позову з однією немайновою вимогою (1 762 грн.).

Керуючись статтями 129, 233, 236, 237, 240 та 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельне підприємство Азовінтекс (87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру 68-а; ідентифікаційний код 24155428) до товариства з обмеженою відповідальністю СОЛОНЬ (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе (Михайла Бойчука), буд. 18; ідентифікаційний код 35060220) задовольнити повністю.

2. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛОНЬ" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе (Михайла Бойчука), буд. 18; ідентифікаційний код 35060220) повернути товариству з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельне підприємство Азовінтекс (87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру 68-а; ідентифікаційний код 24155428) майно, передане на відповідальне зберігання згідно з актом приймання-передачі обладнання на відповідальне зберігання від 15.04.2014 № б/н: перукарське крісло на ніжці, що крутиться, артикул № 610117 вартістю 17 416,67 грн., у кількості чотирьох штук загальною вартістю 69 666,68 грн.; мийка з кріслом, артикул № 610221 вартістю 58 758,33 грн. у кількості дві штуки загальною вартістю 117 516,66 грн.; педикюрне крісло bianco, артикул № 8997 вартістю 42 166,67 грн.; стілець майстра манікюру, артикул № 8073 вартістю 3 162,50 грн., у кількості двох штук загальною вартістю 6 325 грн.; стілець для майстра перукаря Paris, артикул № 3440 вартістю 3 025 грн.; столик для експрес манікюру Ніло, артикул № 9269 вартістю 2 745 грн.; пеньюар жіночий білий 35 % котон, 65 % поліестер, артикул № 612500 вартістю 374,46 грн., у кількості десяти штук загальною вартістю 3 744,60 грн.; пеньюар чоловічий білий 35 % котон, 65 % поліестер, артикул № 612501 вартістю 374,46 грн., у кількості п'яти штук загальною вартістю 1 872,30 грн.; м'яка підставка на сидіння для дітей бежевого кольору (20см), артикул № 610517 вартістю 1 521,67 грн.

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю СОЛОНЬ (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе (Михайла Бойчука), буд. 18; ідентифікаційний код 35060220) на користь товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельне підприємство Азовінтекс (87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру 68-а; ідентифікаційний код 24155428) 1 762 (одну тисячу сімсот шістдесят дві) грн. судового збору.

4. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 10.12.2018.

Суддя І.Д. Курдельчук

Дата ухвалення рішення 28.11.2018
Зареєстровано 11.12.2018
Оприлюднено 11.12.2018

Судовий реєстр по справі 910/11006/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 04.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.01.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 28.11.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.11.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.09.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.08.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону