ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про розгляд скарги на рішення, дії державного виконавця

м. Київ

05.06.2019Справа № 910/11006/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д. за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельне підприємство Азовінтекс , м. Маріуполь,

на дії державного виконавця Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Києва головного територіального управління юстиції у місті Києві Коваль Л.І.

щодо виконання наказу у справі № 910/11006/18

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельне підприємство Азовінтекс , м. Маріуполь,

до товариства з обмеженою відповідальністю СОЛОНЬ , м. Київ,

про зобов`язання повернути майно з відповідального зберігання,

без участі представників учасників процесу та суб`єкта оскарження у зв`язку неявкою

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗОВІНТЕКС" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю СОЛОНЬ про зобов`язання повернути майно з відповідального зберігання на загальну суму 297 976,30 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.11.2018 зі справи № 910/11006/18, яке залишене без змін постановою Північним апеляційним господарським судом від 04.03.2019 № 910/11006/18, позов задоволено повністю.

19.03.2019 Господарським судом міста Києва було видано відповідні накази на виконання рішення суду.

27.05.2019 від Товариство до суду надійшла скарга від 22.05.2019 № 522/182 на дії державного виконавця Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Києва головного територіального управління юстиції у місті Києві Коваля Л.І.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2019 зі справи № 910/11006/18 прийнято скаргу на дії державного виконавця до провадження, повідомлено Печерський районний відділ державної виконавчої служби міста Києва головного територіального управління юстиції у місті Києві (державний виконавець Коваль Л.І.) про подання скарги і її розгляд призначений в судовому засіданні 05.06.19 о 13:45, учасникам справи та державному виконавцю запропоновано надати письмові пояснення щодо заявленої скарги з документальним підтвердженням викладених обставин

04.06.2019 через канцелярію суду суб`єкт оскарження - державний виконавець Коваль Любов Іванівна надала письмові заперечення з клопотанням про розгляд скарги без її участі.

В судове засідання учасники справи та державний виконавець не з`явились.

Відповідно до частин першої та другої статті 342 Господарського процесуального кодексу України скарга розглядається у десятиденний строк у судовому засіданні за участю стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржуються.

Неявка стягувача, боржника, державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду скарги, не перешкоджають її розгляду.

Закон України "Про виконавче провадження" установлює правило, згідно з яким рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом (частина перша статті 74 цього Закону).

Положення статті 339 ГПК України, визначають, що сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права.

Наведені норми права є підставою для висновку, що ГПК України та Закон України "Про виконавче провадження" передбачають порядок оскарження лише рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби або приватного виконавця під час примусового виконання ними судових рішень і лише до судового органу, який видав виконавчий документ.

Матеріалами скарги та запереченнями на неї встановлено таке.

23.04.2019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗОВІНТЕКС" звернулось до Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва з заявою, у якій просив прийняти на виконання наказ № 910/11006/18, виданий 19.03.2019 року Господарським судом міста Києва.

24.04.2019 Повідомленням Державного виконавця Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва Коваль Л.І. від 24.04.2019 повернув виконавчий документ стягувану без прийняття до виконання

При прийнятті вказаного рішення, суб`єкт оскарження керувався пунктом 6 частини четвертої статті 4 Закону України "Про виконавче провадження", з підстав невідповідності виконавчого документу вимогам статті 4 Закону України "Про виконавче провадження".

Не погодившись із діями і рішенням Державного виконавця Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва Коваль Л.І., ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗОВІНТЕКС" звернулось до господарського суду, який видав виконавчий документ із даною скаргою на дії державного виконавця.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

У статті 326 ГПК України унормовано, що судові рішення, які набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Пунктом 1 частини першої статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" у виконавчому документі зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім`я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім`я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків);

5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

7) строк пред`явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника - фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв`язку та адреси електронної пошти.

У разі пред`явлення до примусового виконання рішення міжнародного юрисдикційного органу у випадках, передбачених міжнародним договором України, такий виконавчий документ повинен відповідати вимогам, встановленим міжнародним договором України.

Згідно з частиною третьою статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є обов`язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, згідно із законом зобов`язаний мати таку печатку.

Пунктом 6 частини четвертої статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред`явлення, якщо виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення відповідно до статті 26 цього Закону.

Примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" (частина перша статті 5 Закону України "Про виконавче провадження").

Згідно зі статтею 14 Закону України "Про виконавче провадження" учасниками виконавчого провадження є виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, суб`єкт оціночної діяльності - суб`єкт господарювання, особи, права інтелектуальної власності яких порушені, - за виконавчими документами про конфіскацію та знищення майна на підставі статей 176, 177 і 229 Кримінального кодексу України, статті 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для проведення виконавчих дій виконавець за потреби залучає понятих, працівників поліції, представників органів опіки і піклування, інших органів та установ у порядку, встановленому цим Законом.

Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення (частини перша, друга статті 15 Закону України "Про виконавче провадження").

Для уникнення неоднакового тлумачення визначення статусу стягувача і боржника, слід зазначити таке.

Відповідно до пунктів 3 - 7 частини першої статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" у виконавчому документі, серед інших відомостей, зазначаються: 3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім`я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи; 4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків); 5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень; 6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню); 7) строк пред`явлення рішення до виконання.

Відповідно до вимог частини першої статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.

Відповідно до вимог частини другої статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.

Наведене дає підстави для висновку, що статус стягувача і боржника визначається обсягом прав і обов`язків визначених виконавчим документом, а не прямою письмовою вказівкою, що особа на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ - це стягувач, а особа, визначена виконавчим документом, на яку покладається обов`язок щодо виконання рішення - це боржник.

Виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії (частина перша статті 18 Закону України "Про виконавче провадження").

Зі змісту витягу з Автоматизованої системи виконавчих проваджень, номер за АСВП:58977156 наказ №910/11006/18 від 19.03.2019, виданий Господарським судом міста Києва вбачається, що 23.04.2019 виконавцю, який веде виконавче провадження : Коваль Любов Іванівна передано виконавчий документ за яким БОРЖНИК - ТОВ "СОЛОНЬ" (01103, м. Київ, Михайла Бойчука, буд. 18, код ЄЛДРПОУ 35060220, а СТЯГУВАЧ - ТОВ"Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс" (87500, м. Маріуполь, пр. Миру 68-а; код ЄДРПОУ 24155428, категорія стягнення - майнове 1762 UAH.

Як вбачається з Повідомлення Державного виконавця Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва Коваль Л.І. від 24.04.2019 про повернення виконавчого документу стягувану без прийняття до виконання останнім розглянуто заяву СТЯГУВАЧА щодо примусового виконання наказу №910/11006/18 , виданого 19.03.2019 Господарським судом міста Києва про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛОНЬ" (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе (Михайла Бойчука), буд. 18; ідентифікаційний код 35060220) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс" (87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру 68-а; ідентифікаційний код 24155428) 1 762 (одну тисячу сімсот шістдесят дві) грн. судового збору.

Так, Державним виконавцем Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва Коваль Л.І. визначено БОРЖНИКОМ ТОВ "СОЛОНЬ" (01103, м. Київ, Михайла Бойчука, буд. 18, код ЄЛДРПОУ 35060220 та СТЯГУВАЧЕМ ТОВ"Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс" (87500, м. Маріуполь, пр. Миру 68-а; код ЄДРПОУ 24155428.

Разом з тим, вказано, що у пред`явленому виконавчому документі відсутні відомості стягувача і боржника, що стало підставою для повернення виконавчого документу стягувану без прийняття до виконання

Водночас, Державний виконавець Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва Коваль Л.І. не надала пояснень за яких обставин і підстав дійшла настільки суперечливих висновків.

Суб`єктом оскарження не наведено аргументованих спростувань того, що у виконавчому документі недвозначно вказано найменування, місцезнаходження, ідентифікаційні коди юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на користь якої видано виконавчий документ та найменування, місцезнаходження, ідентифікаційні коди юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка визначена виконавчим документом і на яку покладається обов`язок щодо виконання рішення стягувача та боржника, їх місцезнаходження.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про протиправність дій Державного виконавця Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва Коваль Л.І. при прийнятті спірного рішення та обґрунтованість доводів скарги у цій частині.

Обґрунтовуючи правомірність оскарженого рішення, Державний виконавець наголошував у своєму письмовому запереченні, що у виконавчому документі, відповідно до статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" за зазначаються повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім`я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи, позаяк в пред`явленому виконавчому документі відсутні відомості стягувач та боржник.

З огляду на встановлені обставини, суд вважає, що Наказ № 910/11006/18, виданого 19.03.2019 року Господарським судом міста Києва, повністю відповідає вимогам, встановленим статтею 4 Закону України "Про виконавче провадження", а отже, у Державного виконавця не було підстав для повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання на підставі пункту 6 частини четвертої статті 4 Закону України "Про виконавче провадження".

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що Повідомлення Державного виконавця Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва Коваль Л.І. від 24.04.2019 б/н є протиправним та підлягає скасуванню, що є підставою для задоволення позову у цій частині.

Згідно з частиною першою статті 5 Закону України "Про виконавче провадження" примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

Оскільки у ході розгляду скарги встановлено, що суб`єкт оскарження протиправно повернув наказ господарського суду стягувачу без прийняття до виконання, а також встановлено відповідність виконавчого документу вимогам статті 4 Закону України "Про виконавче провадження", суд вважає, що відновлення порушеного права заявника можливе не інакше, як шляхом зобов`язання органу державної виконавчої служби відкрити виконавче провадження на підставі Наказу № 910/11006/18, виданого 19.03.2019 року Господарським судом міста Києва.

Керуючись частинами першою та другою статті 342, частиною другою статті 343, статтею 345 ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Скаргу на дії Державного виконавця Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва Коваль Л.І. від 24.04.2019 б/н про повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та скасувати Повідомлення Державного виконавця Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва Коваль Л.І. від 24.04.2019 б/н про повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання.

3. Визнати протиправними дії Державного виконавця Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва Коваль Л.І. щодо повернення стягувачу без прийняття до виконання Наказу Господарського суду міста Києва від 19.03.2019. № 910/11006/18.

4. Зобов`язати Печерський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва відкрити виконавче провадження на підставі Наказу № 910/11006/18, виданого 19.03.2019 року Господарським судом міста Києва.

5. Зобов`язати Печерський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києва не пізніше ніж у десятиденний строк з дня одержання даної ухвали повідомити господарський суд і ТОВ "Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс" (87500, м. Маріуполь, пр. Миру 68-а; код ЄДРПОУ 2415542)8 про її виконання.

Ухвала набрала законної сили 05.06.2019 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва.

Повне судове рішення підписано 05.06.2019.

Суддя І.Д.Курдельчук

Дата ухвалення рішення 05.06.2019
Зареєстровано 05.06.2019
Оприлюднено 05.06.2019

Судовий реєстр по справі 910/11006/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 29.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 04.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.01.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 28.11.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.11.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.09.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.08.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону