КРОПИВНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

Кропивницький апеляційний суд

№ провадження 11-сс/4809/146/19 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1

Категорія 191 (84, 86-4) Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2019 року. Кропивницький апеляційний суд колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ у складі:

головуючого судді - Ткаченко Л.Я.,

суддів -Гончар В.М., Ремеза П.М.,

із секретарем - Пилипенко К.К.,

за участю прокурора - Олефіренко В.Ю.,

представника власника майна - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_3, який діє в інтересах ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03 квітня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, крім сплати податків (зборів) та заробітної плати, у будь -якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" (ЄДРПОУ 37168181) №26003002008164 відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" (ЄДРПОУ 37168181) у Акціонерному товаристві Комерційний ОСОБА_5 №26003002008164.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у накладенні арешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку №26003002008164, який відкритий в ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" у Акціонерному товаристві Комерційний ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03 квітня 2019 року, вказане клопотання слідчого задоволено.

Задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що клопотання прокурора є обґрунтованим, а тому з метою забезпечення відшкодування шкоди, яка завдана кримінальним правопорушення існує необхідність в накладенні арешту на гроші у безготівковій формі, які перебувають на рахунку №26003002008164, який відкритий ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" у Акціонерному товаристві Комерційний ОСОБА_5 .

Не погоджуючись з вказаним рішення слідчого судді, адвокат ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ".

Свої вимоги мотивує тим, що слідчий суддя задовольнив подане клопотання по суті з огляду на зміст ч. 1 ст. 1172 ЦК України та наявність у матеріалах кримінального провадження №42019120050000005 цивільного позову до ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" на суму 2 227 361,50 грн.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні 21 березня 2019 року директору ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (здійснював технічний нагляд на об'єкті) повідомлено про підозру відповідно за ч. 5 ст. 191,ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України та ч. 1 ст. 28. ч. 2 ст. 366 КК України.

Розмір інкримінованого підозрюваним збитку - 1 773 378,20 грн. Наразі повідомлення про нову підозру або зміна раніше повідомленої підозри не здійснювалися.

З огляду на вищевикладене, розмір цивільного позову у кримінальному провадженні є необґрунтованим.

За змістом ст. 62 КПК України цивільним відповідачем у кримінальному провадженні може бути фізична або юридична особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та до якої пред'явлено цивільний позов у порядку, встановленому цим Кодексом. Права та обов'язки цивільного відповідача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду. Цивільний відповідач має права га обов'язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право визнавати позов повністю чи частково або заперечувати проти нього. Цивільний відповідач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень підозрюваному, обвинуваченому.

У провадженні жодного суду позов військового прокурора Кіровоградського гарнізону Південного регіону України в інтересах Міністерства оборони України та Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління до ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" про стягнення шкоди, заподіяної злочином. не перебуває. До цього часу ТОВ "Кіровограджилстрой'" у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку про наявність цивільною позову не повідомлено, представника цивільного відповідача до кримінального провадження не залучено.

Відтак, або має місце порушення процесуальних прав товариства, як цивільного відповідача або зазначений цивільний позов, як процесуальний документ є фікцією, за допомогою якого орган досудового розслідування з єдиної формальної підстави домігся накладення арешту на рахунок суб'єкта господарювання.

Відповідно до вимог п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на вищевикладене. критеріям розумності та співрозмірності буде відповідати лише арешт грошових коштів на суму, що не перевищує розміру спричиненого збитку. Більш того, ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" має фінансові зобов'язання перед іншими суб'єктами господарювання, а арешт всіх грошових коштів на банківському рахунку може призвести до їх невиконання та зупинення господарської діяльності товариства в цілому.

Крім того, апелянт зазначає, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкого О.В. від 14 березня 2019 року, з цих же підстав, вже накладено арешт на інший банківський рахунок товариства №26002003008164, відкритий у АТ "Комерційний індустріальний банк".

Заслухавши доповідача, адвоката ОСОБА_3, який діє в інтересах ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали клопотання, зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення з таких підстав.

Як вбачається із матеріалів клопотання в провадженні Військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України, здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 21 січня 2019 року № 42019120050000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що південним територіальним квартирно-експлуатаційного управління (м. Одеса) (далі - Замовник) та ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" (далі - Підрядник) укладено договір №255/18 на загальну суму 19 002 356,29 коп., предметом якого є проведення ремонтно-будівельних робіт у військовому містечку №73. За вказаним договором підписано акти прийому-передачі виконаних робіт на підставі яких Замовником перераховано Підряднику кошти в сумі 2650000 грн.

24.01.2019 проведено огляд будівлі на території військового містечка №73 та встановлено, що проведені роботи не відповідають тим, що вказані в актах прийому-передачі виконаних робіт. Також слідством встановлено, що сума робіт за цим договором завищена на 2 273 615,01 грн.

Окрім цього, між Південним територіальним квартирно-експлуатаційного управління (м. Одеса) та ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" укладено договори №80/18 від 23.05.2018, №91/18 від 01.06.2018, предметами яких є проведення ремонтно-будівельних робіт у військовому містечку №9.

Після чого сторонами договору підписані акти прийому передачі виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3. Службові особи вказаних підприємств внесли недостовірні відомості до актів приймання - передачі виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3 під час будівництва казарм №1 та №2 військового містечка №9, чим завдали державі збитки у сумі понад 3 млн. грн.

В матеріалах клопотання наявний цивільний позов у кримінальному провадженні №42019120050000005, який поданим військовим прокурором Кіровоградського гарнізону Південного регіону в інтересах Міністерства оборони України та Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління до ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" на суму 2 227 361,50 грн.

Задовольняючи клопотання прокурора в межах кримінального провадження №42019120050000005, слідчий суддя, заслухав пояснення прокурора та дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про існування достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно (грошові кошти).

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на такі обставини.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ч.6 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно, в тому числі юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвали слідчого судді вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, крім сплати податків (зборів) та заробітної плати, у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" №26003002008164 відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний ОСОБА_5 , перевірялись слідчим суддею, при цьому було вислухано доводи прокурора, досліджено матеріали судового провадження, а також з'ясовано обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна (грошові кошти).

Під час розгляду клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя, всупереч доводам апеляційної скарги встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 2, 6, 10 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно (грошові кошти).

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, в тому числі і питання обґрунтованості цивільного позову, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно в тому числі і на грошові кошти.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя суду обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти та видаткові операції, крім сплати податків (зборів) та заробітної плати, у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" (ЄДРПОУ 37168181) №26003002008164 відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний ОСОБА_5 , врахувавши при цьому, цивільний позов у кримінальному провадженні.

Колегія суддів погоджується з мотивацією у рішення слідчого судді про те, що грошові кошти у безготівковій формі, які перебувають на рахунку №26003002008164, який відкритий ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" у Акціонерному товаристві Комерційний ОСОБА_5 , мають істотне значення для даного кримінального провадження, та з метою забезпечення відшкодування шкоди, яка завдана кримінальним правопорушення на них необхідно накласти арешт.

Разом з тим, колегія суддів не приймає до уваги апеляційні доводи захисника стосовно того, що розмір цивільного позову у кримінальному провадженні є необґрунтованим, оскільки обґрунтованість цивільного позову може бути встановлено виключно під час розгляду матеріалів кримінального провадження по суті. Встановлення обґрунтованості цивільного позову під час вирішення питання про накладення арешту вимогами КПК України не передбачено.

Також, не можуть бути задоволено доводи захисту стосовно розміру інкримінованого збитку, оскільки в матеріалах клопотання слідчого наявний висновок експерта, відповідно до якого сума робіт за договором проведення ремонтно-будівельних робіт у військовому містечку №73 завищена на 2 273 615,01 грн.

З огляду на вищенаведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на майно в даному випадку грошові кошти, зазначене в клопотанні, з метою забезпечення відшкодування шкоди, яка завдана кримінальним правопорушення.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Переконливих доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна (грошові кошти), представником власника майна не надано та колегією суддів не встановлено.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" , навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 376 ч.2, 170, 173, 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_3, який діє в інтересах ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" , - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03 квітня 2019 року, якою задоволено клопотання задоволено клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, крім сплати податків (зборів) та заробітної плати, у будь -якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ" (ЄДРПОУ 37168181) №26003002008164 відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний ОСОБА_5 , - залишити без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: Підписи:

Згідно з оригіналом.

Суддя Кропивницького

апеляційного суду ОСОБА_2

Зареєстровано 19.04.2019
Оприлюднено 19.04.2019
Дата набрання законної сили 10.04.2019

Судовий реєстр по справі 405/630/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.09.2019 Кропивницький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 23.04.2019 Кропивницький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 10.04.2019 Кропивницький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 10.04.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 28.03.2019 Кропивницький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 11.02.2019 Кропивницький апеляційний суд Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону