ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"28" травня 2019 р. Справа№ 910/11372/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Тищенко А.І.

суддів: Михальської Ю.Б.

Скрипки І.М.

секретар судового засідання: Бендюг І.В.

за участю представників: згідно протоколу судового засідання від 28.05.2019

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу

Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані"

на рішення

Господарського суду міста Києва

від 30.01.2019 (повне рішення складено 08.02.2019)

у справі № 910/11372/18 (суддя Сташків Р.Б.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані"

до Публічного акціонерного товариства "Банк "Камбіо", Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Капітал НВ"

за участю третіх особі без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Товариства з обмеженою відповідальністю "Транспортна група" та Товариства з обмеженою відповідальністю "КДС ГРУП"

про визнання договору недійсним

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Банк "Камбіо", Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Капітал НВ" про визнання недійсним договору № 08 від 14.08.2018 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, укладеного між відповідачами.

Рішенням Господарського суду міста Києва вiд 30.01.2019 у справі № 910/11372/18 у задоволенні позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач звернувся до суду з апеляційною скаргою, просить оскаржуване рішення скасувати повністю та ухвалити нове рішення про задоволення позовних вимог.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані" передано на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Тищенко А.І., суддів: Скрипки І.М., Михальської Ю.Б.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.04.2019 поновлено строк на апеляційне оскарження, відкрито апеляційне провадження у справі № 910/11372/18, справу призначено до розгляду на 14.05.2019.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.05.2018 в розгляд справи відкладено на 28.05.2018.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані" підтримав клопотання, подане через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів про відвід колегії суддів Північного апеляційного господарського суду Тищенко А.І., Михальської Ю.Б., Скрипки І.М. у справі № 910/11372/18, який обґрунтований виникненням сумнівів щодо неупередженості та об`єктивності суддів, оскільки апелянт має сумніви щодо призначення колегії суддів за допомогою модуля автоматизованого розподілу за принципом випадковості, що викликає сумнів у об`єктивності колегії у розгляді справи.

Крім того, апелянт зазначає, що у двох членів колегії сформувалось упереджене ставлення до Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані", оскільки постановою від 20.12.2018 року по справі № 910/11372/18 (колегія суддів у складі Скрипки І.М. (головуючий суддя), суддів Михальської Ю.Б., Разіної Т.І. ) апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Норіус Компані на ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.08.2018 у справі №910/11372/18 було залишено без задоволення, незважаючи на наявність підстав застосування заходів забезпечення позову.

При цьому, у вищевказаній постанові було вказано про те, що позивачем не доведено суду, яким чином може бути істотно ускладнено чи унеможливлено виконання рішення суду (у випадку задоволення позову) про визнання недійсним договору №08 від 14.08.2018 про відступлення (купівлі- продажу) прав вимоги, і нібито не довів, яким чином може бути істотно ускладнено чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду у обраний позивачем спосіб - шляхом визнання недійсним договору №08 від 14.08.2018 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.

Враховуючи вищевикладене, апелянт приходить до висновку про те, що судді Скрипка І.М. та Михальська Ю.Б, у складі колегії суддів приймаючи постанову від 20.12.2018 року по справі № 910/11372/18, вже надавали свою оцінку правовідносинам, що склались між сторонами спору, досліджували обставини, на які посилаються як позивач так і відповідачі, а отже ще до початку розгляду справи № 910/11372/18 в Північному апеляційному господарському суді сформували своє бачення щодо вирішення спору, що виник між сторонами, а також вже мають власну позицію щодо застосування норм матеріального права щодо даних правовідносин.

Право подавати заяву про відвід судді є однією з гарантій законності здійснення правосуддя і об`єктивності та неупередженості розгляду справи. Положеннями ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950, ратифікованою Верховною Радою України (Закон України від 17.07.97 № 475/97-ВР), закріплено основні процесуальні гарантії, якими може скористатися особа при розгляді її цивільного позову в національному суді, серед яких - розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Рішенням Європейського суду з прав людини у справі "Бочан проти України" (Заява № 7577/02) від 3 травня 2007 року встановлено, що "безсторонність", в сенсі п. 1 статті 6, має визначатися відповідно до суб`єктивного критерію, на підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді у конкретній справі - тобто, жоден з членів суду не має проявляти будь-якої особистої прихильності або упередження, та об`єктивного критерію - тобто, чи були у судді достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які легітимні сумніви з цього приводу. Відповідно до об`єктивного критерію має бути визначено, чи наявні факти, що можуть бути перевірені, які породжують сумніви щодо відсутності безсторонності судів. У цьому зв`язку навіть зовнішні ознаки мають певне значення. Ключовим питанням є питання довіри, яку суди в демократичному суспільстві мають вселяти суспільству і, перш за все, сторонам у процесі.

За рішенням у справі "Олександр Волков проти України" від 9 січня 2013 (104) як правило, безсторонність означає відсутність упередженості та необ`єктивності. Згідно з усталеною практикою Суду існування безсторонності для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції повинно встановлюватися згідно з: (i) суб`єктивним критерієм, врахувавши особисті переконання та поведінку конкретного судді, тобто чи мав суддя особисту упередженість або чи був він об`єктивним у цій справі, та (її) об`єктивним критерієм, іншими словами, шляхом встановлення того, чи забезпечував сам суд та, серед інших аспектів, його склад, достатні гарантії для того, щоб виключити будь-який обґрунтований сумнів у його безсторонності (див., серед інших, рішення у справах "Фей проти Австрії", від 24 лютого 1993 року, Series A N 255, пп. 28 та 30, та "Веттштайн проти Швейцарії", заява N 33958/96, п. 42, ECHR 2000-XII). (105) Проте між суб`єктивною та об`єктивною безсторонністю не існує беззаперечного розмежування, оскільки поведінка судді не тільки може викликати об`єктивні побоювання щодо його безсторонності з точки зору стороннього спостерігача (об`єктивний критерій), а й може бути пов`язана з питанням його або її особистих переконань (суб`єктивний критерій) (див. рішення у справі "Кіпріану проти Кіпру", заява N 73797/01, п. 119, ECHR 2005-XIII). Отже, у деяких випадках, коли докази для спростування презумпції суб`єктивної безсторонності судді отримати складно, додаткову гарантію надасть вимога об`єктивної безсторонності (див. рішення від 10 червня 1996 року у справі "Пуллар проти Сполученого Королівства", п. 32, Reports 1996-III). (106) У цьому відношенні навіть вигляд має певну важливість - іншими словами, "має не лише здійснюватися правосуддя - ще має бути видно, що воно здійснюється". Адже йдеться про довіру, яку в демократичному суспільстві суди повинні вселяти у громадськість (див. рішення від 26 жовтня 1984 року у справі "Де Куббер проти Бельгії", Series A, № 86). (107) Насамкінець, концепції незалежності та об`єктивної безсторонності тісно пов`язані між собою та залежно від обставин можуть вимагати спільного розгляду (див. рішення у справі "Сасілор-Лормін проти Франції", заява № 65411/01, п. 62, ECHR 2006-XIII).

Статтею 35 ГПК України визначено вичерпний перелік підстав для відводу судді. Також суддя підлягає відводу (самовідводу) за наявності обставин, встановлених статтею 36 ГПК України. За змістом ст. 38 ГПК України відвід повинен бути вмотивованим.

Відповідно до статті 35 Господарського процесуального кодексу України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 36 цього Кодексу.

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім`ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді , рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Враховуючи приписи статті 35 ГПК України, колегія суддів зазначає, що не є підставами для відводу судді заяви, які містять лише припущення про існування відповідних обставин, не підтверджених належними і допустимими доказами. Задоволення заяви про відвід судді повинно обґрунтовуватися посиланням на обставини, про які йдеться в ст. 35 ГПК України, із зазначенням та поданням доказів, які їх підтверджують.

Розглянувши доводи заявника, наведені в обґрунтування заяви про відвід колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Тищенко А.І., суддів Михальської Ю.Б., Скрипки І.М., судова колегія не вбачає підстав для її задоволення, оскільки наведені заявником доводи, в розумінні статей 35, 36 Господарського процесуального кодексу України, не можуть бути підставою для відводу, а незгода сторони з процесуальними рішеннями судді не може бути підставою для відводу. Заява про відвід не містить даних про наявність обставин, які викликають сумнів в неупередженості або об`єктивності судової колегії.

Відповідно до ч.3 ст. 38 ГПК України відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Як вбачається з рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, ТОВ Норіус Компані отримало 19.04.2019 ухвалу про відкриття апеляційного провадження від 08.04.2019 у справі № 910/11372/18. Також представник ТОВ Норус Компані був присутній в судовому засіданні 14.05.2019.

Колегія не приймає до уваги посилання представника ТОВ Норіус Компані на те, що про обставини неупередженості та необ`єктивності судді він дізнався лише 27.05.2019 після ознайомлення із звітом про автоматизований розподіл справи на сайті Судової влади України, оскільки заявником не надано доказів, які підтверджують, що заявник не мав можливості ознайомитись з інформацією, розміщеною на сайті, раніше, ніж 27.05.2019.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 39 Господарського процесуального кодексу України справа № 910/11372/18 підлягає передачі для визначення автоматизованою системою відповідно до статті 32 Господарського процесуального кодексу України судді, який має вирішити питання про відвід, заявлений представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані".

Керуючись частиною 1 статті 32, статтями 35, 38, 39, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

Визнати необґрунтованим заявлений представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані" відвід колегії суддів Північного апеляційного господарського суду Тищенко А.І., Михальській Ю.Б., Скрипці І.М. від розгляду справи № 910/11372/18.

Матеріали справи № 910/11372/18 передати для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою для вирішення питання про відвід колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Тищенко А.І., суддів Михальської Ю.Б., Скрипки І.М. від розгляду справи № 910/11372/18 у порядку, встановленому статтею 32 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя А.І. Тищенко

Судді Ю.Б.Михальська

І.М. Скрипка

Дата ухвалення рішення 28.05.2019
Оприлюднено 04.06.2019

Судовий реєстр по справі 910/11372/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 13.11.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 24.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.05.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.05.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.04.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 30.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 30.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 20.12.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.12.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.12.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.11.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/11372/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону