ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"06" червня 2019 р. Справа№ 910/11372/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Зубець Л.П.

суддів: Калатай Н.Ф.

Пашкіної С.А.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані"

про відвід суддів Північного апеляційного господарського суду у складі колегії суддів: Тищенко А.І. (головуючий суддя), судді Михальська Ю.Б., Скрипка І.М.

за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 30.01.2019 (повне рішення складено 08.02.2019)

у справі №910/11372/18 (суддя Сташків Р.Б.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані"

до Публічного акціонерного товариства "Банк "Камбіо",

Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Капітал НВ"

за участю третіх особі без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,

Товариства з обмеженою відповідальністю "Транспортна група"

Товариства з обмеженою відповідальністю "КДС ГРУП"

про визнання договору недійсним

ВСТАНОВИВ:

В провадженні колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Тищенко А.І., судді: Михальська Ю.Б., Скрипка І.М. перебуває апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані" на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2019 у справі №910/11372/18.

28.05.2019 представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані" подано заяву про відвід колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі головуючого судді Тищенко А.І., суддів: Михальської Ю.Б., Скрипки І.М від участі у розгляді справи №910/11372/18.

Заява мотивована об`єктивними обставинами, що призводять до неможливості продовжувати судовий розгляд, зокрема, скаржник вказує, що має сумніви щодо призначення колегії суддів за допомогою модуля автоматизованого розподілу за принципом випадковості, що викликає сумнів у об`єктивності колегії у розгляді справи. Крім того, скаржник зазначає, що у двох членів колегії сформувалось упереджене ставлення до Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані", оскільки постановою від 20.12.2018 року у справі №910/11372/18 (колегія суддів у складі Скрипки І.М. (головуючий суддя), суддів Михальської Ю.Б., Разіної Т.І. ) апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.08.2018 у справі №910/11372/18 було залишено без задоволення, незважаючи на наявність підстав застосування заходів забезпечення позову. При цьому, у вищевказаній постанові було вказано про те, що позивачем не доведено суду, яким чином може бути істотно ускладнено чи унеможливлено виконання рішення суду (у випадку задоволення позову) про визнання недійсним договору №08 від 14.08.2018 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, і нібито не довів, яким чином може бути істотно ускладнено чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду у обраний позивачем спосіб - шляхом визнання недійсним договору №08 від 14.08.2018 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.

Враховуючи вищевикладене, скаржник приходить до висновку про те, що судді Скрипка І.М. та Михальська Ю.Б, у складі колегії суддів приймаючи постанову від 20.12.2018 у справі №910/11372/18, вже надавали свою оцінку правовідносинам, що склались між сторонами спору, досліджували обставини, на які посилаються як позивач так і відповідачі, а отже ще до початку розгляду справи №910/11372/18 в Північному апеляційному господарському суді сформували своє бачення щодо вирішення спору, що виник між сторонами, а також вже мають власну позицію щодо застосування норм матеріального права щодо даних правовідносин.

Відповідно до п.п. 1-3 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість. Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У цьому випадку вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Колегія суддів у складі: головуючий суддя - Тищенко А.І., судді: Михальська Ю.Б., Скрипка І.М. дійшла висновку про необґрунтованість заявленого колегії суддів відводу, в зв`язку з чим ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2018 визнано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані" про відвід колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі головуючого судді Тищенко А.І., суддів: Михальської Ю.Б., Скрипки І.М. у справі №910/11372/18 необґрунтованою, матеріали справи №910/11372/18 передано для визначення складу суду в порядку, встановленому частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.06.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані" про відвід судді Північного апеляційного господарського суду у складі головуючого судді Тищенко А.І., суддів: Михальської Ю.Б., Скрипки І.М. у справі №910/11372/18 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Зубець Л.П., суддів: Калатай Н.Ф., Пашкіна С.А.

Згідно п. 7, п. 11 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України питання про відвід має бути розглянуто не пізніше двох днів з дня надходження заяви про відвід. За результатами вирішення заяви про відвід суд постановляє ухвалу.

Колегія суддів розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані" про відвід судді Північного апеляційного господарського суду у складі головуючого судді Тищенко А.І., суддів: Михальської Ю.Б., Скрипки І.М. у справі №910/11372/18 дійшла висновку про її необґрунтованість, виходячи з наступного.

Право подавати заяву про відвід судді є однією з гарантій законності здійснення правосуддя і об`єктивності та неупередженості розгляду справи. Статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, ратифікованою Верховною Радою України (Закон України від 17.07.1997 №475/97-ВР), закріплені основні процесуальні гарантії, якими може скористатися особа при розгляді її цивільного позову в національному суді, серед яких - розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Бочан проти України" (Заява №7577/02) від 03.05.2007 суд нагадує, що "безсторонність", в сенсі п. 1 статті 6, має визначатися відповідно до суб`єктивного критерію, на підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді у конкретній справі - тобто, жоден з членів суду не має проявляти будь-якої особистої прихильності або упередження, та об`єктивного критерію - тобто, чи були у судді достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які легітимні сумніви з цього приводу. Відповідно до об`єктивного критерію має бути визначено, чи наявні факти, що можуть бути перевірені, які породжують сумніви щодо відсутності безсторонності судів. У цьому зв`язку навіть зовнішні ознаки мають певне значення. Ключовим питанням є питання довіри, яку суди в демократичному суспільстві мають вселяти суспільству і, перш за все, сторонам у процесі.

В рішенні у справі "Олександр Волков проти України" від 09.01.2013 зазначено наступне. (104) Як правило, безсторонність означає відсутність упередженості та необ`єктивності. Згідно з усталеною практикою Суду існування безсторонності для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції повинно встановлюватися згідно з: (І) суб`єктивним критерієм, врахувавши особисті переконання та поведінку конкретного судді, тобто чи мав суддя особисту упередженість або чи був він об`єктивним у цій справі, та (ІІ) об`єктивним критерієм, іншими словами, шляхом встановлення того, чи забезпечував сам суд та, серед інших аспектів, його склад, достатні гарантії для того, щоб виключити будь-який обґрунтований сумнів у його безсторонності (див., серед інших, рішення у справах "Фей проти Австрії", від 24.02.1993, Series A N 255, пп. 28 та 30, та "Веттштайн проти Швейцарії", заява № 33958/96, п. 42, ECHR 2000-XII). (105) Проте між суб`єктивною та об`єктивною безсторонністю не існує беззаперечного розмежування, оскільки поведінка судді не тільки може викликати об`єктивні побоювання щодо його безсторонності з точки зору стороннього спостерігача (об`єктивний критерій), а й може бути пов`язана з питанням його або її особистих переконань (суб`єктивний критерій) (див. рішення у справі "Кіпріану проти Кіпру", заява № 73797/01, п. 119, ECHR 2005-XIII). Отже, у деяких випадках, коли докази для спростування презумпції суб`єктивної безсторонності судді отримати складно, додаткову гарантію надасть вимога об`єктивної безсторонності (див. рішення від 10 червня 1996 року у справі "Пуллар проти Сполученого Королівства", п. 32, Reports 1996-III). (106) У цьому відношенні навіть вигляд має певну важливість - іншими словами, "має не лише здійснюватися правосуддя - ще має бути видно, що воно здійснюється". Адже йдеться про довіру, яку в демократичному суспільстві суди повинні вселяти у громадськість (див. рішення від 26.10.1984 у справі "Де Куббер проти Бельгії", Series A, №86). (107) Насамкінець, концепції незалежності та об`єктивної безсторонності тісно пов`язані між собою та залежно від обставин можуть вимагати спільного розгляду (див. рішення у справі "Сасілор-Лормін проти Франції", заява №65411/01, п. 62, ECHR 2006-XIII).

Відвід - це процесуальний інститут, що містить умови, за яких особа не може брати участі у конкретній справі. Відвід судді в господарському процесі як правова категорія - це висловлена в письмовій формі недовіра колегії господарського суду на підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді у конкретній справі внаслідок виявлення будь-якої особистої прихильності чи упередженості, заявлена учасником розгляду конкретної справи.

Згідно ст. 35 Господарського процесуального кодексу України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 36 цього Кодексу.

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім`ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Статтею 36 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, а так само у новому розгляді справи судом першої інстанції після скасування рішення суду або ухвали про закриття провадження в справі.

Суддя, який брав участь у врегулюванні спору у справі за участю судді, не може брати участі в розгляді цієї справи по суті або перегляді будь-якого ухваленого в ній судового рішення.

Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої справи в судах касаційної або першої інстанцій, а також у новому розгляді справи після скасування постанови суду апеляційної інстанції.

Суддя, який брав участь у перегляді справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі в розгляді цієї справи в суді першої чи апеляційної інстанцій, а також у новому її розгляді після скасування постанови суду касаційної інстанції.

Суддя, який брав участь у вирішенні справи, рішення в якій було в подальшому скасоване судом вищої інстанції, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення суду у цій справі.

Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд судового рішення у зв`язку з виключними обставинами у цій справі.

В рішенні у справі "Білуха проти України" (Заява №33949/02) від 09.11.2006 сказано: "стосовно суб`єктивного критерію, особиста безсторонність суду презюмується, поки не надано доказів протилежного".

Право на подання заяви про відвід судді є однією з гарантій законності здійснення правосуддя і об`єктивності та неупередженості розгляду справи, оскільки статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини закріплено основні процесуальні гарантії, якими може скористатися особа при розгляді її позову в національному суді і до яких належить розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Водночас, згідно з п. 1 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Розглянувши заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані" про відвід судді Північного апеляційного господарського суду у складі головуючого судді Тищенко А.І., суддів: Михальської Ю.Б., Скрипки І.М. у справі №910/11372/18, суд не вбачає підстав для її задоволення, оскільки наведені заявником доводи у її обґрунтування, в розумінні ст. ст. 35, 36 Господарського процесуального кодексу України, не можуть бути підставою для відводу суддів Північного апеляційного господарського суду у складі головуючого судді Тищенко А.І., суддів: Михальської Ю.Б., Скрипки І.М.

За таких обставин, керуючись ст. 35, 36, 39, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Норіус Компані" про відвід колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя Тищенко А.І., судді Михальська Ю.Б., Скрипка І.М. у справі №910/11372/18 - відмовити.

Головуючий суддя Л.П. Зубець

Судді Н.Ф. Калатай

С.А. Пашкіна

Дата ухвалення рішення 06.06.2019
Оприлюднено 07.06.2019

Судовий реєстр по справі 910/11372/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 13.11.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 24.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.05.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.05.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.04.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.03.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 30.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 30.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 20.12.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.12.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.12.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/11372/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону