П'ЯТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

11 вересня 2019 р.м.ОдесаСправа № 815/2119/17

Суддя-доповідач П`ятого апеляційного адміністративного суду Шевчук О.А., розглянувши можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Засновника та єдиного бенефіціара Підприємства "ТИРАС" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р. у справі № 815/2119/17 за позовом "ТИРАС" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р. у задоволенні позову відмовлено.

На зазначене рішення суду Засновник та єдиний бенефіціар Підприємства "ТИРАС" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 08.08.2019 року та 20.08.2019 року подав апеляційну скаргу безпосередньо до П`ятого апеляційного адміністративного суду. Апелянт зазначає, що даний спір стосується податкових обов`язків підприємства, яке є його власністю та вказане судове рішення повністю впливає на майнові права апелянта та інтереси як єдиного та кінцевого бенефіциара підприємства, а тому звернувся до суду з апеляційною скаргою. Вважає, що має право звернення з апеляційною скаргою у цій справі з посиланням на рішення Верховного Суду у справі №810/4438/16.

Також, апелянтом заявлено клопотання про поновлення строку, в якому зазначається, що повний текст оскаржуваного рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р. отримано позивачем у справі 25.02.2019 року та 01.08.2019 року стало апелянту відомо про те, що підприємство має заборгованість перед бюджетом. Апелянт зазначає, що позивач "Тирас" у вигляді ТОВ своїм право на оскарження скористались, однак ухвалою суду від 27.05.2019 року апеляційну скаргу "Тирас" у вигляді ТОВ було повернуто через не сплату судового збору. З метою гарантування права на судовий захист своїх прав та інтересів просить поновити строк звернення до суду.

Крім того, Засновник та єдиний бенефіціар Підприємства "ТИРАС" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю Чудновець Геннадія Миколайовича надо заяву про відстрочення сплати судового збору. В свою чергу, апелянт вважає, що підприємство вже сплатило судовий збір в загальній сумі 163815 грн. та у зв`язку з надмірно великою сумою та, оскільки на сьогоднішній день Законом України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання апеляційної скарги суттєво зменшена, апелянт просить відстрочити сплату судового збору.

Подана апеляційна скарга не відповідає вимогам ст. 296 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме: по справі не в повному обсязі сплачено судовий збір за подачу апеляційної скарги.

Як вбачається з наданої апеляційної скарги, адміністративний позов містить вимогу майнового характеру, ціна позову складає 57137885 грн.

Відповідно до ст. 4 ч. 2 Закону України "Про судовий збір" (в редакції від 01.01.2017р., оскільки позовну заяву було подано до суду 07.04.2017 р.) за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру, який подано суб`єктом владних повноважень, юридичною особою ставка судового збору становить 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За подання до адміністративного суду апеляційної скарги на рішення суду ставка судового збору становить 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Отже, судовий збір за подачу апеляційної скарги на рішення суду складає 1285602,42 (857068,28*150%) грн.

Таким чином, судовий збір за подачу апеляційної скарги до П`ятого апеляційного адміністративного суду повинно бути перераховано або внесено на рахунок №34315206081007, одержувач УК в м. Одесі / Приморський р-н./ 22030101 код ЄДРПОУ 38016923, банк: Казначейство України, код банку: 899998 Код ЄДРПОУ суду 34380461, в сумі 1256787,42 грн., в зв`язку з чим апеляційна скарга, відповідно до вимог ч.1 ст.169 КАС України залишається без руху, з наданням строку для усунення зазначених недоліків.

Судом не береться до уваги посилання апелянта про те, що "ТИРАС" у вигляді ТОВ сплатили судовий збір у загальному розмірі 163815 грн., оскільки "ТИРАС" у вигляді ТОВ та Засновник та єдиний бенефіціар Підприємства "ТИРАС" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю Чудновець Геннадія Миколайовича є окремими апелянтами, якими подані дві окремі апеляційні скарги.

Клопотання Засновника та єдиного бенефіціара Підприємства "ТИРАС" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю Чудновець Геннадія Миколайовича про відстрочення сплати судового збору не підлягає задоволенню, оскільки апелянтон не надано жодних доказів.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 298 КАС України (в редакції Закону України №2147-VІІІ від 3 жовтня 2017 року, яка діє з 15.12.2017 року) апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 295 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутись до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.

Відповідно ч. 1, ч. 2 ст. 295 КАС України (в редакції, яка діє з 15.12.2017 р.) апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:

1) на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;

2) на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Частиною 3 зазначається, що строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 цього Кодексу.

Апелянтом зазначено, що повний текст оскаржуваного рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р. отримано позивачем у справі 25.02.2019 року та 01.08.2019 року апелянту відомо про те, що підприємство має заборгованість перед бюджетом.

Апелянт зазначає, що позивач "Тирас" у вигляді ТОВ своїм право на оскарження скористались, однак ухвалою суду від 27.05.2019 року апеляційну скаргу "Тирас" у вигляді ТОВ було повернуто через не сплату судового збору.

З метою гарантування права на судовий захист своїх прав та інтересів просить поновити строк звернення до суду.

Суд зазначає, що жодних доказів поважності причин пропуску строку звернення до суду з апеляційною скаргою апелянтом не надано.

Пунктом першим статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Порушення пункту першого статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод констатував Європейський суд з прав людини у справі "Устименко проти України".

Зокрема, Високий Суд вказав, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, яка передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна зі сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов`язкового рішення лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення. Відхід від цього принципу можливий лише коли він зумовлений особливими і непереборними обставинами (див. рішення у справі "Рябих проти Росії" (Ryabykh v. Russia), заява № 52854/99, пп. 51 і 52, ECHR 2003-X) (п. 46 рішення).

Суд постановив, що якщо звичайний строк оскарження поновлюється зі спливом значного періоду часу, таке рішення може порушити принцип правової визначеності. Хоча саме національним судам, перш за все, належить виносити рішення про поновлення строку оскарження, їх свобода розсуду не є необмеженою. Суди повинні обґрунтовувати відповідне рішення. У кожному випадку національні суди повинні встановити, чи виправдовують причини поновлення строку оскарження втручання у принцип res judicata, особливо коли національне законодавство не обмежує дискреційні повноваження судів стосовно часу або підстав для поновлення строків (див. рішення у справі "Пономарьов проти України" (Ponomaryov v. Ukraine), заява № 3236/03, п. 41, від 3 квітня 2008 року) (п. 47 рішення).

Зі змісту пункту 52 рішення випливає, що якщо національний суд просто обмежився вказівкою на наявність у відповідача "поважних причин" для поновлення пропущеного строку оскарження, то, відтак, він (суд) не вказав чітких причин такого рішення.

У зв`язку із вищевикладеним, подана апеляційна скарга не відповідає вимогам ст.296,298 Кодексу адміністративного судочинства України.

Зважаючи на зазначене, та керуючись вимогами норм Кодексу адміністративного судочинства, суддя приходить до висновку про необхідність залишити подану апеляційну скаргу без руху, для надання апелянтом поважних підстав, які унеможливили апелянту звернутись до суду вчасно, для поновлення строку на апеляційне оскарження, сплати судового збору або надання вмотивованого клопотання та доказві в підтвердження своєї позиції.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 298 КАС України, до апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 296 цього Кодексу, застосовуються правила ст. 169 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 169, 296, 298, 299 КАС України, суддя -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Засновника та єдиного бенефіціара Підприємства "ТИРАС" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_1 залишити без руху.

Надати апелянту десять днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху для усунення недоліків поданої апеляційної скарги.

Роз`яснити Засновнику та єдиному бенефіціару Підприємства "ТИРАС" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю Чудновець Геннадію Миколайовичу , що у разі не усунення зазначених недоліків апеляційної скарги, у відкритті апеляційного провадження буде відмолено.

Ухвала у касаційному порядку не підлягає оскарженю.

Суддя: Шевчук О.А.

Дата ухвалення рішення 11.09.2019
Оприлюднено 12.09.2019

Судовий реєстр по справі 815/2119/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.09.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.07.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.06.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.12.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.12.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.09.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.09.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.07.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.06.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.05.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.04.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.03.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.03.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 28.02.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 25.02.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 815/2119/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону