ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року Справа № 160/5775/19 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Бондар М.В.

при секретарі судового засідання Бурцевій Я.Е.

за участю:

представника позивача Оксаніченка А.С.

представника відповідача Чабан О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпрі адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» (далі - ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» , позивач) звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (далі - ГУ ДФС у Дніпропетровській області, відповідач), в якій позивач просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 04.06.2019 року №0016771409 та №0016781409.

В обґрунтування позовної заяви позивачем зазначено, що висновки, викладені в акті перевірки, є безпідставними, оскільки реальність виконання господарських операцій зі спірними контрагентами підтверджується оформленими належним чином первинними документами. Крім того, платник податку не може нести відповідальності за несумлінне ставлення своїх контрагентів до виконання ними податкових зобов`язань чи неспроможності податкових органів якісно та своєчасно виконувати свої обов`язки. Відтак, податкові повідомлення-рішення від 04.06.2019 року №0016771409 та №0016781409 є протиправними та підлягають скасуванню.

Ухвалою суду від 26.06.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито загальне позовне провадження.

Представником ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано до суду відзив на позовну заяву, у якому відповідач просив відмовити у задоволенні позовних вимог. В обгрунтування своєї позиції відповідач зазначив, що у ході перевірки були виявлені обставини, які дають підстави вважати, що господарські операції позивача з контрагентами в охоплений перевіркою період були вчинені виключно з метою мінімізації податкових зобов`язань. Таким чином, враховуючи неможливість підтвердження реальності здійснення фінансово-господарських взаємовідносин позивача та спірних контрагентів, контролюючим органом винесено податкові повідомлення-рішення від 04.06.2019 року №0016771409 та №0016781409, якими позивачу збільшено суму грошовою зобов`язання з податку на додану вартість та встановлено завищення суми від`ємного значення з ПДВ, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду.

Представник позивача надав до суду відповідь на відзив, у якій підтримав доводи, викладені у позовній заяві.

23.07.2019 року продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву у підготовчому засіданні до 03.09.2019 року; 03.09.2019 року оголошено перерву у підготовчому засіданні до 13.09.2019 року; 13.09.2019 року оголошено перерву у підготовчому засіданні до 25.09.2019 року.

В підготовчому засіданні 25.09.2019 року замінено відповідача на правонаступника - Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (далі - ГУ ДПС у Дніпропетровській області, відповідач) та оголошено перерву до 03.10.2019 року.

За письмовою згодою учасників справи розгляд справи по суті відбувся 03.10.2019 року після закриття підготовчого провадження.

В судовому засіданні 03.10.2019 року представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд задовольнити позов. Представник відповідача заперечувала проти позову, просила суд відмовити в його задоволенні.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що позов не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» зареєстровано як юридична особа 06.11.2014 року та перебувало на обліку у ГУ ДФС у Дніпропетровській області відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Матеріалами справи підтверджено, що відповідно п.19-1 ст.19-1, до п.п.20.1.4 п.20.1 ст.20, п.п.75.1.2 п.75.1 ст.75, п.п.78.1.4, п.78.1 ст.78, п.82.2 ст.82 Податкового кодексу України, на підставі наказу від 03.04.2019 року №2078-п, ГУ ДФС у Дніпропетровській області проведено документальну позапланову виїзну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» з питань дотримання вимог податкового законодавства України з податку на додану вартість за період з 01.05.2018 року по 30.06.2018 року з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства України з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» , ТОВ «ШЛІЦ» , ТОВ «БРАЙТІ» .

За результатами перевірки складено акт №21943/04-36-14-09/39477552 від 17.04.2019 року (а.с. 33-50, т.1).

Висновком документальної позапланової виїзної перевірки встановлені порушення ст. 1, п. 2 ст. 3, п. 1 ст. 9, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996 (із змінами та доповненнями); пп. 1.1 п. 1.2 п. 1, п. 2.16 ст. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 року №88 та зареєстрованим у Мін`юсті України 05.06.1995 року за № 168/704; п.п 14.1.181 п. 14.1 ст 14, п.198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.10 за № 2755-УІ (зі змінами та доповненнями), внаслідок чого занижено податок на додану вартість що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету всього на суму 575 591 грн., в т.ч. за травень 2018 року -168 613 грн., за червень 2018 року - 406 978 грн. та завищено суму від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (ряд.21) у червні 2018 року на суму 326 242 грн.

Позивач не погодився з висновками, викладеними в акті перевірки №21943/04-36-14-09/39477552 від 17.04.2019 року та подав заперечення на акт перевірки.

ГУ ДФС у Дніпропетровській області розглянуті заперечення позивача та листом від 30.05.2019 року №63979/10/04-36-14-09 повідомлено, що надані до заперечень документи, не спростовують висновки акту перевірки №21943/04-36-14-09/39477552 від 17.04.2019 року, а відтак акт перевірки залишено без змін.

На підставі акту перевірки №21943/04-36-14-09/39477552 від 17.04.2019 року відповідачем сформовано та направлено позивачу податкові повідомлення-рішення від 04.06.2019 року:

- №0016771409, яким ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 575591 грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у розмірі 143897,75 грн. (а.с. 72, т.1);

- №0016781409, яким встановлено завищення ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» суми від`ємного значення з ПДВ, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду в розмірі 326242 грн.

Позивач, вважаючи прийняті податкові повідомлення-рішення протиправними, звернувся до суду з цим позовом про їх скасування.

Надаючи оцінку правовідносини, що склалися між сторонами, суд зазначає наступне.

Встановлення мети та факту порушення порядку оподаткування, ухилення від оподаткування або створення умов для порушення чинного законодавства, відсутності наміру здійснити реальну господарську операцію та її нездійснення із штучним складанням первинних документів може служити підставою для висновку про відсутність оподатковуваної операції та/або відсутність належних первинних документів, що не може мати наслідком внесення в податковий облік відомостей щодо здійснення таких операції, та, відповідно, отримання податкових переваг.

Окремою підставою для відсутності у платника податків права на отримання зазначених податкових переваг є відсутність необхідних первинних документів, що підтверджують здійснення операцій, недоліки таких документів, або складання таких документів при фактичному нездійсненні заявлених операцій, тобто відображення у первинних документах недостовірних даних.

Для вирішення спору по суті та надання оцінки правомірності проведення позивачем податкового обліку, суд перевіряє відповідність вимогам законодавства первинних документів, їх наявність, що вимагається нормативно-правовими актами та безпосередньо укладеними угодами.

Поряд з цим, окрім мінімально необхідних згідно податкового законодавства документів суд має перевірити й інші документи та обставини, які мають підтвердити реальність виконання спірної операції, що відображена в податковому обліку.

Відповідно до статей 1, 3 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства, а первинний документ містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Статтею 9 вказаного Закону визначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Також належить враховувати вимоги Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88. Так, відповідно до пунктів 2.4, 2.14 - 2.16 Положення, первинні документи повинні мати обов`язкові реквізити, у тому числі: зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення.

Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать нормативно-правовим актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам.

З урахуванням викладеного, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Про наявність протиправної податкової вигоди можуть також свідчити підтверджені доказами доводи податкового органу, зокрема, про:

- неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності;

- відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у зв`язку з відсутністю управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів;

- облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо пов`язані з виникненням податкової вигоди, якщо для такого виду діяльності також потрібне здійснення й облік інших господарських операцій;

- здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути вироблений в обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку;

- відсутність первинних документів обліку.

Виникнення спору обумовлено тим, що найбільш поширеним способом порушення норм податкового законодавства є штучне введення в операції реального сектору економіки інших суб`єктів господарювання з метою отримання податкових та інших переваг, надання таких переваг на користь третіх осіб, що призводить до порушень бюджетних інтересів держави та прямо пов`язано із діями таких суб`єктів господарювання, які в свою чергу знаходяться поза межами контролю податкових органів.

Виходячи із практики недопущення відображення в податковому обліку таких операцій вирішальним є підтвердження реальності операцій іншими належними та допустимими доказами, ніж видаткова та податкова накладна.

З матеріалів справи вбачається, що за перевіряємий період позивач мав взаємовідносини з такими контрагентами: ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 41875810), ТОВ «ШЛІЦ» (код ЄДРПОУ 41643785), ТОВ «БРАЙТІ» (код ЄДРПОУ 41930389).

Щодо взаємовідносин позивача з контрагентом ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» , суд зазначає наступне.

У періоді, що перевірявся, ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» (замовник) укладено з ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» (виконавець) наступні договори:

1. Договір №07/05-18 від 07.05.2018 року, за умовами якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, в інтересах замовника, виконавець зобов`язується здійснювати виготовлення металоконструкцій, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги/виконані роботи відповідно до умов договору. Загальна ціна договору становить суму вартості робіт/послуг, але не може перевищувати 1390600 грн. з урахуванням ПДВ.

2. Договір №05/06-18 від 05.06.2018 року, за умовами якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, в інтересах замовника, виконавець зобов`язується здійснювати виготовлення металоконструкцій, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги/виконані роботи відповідно до умов договору. Загальна ціна договору становить суму вартості робіт/послуг 681 400 грн. з урахуванням ПДВ.

На підтвердження виконання умов вказаних договорів позивачем надано:

- акти здачі-приймання виконаних робіт з надання послуг №15 від 16.05.2018 року на суму 1390600 грн., ПДВ - 231766,68 грн., №15 від 11.06.2018 року на суму 681400 грн., ПДВ - 113566,67 грн.;

- податкові накладні: №1010 від 11.06.2018 року на суму 147800 грн., в тому числі ПДВ - 24633,33 грн., №1013 від 11.06.2018 року на суму 145600 грн., в тому числі ПДВ - 24266,67 грн., №1011 від 11.06.2018 року на суму 148800 грн., в тому числі ПДВ - 24800 грн., №1012 від 11.06.2018 року на суму 147400 грн., в тому числі ПДВ - 24566,67 грн., №1014 від 11.06.2018 року на суму 91800 грн., в тому числі ПДВ - 15300 грн., №1552 від 16.05.2018 року на суму 146200 грн., в тому числі ПДВ - 24366,67 грн., №1549 від 16.05.2018 року на суму 148800 грн., в тому числі ПДВ - 24800 грн., №1547 від 16.05.2018 року на суму 148800 грн., в тому числі ПДВ - 24800 грн., №1546 від 16.05.2018 року на суму 145600 грн., в тому числі ПДВ - 24266,67 грн., №1548 від 16.05.2018 року на суму 147800 грн., в тому числі ПДВ - 24633,33 грн., №1550 від 16.05.2018 року на суму 147400 грн., в тому числі ПДВ - 24566,67 грн., №1555 від 16.05.2018 року на суму 93000 грн., в тому числі ПДВ - 15500 грн., №1551 від 16.05.2018 року на суму 145600 грн., в тому числі ПДВ - 24266,67 грн., №1554 від 16.05.2018 року на суму 120000 грн., в тому числі ПДВ - 20000 грн., №1553 від 16.05.2018 року на суму 147400 грн., в тому числі ПДВ - 24566,67 грн.

По вказаним податковим накладним ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» включено до складу податкового кредиту у травні 2018 року у сумі 231766,68 грн., та у червні 2018 року у сумі 113566,67 грн.

Розрахунки між сторонами здійснені у безготівковій формі згідно платіжних доручень №4449 від 18.06.2018 року на суму 1390600 грн., №4503 від 21.06.2018 року на суму 85175 грн., №4513 від 27.06.2018 року на суму 450000 грн., №4566 від 16.07.2018 року на суму 146225 грн.

Так, в акті перевірки зазначено, що в розділі «Юридичні адреси та реквізити сторін» у договорах №07/05-18 від 07.05.2018 року та №05/06-18 від 05.06.2018 року вказані банківські реквізити ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» - р/р НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851.

Згідно даних реєстраційної картки платника податків ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» дата відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 - 07.06.2018 року.

Відповідно до інформаційних баз даних ДФС контролюючим органом встановлено, що ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» перебуває на обліку у ГУ ДФС у Черкаській області (м.Черкаси), основний вид діяльності підприємства 45.31 оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, основні засоби відсутні, стан платника - 0.

За результатами аналізу податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН встановлено, що позивач задекларував операції з придбання послуг за травень, червень 2018 року у ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» .

Перевіряючими встановлено, що ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» не є виконавцем наданих послуг, та по ланцюгу придбання придбав вказані послуги у ТОВ «БРАЙТІ» .

Так, з акту перевірки відомо, що аналізом ЄРПН в розрізі номенклатурних позицій за весь період діяльності ТОВ «БРАЙТІ» встановлено, що останнім здійснювалось придбання великої кількості ТМЦ, що мають різноманітні характеристики та потребують застосування особливих умов їх транспортування та зберігання. Проте, їх обсяги та властивості не відповідають матеріально-технічним та технологічним властивостям ТОВ «БРАЙТІ» . Зокрема, у травні - червні 2018 року ТОВ «БРАЙТІ» придбано іграшки з комбінованих матеріалів, мильні бульбашки, інструменти ручні побутові - піццерізки, тендерайзери, штопори, вироби столові кухонні із нержавіючої сталі - цукерниці, форми кондитерські, шумовки для варення, щипці для барбекю, дитячі рюкзаки, посуд з фарфору, насос, муфта, кліпса, блок живлення тощо. А реалізовані послуги з виготовлення металоконструкцій.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України ТОВ «БРАЙТІ» зареєстровано в м. Олександрія Кіровоградської області, основний вид діяльності - оптова торгівля товарами господарського призначення, основні засоби - відсутні.

Фахівцями відповідача встановлено, що ТОВ «БРАЙТІ» надані ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» послуги з виготовлення металоконструкцій не придбавались (обрив ланцюга).

Крім того, фахівцями ГУ ДФС у Дніпропетровській області складено узагальнену податкову інформацію від 09.08.2018 року №13065/04-36-12-09 щодо ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» , в якій зазначено, що платнику податків направлявся письмовий запит від 04.07.2018 року №38486/10/04-36-12-09 про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень), однак запит повернено у зв`язку з відсутністю платника податку за податковою адресою.

Контролюючим органом зроблено висновок про те, що сукупність фактів та обставин, що характеризують діяльність суб`єктів господарювання, задіяних в ланцюгу, свідчить про те, що метою їх функціонування є створення виключно документообігу по нереальним господарським операціями для отримання податкової вигоди.

Щодо взаємовідносин позивача з ТОВ «ШЛІЦ» суд зазначає наступне.

Між ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» (замовник) та ТОВ «ШЛІЦ» (виконавець) укладено договір №03/05-18 від 03.05.2018 року, за умовам якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, в інтересах замовника, виконавець зобов`язується здійснювати виготовлення металоконструкцій, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги/виконані роботи відповідно до умов договору.

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- акт здачі-приймання робіт з надання послуг №189 від 04.05.2018 року на суму наданих послуг 1276200 грн., ПДВ - 212700 грн.;

- податкові накладні: №304 від 04.05.2018 року на суму 141795 грн., в тому числі ПДВ - 23632,50 грн., №303 від 04.05.2018 року на суму 141795 грн., в тому числі ПДВ - 23632,50 грн., №302 від 04.05.2018 року на суму 141795 грн., в тому числі ПДВ - 23632,50 грн., №307 від 04.05.2018 року на суму 141795 грн., в тому числі ПДВ - 23632,50 грн., №308 від 04.05.2018 року на суму 141795 грн., в тому числі ПДВ - 23632,50 грн., №306 від 04.05.2018 року на суму 141795 грн., в тому числі ПДВ - 23632,50 грн., №305 від 04.05.2018 року на суму 141795 грн., в тому числі ПДВ - 23632,50 грн., №309 від 04.05.2018 року на суму 141795 грн., в тому числі ПДВ - 23632,50 грн., №310 від 04.05.2018 року на суму 141840 грн., в тому числі ПДВ - 23640 грн.

По вказаним податковим накладним ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» включено до складу податкового кредиту у травні 2018 року у сумі 212700 грн.

Розрахунки між сторонами здійснені у безготівковій формі згідно платіжних доручень №4353 від 25.05.2018 року на суму 500000 грн., №4393 від 01.06.2018 року на суму 191000 грн., №4406 від 07.06.2018 року на суму 280000 грн., №4427 від 14.06.2018 року на суму 170000 грн., №4429 від 15.06.2018 року на суму 135200 грн.

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ «ШЛІЦ» перебуває на обліку у ГУ ДФС у Житомирській області (м.Житомир), основний вид діяльності підприємства 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, стан платника - 0, основні засоби відсутні.

Згідно аналізу податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, встановлено, що ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» залекларовано операції з придбання послуг за травень 2018 року у ТОВ «ШЛІЦ» . ТОВ «ШЛІЦ» придбавало вказані послуги у ТОВ «ГРІН САЙД» .

Перевіряючими встановлено, що ТОВ «ГРІН САЙД» вищезазначені послуги не придбавались. Аналізом ЄРПН в розрізі номенклатурних позицій за весь період діяльності ТОВ «ГРІН САЙД» встановлено відсутність придбання робіт/послуг, наданих позивачеві (обрив ланцюга).

Згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ «ГРІН САЙД» перебуває на обліку у ГУ ДФС у Дніпропетровській області, основним видом діяльності підприємства є 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, основні засоби відсутні.

Також, перевіряючими встановлено, що ТОВ «ШЛІЦ» відсутнє за податковою адресою.

Враховуючи викладене, контролюючий орган дійшов висновку про здійснення ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» з ТОВ «ШЛІЦ» нереальних господарських операцій з товаром у зв`язку з відсутністю факту його законного введення в обіг у попередніх ланках постачання.

Щодо взаємовідносин з ТОВ «БРАЙТІ» , суд зазначає наступне.

Між ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» (замовник) та ТОВ «БРАЙТІ» (виконавець) укладено договір №16/05-18 від 16.05.2018 року, за умовам якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, в інтересах замовника, виконавець зобов`язується здійснювати виготовлення металоконструкцій, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги/виконані роботи відповідно до умов договору.

На підтвердження виконання умов договору позивачем надано:

- акти здачі-приймання робіт з надання послуг №12 від 16.05.2018 року на суму наданих послуг 884200 грн., ПДВ - 147366,68 грн., №15 від 11.06.2018 року на суму наданих послуг 1178600 грн., ПДВ - 196433,35 грн.;

- податкові накладні: №505 від 11.06.2018 року на суму 148800 грн., в тому числі ПДВ - 24800 грн., №503 від 11.06.2018 року на суму 147400 грн., в тому числі ПДВ - 24566,67 грн., №504 від 11.06.2018 року на суму 145600 грн., в тому числі ПДВ - 24266,67 грн., №502 від 11.06.2018 року на суму 148800 грн., в тому числі ПДВ - 24800 грн., №506 від 11.06.2018 року на суму 146200 грн., в тому числі ПДВ - 24366,67 грн., №507 від 11.06.2018 року на суму 147400 грн., в тому числі ПДВ - 24566,67 грн., №508 від 11.06.2018 року на суму 145600 грн., в тому числі ПДВ - 24266,67 грн., №509 від 11.06.2018 року на суму 148800 грн., в тому числі ПДВ - 24800 грн., №787 від 16.05.2018 року на суму 148800 грн., в тому числі ПДВ - 24800 грн., №789 від 16.05.2018 року на суму 145600 грн., в тому числі ПДВ - 24266,67 грн., №788 від 16.05.2018 року на суму 147400 грн., в тому числі ПДВ - 24566,67 грн., №791 від 16.05.2018 року на суму 146200 грн., в тому числі ПДВ - 24366,67 грн., №792 від 16.05.2018 року на суму 147400 грн., в тому числі ПДВ - 24566,67 грн., №790 від 16.05.2018 року на суму 148800 грн., в тому числі ПДВ - 24800 грн.

По вказаним податковим накладним ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» включено до складу податкового кредиту у травні 2018 року у сумі 147366,68 грн. та у червні 2018 року у сумі 196433,35 грн.

Розрахунки між сторонами здійснені у безготівковій формі згідно платіжних доручень №4448 від 18.06.2018 року на суму 884200 грн., №4502 від 21.06.2018 року на суму 147325 грн., №4567 від 16.07.2018 року на суму 53775 грн.

З акту перевірки відомо, що згідно інформаційних баз даних ДФС України та в ході аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ «БРАЙТІ» перебуває на обліку у ГУ ДФС у Кіровоградській області (м.Олександрія), основним видом діяльності підприємства є 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, стан платника - 0, основні засоби відсутні.

Так, з проведеного аналізу податкових накладних, які зареєстровані в ЄРПН, встановлено, що ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» задекларовано операції з придбання товарів за травень-червень 2018 року у ТОВ «БРАЙТІ» .

В той же час, перевіряючими зазначено, що ТОВ «БРАЙТІ» послуги з виготовлення металоконструкцій не придбавалися (обрив ланцюга). Аналізом ЄРПН в розрізі номенклатурних позицій за весь час діяльності ТОВ «БРАЙТІ» встановлено, що останній здійснює придбання великої кількості ТМЦ, що мають різноманітні характеристики та потребують застосування особливих умов їх транспортування та зберігання. Проте, їх обсяги та властивості не відповідають матеріально-технічним та технологічним властивостям ТОВ «БРАЙТІ» . Асортимент придбаної номенклатури не відповідає реалізованій, відсутнє придбання сировини та послуг, притаманній виробничій діяльності.

Крім того, перевіряючими встановлено, що ТОВ «БРАЙТІ» відсутнє за податковою адресою.

Контролюючим органом зроблено висновок про не підтвердження придбання позивачем вищевказаних послуг у ТОВ «БРАЙТІ» .

Отже, відповідач, здійснивши перевірку дійшов висновку, що ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій та складено документи, заявлені ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» як первинні, всупереч норм ч. 1 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та п.п. 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та на підставі яких сформовано податковий кредит.

Надаючи оцінку доводам позивача, викладеним у позовній заяві, та з системного аналізу акту перевірки і наданих до матеріалів справи документів, суд вважає за необхідне зазначити про таке.

Як було зазначено вище, між контрагентами ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» та ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» укладено договори про надання послуг №07/05-18 від 07.05.2018 року та №05/06-18 від 05.06.2018 року, в яких містилась інформація про рахунок ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» , що був відкритий в АТ ПУМБ лише 07.06.2018 року.

В обгрунтування відсутності протиправності в діях позивача та його контрагента, представник позивача послався в судовому засіданні на те, що 08.06.2018 року сторонами укладено додаткові угоди до вказаних договорів, відповідно до яких, у зв`язку зі зміною банківських реквізитів виконавця, а саме відкриттям банківського рахунку в АТ «ПУМБ» МФО 334851, внесено зміни до договорів про надання послуг №07/05-18 від 07.05.2018 року та №05/06-18 від 05.06.2018 року, шляхом викладення їх повністю у новій редакції.

Суд критично оцінює такі доводи представника позивача та зазначає, що для внесення змін до банківських реквізитів виконавця робіт не потрібно викладати весь договір в новій редакції. Також, суд звертає увагу, що у договорі, який надано, начебто як змінений, відсутні жодні відомості, що він є додатком до додаткової угоди від 08.06.2018 року.

На думку суду, зазначені обставини свідчать про те, що договори про надання послуг №07/05-18 від 07.05.2018 року та №05/06-18 від 05.06.2018 року фактично складені після 07.06.2018 року, з метою штучного оформлення нереального правочину з виготовлення металоконструкцій. В період вчинення оформленої господарської операції з наведеними банківськими реквізитами договори не могли бути складеними. Тобто, вони є неправомірно оформленими на підтвердження нереальної господарської операції.

Такі висновки випливають і з аналізу строків, обсягів виконання робіт та місцезнаходження виконавців і відсутності в них виробничих потужностей.

Так, договір №07/05-18 датований 07.05.2018 року, а акт здачі-приймання виконаних робіт №15 - 16.05.2018 року з виготовлення металоконструкцій загальною вагою 28,73 тон. на суму 1 390 600 грн. Тобто, для такого значного обсягу робіт ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» (м. Черкаси) та його контрагенту по ланцюгу ТОВ "БРАЙТІ" (м. Олександрія Черкаської області) знадобилось 8 календарних днів, при тому, що у обох підприємств відсутні основні засоби та інформація щодо попереднього придбання та транспортування обладнання.

Аналогічна ситуація прослідковується і з іншим договором №05/06-18 від 05.06.2018 року, на виконання якого акт здачі-приймання виконаних робіт №15 складено 11.06.2018 року з виготовлення металоконструкцій в кількості 14,08 тон. на суму 681 400 грн. Тобто, для такого значного обсягу робіт ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» (м. Черкаси) та його контрагенту по ланцюгу ТОВ "БРАЙТІ" (м. Олександрія Черкаської області) знадобилось 6 календарних днів, при тому, що у обох підприємств відсутні основні засоби та інформація щодо попереднього придбання та транспортування обладнання.

Також, на думку суду, нереальною є і операція позивача з ТОВ "ШЛІЦ" . Так, між ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» та ТОВ "ШЛІЦ" укладено договір на виготовлення металоконструкцій №03/05-18 від 03.05.2018 року, а акт виконаних робіт №189 - 04.05.2018 року про виготовлення металоконструкцій в кількості 28,36 тон на суму 1 276 200 грн. Тобто, для такого значного обсягу робіт ТОВ "ШЛІЦ" (м. Житомир) та його контрагенту по ланцюгу ТОВ ГРІН САЙД знадобився 1 календарний день, при тому, що у обох підприємств відсутні основні засоби та інформація щодо попереднього придбання та транспортування обладнання.

Досліджуючи операції позивача з ТОВ "БРАЙТІ" суд звертає увагу, що договір №16/05-18 між цими контрагентами укладено 16.05.2018 року, а акт виконаних робіт №12 також 16.05.2018 року про виготовлення металоконструкцій загальною вагою 18,27 тон на суму 884 200 грн. Тобто, для такого значного обсягу робіт ТОВ "БРАЙТІ" (м. Олександрія Черкаської області) знадобилось менше 1 календарного дня, при тому, що у підприємства відсутні основні засоби та інформація щодо попереднього придбання та транспортування обладнання.

Така ж ситуація має місце і з іншим договором №04/06-18, укладеним ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» з ТОВ "БРАЙТІ" 04.06.2018 року. Акт виконаних робіт складено 11.06.2018 року про виготовлення металоконструкцій загальною вагою 24,35 тон на суму 1178600 грн. Тобто, для такого значного обсягу робіт ТОВ "БРАЙТІ" (м. Олександрія Черкаської області) знадобилось 7 календарних днів, при тому, що у підприємства відсутні основні засоби та інформація щодо попереднього придбання та транспортування обладнання.

В позовній заяві та в судовому засіданні представник позивача зазначив, металоконструкції, виготовлені за договорами з ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» необхідні були позивачу при виконанні ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» умов договору будівельного підряду №13/06-18 від 13.06.2018 року, укладеного позивачем з ТОВ Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат .

Судом встановлено, що за умовами договору підряду ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» (підрядник) зобов`язується виконати за завданням ТОВ Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат (замовник) будівництво об`єкту Будівництво комплексу по видобутку та переробці титано-цирконієвих руд Вовчанського родовища поблизу с. Новоандріївка Васильківського району та смт Демурине Межівського району Дніпропетровської області .

Суд звертає увагу, що спірні договори про виготовлення металоконструкцій укладені ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» з ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» 07.05.2018 року та 05.06.2018 року, тоді як основний договір підряду між ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» та ТОВ Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат , в межах виконання якого позивачу потрібні були металоконструкції укладено лише 13.06.2018 року. Тобто, станом на час виготовлення ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» металоконструкцій для позивача, у позивача ще не було договірних відносин з ТОВ Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат , позивачу ще не було надано проектну документацію на будівництво з технічними умовами.

Отже, суд погоджується з висновками, викладеними в акті перевірки, та вважає, що надані позивачем первинні документи не дають можливості встановити реальність відображених у податковому обліку та розглянутих вище господарських операцій з зазначеними контрагентам, що дає підстави дійти висновку про їх сумнівність.

Суд вважає, що висновки, викладені в акті перевірки та всі вищевикладені факти свідчать про формальний підхід до оформлення первинних документів по вказаним операціям та відповідно про їх юридичну дефектність.

В даному випадку, ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» не доведено належними документами первинного обліку правомірність та обґрунтованість сформованого податкового кредиту.

Про необхідність доведення позивачем належними документами первинного обліку правомірність та обґрунтованість складу податкового кредиту, також свідчить висновок Верховного Суду, сформований у постанові від 19.09.2019 року по справі №804/7009/13-а. Зокрема, у вказаній постанові суду зазначено, що за певних інших обставин названі документи можуть свідчити про існування господарських операцій, які за формою (зовнішнім вираженням) можуть підпадати під визначення реальних і таких, що зумовлюють зміни в структурі активів, зобов`язань та власного капіталу суб`єкта господарювання. Водночас потрібно, щоб ці документи підтверджували і розкривали суть, внутрішню сторону господарських операцій, їх справжність, економічну вигоду (виправданість, ризик) і ділову мету. В інакшому випадку, первинні документи не можуть вважатися юридично значимими документами для цілей формування даних бухгалтерського та, відповідно, податкового обліку.

Відповідно до частини 5 статті 203 ЦК України правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПК України, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством; платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу; у разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Згідно з підпунктом 201.10 статті 201 ПК України податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

На підставі підпункту 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 ПК України контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов`язань, суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов`язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт: невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації; завищення розміру задекларованого від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу; заниження або завищення суми податкових зобов`язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки (пункт 58.1 статті 58 ПК України).

Встановлені судом обставини справи дають підстави для висновку про те, що первинні документи, які стали підставою для формування податкового кредиту, не можуть вважатися належно оформленими звітними документами, які посвідчують факт виконання робіт.

Для бухгалтерського обліку мають значення лише ті документи, які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій.

Суд звертає увагу, що у податкових правовідносинах є неприпустимою ситуація, яка дозволяла б недобросовісним платникам за допомогою інструментів, що використовуються у цивільно-правових відносинах, створювати ситуацію формальної наявності права на отримання податкової вигоди.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частиною 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

З огляду на викладені обставини справи, суд приходить до висновку, про відсутність підстав для скасування оскаржуваних податкових повідомлень-рішень.

Таким чином, у задоволенні позову ТОВ «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» належить відмовити в повному обсязі.

У зв`язку з відмовою у задоволенні позовних вимог, судові витрати присудженню на користь позивача не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись статтями 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНБУДМОНТАЖ-2015» (адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд.21; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: 39477552) до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17А; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: 43145015) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - відмовити повністю.

Розподіл судових витрат не здійснювати.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржено в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 частини 1 розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України.

Рішення суду в повному обсязі складено 15 жовтня 2019 року.

Суддя М.В. Бондар

Дата ухвалення рішення 03.10.2019
Зареєстровано 30.10.2019
Оприлюднено 30.10.2019

Судовий реєстр по справі 160/5775/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.12.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 06.10.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 30.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 29.01.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.12.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.12.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 03.10.2019 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.09.2019 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.06.2019 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону