Ухвала
від 05.11.2009 по справі 9/184-09
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД К ИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м.Київ-32, вул. Комінтерну , 16 тел. 235- 24-26

УХВАЛА

"05" листопада 2009 р. № 9/184-09

За позовом фі зичної особи-підприємця ОС ОБА_1,

с. Матвіїха , Володарський район, Київськ а область

до відповідача товарис тва з обмеженою відповідальн істю «Клен-Явір»,

с. Дрозди, Бі лоцерківський район, Київськ а область

третя особа державне підприємство «Білоцерківсь ке лісове господарство», м . Біла Церква

про стягнен ня 79598,39 грн.

Голова господарськог о суду

Київської області А.С. Гр єхов

Представники сторін: не в икликались.

О Б С Т А В И Н И С П Р А В И :

В провадженні судді гос подарського суду Київської о бласті Л.В.Сокуренко знаходи ться справа №9/184-09 за позовом фі зичної особи-підприємця ОС ОБА_1 до відповідача товари ства з обмеженою відповідаль ністю «Клен-Явір», третя особ а - державне підприємство «Бі лоцерківське лісове господа рство»про стягнення 79598,39 грн.

Відповідач - товариство з обмеженою відповідальністю «Клен-Явір»звернувся до гос подарського суду з клопотанн ям від 03.11.2009 року (за вх.№247 від 03.11.2009 року) про призначення колегі ального розгляду справи №9/184-09, оскільки, як вважає відповід ач, розгляд справи суддею одн оосібно є порушенням вимог с т. 127 Конституції України.

Розглянувши подане товари ством з обмеженою відповідал ьністю «Клен-Явір»клопотанн я, суд вважає його таким, що не підлягає задоволенню, оскіл ьки відповідно до частини пе ршої ст.46 Господарського проц есуального кодексу України, справи у місцевих господарсь ких судах розглядаються судд ею одноособово.

Стаття ж 127 Конституції Укра їни та, зокрема, частина третя вказаної статті, на витяг з як ої посилається заявник для д оведення власної позиції, ст осується відправлення право суддя певною категорією судд ів. Суддя Л.В.Сокуренко до дано ї категорії суддів не належи ть.

У суду відсутні підстави, та докази на підтвердження так их підстав, вважати, що суддею Л.В.Сокуренко одноособово не будуть всебічно та повно вив чені всі обставини справи №9/18 4-09 та не буде прийняте законне обґрунтоване рішення.

Відповідно до частини перш ої ст.33 ГПК України, кожна стор она повинна довести ті обста вини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і з аперечень. Заявником зазначе ні підстави не доведені.

Беручи до уваги вищезазнач ене та керуючись ст. ст. 46, 86 Госп одарського процесуаль-ного к одексу України, а також ст.24 За кону України „Про судоустрій України”, -

УХВАЛИВ:

Заяву товариства з обм еженою відповідальністю «Кл ен-Явір»про призначення коле гіального розгляду справи №9 /184-09 залишити без задоволення.

Голова

господарського суду

Київської області

Дата ухвалення рішення05.11.2009
Оприлюднено13.01.2011
Номер документу8539949
СудочинствоГосподарське
Сутьстягнен ня 79598,39 грн. Голова господарськог о суду Київської області А.С. Гр єхов

Судовий реєстр по справі —9/184-09

Постанова від 20.01.2011

Господарське

Вищий господарський суд України

Добролюбова Т.В.

Ухвала від 10.01.2011

Господарське

Вищий господарський суд України

Добролюбова Т.В.

Ухвала від 25.10.2010

Господарське

Вищий господарський суд України

Добролюбова Т.В.

Судовий наказ від 13.01.2010

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Ребриста С. В.

Ухвала від 27.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Рішення від 09.02.2010

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 22.12.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 05.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 05.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

Ухвала від 11.11.2009

Господарське

Господарський суд Київської області

Сокуренко Л. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні