КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

07 листопада 2019 року

м. Київ

Справа № 904/1938/15

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Пєскова В.Г. - головуючий, Банаська О.О., Катеринчук Л.Й.,

учасники справи:

ініціюючий кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО-ТОП",

кредитори: Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області,

боржник - Публічне акціонерне товариство "АТП 13060",

ліквідатор - арбітражний керуючий Гладій О.В.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний Банк України"

на постанову Центрального апеляційного господарського суду 30.07.2019

у складі колегії суддів: Коваль Л.А. (головуючий), Білецької Л.М., Чередка А.Є.

та на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2019

у складі судді Владимиренко І.В.

у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО-ТОП"

до Публічного акціонерного товариства "АТП 13060"

про визнання банкрутом,

В С Т А Н О В И В:

18.07.2018 постановою Господарського суду Дніпропетровської області визнано Публічне акціонерне товариство "АТП 13060" (далі - ПАТ "АТП 13060") банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 4 місяці.

17.04.2019 до Господарського суду Дніпропетровської області від ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - АТ "Укрексімбанк") надійшло клопотання про призначення у справі незалежної оцінки , в якому Банк просить суд призначити у справі № 904/1938/15 про банкрутство ПАТ "АТП 13060" незалежну оцінку Предмету іпотеки за Іпотечним договором від 10.11.2005 № 18105Z72, а саме єдиного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 26 та складається з будівель та споруд, основних засобів - обладнання у кількості 441 одиниця та 4-х транспортних засобів за рахунок забезпеченого кредитора АТ "Укрексімбанк" та доручити проведення незалежної оцінки Предмету іпотеки за Іпотечним договором від 10.11.2005 № 18105Z72 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6).

26.04.2019 до Господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора ПАТ "АТП 13060" надійшло клопотання про надання згоди на продаж заставного майна, в якому він просить надати згоду на продаж майна ПАТ "АТП 13060", що є предметом забезпечення кредиторських вимог АТ "Укрексімбанк" за Іпотечним договором № 18105Z72, укладеним 10.11.2005 та посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лосєвим В.В. за реєстровим № 2848 за вказаним у ньому переліком.

21.05.2019 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області клопотання АТ "Укрексімбанк" № 0017600/19-413 від 15.04.2019 про призначення у справі № 904/1938/15 про банкрутство ПАТ "АТП 13060" незалежної оцінки Предмету іпотеки за Іпотечним договором від 10.11.2005 № 18105Z72, а саме єдиного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 26 та складається з будівель та споруд, основних засобів - обладнання у кількості 441 одиниця та 4-х транспортних засобів за рахунок забезпеченого кредитора АТ "Укрексімбанк" та доручення проведення незалежної оцінки Предмету іпотеки за Іпотечним договором від 10.11.2005 № 18105Z72 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6) залишено без задоволення; задоволено клопотання ліквідатора № 01-34/07-04 від 25.04.2019 ПАТ "АТП 13060" арбітражного керуючого Гладія О.В. про надання згоди на продаж заставного майна; надано згоду на продаж майна ПАТ "АТП 13060", яким забезпечено вимоги АТ "Укрексімбанк" за Іпотечним договором від 10.11.2005 № 18105Z72, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лосєвим В.В. від 10.11.2015 за реєстровим № 2848, у відповідності до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за переліком, визначеним в оскаржуваній ухвалі.

30.07.2019 постановою Центрального апеляційного господарського суду апеляційну скаргу АТ "Укрексімбанк" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2019 у справі № 904/1938/15 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2019 у справі № 904/1938/15 залишено без змін. Витрати з оплати судового збору за подання апеляційної скарги віднесено на АТ "Укрексімбанк".

02.09.2019 АТ "Укрексімбанк" подано касаційну скаргу, в якій скаржник просить скасувати постанову Центрального апеляційного господарського суду 30.07.2019 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2019 у справі № 904/1938/15, ухвалити нове рішення, яким:

- відмовити ліквідатору ПАТ "АТП 13060" арбітражному керуючому Гладію О.В. в задоволенні клопотання про надання згоди на продаж в процедурі ліквідації Предмету іпотеки за Іпотечним договором від 10.11.2005 № 18105Z72, а саме єдиного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 26 та складається з будівель та споруд, основних засобів - обладнання у кількості 441 одиниця та 4-х транспортних засобів, яке є предметом забезпечення АТ "Укрексімбанк";

- задовольнити клопотання АТ "Укрексімбанк" № 0017600/19-413 від 15.04.2019 про призначення у справі № 904/1938/15 про банкрутство ПАТ "АТП 13060" незалежної оцінки Предмету іпотеки за Іпотечним договором від 10.11.2005 № 18105Z72, а саме єдиного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 26 та складається з будівель та споруд, основних засобів - обладнання у кількості 441 одиниця та 4-х транспортних засобів за рахунок забезпеченого кредитора АТ "Укрексімбанк";

- доручити проведення незалежної оцінки Предмету іпотеки за Іпотечним договором від 10.11.2005 № 18105Z72 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6).

28.10.2019 зазначену касаційну скаргу передано колегії суддів Верховного Суду у складі: головуючого Пєскова В.Г., суддів: Банаська О.О., Катеринчук Л.Й.

Також скаржником подано клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження постанови Центрального апеляційного господарського суду 30.07.2019 та ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2019 у справі № 904/1938/15, яке мотивовано тим, що повний текст оскаржуваної постанови від 30.07.2019 скаржником було отримано 13.08.2019, що підтверджується копією конверту зі штриховим ідентифікатором - 4900074927080. З урахування викладеного та положень статті 288 Господарського процесуального кодексу України, скаржник просить Суд визнати причини пропуску строку поважними та поновити йому строк на касаційне оскарження постанови Центрального апеляційного господарського суду 30.07.2019 та ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2019 у вказаній справі.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 293 Господарського процесуального кодексу України, суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.

За змістом положень статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Стаття 129 Основного Закону серед основних засад судочинства визначає забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Частиною першою статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі "Сокуренко і Стригун проти України" від 20 липня 2006 року вказав, що фраза "встановленого законом" поширюється не лише на правову основу самого існування "суду", але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі "Zand v. Austria", висловлено думку, що термін "судом, встановленим законом" у частині першій статті 6 Конвенції передбачає "усю організаційну структуру судів, включно з […] питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів […]".

Згідно з частиною першою статті 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", якою визначено особливості оскарження судових рішень у процедурі банкрутства, ухвали господарського суду, винесені у справі про банкрутство за наслідками розгляду господарським судом заяв, клопотань та скарг, а також постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Зазначена норма кореспондується з положеннями частини шостої статті 12 Господарського процесуального кодексу України, якою встановлено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Частиною третьою статті 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що у касаційному порядку можуть бути оскаржені постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду таких судових рішень: ухвали про порушення справи про банкрутство, ухвали про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника, ухвали за результатами розгляду грошових вимог кредиторів, ухвали про звільнення (усунення, припинення повноважень) арбітражного керуючого, ухвали про перехід до наступної судової процедури, ухвали про затвердження плану санації, ухвали про закриття провадження у справі про банкрутство, а також постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Системний аналіз зазначених норм права дає підстави для висновку, що з моменту порушення щодо боржника справи про банкрутство він перебуває в особливому правовому режимі, і спеціальні норми Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України. Тому частину третю статті 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" слід розуміти таким чином, що нею встановлено деякі особливості та обмеження у реалізації права на касаційне оскарження судових рішень у процедурі банкрутства, які полягають, зокрема, у завершенні розгляду питання оскарження залишення без розгляду клопотання про призначення у справі про банкрутство незалежної оцінки Предмету іпотеки за Іпотечним договором та доручення проведення незалежної оцінки Предмету іпотеки за Іпотечним договором Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, а також задоволення клопотання ліквідатора про надання згоди на продаж заставного майна та надання згоду на продаж заставного майна із завершенням відповідного апеляційного провадження.

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний Банк України" на постанову Центрального апеляційного господарського суду 30.07.2019 та на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2019 у справі № 904/1938/15, оскільки вона подана на судові рішення, що не підлягають касаційному оскарженню.

Оскільки колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду дійшла висновку, що у відкритті касаційного провадження у справі № 904/1938/15 за касаційною скаргою ПАТ "Державний експортно-імпортний Банк України" на постанову Центрального апеляційного господарського суду 30.07.2019 та на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2019 слід відмовити, то відсутні підстави для розгляду клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний Банк України" про поновлення строку на касаційне оскарження постанови Центрального апеляційного господарського суду 30.07.2019 та ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2019 у вказаній справі .

Керуючись статтями 234, 235, частиною першою статті 293 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду

У Х В А Л И В:

1. Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний Банк України" на постанову Центрального апеляційного господарського суду 30.07.2019 та на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2019 у справі № 904/1938/15.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий В. Пєсков

Судді О. Банасько

Л. Катеринчук

Дата ухвалення рішення 07.11.2019
Зареєстровано 08.11.2019
Оприлюднено 11.11.2019

Судовий реєстр по справі 904/1938/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.04.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.02.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.01.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.11.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 07.11.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.11.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.10.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.10.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 02.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону