П'ЯТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

11 листопада 2019 р.м.ОдесаСправа № 815/2119/17

Суддя-доповідач П`ятого апеляційного адміністративного суду Шевчук О.А., розглянувши можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Підприємства "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р. у справі № 815/2119/17 за позовом Підприємства "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю до Головног управління ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р. у задоволенні позову відмовлено.

29.10.2019 року на зазначене рішення суду Підприємство "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю подали апеляційну скаргу, яка підписана представником Григор`єв В.О. Також, апелянтом надано клопотання про поновлення строку.

30.10.2019 року до суду надійшла заява представника ТОВ "ТИРАС" адвоката Буяклу Н.Я. про відкликання апеляційної скарги.

04.11.2019 року до суду надійшла апеляційна скарга Підприємства "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р.

Крім того, судом з інформації наявної у Діловодстві спеціалізованого суду встановлено, що 05.11.2019 року Підприємство "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю надали апеляційну скаргу на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р. та на ухвалу Одеського окружного адміністративного суду від 16.01.2019 р., які знаходяться в провадженні іншої колегії.

Згідно п.2 ч.4 ст.298 КАС України апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції також, якщо до постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.

Згідно ч.4 ст.59 КАС України, повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність".

Таким чином, питання повернення апеляційної скарги є невизначеним, оскільки заява про відкликання апеляційної скарги подана представником, повноваження якого не підтвердженні (апеляційна скарга від 29.10.2019 р. підписана представником Григор`єв В.О., заява про відкликання апеляційної скарги підписана представником Буяклу Н.Я., повноваження не підтверджені).

Крім цього, як вбачається з інформації наявної у Діловодстві спеціалізованого суду, після подачі заяви про відкликання апеляційної скарги апелянтом фактично подано дві апеляційні скарги (від 04.11.2019 р. вх.№19485 та від 05.11.2019 р. вх.№8424) на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р., одна з яких знаходиться на розгляді в провадженні іншої колегії.

З огляду на викладене, апелянту необхідно надати документ, що підтверджує повноваження представника ТОВ "ТИРАС" адвоката Буяклу Н.Я., та визначитись з позицією про розгляд заяви про відкликання апеляційної скарги чи розгляд апеляційних скарг від 04.11.2019 р. вх.№19485 та від 05.11.2019 р. вх.№8424 на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р., одна з яких знаходиться на розгляді в провадженні іншої колегії.

Крім того, щодо клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження надане до апеляційної скарги від 29.10.2019 року слід зазначити наступне.

Судом встановлено, що в обгрунтування заяви зазначається, що у відповідності до редакції Закону України "Про судовий збір", діючої на момент подання позову, апелянту необхідно сплатити судовий збір у розмірі 1283002,42 грн., однак вказана сума для підприємства на теперешній час є значиним тягарем, оскільки підприємство є роботодавцем та працевлаштовує велику кількість робітників та має обов`язки з своєчасної виплати заробітної плати, крім того сплати податків та зборів у встановлені податковим законодавством строки, тому рідприємство на мало змоги сплатити судовий збір. Апелянт звертає увагу, що здійснювало заходи щодо відшкодування фінансових можливостей для сплати судового збору та наразі отримано цільову фінансову допомогу у розмірі 1285602,43 грн., а отже на теперешній час отримало змогу сплатити судовий збір за подання апеляційної скарги. З огляду на викладене, апелянт, з посиланням на рішення ЄСПЛ, просить поновити строк на апеляційне оскарження.

Відповідно до ч. 3 ст. 298 КАС України (в редакції Закону України №2147-VІІІ від 3 жовтня 2017 року, яка діє з 15.12.2017 року) апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 295 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутись до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.

Відповідно ч. 1, ч. 2 ст. 295 КАС України (в редакції, яка діє з 15.12.2017 р.) апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Частиною 3 зазначається, що строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 цього Кодексу.

Пунктом першим статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Порушення пункту першого статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод констатував Європейський суд з прав людини у справі «Устименко проти України» .

Зокрема, Високий Суд вказав, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, яка передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна зі сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов`язкового рішення лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення. Відхід від цього принципу можливий лише коли він зумовлений особливими і непереборними обставинами (див. рішення у справі «Рябих проти Росії» (Ryabykh v. Russia), заява № 52854/99, пп. 51 і 52, ECHR 2003-X) (п. 46 рішення).

Суд постановив, що якщо звичайний строк оскарження поновлюється зі спливом значного періоду часу, таке рішення може порушити принцип правової визначеності. Хоча саме національним судам, перш за все, належить виносити рішення про поновлення строку оскарження, їх свобода розсуду не є необмеженою. Суди повинні обґрунтовувати відповідне рішення. У кожному випадку національні суди повинні встановити, чи виправдовують причини поновлення строку оскарження втручання у принцип res judicata, особливо коли національне законодавство не обмежує дискреційні повноваження судів стосовно часу або підстав для поновлення строків (див. рішення у справі «Пономарьов проти України» (Ponomaryov v. Ukraine), заява № 3236/03, п. 41, від 3 квітня 2008 року) (п. 47 рішення).

Зі змісту пункту 52 рішення випливає, що якщо національний суд просто обмежився вказівкою на наявність у відповідача «поважних причин» для поновлення пропущеного строку оскарження, то, відтак, він (суд) не вказав чітких причин такого рішення.

Судом встановлено, що повний текст оскаржуваного рішення Одеського окружного адміністративного суду від 13.02.2019 р. отримано позивачем у справі 25.02.2019 року.

Ухвалами П`ятого апеляційного адміністративного суду від 27.05.2019 року та від 11.09.2019 року апеляційну скаргу "Тирас" у вигляді ТОВ було повернуто через не сплату судового збору.

Крім того, ухвалою Верховного Суду від 04.10.2019 року відмовлено у відкритті касаційного провадження на ухвалу П`ятого апеляційного адміністративного суду від 11.09.2019 року.

Суд зазначає, що з моменту повернення апеляційної скарги апелянт більше місяця не здійснював жодних дій, щодо подачі апеляційної скарги.

Також, апелянтом у відповідності до вимог ст.296 Кодексу адміністративного судочинства України по справі не сплачено судовий збір у розмірі встановленому Законом України "Про судовий збір" (у ред. чинній на момент виникнення правовідносин) за подачу апеляційної скарги.

У зв`язку із вищевикладеним, подана апеляційна скарга не відповідає вимогам ст.296,298 Кодексу адміністративного судочинства України.

Зважаючи на зазначене, та керуючись вимогами норм Кодексу адміністративного судочинства, суддя приходить до висновку про необхідність залишити подану апеляційну скаргу без руху, для надання апелянтом інших поважних підстав, які унеможливили апелянту звернутись до суду вчасно, для поновлення строку на апеляційне оскарження, та сплати судового збору. Крім того, апелянту необхіно надати документ, що підтверджує повноваження представника ТОВ "ТИРАС" адвоката Буяклу Н.Я., та визначитись з позицією про розгляд заяви про відкликання апеляційної скарги чи розгляд апеляційних скарг.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 298 КАС України, до апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 296 цього Кодексу, застосовуються правила ст. 169 цього Кодексу.

Апеляційну скаргу разом з додатками подано до П`ятого апеляційного адміністративного суду 29.10.2019 р., у зв`язку з чим суд вважає за необхідне витребувати з Одеського окружного адміністративного суду справу №815/2119/17 за адміністративним позовом Підприємства "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю до Головног управління ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 169, 296, 298, 299 КАС України, суддя -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу Підприємство "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю алишити без руху.

Надати апелянту десять днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху для усунення недоліків поданої апеляційної скарги.

Роз`яснити Підприємство "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю , що у разі не усунення зазначених недоліків апеляційної скарги у відкритті апеляційного провадження буде відмовлено.

Витребувати з Одеського окружного адміністративного суду справу №815/2119/17 за адміністративним позовом Підприємства "ТИРАС" у вигляді Товариство з обмеженою відповідальністю до Головног управління ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

Вищевказану справу надіслати на адресу П`ятого апеляційного адміністративного суду (судді Шевчук О.А.).

Ухвала у касаційному порядку не підлягає оскарженню.

Суддя: Шевчук О.А.

Дата ухвалення рішення 11.11.2019
Оприлюднено 13.11.2019

Судовий реєстр по справі 815/2119/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.09.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.07.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.06.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.12.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.12.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.10.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.10.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 11.09.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.09.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.07.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.06.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.05.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.04.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.03.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 815/2119/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону