Рішення
від 06.11.2019 по справі 905/1828/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

06.11.2019 Справа № 905/1828/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Сковородіної О.М., розглянувши матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбудмеханік» (49000, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, буд. 76А, код ЄДРПОУ 42045630)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» (87525, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, буд. 2, код ЄДРПОУ 32794511)

про стягнення заборгованості в розмірі 112 640,00 грн.

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трансбудмеханік» звернулось з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» про стягнення заборгованості в розмірі 112 640,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору оренди №05-06/19 від 05.06.2019р. щодо оплати вартості орендної плати.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 02.10.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження.

18.10.2019 на адресу суду від представника відповідача надійшло клопотання б/н б/д, у якому останній просив суд прийняти клопотання про заперечення розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження; здійснювати справу за правилами загального позовного провадження; зобов`язати позивача направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» копію позовної заяви по справі №905/1828/19 та відкласти розгляд справи №905/1828/19 на іншу дату.

Ухвалою суду від 22.10.2019р. у задоволенні клопотання було відмовлено та вказано, що не вбачається достатніх підстав для призначення справи №905/1828/19 до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Відповідач в судові засідання не з`являвся, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позов не надав.

Місцезнаходженням відповідача є: 87525, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, буд. 2.

Кореспонденція суду направлялась на вищевказану адресу та була отримана відповідачем, що підтверджується наявними в матеріалах справи поштовими повідомленнями про вручення поштової кореспонденції.

Суд вважає можливим розглянути справу відповідно до вимог ст.ст. 165, 202 Господарського процесуального кодексу України у відсутності представника відповідача за наявними у ній матеріалами, що містять достатньо відомостей про права і взаємовідносини сторін.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши обставини спору, суд встановив наступне.

05.06.2019 між позивачем, Товариством з обмеженою відповідальністю «Трансбудмеханік» (орендодавець) та відповідачем, Товариством з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» (орендар) було укладено договір оренди №05-06/19 (далі - договір).

Відповідно до п. 1.1 договору на умовах даного договору, орендодавець зобов`язується передати, а орендар прийняти в тимчасове (строкове) оплатне користування будівельну техніку та механізми, згідно специфікацій, які є невід`ємною частиною договору разом із екіпажем (оператором/механізатором).

Згідно п. 5.1 договору розмір орендної плати за оренду будівельної техніки та порядок обліку визначається специфікацією, підписаною сторонами.

З п. 5.2 договору вбачається, що кількість відпрацьованих годин зазначається в акті приймання-передачі наданих послуг, який складається орендодавцем щодекади, та підтверджується підписаними представником орендаря змінними рапортами, нарядами-замовленнями, іншою виробничою документацією, тощо. Уповноважений представник орендаря протягом 3-х робочих днів підписує акти наданих послуг, скріплює підпис печаткою (а разі її наявності) та один екземпляр повертає орендодавцю.

05.06.2019р. між сторонами було укладено специфікацію, відповідно до якої сторони домовились про орендну плату бульдозера Komatsu D65 EX-15EO, вартість 1 години роботи з ПДВ становить 880,00 грн. Графік роботи техніки 10 годин на добу, 6 днів на тиждень, але не менше ніж 192 години на місяць при наявності сприятливих погодних умов.

Договір оренди №05-06/19 від 05.06.2019р. та специфікація від 05.06.2019р. підписані та скріплені печатками обох сторін без зауважень

Позивач на виконання умов договору та специфікації надав відповідачу в оренду будівельну техніку (бульдозер Komatsu D65 EX-15EO), відповідач нею користувався, у зв`язку з чим, між сторонами були підписані: акт надання послуг №86 від 10.07.2019р. на суму 23 760,00 грн.,акт надання послуг №100 від 20.07.2019р. на суму 42 240,00 грн., акт надання послуг №129 від 31.07.2019р. на суму 46 640,00 грн.

Оцінюючи позовні вимоги, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Згідно з ч.1 ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Отже, орендна плата має сплачуватися своєчасно та в повному обсязі, згідно з умовами укладеного договору оренди.

Позивачем надано у користування відповідачу бульдозер Komatsu D65 EX-15EO, але відповідачем заборгованість з орендної плати в сумі 112 640,00 грн. не була оплачена, що стало підставою для звернення з даним позовом.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 Цивільного кодексу України).

Відповідачем не було надано доказів оплати заборгованості в сумі 112 640,00 грн. за договором оренди №05-06/19 від 05.06.2019р.

Тому, позовні вимоги про стягнення заборгованості в сумі 112 640,00 грн. за договором оренди №05-06/19 від 05.06.2019р. підлягають задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення позову, судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 236-241 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбудмеханік» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» про стягнення заборгованості в розмірі 112 640,00 грн. - задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбудмеханік» заборгованості в розмірі 112 640,00 грн., 1 921,00 грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Вступну та резолютивну частину рішення складено та підписано 06.11.2019р.

Повний текст рішення складено та підписано - 11.11.2019р.

Згідно із ст.241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Позивач : Товариство з обмеженою відповідальністю «Трансбудмеханік» (49000, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, буд. 76А, код ЄДРПОУ 42045630).

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» (87525, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, буд. 2, код ЄДРПОУ 32794511).

Суддя О.М. Сковородіна

Дата ухвалення рішення06.11.2019
Оприлюднено13.11.2019

Судовий реєстр по справі —905/1828/19

Ухвала від 14.04.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Берднік І.С.

Ухвала від 21.01.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Медуниця Ольга Євгенівна

Ухвала від 24.12.2019

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Медуниця Ольга Євгенівна

Ухвала від 04.12.2019

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Медуниця Ольга Євгенівна

Ухвала від 04.12.2019

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Медуниця Ольга Євгенівна

Рішення від 06.11.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Рішення від 06.11.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Ухвала від 06.11.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Ухвала від 22.10.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні