Ухвала
від 26.02.2020 по справі 905/1828/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

27 лютого 2020 року

м. Київ

Справа № 905/1828/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Берднік І.С. - головуючого, Міщенка І.С., Сухового В.Г.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Донецька будівельна компанія

на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 (у складі колегії суддів: Медуниця О.Є. (головуючий), Білецька А.М., Гребенюк Н.В.) про відмову у відкритті апеляційного провадження

у справі № 905/1828/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Трансбудмеханік

до Товариства з обмеженою відповідальністю Шляхове будівництво Альтком

про стягнення заборгованості у розмірі 112 640,00 грн,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю Донецька будівельна компанія (далі - ТОВ Донецька будівельна компанія ) подало до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду через Східний апеляційний господарський суд касаційну скаргу на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 у справі № 905/1828/19.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.02.2020 справу № 905/1828/19 передано на розгляд складу колегії суддів Касаційного господарського суду: Берднік І.С. - головуючий, Міщенко І.С., Суховий В.Г.

08.02.2020 набрав чинності Закон України від 15.01.2020 № 460-ІХ Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ .

Пунктом 2 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення цього Закону установлено, що касаційні скарги на судові рішення, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

Вирішуючи питання щодо відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою ТОВ Донецька будівельна компанія на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 24.12.2019, Суд виходить із такого.

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Рекомендацією № R (95) 5 Комітету Міністрів Ради Європи від 07.02.1995 державам-членам рекомендовано вживати заходи щодо визначення кола питань, які виключаються з права на апеляцію та касацію, щодо попередження будь-яких зловживань системою оскарження.

Відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права (стаття 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини ), умови прийнятності касаційної скарги, відповідно до норм законодавства, можуть бути більш суворими, ніж для звичайної заяви (рішення у справах: Levages Prestations Services v. France від 23.10.1996; Brualla Gomes de la Torre v. Spain від 19.12.1997).

За змістом пункту 2 частини 2 статті 293 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК; у редакції, чинній до 08.02.2020) у випадку оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного провадження, якщо правильне застосовування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення.

Отже, закон надає Верховному Суду право використовувати процесуальний фільтр, закріплений в пункті 2 частини 2 статті 293 ГПК, що повністю узгоджується з прецедентною практикою Європейського суду з прав людини, положеннями статті 129 Конституції України, завданнями і принципами господарського судочинства.

Перевіривши матеріали касаційної скарги ТОВ Донецька будівельна компанія , Суд дійшов таких висновків.

У провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа №905/1828/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Трансбудмеханік до Товариства з обмеженою відповідальністю Шляхове будівництво Альтком про стягнення заборгованості у розмірі 112 640,00 грн.

10.19.2019 до Господарського суду Донецької області надійшла позовна заява ТОВ Донецька будівельна компанія як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, до Товариства з обмеженою відповідальністю Шляхове будівництво Альтком про визнання недійсним договору оренди від 05.06.2019 №05-06/19.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 06.11.2019 позовну заяву повернуто ТОВ Донецька будівельна компанія .

Не погоджуючись із ухвалою Господарського суду Донецької області від 06.11.2019, ТОВ Донецька будівельна компанія звернулося до Східного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою на зазначену ухвалу.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 04.12.2019 апеляційну скаргу ТОВ Донецька будівельна компанія залишено без руху, скаржникові надано строк для усунення недоліків цієї скарги протягом 10 днів з дня опублікування на офіційному вебсайті суду оголошення про постановлення цієї ухвали.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ТОВ Донецька будівельна компанія на ухвалу Господарського суду Донецької області від 06.11.2019 з підстави, передбаченої частиною 4 статті 260 ГПК (у зв`язку із неподанням заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження).

ТОВ Донецька будівельна компанія звернулося до суду із касаційною скаргою, у якій просить ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 у справі № 905/1828/19 скасувати.

Вимоги касаційної скарги скаржник обґрунтовує тим, що ТОВ Донецька будівельна компанія , зареєстроване у м. Донецьк, не було належним чином повідомлено про наявність ухвали Східного апеляційного господарського суду від 04.12.2019 про залишення апеляційної скарги цього товариства без руху.

Як установлено Судом, ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 04.12.2019 апеляційну скаргу ТОВ Донецька будівельна компанія на ухвалу Господарського суду Донецької області від 06.11.2019 залишено без руху, скаржникові надано строк для усунення недоліків цієї скарги протягом 10 днів з дня опублікування на офіційному вебсайті суду оголошення про постановлення цієї ухвали.

Підставами для залишення апеляційної скарги ТОВ Донецька будівельна компанія без руху стали: відсутність документів, що підтверджують сплату судового збору за подання апеляційної скарги; відсутність доказів надіслання копій апеляційної скарги іншим учасникам справи; відсутність клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження.

При цьому суд апеляційної інстанції, встановивши, що ТОВ Донецька будівельна компанія зареєстровано у м. Донецьк (до якого призупинено приймання і пересилання поштових відправлень), а також відсутність у позовній заяві і в апеляційній скарзі ТОВ Донецька будівельна компанія інших адрес для листування, номерів зв`язку чи офіційної електронної пошти, дійшов висновку про необхідність повідомлення скаржника про наявність ухвали суду від 04.12.2019 шляхом розміщення відповідного повідомлення на вебсайті Схдіного апеляційного господарського суду вебпорталу Судова влада України з покликанням на вебадресу цієї ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень (частина 4 статті 122 ГПК).

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 №1085-р Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення до такого переліку включено, зокрема, м. Донецьк.

Відповідно до частини 1 статті 1-1 Закону України Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції якщо остання відома адреса місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи учасників справи знаходиться в районі проведення антитерористичної операції, суд викликає або повідомляє учасників справи, які не мають офіційної електронної адреси, про дату, час і місце першого судового засідання у справі через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України (з посиланням на веб-адресу відповідної ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень), яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за двадцять днів до дати відповідного судового засідання.

Суд викликає або повідомляє таких учасників справи про дату, час і місце інших судових засідань чи про вчинення відповідної процесуальної дії через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України (з посиланням на веб-адресу відповідної ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень), яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання або вчинення відповідної процесуальної дії.

З опублікуванням такого оголошення відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

За змістом частини 4 статті 122 ГПК відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

За змістом частин 3, 4 статті 260 ГПК у випадку, якщо апеляційну скаргу подано поза межами строку на апеляційне оскарження, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, суд залишає таку скаргу без руху. При цьому, якщо у визначений судом строк особою не буде подано заяву про поновлення процесуального строку, суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у порядку, передбаченому статтею 261 ГПК.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ТОВ Донецька будівельна компанія на ухвалу Господарського суду Донецької області від 06.11.2019 у справі № 905/1828/19 з підстави, передбаченої частиною 4 статті 260 ГПК, - у зв`язку із неподанням скаржником заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Постановляючи зазначену ухвалу, суд апеляційної інстанції виходив із того, що ТОВ Донецька будівельна компанія було належним чином повідомлено про наявність ухвали суду від 04.12.2019 про залишення апеляційної скарги цього товариства без руху, оскільки оголошення про цю ухвалу у визначеному законом порядку було опубліковано на вебсайті суду. Разом із цим, недоліки апеляційної скарги ТОВ Донецька будівельна компанія усунуто не було, у тому числі - скаржником не було подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження, що є підставою для відмови у відкритті апеляційного провадження

При цьому апеляційний суд керувався нормами статей 122, 260, 261 ГПК і правильне застосування судом цих норм при постановленні оскарженої ухвали є очевидним і не викликає розумних сумнівів у суду касаційної інстанції.

Висновок, викладений в ухвалі Східного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 у справі № 905/1828/19, відповідає висновку Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі № 905/2454/16 (постанова від 09.11.2018), а також кореспондується з висновком, якого дійшов Суд, відмовляючи у відкритті касаційного провадження у справі № 913/218/16 (ухвала від 16.04.2018).

Ураховуючи зазначене, а також приписи пункту 2 частини 2 статті 293 ГПК, Суд дійшов висновку про визнання касаційної скарги ТОВ Донецька будівельна компанія необґрунтованою і про відмову у відкритті касаційного провадження у справі № 905/1828/19.

За результатами перевірки матеріалів касаційної скарги ТОВ Донецька будівельна компанія Судом взято до уваги, що скаржник також зазначив єдину адресу для листування у м. Донецьк; не заявив клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження; не надав документів, що підтверджують сплату судового збору за подання цієї скарги, а також доказів належного виконання вимог статті 291 ГПК, однак Суд не надає скаржникові строку для усунення цих недоліків і залишає без розгляду клопотання ТОВ Донецька будівельна компанія про відстрочення сплати судового збору, оскільки наявні передбачені процесуальним законом підстави для відмови у відкритті касаційного провадження.

Крім цього, Суд наголошує ТОВ Донецька будівельна компанія на необхідності добросовісного користування процесуальними правами і неприпустимості їх зловживанням.

Керуючись статтями 234, 235, пунктом 2 частини 2 статті 293 ГПК (у редакції, чинній до 08.02.2020), Суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у відкритті касаційного провадження у справі № 905/1828/19 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю Донецька будівельна компанія на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 24.12.2019.

2. Копію цієї ухвали, оригінал касаційної скарги надіслати скаржникові.

3. Копію касаційної скарги залишити в суді касаційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя І. С. Берднік

Судді: І. С. Міщенко

В. Г. Суховий

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено01.03.2020

Судовий реєстр по справі —905/1828/19

Ухвала від 15.04.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Берднік І.С.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Медуниця Ольга Євгенівна

Ухвала від 23.12.2019

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Медуниця Ольга Євгенівна

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Медуниця Ольга Євгенівна

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Медуниця Ольга Євгенівна

Рішення від 11.11.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Рішення від 11.11.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Ухвала від 11.11.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

Ухвала від 27.10.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Сковородіна Олена Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні