Ухвала
від 21.11.2019 по справі 910/2534/18
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

21 листопада 2019 року

м. Київ

Справа № 910/2534/18

Верховний Суд у складі судді Касаційного господарського суду:

Губенко Н. М.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас"

на рішення Господарського суду міста Києва

у складі судді Баранова Д. О.

від 07.11.2018 та

на постанову Північного апеляційного господарського суду

у складі колегії суддів: Дикунська С. Я., Мальченко А. О., Руденко М. А.

від 07.11.2019

за позовом ОСОБА_1

до ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

про визнання права, визнання припиненими прав та вчинення дій,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 у справі № 910/2534/18, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2019, позов задоволено у повному обсязі: визнано за ОСОБА_1 право власності на частку в 99%, що становить 99 000,00 грн у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас", визнано припиненими корпоративні права ОСОБА_2 у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" та припиненим право власності ОСОБА_2 на частку в розмірі 100% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" починаючи з 26.04.2013.

11 листопада 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2019 у справі № 910/2534/18.

Перевіривши матеріали касаційної скарги, Судом встановлено, що вона не відповідає вимогам статті 290 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до пункту 2 частини 4 статті 290 Господарського процесуального кодексу України до касаційної скарги додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначає Закон України "Про судовий збір".

Частиною 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

З позовною заявою ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду міста Києва у 2018 році, предметом якої є вимога майнового та дві вимоги немайнового характеру, а саме:

- визнання права власності на частку в 99%, що становить 99 000,00 грн у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" (майнова вимога);

- визнання припиненими корпоративних прав ОСОБА_2 у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" (немайнова вимога);

- визнання припиненим права власності ОСОБА_2 на частку в розмірі 100% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" починаючи з 26.04.2013 (немайнова вимога).

Частиною 3 статті 6 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. У разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" (у редакції, чинній на момент звернення з позовної заявою) за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру сплачується судовий збір у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" (у редакції, чинній на момент звернення з позовної заявою) за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру сплачується судовий збір у розмірі 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01 січня 2018 року встановлений у розмірі 1 762,00 грн.

Отже, мінімальний розмір судового збору за подання позовної заяви майнового характеру (на момент звернення з позовною заявою у даній справі) дорівнює 1 762,00 грн (не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб), а максимальний - 616 700,00 грн (не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Таким чином, при зверненні з позовною заявою судовий збір підлягав сплаті у сумі 5 286,00 грн (1 762,00 грн за одну майнову вимогу (мінімально гранична сума) + 3 524,00 грн за дві немайнові вимоги).

Згідно з підпунктом 5 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" (у редакції, чинній на момент звернення з касаційною скаргою) за подання до господарського суду касаційної скарги на рішення суду ставка судового збору становить 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви.

У касаційній скарзі Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2018, постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2019 у справі № 910/2534/18 та закрити провадження у цій справі. Тобто, судові рішення скаржником оскаржуються у повному обсязі.

Таким чином, при зверненні з касаційною скаргою судовий збір підлягав оплаті у сумі 10 572,00 грн, а саме 5 286,00 грн * 200 %, де 5 286,00 грн - розмір судового збору, що підлягав сплаті при поданні позовної заяви, 200% - ставка судового збору за подання касаційної скарги.

Однак до касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" додана квитанція № 20513542 від 07.11.2019 про сплату судового збору за подання касаційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2019 у справі № 910/2534/18 в сумі 7 048,00 грн. Тобто, судовий збір сплачений у розмірі меншому, ніж встановлено чинним законодавством.

Згідно з частиною 2 статті 292 Господарського процесуального кодексу України, у разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 290 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу, про що суддею постановляється відповідна ухвала.

Відповідно до частини 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

У зв`язку зі сплатою судового збору у розмірі меншому, ніж встановлено чинним законодавством, Товариству з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" необхідно усунути недоліки касаційної скарги та подати суду документ про сплату (зарахування) судового збору за подання касаційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2019 у справі № 910/2534/18 в установленому законом порядку та розмірі, а саме у сумі 3 524,00 грн. Таким чином, щоб у загальному розмірі разом із вже сплаченими 7 048,00 грн загальна сума складала 10 572,00 грн.

Також, частиною 1 статті 291 Господарського процесуального кодексу України встановлено обов`язок особи, яка подає касаційну скаргу, надсилати іншим учасникам справи копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення.

До касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" не додано доказів надіслання копії касаційної скарги та доданих до неї документів ОСОБА_3 .

Відповідно до частини 2 статті 294 Господарського процесуального кодексу України до відкриття касаційного провадження учасники справи мають право подати заперечення проти відкриття касаційного провадження.

Неповідомлення учасника судового процесу у справі про звернення з касаційною скаргою порушує процесуальні права цього учасника, принципи рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальності сторін, закріплені частиною 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу України.

Таким чином, Товариству з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" слід належним чином також виконати вимоги статті 291 Господарського процесуального кодексу України і надати Суду належні докази надсилання копії касаційної скарги і доданих до неї документів на адресу ОСОБА_3 , листом з описом вкладення.

Враховуючи викладене, касаційна скарга вважається поданою без додержання відповідних вимог процесуального законодавства, і підлягає залишенню без руху на підставі частини 2 статті 292 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з частиною 4 статті 174 та частиною 2 статті 292 Господарського процесуального кодексу України, якщо скаржник не усунув недоліки касаційної скарги у строк, встановлений судом, така касаційна скарга вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із касаційною скаргою.

У зв`язку із залишенням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" без руху, клопотання про зупинення дії рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2019 у справі № 910/2534/18, а також клопотання про передачу справи № 910/2534/18 на розгляд Великої Палати Верховного Суду не розглядаються.

Керуючись статтями 174, 234, 290, 291, 292 Господарського процесуального кодексу України, Суд

У Х В А Л И В:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2019 у справі № 910/2534/18 залишити без руху.

2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас" строк для усунення недоліків касаційної скарги, що не перевищує десять днів з дня вручення ухвали.

3. Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фірма Томас", що у разі неусунення недоліків касаційної скарги у встановлений судом строк така касаційна скарга вважається неподаною і підлягає поверненню скаржникові.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя Верховного Суду Н. М. Губенко

Дата ухвалення рішення21.11.2019
Оприлюднено21.11.2019

Судовий реєстр по справі —910/2534/18

Постанова від 25.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Ухвала від 14.01.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Ухвала від 19.12.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Ухвала від 05.12.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Ухвала від 21.11.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Постанова від 07.11.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Дикунська С.Я.

Ухвала від 24.10.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Дикунська С.Я.

Ухвала від 15.10.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Дикунська С.Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні