ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про закриття провадження у справі

05 грудня 2019 р. м. Чернівці Справа № 824/743/19-а

Чернівецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Анісімова О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кривохижі Н.В.,

представника позивача - Кіщука М.П.

представника відповідачів та Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради - Остафійчука Я.В.

представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Єврокомунбуд" - Сізова М.С.,

представників Приватного підприємства "Порядок в домі" - Дубіцького А.В., Чернецького Б.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження адміністративну справу за позовом Чернівецького міського голови Каспрука Олексія Павловича до виконавчого комітету Чернівецької міської ради, Конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста Чернівці, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, Товариство з обмеженою відповідальністю "Єврокомунбуд", Приватне підприємство "Порядок в домі" про визнання протиправними та скасування рішень,-

В С Т А Н О В И В:

І. РУХ СПРАВИ

1.1. Чернівецькій міський голова Каспрук Олексій Павлович (далі - позивач або міський голова) звернувся до суду з позовною заявою до Виконавчого комітету Чернівецької міської ради (далі - відповідач-1) та Конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста Чернівці (далі - відповідач-2) у якій просить:

- визнати протиправним та скасувати рішення Конкурсної комісії з призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Чернівці в частині визначення переможцем конкурсу щодо будинків по "ЛОТУ №4", оформлене протоколами засідань №11 від 09.07.2018 року та №13 від 12.08.2018 року;

- визнати протиправним та скасувати рішення №411/16 від 07.08.2018 року виконавчого комітету Чернівецької міської ради "Про призначення ТОВ "Єврокомунбуд" управителем багатоквартирних будинків житлового фонду міста Чернівці і внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.03.2014 р. №68/3";

- визнати протиправним та скасувати рішення Конкурсної комісії з призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Чернівці в частині визначення переможцем конкурсу щодо будинків по "ЛОТУ №5" та "ЛОТУ №7", оформлене протоколами засідань №15 від 30-31.07.2018 року, №16 від 01.08.2018р., № 17 від 02.08.2018р.;

- визнати протиправним та скасувати рішення №412/16 від 07.08.2018 року виконавчого комітету Чернівецької міської ради "Про призначення ПП "Порядок в домі" управителем багатоквартирних будинків житлового фонду міста Чернівці по ЛОТу №5 і внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.03.2014 р. №68/3";

- визнати протиправним та скасувати рішення №413/16 від 07.08.2018 року виконавчого комітету Чернівецької міської ради "Про призначення ПП "Порядок в домі" управителем багатоквартирних будинків житлового фонду міста Чернівці по ЛОТу №7 і внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.03.2014 р. №68/3".

1.2. Ухвалою судді Кушнір В.О. від 02.07.2019 року позовну заяву залишено без руху.

1.3. Ухвалою від 06.07.2019 року задоволено заяву про самовідвід судді Кушнір В.О.

1.4. 08.08.2019 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито по ній провадження суддею Анісімовим О.В. Окрім цього, прийнято рішення про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

1.5. Ухвалою суду від 08.08.2019 року витребувано з виконавчого комітету Чернівецької міської ради оригінали усіх документів, зокрема оригінали протоколів №№10,11,13,124,15,16,17, конкурсні пропозиції та заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Єврокомонбуд та Приватного підприємства Порядок в домі , що стосуються проведення конкурсу по ЛОТам №№4,5,7 з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Чернівці, конкурсні пропозиції учасників конкурсу.

1.6. Ухвалою суду від 08.08.2019 року залучено до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (далі - Департамент ЖКГ), Товариство з обмеженою відповідальністю Єврокомунбуд (далі - ТОВ Єврокомунбуд ) та Приватне підприємство Порядок в домі (далі - ПП Порядок в домі ).

1.7. Ухвалою суду від 09.09.2019 року, занесеною до протоколу судового засідання, витребувано від Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб у ТОВ Єврокомунбуд та ПП Порядок в домі та щодо сплати ними єдиного соціального внеску в період з 01.05.2018 року по 30.09.2018 року.

1.8. Ухвалою суду від 25.09.2019 року продовжено строки проведення підготовчого провадження на 30 днів.

1.9. Ухвалою суду, занесеною до протоколу судового засідання від 17.10.2019 року закрито підготовче провадження по справі та призначено розгляд справи по суті.

1.10. 07.11.2019 року представником ПП Порядок в домі заявлено клопотання про закриття провадження у справі, оскільки такій спір не підлягає розгляду в будь-якому судочинстві.

Ухвалою суду від 07.11.2019 року відмовлено у закритті провадження в справі з зазначених у клопотанні підстав.

1.11. 21.11.2019 року представником ТОВ Єврокомунбуд заявлено відвід судді, якій ухвалою суду від 21.11.2019 року визнаний необґрунтованим, внаслідок чого справа передана до відділу забезпечення документообігу та ведення архіву Чернівецького окружного адміністративного суду для визначення судді щодо вирішення питання про відвід у відповідності до статті 31 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України). Провадження у справі зупинено до вирішення питання про відвід.

Ухвалою судді Чернівецького окружного адміністративного суду Лелюка О.П. від 25.11.2019 року у задоволенні заяви представника ТОВ Єврокомунбуд про відвід судді Анісімова О.В. відмовлено.

Ухвалою суду від 26.11.2019 року поновлено провадження у справі та призначено її до розгляду на 05.12.2019 року.

ІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

2.1. Міський голова, на реалізацію своїх повноважень зазначених у пункті 15 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року, №280/97-ВР (далі - Закон №280) звернувся до суду із позовом щодо скасування актів індивідуальної дії, наведених в пункті 1.1 цього рішення, які, на його думку, обмежують права та інтереси територіальної громади.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржувані рішення прийнятті відповідачами в порушення нормативно визначеної процедури, на підставі недостовірних документів ТОВ Єврокомунбуд та ПП Порядок в домі щодо кількості працевлаштованих осіб, досвіду роботи, тощо.

2.2. Відповідачі та треті особи вважають позовні вимоги не обґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки при прийнятті оскаржуваних рішень відповідачі діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб визначений законодавством України.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

3.1. Так, у статті 124 Конституції України закріплено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

3.2. Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

3.3. Поняття "суд, встановлений законом" включає в себе у тому числі таку складову, як дотримання усіх правил юрисдикції та підсудності.

3.4. У пункті 24 рішення в справі "Сокуренко і Стригун проти України" від 20.07.2006 року Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) зазначив:

… як було раніше визначено, фраза "встановленого законом" поширюється не лише на правову основу самого існування "суду", але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі "Занд проти Австрії", що згадувалось раніше, Комісія висловила думку, що термін "судом, встановленим законом" у пункті 1 статті 6 передбачає "усю організаційну структуру судів, включно з (...) питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів (...)" .

З огляду на це не вважається "судом, встановленим законом" орган, котрий, не маючи юрисдикції, здійснює судовий розгляд на підставі практики, яка не передбачена законом.

3.5. Система судів загальної юрисдикції є розгалуженою. Судовий захист є основною формою захисту прав, інтересів та свобод фізичних і юридичних осіб, державних та суспільних інтересів.

3.6. Судова юрисдикція - це інститут права, що покликаний розмежувати як компетенцію різних ланок судової системи так і різні види судочинства, якими є цивільне, кримінальне, господарське та адміністративне.

3.7. Критеріями розмежування судової юрисдикції є суб`єктний склад правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин. Крім цього, таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, в якому розглядається визначена категорія справ.

3.8. Так, відповідно до частини 3 статті 3 КАС України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

3.9. Пунктом 1 частини 1 статті 4 КАС України визначено, що адміністративною справою є переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, а згідно пункту 2 частини 1 статті 4 КАС України, під публічно-правовим спором розуміють спір, у якому: хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв`язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій; або хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, яке уповноважує або зобов`язує надавати такі послуги виключно суб`єкта владних повноважень, і спір виник у зв`язку із наданням або ненаданням такою стороною зазначених послуг; або хоча б одна сторона є суб`єктом виборчого процесу або процесу референдуму і спір виник у зв`язку із порушенням її прав у такому процесі з боку суб`єкта владних повноважень або іншої особи.

3.10. У частині 1 статті 19 КАС України визначено перелік справ у публічно-правових спорах, на яких поширюється юрисдикція адміністративних судів, зокрема у : 1)спорах фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження; 2) спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; 3) спорах між суб`єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень; 4) спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; 5) за зверненням суб`єкта владних повноважень у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб`єкту законом; 6) спорах щодо правовідносин, пов`язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму; 7) спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації; 8) спорах щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності; 9) спорах щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов`язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб; 10) спорах щодо формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб; 11) спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", за винятком спорів, пов`язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю; 12) спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів охорони державного кордону у справах про правопорушення, передбачені Законом України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень"; 13) спорах щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років"; 14) спорах із суб`єктами владних повноважень з приводу проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства; 15) спорах, що виникають у зв`язку з оголошенням, проведенням та/або визначенням результатів конкурсу з визначення приватного партнера та концесійного конкурсу.

3.11. При цьому суд звертає увагу, що визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

3.12. Участь суб`єкта владних повноважень є ознакою класифікації спору як публічно-правового. Однак не кожен спір за участю суб`єкта владних повноважень є публічно-правовим.

3.13. Натомість однією з визначальних ознак приватноправових відносин є наявність майнового чи немайнового, особистого інтересу учасника.

Спір буде мати приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням або загрозою порушення приватного права чи інтересу, як правило, майнового, конкретного суб`єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, навіть і в тому випадку, якщо до порушення приватного права чи інтересу призвели управлінські дії суб`єктів владних повноважень.

3.14. У цій справі міський голова, відповідно до положень пункту 5 частини 1 статті 19 КАС України, на реалізацію своїх повноважень передбачених пунктом 15 частини 4 статті 42 Закону №280, звернувся з позовом до суду щодо скасування рішень.

3.15. Відповідно до пункту 15 частини 4 статті 42 Закону №280 міський голова звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

3.16. Аналізуючи положення цієї норми слід прийти до висновку, що право на звернення до суду із позовом, яким наділений міський голова, не є абсолютним, його реалізація можлива виключно у разі:

- обмеження прав та інтересів територіальної громади;

- обмеження прав та інтересів місцевої ради та її органів.

3.17. У судовому засіданні представник позивача суду пояснив, що цей позов пред`явлений з метою захисту порушеного права територіальної громади міста Чернівців на належні комунальні послуги.

При цьому суд зазначає, що семантичний аналіз слів обмеження та порушення свідчить, про їх різну змістову сутність. Зокрема, під обмеженням розуміють установлювати певні межі чого-небудь, зв`язувати щось обмежувальними умовами, не допускати поширення чого-небудь (див. Словник української мови: в 11 томах. - Том 5, 1974. - Стор. 536.), тоді як під порушенням розуміють відхилення від правил, відступ від законів, невідповідність традиції, звичаям (Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 297.).

Отже, саме обмеження прав та інтересів територіальної громади, а не їх порушення, є підставою, для звернення до суду із позовом відповідно до пункту 15 частини 4 статті 42 Закону №280.

3.18. Згідно із статті 1 Закону №280 під територіальною громадою розуміється, жителі, об`єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об`єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Отже, під територіальною громадою міста Чернівців, необхідно розуміти жителів міста, і саме у разі обмеження їх прав та інтересів, міський голова може пред`явити позов відповідно до пункту 15 частини 4 статті 42 Закону №280.

3.19. У цій справі суд не буде надавати оцінку обґрунтованості пред`явлення міським головою позову, оскільки для цього необхідно надати оцінку оскаржуваним рішенням, що можливо виключно у рішенні суду, яке приймається за наслідками розгляду справи по суті, а не його ухвалі. У зазначеному судовому рішенню ми оцінюємо лише процесуальний аспект, через призму юрисдикційної належності цієї справи.

Однак, при цьому варто зазначити, що механізм захисту прав та інтересів територіальної громади, передбачений пунктом 15 частини 4 статті 42 Закону №280, не є єдиним законодавчо визначеним. Зокрема існує альтернативна можливість захисту прав та інтересів територіальної громади в порядку статті 23-1 Закону України Про звернення громадян від 02.10.1996 року, №393/96-ВР, шляхом використання інституту електронної петиції.

3.20. Оскаржувані рішення прийняті відповідачами на реалізацію положень пункту 5 статті 13 Закону України Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку від 14.05.2015 року, №417-VIII, відповідно до якого у разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об`єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок.

3.21. По своїй правовій природі такі рішення є актами індивідуальної дії, прийняті на виконання владних управлінських функцій та стосуються прав або інтересів визначеної в акті особи або осіб, та дія яких вичерпується їх виконанням або має визначений строк.

3.22. Дослідженням матеріалів справи встановлено, що оскаржувані рішення є реалізованими внаслідок укладання на їх підставі договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Чернівцях від 10.08.2019 року, №№3,4,5 між виконавчим комітетом Чернівецької міської ради та ТОВ Єврокомунбуд , ПП Порядок в домі (Т.2, а.с.131-159).

Наведені вище договори про надання послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Чернівцях породили майнові права у ТОВ Єврокомунбуд , ПП Порядок в домі .

3.23. Скасування оскаржених рішень не припинить автоматично дію договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Чернівцях від 10.08.2019 року, №№3,4,5, оскільки їх припинення можливо виключно з підстав наведених в самих договорах або на підставі рішення суду, ухваленого в межах юрисдикційної належності.

3.24. У пункті 57 рішення у справі Ратушна проти України від 02.12.2010 року ЄСПЛ зазначив, що: …засіб юридичного захисту має бути ефективним в теорії права та на практиці, зокрема, в тому сенсі, що можливість його використання не може бути невиправдано ускладнена діями або бездіяльністю органів влади держави-відповідача (див. рішення від 18 грудня 1996 року у справі Аксой проти Туреччини (Aksoy v.Turkey), пункт 95, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI).

3.25. Окрім цього, за своєю суттю правосуддя визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах (абзац десятий пункту 9 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003).

3.26. Як зазначалось судом вище, скасування оскаржуваних рішень не відновить права та інтереси територіальної громади міста Чернівців, які на думку міського голови є порушеними, оскільки залишаться чинні договори про надання послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Чернівцях від 10.08.2019 року, №№3,4,5, а отже такий засіб захисту не є ефективним та за своєю суттю не відповідає умовам правосуддя.

При цьому варто зазначити, що скасування таких рішень породить чергові позови в порядку господарського судочинства, тим самим дестабілізуючи ситуація на ринку комунальних послуг міста Чернівців, в силу відсутності визначеності в досліджуваних правовідносинах.

3.27. Судова практика напрацювала механізми розв`язання юридичних конфліктів внаслідок реалізації, неправомірних на думку суб`єкта звернення до суду, актів індивідуальної дії, якими є оскаржувані рішення.

Зокрема, такі механізми застосовуються в земельних правовідносинах, житлових, тощо. Сутністю цих механізмів є те, що індивідуальні акти, прийняті суб`єктами владних повноважень, на реалізацію їх владних управлінських функцій, після їх реалізації не можуть бути оскаржені в порядку адміністративного судочинства, оскільки вже породили майнові права.

3.28. Аналогічний механізм підлягає застосуванню і у цій справі, оскільки оскаржувані рішення реалізовані та породили майнові права для ТОВ Єврокомунбуд , ПП Порядок в домі .

3.29. Зокрема, Велика Палата Верховного Суду у пункті 48 постанови від 14.05.2019 року, №918/843/17 сформувала наступну правову позиції:

… що орган виконавчої влади або місцевого самоврядування у відносинах щодо організації та порядку проведення торгів (тендеру) діє як суб`єкт владних повноважень і спори щодо оскарження рішень чи бездіяльності цих органів до виникнення договірних правовідносин між організатором та переможцем цього тендеру відносяться до юрисдикції адміністративних судів. Проте після укладення договору між організатором конкурсу та його переможцем спір щодо правомірності рішення тендерного комітету підлягає розгляду в порядку цивільного (господарського) судочинства, оскільки фактично зачіпає майнові інтереси переможця торгів .

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду 29.01.2019 року у справі N 819/829/17 (К/9901/42669/18) (провадження N 11-757апп18).

3.30. Відповідно до частини 5 статті 242 КАС України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного суду.

У зв`язку із зазначеним, суд враховує висновки щодо застосування норм права, які викладені у постановах Великої Палати Верховного Суду від 14.05.2019 року, №918/843/17 та від 29.01.2019 року у справі N 819/829/17 і підстав для відступу від них не вбачає.

3.30. У цій справі укладенні договори про надання послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Чернівцях між організатором конкурсу - Виконавчий комітет Чернівецької міської ради та його переможцями - ТОВ Єврокомунбуд , ПП Порядок в домі , ці договори реалізовані шляхом надання останніми комунальних послуг, а тому спір щодо правомірності оскаржуваних рішень підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, оскільки фактично зачіпає майнові інтереси переможців конкурсу.

ІV. ВИСНОВКИ СУДУ

4.1. Оскаржувані рішення, будучи актами індивідуальними діями, є реалізованими та породили майнові права у переможців конкурсів, а тому їх скасування ставить під загрозу порушення приватного права, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин. При цьому юрисдикція спору визначається виходячи із суті спору, а не суб`єкта звернення до суду.

4.2. Окрім цього, обраний позивачем спосіб захисту прав та інтересів територіальної громади не забезпечує ефективне поновлення в правах останньої, а тому в даному разі слід стверджувати про ілюзорність правосуддя, що є не припустимим у правовій державі.

4.3. За таких обставин, спір щодо правомірності оскаржуваних рішень підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, із дотриманням правил інстанційної та територіальної юрисдикції (Господарський суд Чернівецької області).

V. РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ

5.1. Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 7 Закону України від 08.07.2011, №3674-VI "Про судовий збір", сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі: закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

5.2. Отже, позивач має право на повернення сплаченої ним суми судового збору, у разі подання до суду відповідного клопотання.

На підставі наведеного та керуючись статтями 238, 241, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

Закрити провадження в адміністративній справі за позовом Чернівецького міського голови Каспрука Олексія Павловича до виконавчого комітету Чернівецької міської ради, Конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста Чернівці, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, Товариство з обмеженою відповідальністю "Єврокомунбуд", Приватне підприємство "Порядок в домі" про визнання протиправними та скасування рішень.

Згідно статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення. Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

У відповідності до статей 293, 295 Кодексу адміністративного судочинства України ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду повністю або частково. Апеляційна скарга на ухвалу подається до Сьомого апеляційного адміністративного суду через Чернівецький окружний адміністративний суд протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення (складання).

Ухвалу в повному обсязі складено 09 грудня 2019 р.

Суддя О.В. Анісімов

Дата ухвалення рішення 05.12.2019
Зареєстровано 10.12.2019
Оприлюднено 10.12.2019

Судовий реєстр по справі 824/743/19-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.11.2020 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.07.2020 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.02.2020 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 12.02.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.02.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.01.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.12.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.12.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.12.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.11.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.11.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.11.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.09.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.08.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 824/743/19-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону