СЬОМИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 824/743/19-а

Головуючий у 1-й інстанції: Анісімов О.В.

Суддя-доповідач: Сапальова Т.В.

12 лютого 2020 року

м. Вінниця

Сьомий апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого судді: Сапальової Т.В.

суддів: Мацького Є.М. Смілянця Е. С.

за участю:

секретаря судового засідання: Колісниченко Ю.В.,

представника позивача: Кіщука М.П.,

представника третьої особи: Дубіцького А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Чернівецького міського голови Каспрука Олексія Павловича на ухвалу Чернівецького окружного адміністративного суду від 05 грудня 2019 року (прийнята 05 грудня 2019 року, повний текст ухвали складено 09 грудня 2019 року) у справі за адміністративним позовом Чернівецького міського голови Каспрука Олексія Павловича до виконавчого комітету Чернівецької міської ради, Конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста Чернівці, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, Товариство з обмеженою відповідальністю "Єврокомунбуд", Приватне підприємство "Порядок в домі" про визнання протиправними та скасування рішень,

В С Т А Н О В И В :

в липні 2019 року Чернівецькій міський голова Каспрук Олексій Павлович звернувся до Чернівецького окружного адміністративного суду з позовом до виконавчого комітету Чернівецької міської ради, Конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста Чернівці, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, Товариство з обмеженою відповідальністю "Єврокомунбуд", Приватне підприємство "Порядок в домі" про визнання протиправним та скасування рішення Конкурсної комісії з призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Чернівці в частині визначення переможцем конкурсу щодо будинків по "ЛОТУ №4", оформлене протоколами засідань №11 від 09.07.2018 року та №13 від 12.08.2018 року; визнання протиправним та скасування рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради №411/16 від 07.08.2018 року "Про призначення ТОВ "Єврокомунбуд" управителем багатоквартирних будинків житлового фонду міста Чернівці і внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.03.2014 р. №68/3"; визнання протиправним та скасування рішення Конкурсної комісії з призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Чернівці в частині визначення переможцем конкурсу щодо будинків по "ЛОТУ №5" та "ЛОТУ №7", оформлене протоколами засідань №15 від 30-31.07.2018 року, №16 від 01.08.2018р., № 17 від 02.08.2018р.; визнання протиправним та скасування рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради №412/16 від 07.08.2018 року "Про призначення ПП "Порядок в домі" управителем багатоквартирних будинків житлового фонду міста Чернівці по ЛОТУ №5 і внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.03.2014 р. №68/3"; визнання протиправним та скасування рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради №413/16 від 07.08.2018 року "Про призначення ПП "Порядок в домі" управителем багатоквартирних будинків житлового фонду міста Чернівці по ЛОТУ №7 і внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.03.2014 р. №68/3".

Ухвалою Чернівецького окружного адміністративного суду від 05 грудня 2019 року провадження у справі закрито.

Не погодившись з вказаною ухвалою, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати, а справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду. В обґрунтування апеляційної скарги позивач зазначає про те, що у даній справі відповідач виступає не як сторона договору, а як суб`єкт владних повноважень, тому суд першої інстанції дійшов необґрунтованого висновку про підсудність даного спору господарському суду.

ТОВ "Єврокомунбуд" та ПП "Порядок в домі" у відзивах на апеляційну скаргу заперечили проти її доводів і зазначили, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, у зв`язку з чим просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції - без змін.

Відзиви відповідачів та Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради на апеляційну скаргу на адресу Сьомого апеляційного адміністративного суду не надходили, що відповідно до ч.4 ст.304 КАС України не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав вимоги апеляційної скарги та просив її задовольнити.

Представник третьої особи ПП "Порядок в домі" в судовому засіданні заперечив проти доводів апеляційної скарги, у зв`язку з чим просив залишити її без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Відповідачі, ТОВ "Єврокомунбуд" та Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради повноважних представників в судове засідання не направили, хоча повідомлялися про дату, час та місце апеляційного розгляду справи, що підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до ч.2 ст.313 КАС України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу необхідно задовольнити, ухвалу суду першої інстанції скасувати, а справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду, виходячи з наступного.

Закриваючи провадження у справі, суд першої інстанції виходив з того, що спір щодо правомірності оскаржуваних рішень підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, оскільки стосується майнових інтересів переможців конкурсу.

Колегія суддів не погоджується з висновком суду першої інстанції щодо наявності підстав для закриття провадження у справі, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.308 КАС України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

П.1 ч.1 ст. 238 КАС України передбачено, що суд закриває провадження у справі, якщо справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Згідно з п.п.1, 2 ч.1 ст.4 КАС України адміністративна справа - це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір;

публічно-правовий спір - це спір, у якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв`язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій; або хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, яке уповноважує або зобов`язує надавати такі послуги виключно суб`єкта владних повноважень, і спір виник у зв`язку із наданням або ненаданням такою стороною зазначених послуг; або хоча б одна сторона є суб`єктом виборчого процесу або процесу референдуму і спір виник у зв`язку із порушенням її прав у такому процесі з боку суб`єкта владних повноважень або іншої особи.

Згідно з п.9 ч.1 ст.19 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема, щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов`язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб

У п.7 ч.1 ст.4 КАС України визначено, що суб`єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб`єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг.

Таким чином, публічно-правовий спір має особливий суб`єктний склад. Участь суб`єкта владних повноважень є обов`язковою ознакою для визначення публічно-правового характеру спору. Водночас, сама лише участь у спорі суб`єкта владних повноважень не дає підстав ототожнювати спір з публічно-правовим та відносити його до адміністративної юрисдикції.

Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

Судом встановлено, що позивач - Чернівецький міський голова звернувся до суду з даним позовом щодо скасування актів індивідуальної дії, які, на його думку, обмежують права та інтереси територіальної громади.

Згідно з ч.1 ст.53 КАС України у випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, державні органи, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до адміністративного суду із позовними заявами в інтересах інших осіб і брати участь у цих справах. При цьому Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, державні органи, органи місцевого самоврядування повинні надати адміністративному суду документи та інші докази, які підтверджують наявність визначених законом підстав для звернення до суду в інтересах інших осіб.

Відповідно до п.15 ч ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (далі - Закон №№280/97-ВР) сільський, селищний, міський голова звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

Таким чином, Закон №№280/97-ВР дає позивачу право оскаржити в судовому порядку акти органів місцевого самоврядування, які обмежують права та інтереси територіальної громади.

Закриваючи провадження у справі ухвал суд першої інстанції дійшов висновку про те, що між організатором конкурсу - Виконавчий комітет Чернівецької міської ради та його переможцями - ТОВ "Єврокомунбуд", ПП "Порядок в домі" укладені договори про надання послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Чернівцях, тому оскаржувані індивідуально-правові акти реалізовані та породили майнові права у переможців конкурсів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.20 ГПК України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці.

В той же час позивач не оскаржує правомірність укладення договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками у м. Чернівцях від 10.08.2019 року, №№3,4,5. Предметом позову є дії конкурсної комісії з призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Чернівці та виконавчого комітету в частині визначення переможцями конкурсу та призначення ТОВ "Єврокомунбуд" та ПП "Порядок в домі" управителями багатоквартирних будинків житлового фонду міста Чернівці.

Проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків відбувається на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР та Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" від від 14.05.2015 № 417-VIII, тобто, в межах встановлених законом повноважень органу місцевого самоврядування у випадку, передбаченому п.5 ст.13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

У спірних правовідносинах відповідач виступає як суб`єкт владних повноважень, реалізуючи управлінські функції. Водночас, посилання суду першої інстанції на ймовірне порушення майнових інтересів переможців конкурсу в обґрунтування підстав для закриття провадження у справі не відповідає змісту спірних правовідносин.

Застосування правових висновків Великої Палати Верховного Суду, які викладені у постановах від 14.05.2019 року у справі №918/843/17 та від 29.01.2019 року у справі №819/829/17 є необґрунтованим, оскільки предметом позову у вказаних справах є оскарження рішень органів державної влади за наслідками проведення торгів (тендерів) у порядку, передбаченому Законом України "Про публічні закупівлі".

Оцінюючи висновки суду першої інстанції щодо обрання позивачем неефективного способу захисту, колегія суддів зазначає, що оцінка обрання позивачем способу захисту порушених прав, свобод або законних інтересів вирішується судом під час ухвалення рішення по суті позовних вимог за наслідками розгляду справи.

Таким чином, колегія суддів вважає, що доводи апеляційної скарги ґрунтуються на вимогах чинного законодавства, яке регулює спірні правовідносини, та повністю підтверджуються встановленими у справі обставинами.

Висновки суду першої інстанції щодо наявності підстав для закриття провадження у справі за п.1 ч.1 ст.238 КАС України не відповідають встановленим у справі обставинам, у зв`язку з чим апеляційну скаргу необхідно задовольнити, ухвалу суду першої інстанції скасувати, а справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Відповідно до статті 320 КАС України, підставами для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків суду обставинам справи; неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, які призвели до неправильного вирішення питання.

Керуючись ст.ст. 243, 250, 308, 310, 315, 320, 321, 322, 325, 329 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В :

апеляційну скаргу Чернівецького міського голови Каспрука Олексія Павловича задовольнити.

Ухвалу Чернівецького окружного адміністративного суду від 05 грудня 2019 року у справі за адміністративним позовом Чернівецького міського голови Каспрука Олексія Павловича до виконавчого комітету Чернівецької міської ради, Конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста Чернівці, треті особи, які не заявляють самостійних вимог що про визнання протиправними та скасування рішень скасувати.

Справу направити до Чернівецького окружного адміністративного суду для продовження розгляду.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати прийняття відповідно до ч.1 ст.325 КАС України та може бути оскаржена в касаційному порядку виключно з підстав, передбачених ч.4 ст.328 КАС України.

Згідно з ч.1 ст. 329 КАС України касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Постанова суду складена в повному обсязі 14 лютого 2020 року.

Головуючий Сапальова Т.В. Судді Мацький Є.М. Смілянець Е. С.

Дата ухвалення рішення 12.02.2020
Зареєстровано 18.02.2020
Оприлюднено 19.02.2020

Судовий реєстр по справі 824/743/19-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.11.2020 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.07.2020 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.02.2020 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 12.02.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.02.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.01.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.12.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.12.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.12.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.11.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.11.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.11.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.09.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 824/743/19-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону