Ухвала
від 23.02.2020 по справі 910/3800/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"24" лютого 2020 р. Справа№ 910/3800/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пономаренка Є.Ю.

суддів: Дідиченко М.А.

Кропивної Л.В.

при секретарі судового засідання Бовсуновській Ю.В.,

за участю представників:

від позивача - Діденко Н.О., адвокат, ордер серії КВ №392374 від 27.12.2019;

від відповідача - Цвєтінський С.С., адвокат, ордер серії КВ №450674 від 27.01.2020 та Дараган О.Ю., адвокат, довіреність №24/Д/С від 08.10.2019,

розглянувши апеляційну скаргу Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України на рішення Господарського суду міста Києва від 13.11.2019 у справі №910/3800/19 (суддя Данилова М.В., повний текст складено - 25.11.2019) за позовом приватного підприємства Науково-виробнича фірма Діамант до Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України про стягнення коштів

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство Науково-виробнича фірма Діамант звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України про стягнення грошових коштів в розмірі 2 704 550,26 грн., з яких - 1 711 920,53 грн. основного боргу, 247 782,84 грн. пені, 132 967,00 грн. 3% річних, 611 879,89 грн. інфляційних нарахувань за договором №87/10-15 від 21.08.2015 про делегування функцій замовника.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.11.2019 у справі №910/3800/19 позовні вимоги задоволено; стягнуто з Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України на користь приватного підприємства Науково-виробнича фірма Діамант грошові кошти, а саме: основного боргу - 1 711 920,53 грн., пені - 247 782,84 грн., інфляційних втрат - 611 879,89 грн., 3% річних - 132 967 грн. та судовий збір у розмірі 40 568,25 грн.

Не погодившись з прийнятим рішенням суду, відповідач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 13.11.2019 та прийняти нове рішення, яким відмовити повністю у задоволенні позову.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.12.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України на рішення Господарського суду міста Києва від 13.11.2019 у справі №910/3800/19 та призначено справу до розгляду на 27.01.2020.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.01.2020 оголошувалась перерва в судовому засіданні на 10.02.2020.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2020 оголошено перерву в судовому засіданні на 24.02.2020.

Колегія суддів, дослідивши матеріали справи, дійшла висновку щодо необхідності призначення у даній справі будівельно-технічної судової експертизи, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 21.08.2015 між Державним підприємством Державний експертний центр Міністерства охорони України (замовник) та приватним підприємством Науково - Виробнича фірма Діамант (Уповноважений замовника) було укладено договір про делегування функцій замовника №87/10-15.

В подальшому, між сторонами було підписано додаткові угоди №1 від 31.12.2015 та №2 від 29.01.2016 до договору.

Також, у справі містяться додаткова угода №3 від 31.03.2016 та протокол узгодження вимог до договору №87/10-15 від 21.08.2015, зі скріпленим печаткою підписом приватного підприємства Науково - Виробнича фірма Діамант , однак без підпису замовника - Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони України .

Відповідно до п. 1.1 договору №87/10-15 від 21.08.2015 замовник делегує, а Уповноважений замовника приймає функції замовника щодо забезпечення виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з інструкції 2-го пускового комплексу об`єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд в частині, що визначається додатком №2 до цього договору, відповідно до проектної документації шляхом укладення від свого імені та в інтересах замовника відповідних договорів з підрядними, субпідрядними та постачальними організаціями.

Об`єктом виконання робіт згідно п. 1.2 договору є об`єкт: Реконструкція незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом`янському районі м. Києва . Адреса розташування об`єкта - вул. Смоленська, 10 у Солом`янському районі м. Києва.

Склад та обсяги робіт, виконання яких забезпечує Уповноважений замовника, визначені Проектною документацією (п. 1.3 договору).

Відповідно до пунктів 2.1.7, 2.1.9 договору, замовник має право самостійно або через уповноважену особу в будь-який момент ініціювати проведення будівельно-технічної та бухгалтерської експертизи виконаних робіт на об`єкті.

Згідно п. 2.4.1 договору Уповноважений замовника зобов`язаний у строки, визначені цим договором, надавати замовнику на затвердження звіти про виконання робіт Уповноваженим замовника, разом із підтверджуючою документацією (акти приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (ф. КБ-3) тощо).

Умовами п. 3.1 договору визначено, що фінансування робіт за цим договором визначається згідно Зведеного кошторисного розрахунку на виконання робіт (додаток №2 до договору) і встановлюється в розмірі 22 781 132,00 грн. Фінансування робіт здійснюється за рахунок власних коштів замовника, шляхом перерахування коштів замовником на поточний рахунок Уповноваженого замовника.

Як зазначає позивач, у відповідності до умов укладеного договору за результатами здійснених робіт на об`єкті будівництва, ним було передано замовнику на підписання акти здачі-приймання робіт (надання послуг) №7 від 27.01.2016 та №8 від 30.03.2016, загалом на суму 1 767 789,62 грн.

Разом з тим, під час виконання робіт на об`єкті відповідач ініціював проведення будівельно-технічного аудиту, за результатами якого було виявлено порушення у виконанні позивачем робіт за договором, про що вказано у Звіті про проведений будівельно-технічний аудит виконаних ремонтно-будівельних робіт на об`єкті, а саме: будівельно-монтажні роботи, зазначені, зокрема, в актах виконаних будівельних робіт №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 за січень 2016 року не відповідають вартості матеріалів, розцінкам та видам робіт, вказаним в проектно-кошторисній документації; об`єми будівельно-монтажних робіт, зазначені в актах виконаних будівельних робіт, не відповідають фактично виконаним об`ємам будівельно-монтажних робіт на об`єкті; відсутні або оформлені з недоліками акти прихованих робіт та виконавчі схеми до актів виконаних будівельних робіт; відсутні документи, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовувались під час виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті, сертифікати відповідності, технічні паспорти, документи що відображають результати лабораторних випробувань до актів виконаних будівельних робіт; надана виконавча документація не відповідає вимогам складу та порядку ведення виконавчої документації при будівництві і вимогам, що пред`являються до актів огляду робіт, конструкцій, ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення; будівельно-монтажні роботи виконані з порушенням технологічних регламентів виробництва та роботи, якість яких не відповідає державним будівельним нормам.

За результатами проведеного аудиту позивач надіслав відповідачу листом №д-54 від 16.08.2016 відкориговані акти виконаних робіт (січень-березень) на суму - 1 711 920,53 грн., з таблицями відповідей.

Після отримання даного звіту обидві сторони прийняли рішення про створення спільної робочої комісії з метою перевірки стану виконання робіт на об`єкті.

Відповідач не погоджуючись з актами виконаних робіт, повідомив позивача про готовність здійснити розрахунки згідно договору на підставі висновків, отриманих від суб`єкта експертної діяльності щодо фактичних обсягів будівельно-монтажних робіт на об`єкті.

Відмову від здійснення розрахунків з позивачем, відповідач пояснює наявністю у нього обґрунтованих сумнівів у належному виконанні позивачем своїх договірних зобов`язань в частині дотримання затвердженої замовником кошторисної та проектної документації.

Крім того, відповідач своїм листом №307/11-8 від 04.02.2016 проінформував позивача, що звіт про виконання робіт за січень 2016 року буде розглянутий Центром після надання повного комплекту всіх документів про виконання договорів підряду (виконавчої документації) згідно п. 2.1.8 договору.

З метою підтвердження фактичних обсягів будівельно-монтажних робіт на об`єкті та виконання зобов`язань сторонами, відповідач звертався до КНДІСЕ з проханням про проведення відповідної експертизи (лист №402/11-8 від 10.02.2017). Утім, в проведенні експертизи було відмовлено та рекомендовано звернутись до інших суб`єктів експертної діяльності.

Згодом, відповідач звернувся до ДП Спеціалізована експертна науково-аналітична установа щодо проведення будівельно-технічної експертизи виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єкті.

За результатами проведення будівельно-технічної експертизи виконаних будівельно-монтажних робіт на об`єкті, ДП Спеціалізована експертна науково-аналітична та технічна установа , надала Висновок про результати наукового експертного попереднього будівельно-технічного обстеження про результати фактично виконаних незавершених робіт на об`єкті (№№2343/9-8 від 10.07.2018, 2643/9-8 від 01.08.2018, Д-100 від 29.10.2018 ІД-122 від 22.11.2018, 4061/9-8 від 22.12.2018).

Так, за висновком експертів, на підставі аналізу візуального обстеження фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті та наданої заявником обстеження документації, ними підтверджується обсяг виконаних робіт зазначений у актах виконаних робіт, як такий, що відповідає проектній документації, але не закінчений в повному обсязі. Однак для встановлення однозначних відповідей з питань зазначених у заяві Про здійснення заходів по організації проведення експертного дослідження , заявником не було в повному обсязі надано проектну будівельно-технічну виконавчу документацію на виконані роботи у Актах КБ-2. Тому, сума зауважень щодо не підтвердженої вартості становить: 68 269,63 грн.

Крім того, у висновку зазначено: …під час підтвердження виконаних робіт було виявлено дефекти, спричинені відсутністю задовільних експлуатаційних умов будівельних конструкцій…Внаслідок виявлених пошкоджень, як внутрішнього оздоблення і фасадного опорядження, так і несучих конструкцій (кількість, глибина, ширина та довжина існуючих тріщин значно перевищує допустимі відхилення), конструкції будівлі потребують не тільки попереднього, а ще й комплексного детального і спеціального обстежень конструкцій будівлі. .

Як зазначає позивач, на підставі наведеного висновку експерта, листом Д-5 від 22.01.2019 ним було надано відповідачу повторно відкориговані акти виконаних робіт та направлено оферту у вигляді Протоколу узгодження вимог від 22.01.2019 до договору №87/10-15 від 21.08.2015, в якому зазначено, що Уповноважений замовника визнає та погоджується з правомірністю висновку наданого ДП Спеціалізована експертна науково-аналітична та технічна установа , а саме, зняття замовником вартості робіт за актами виконаних робіт у сумі - 68 269,63 грн., у такому разі вартість виконаних робіт, які підлягають оплаті становить всього - 1 643 650,90 грн.

Вказаний протокол відповідачем не підписано.

Підставою для звернення позивача до суду слугувало неналежне виконання відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором №87/10-15 від 21.08.2015, в частині здійснення оплати по виконаним роботам за січень, березень 2016 року, у зв`язку з чим позивач просить стягнути з відповідача 1 711 920,53 грн. основного боргу, 247 782,84 грн. пені, 132 967,00 грн. 3% річних та 611 879,89 грн. інфляційних нарахувань.

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначив, що факт виконання робіт підтверджується актами виконаних робіт (КБ-2в) та довідками про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), які отримані відповідачем, проте ним не підписані та не повернені позивачу з відміткою про відмову від їх підписання, а також висновком експертизи ДП Спеціалізована експертна науково-аналітична та технічна установа .

Однак, відповідач виконані роботи не оплатив, чим порушив умови договору.

Судом першої інстанції вимоги позивача було задоволено повністю.

Відповідач заперечуючи проти наявності боргу, вказує на невідповідність спірних актів виконаних робіт вартості та видам робіт, зазначених в кошторисній документації, затвердженої відповідачем; неналежне оформлення Звітів про виконання робіт за січень 2016 року та березень 2016 року; ненадання позивачем повного комплекту виконавчої документації; відсутність доказів, які б підтверджували фактичний обсяг виконаних робіт у спірному періоді.

При прийнятті оскаржуваного рішення, суд не надав належної оцінки Аудиторському звіту ТОВ Українські архітектурні технології , не з`ясував обставини щодо своєчасності звернення відповідача до фахівців ТОВ Українські архітектурні технології задля належного обґрунтування недоліків в роботі позивача, не надав оцінки мотивам відмови відповідача від підписання актів здачі-приймання робіт (надання послуг) за спірний період 2016 року.

Крім того, за доводами відповідача, суд безпідставно надав оцінку висновку ДП Спеціалізована експертна науково-аналітична та технічна установа , як судовій експертизі, проведеній державною неупередженою незалежною установою , не звернувши увагу на те, що в порушення вимог чинного законодавства, експертиза проводилась приватною установою - дочірнім підприємством та особами, які не є судовими експертами.

Виходячи з викладеного, у даній справі існує спір щодо обсягів, якості та вартості виконаних робіт за договором №87/10-15 від 21.08.2015, про які зазначається у актах приймання виконаних будівельних робіт за січень, березень 2016 року (чи виконувались роботи, у якому обсязі та яка фактична вартість виконаних обсягів робіт з урахуванням умов договору).

Отже, для вирішення спору у справі необхідно визначити та перевірити відповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт за договором №87/10-15 від 21.08.2015, обсягам та вартості, визначеним у формі КБ-2в (актах приймання виконаних будівельних робіт за січень, березень 2016 року) та формі КБ-3 (довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень, березень 2016 року) з урахуванням умов договору №87/10-15 від 21.08.2015, а також відповідність звітної документації з будівництва (форми КБ-2в, КБ-3) обсягам та вартості робіт, визначеним проектно-кошторисною документацією.

Відтак, з метою усунення розбіжностей у поясненнях сторін, для з`ясування судом питання щодо фактичного обсягу, якості та вартості виконаних робіт за договором №87/10-15 від 21.08.2015 у спірному періоді та правильного вирішення даного спору, апеляційний господарський суд вбачає за необхідне призначити у справі судову експертизу.

В судовому засіданні 27.01.2020 судом було поставлено на обговорення питання щодо доцільності проведення судової експертизи.

Представники позивача в судовому засіданні заперечили проти проведення експертизи.

Представники відповідача надали усні пояснення, якими не заперечували проти проведення судової експертизи.

Крім того, 10.02.2020 до суду надійшло клопотання відповідача про призначення у даній справі експертизи, з переліком питань для експерта.

Відповідно до ст. 1 Закону України Про судову експертизу судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Згідно ч.ч. 1, 3 та 4 статті 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи (ч. 1 ст. 100 ГПК України).

Відповідно до пункту 1.2.2 Розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), одним із видів експертизи є будівельно-технічна.

Основними завданнями будівельно-технічної експертизи згідно п. 5.1 Розділу ІІ Інструкції є:

визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об`єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності незавершених будівництвом об`єктів;

визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об`єктів та їх елементів;

визначення вартості будівельних робіт, пов`язаних з переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу тощо;

визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення частки; порядку користування) об`єктів нерухомого майна.

Враховуючи об`єкт дослідження та обставини, які належить встановити для правильного вирішення спору, беручи до уваги надані представниками сторін пояснення в судовому засіданні 27.01.2020 та подане відповідачем клопотання про призначення експертизи, колегія суддів дійшла висновку про призначення у даній справі будівельно-технічної експертизи, на вирішення якої поставити наступні питання:

- Чи відповідають виконані будівельні роботи у січні, березні 2016 року проектній документації? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

- Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва у січні, березні 2016 року обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією?

- Який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт у січні, березні 2016 року, які виконані у відповідності до проектно-кошторисної документації?

- Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва у січні, березні 2016 року, які виконані у відповідності до проектно-кошторисної документації?

- Чи відповідає звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва за січень, березень 2016 року обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

Проведення судової експертизи суд доручає Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, з огляду на відмову КНДІСЕ за зверненням відповідача.

Витрати з проведення експертизи покладаються на відповідача.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення всебічного і повного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі підлягає зупиненню до отримання висновку експерта.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 125, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/3800/19 будівельно-технічну судову експертизу, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, вул. Золочівська, 8 А).

2. На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи відповідають виконані будівельні роботи у січні, березні 2016 року проектній документації? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

- Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва у січні, березні 2016 року обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією?

- Який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт у січні, березні 2016 року, які виконані у відповідності до проектно-кошторисної документації?

- Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва у січні, березні 2016 року, які виконані у відповідності до проектно-кошторисної документації?

- Чи відповідає звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з будівництва за січень, березень 2016 року обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

3. Суд попереджає експерта про необхідність проведення експертизи відповідно до Закону України Про судову експертизу та про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

4. Витрати по проведенню експертизи покласти на Державне підприємство Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України - відповідача у справі.

5. Зобов`язати сторони сприяти проведенню судової експертизи та у разі необхідності вчасно надавати необхідні для проведення експертизи документи.

6. Направити експерту копію ухвали та матеріали справи №910/3800/19.

7. Провадження у справі №910/3800/19 зупинити до одержання судом висновку судової експертизи.

Повний текст ухвали складено: 02.03.2020 року.

Головуючий суддя Є.Ю. Пономаренко

Судді М.А. Дідиченко

Л.В. Кропивна

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/3800/19

Ухвала від 11.04.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бакуліна С. В.

Ухвала від 02.03.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бакуліна С. В.

Постанова від 31.01.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 21.12.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 13.07.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 17.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 28.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 10.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні