Ухвала
від 05.04.2020 по справі 910/3800/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"06" квітня 2020 р. Справа№ 910/3800/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пономаренка Є.Ю.

суддів: Дідиченко М.А.

Кропивної Л.В.

Без виклику представників учасників судового процесу.

розглянувши апеляційну скаргу Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України на рішення Господарського суду міста Києва від 13.11.2019 у справі №910/3800/19 (суддя Данилова М.В., повний текст складено - 25.11.2019) за позовом приватного підприємства Науково-виробнича фірма Діамант до Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України про стягнення коштів

ВСТАНОВИВ наступне.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.02.2020 призначено будівельно-технічну судову експертизу у справі №910/3800/19, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Апеляційне провадження у справі зупинено до одержання висновку експерта.

Від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса надійшов лист від 25.03.2020 №1774/05-23/13/15-20, з клопотанням про узгодження проведення судової експертизи у строк понад 90 днів у зв`язку зі значним рівнем завантаження експертів.

Крім цього, до листа Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса додано клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.

Так, експерти Кириленко С.А. та Кирилова Л.І. просять надати:

1. Проектну документацію на об`єкт Реконструкція незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом`янському районі м. Києва , узгоджену у встановленому законом порядку.

2. Виконавчу документацію на об`єкт Реконструкція незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом`янському районі м. Києва (журнал авторського нагляду, акти прийому поопераційних робіт, акти на приховані роботи та ін.).

3. Договірні ціни (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки).

4. Журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в).

5. Протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни.

6. Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт.

7. Товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки.

8. Документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт.

9. Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт.

10. Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт.

11. Дані щодо умов виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).

12. Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п.11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 Про деякі питання практики призначення судової експертизи визначення обсягу необхідних та достатніх для експертного дослідження матеріалів і перевірка (огляд) матеріалів, які підлягають направленню на експертизу, з точки зору їх повноти та придатності для проведення експертизи, здійснюється господарським судом, за необхідності - за участю представників сторін у справі. Якщо вирішення цих питань викликає утруднення, суд може залучити відповідного спеціаліста.

Згідно з пунктом 2.3.2 Інструкції експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

У господарському судочинстві до таких матеріалів відносяться речові та письмові докази. Отже, судового експерта не наділено повноваженнями для пошуку та витребування речових або письмових доказів. Винятком є випадки, коли у процесі дослідження наданого у встановленому порядку для проведення експертизи об`єкта експерт виявляє інші об`єкти, стосовно яких йому не були поставлені питання або дослідження яких відноситься до компетенції експертів іншої спеціальності (спеціальностей): у такому випадку експерт вправі зафіксувати ці об`єкти, відокремити їх від основного об`єкта (якщо це не пов`язано з пошкодженням або знищенням об`єкта), описати їх у висновку та приєднати їх до матеріалів експертизи.

У разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов`язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Колегія суддів дійшла висновку про задоволення клопотання експертів про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.

Так, колегія суддів зобов`язує сторони у разі наявності надати суду у найкоротші строки наступні документи та відомості:

1. Проектну документацію на об`єкт Реконструкція незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом`янському районі м. Києва , узгоджену у встановленому законом порядку.

2. Виконавчу документацію на об`єкт Реконструкція незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом`янському районі м. Києва (журнал авторського нагляду, акти прийому поопераційних робіт, акти на приховані роботи та ін.).

3. Договірні ціни (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки).

4. Журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в).

5. Протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни.

6. Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт.

7. Товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки.

8. Документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт.

9. Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт.

10. Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт.

11. Дані щодо умов виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).

12. Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації.

У разі відсутності документів чи наявності заперечень сторони мають надати письмові пояснення по кожному документу окремо.

Разом з тим, колегія суддів повідомляє, що клопотання експерта про узгодження проведення судової експертизи у строк понад 90 днів у зв`язку зі значним рівнем завантаження експертів, буде розглянуто судом після надання сторонами письмових пояснень чи заперечень з приводу можливості задоволення наведеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 228, 230 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №910/3800/19.

2. Запропонувати сторонам у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду письмові пояснення чи заперечення щодо клопотання експерта про узгодження проведення судової експертизи у справі №910/3800/19 у строк понад 90 днів.

3. Зобов`язати сторін у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання даної ухвали у разі наявності надати суду наступні документи та відомості:

- Проектну документацію на об`єкт Реконструкція незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом`янському районі м. Києва , узгоджену у встановленому законом порядку.

- Виконавчу документацію на об`єкт Реконструкція незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства Державний експертний центр Міністерства охорони України та медико-реабілітаційного центру по вул. Смоленській, 10 у Солом`янському районі м. Києва (журнал авторського нагляду, акти прийому поопераційних робіт, акти на приховані роботи та ін.).

- Договірні ціни (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки).

- Журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в).

- Протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни.

- Документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт.

- Товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки.

- Документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт.

- Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт.

- Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт.

- Дані щодо умов виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).

- Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації.

4. У разі неможливості подання певного документа надати пояснення з обґрунтуванням такої неможливості.

5. Провадження у справі зупинити.

Головуючий суддя Є.Ю. Пономаренко

Судді М.А. Дідиченко

Л.В. Кропивна

Дата ухвалення рішення05.04.2020
Оприлюднено07.04.2020

Судовий реєстр по справі —910/3800/19

Ухвала від 11.04.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бакуліна С. В.

Ухвала від 02.03.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бакуліна С. В.

Постанова від 24.01.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 20.12.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 12.07.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 16.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 28.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 05.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 23.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні