Ухвала
від 03.03.2021 по справі 910/3800/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

03 березня 2021 року

м. Київ

Справа № 910/3800/19

Верховний Суд у складі судді Касаційного господарського суду:

Бакуліної С. В.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України"

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 25 січня 2021 року (головуючий - Пономаренко Є. Ю., судді: Дідиченко М. А., Кропивна Л. В.)

у cправі № 910/3800/19

за позовом Приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "Діамант"

до Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України",

про стягнення 2704550,26 грн,

ВСТАНОВИВ:

У березні 2019 року Приватне підприємство "Науково-виробнича фірма "Діамант" (далі - ПП "НВФ "Діамант") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (далі - ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України") про стягнення грошових коштів в розмірі 2704550,26 грн, з них: основний борг в розмірі 1711920,53 грн, пеня в розмірі 247782,84 грн, 3% річних в розмірі 132967 грн, інфляційні нарахування в розмірі 611879,89 грн за договором № 87/10-15 від 21 серпня 2015 року про делегування функцій замовника.

Господарський суд міста Києва рішенням від 13 листопада 2019 року у справі № 910/3800/19 позовні вимоги задовольнив; стягнув з ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" на користь ПП "НВФ "Діамант" грошові кошти, а саме: основний борг - 1711920,53 грн, пеню - 247782,84 грн, інфляційні втрати - 611879,89 грн, 3% річних - 132967,00 грн та судовий збір у розмірі 40568,25 грн.

Північний апеляційний господарський суд постановою від 25 січня 2021 року, рішення Господарського суду міста Києва від 13 листопада 2019 року змінив в частині стягнення сум основного боргу, 3% річних та інфляційних, виклавши резолютивну частину рішення в наступній редакції: "1. Позов задовольнити частково. 2. Стягнути з ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" на користь ПП "НВФ "Діамант" основний борг в сумі 1643706,58 грн, пеню в сумі 247782,84 грн, 3 % річних в сумі 77952,22 грн, інфляційні втрати в сумі 435767,71 грн та 36078,14 грн судового збору. 3. У задоволенні решти позовних вимог - відмовити."; стягнув з ПП "НВФ "Діамант" на користь ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" 16645,38 грн витрат за проведення судової експертизи в суді апеляційної інстанції та 6735,17 грн судового збору за подання апеляційної скарги; в решті рішення залишив без змін; доручив Господарському суду міста Києва видати відповідні накази.

9 лютого 2021 року ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" звернулось безпосередньо до Верховного Суду та через суд апеляційної інстанції двома однаковими за змістом касаційними скаргами в яких просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 25 січня 2021 року та передати справу № 910/3800/19 на новий розгляд.

Оскільки подані касаційні скарги ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" однакові за змістом та вимогами, суддя-доповідач розглядає їх як одну.

Перевіривши матеріали касаційної скарги, суддя-доповідач вважає за необхідне залишити її без руху з огляду на таке.

Виходячи з приписів частини другої статті 292 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), у разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 290 цього Кодексу, вона залишається без руху.

Згідно з пунктом 2 частини четвертої статті 290 ГПК до касаційної скарги додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено у Законі України "Про судовий збір".

Частиною першою статті 4 Закону України "Про судовий збір" визначено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до підпункту 5 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду касаційної скарги на рішення суду судовий збір встановлений у розмірі 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Предметом позову є стягнення з ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" грошових коштів в розмірі 2704550,26 грн, з них: основний борг в розмірі 1711920,53 грн, пеня в розмірі 247782,84 грн, 3% річних в розмірі 132967 грн, інфляційні нарахування в розмірі 611879,89 грн за договором №87/10-15 від 21 серпня 2015 року про делегування функцій замовника.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про судовий збір" якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судового рішення в частині позовних вимог (сум, що підлягають стягненню за судовим рішенням ), судовий збір за подання скарги (заяви) вираховується та сплачується лише щодо перегляду судового рішення в частині таких позовних вимог (оспорюваних сум).

Як убачається з мотивувальної частини касаційної скарги ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України", яка не відповідає прохальній частині касаційної скарги, в якій викладено вимогу про скасування лише постанови суду апеляційної інстанції, скаржник фактично не погоджується з рішеннями як суду апеляційної інстанції, так і суду першої інстанції, яким позов було задоволено на загальну суму 2704550,26 грн.

Відтак, розмір судового збору за подання касаційної скарги у цій справі складає 81136,51 грн (2704550,26*1,5%*200%).

Натомість скаржник не додав до касаційної скарги документа, який підтверджує сплату судового збору у встановленому законом порядку та розмірі.

Таким чином, скаржнику необхідно сплатити судовий збір та надати суду документ, що підтверджує сплату 81136,51 грн за наведеними нижче реквізитами.

Належними реквізитами для оплати судового збору є:

Отримувач коштів: ГУК у Печер. р-ні/Печерс. р-н/22030102

Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача (МФО): 899998

Номер рахунку отримувача (стандарт IBAN): UA288999980313151207000026007

Код класифікації доходів бюджету: 22030102

Найменування податку, збору, платежу Судовий збір (Верховний Суд, 055)

Символ звітності банку: 207

Також, відповідно до пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України у касаційній скарзі повинно бути зазначено підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 287 цього Кодексу підстави (підстав).

Пунктом третім частини другої статті 287 ГПК України передбачено, що підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права у випадку якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.

В касаційній скарзі скаржник зазначає, що ним подано скаргу на підставі відсутності висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах (пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України).

Так, якщо підставою для відкриття касаційного провадження скаржник вважає наявність випадку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, він повинен зазначити норму права, єдину практику застосування якої необхідно сформувати, обставини справи, до яких ця норма повинна застосовуватись, який висновок зробили суди попередніх інстанцій з цього питання та обґрунтувати, в чому полягає непогодження із ним.

В обґрунтування касаційної скарги ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" зазначає про те, що при ухваленні оскаржуваних судових рішень судами попередніх інстанцій, неправильно застосовані норми матеріального права, а саме: статей 11, 526, 629, 610 Цивільного кодексу України.

В цілому доводи касаційної скарги зводяться до викладення обставин справи з наданням їм власної юридичної оцінки. При цьому, скаржником не наводиться відповідної норми (норм) права, єдину практику застосування якої (яких) необхідно сформувати, обставини справи, до яких ця норма повинна застосовуватись, який висновок зробили суди попередніх інстанцій з цього питання, з обґрунтуванням в чому полягає непогодження із ним.

Посилання ж скаржника на обставини справи з наданням їм власної оцінки та на мотиви непогодження з ухваленими рішеннями суду першої та апеляційної інстанцій без належного правового обґрунтування, не може свідчити про дотримання скаржником норм статті 287 ГПК України в частині обґрунтування підстав касаційного оскарження рішення суду першої та постанови суду апеляційної інстанцій у спосіб, передбачений пунктом 5 частини другої статті 290 ГПК України.

У зв`язку з вищенаведеним, Верховний суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги без руху відповідно до частини другої статті 292 ГПК України. Для усунення недоліків касаційної скарги, скаржник має зазначити норму права щодо якої відсутній висновок її застосування із конкретизацією змісту правовідносин, в яких цей висновок відсутній.

Отже, способом усунення недоліків касаційної скарги ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 25 січня 2021 року у справі № 910/3800/19 є викладення касаційної скарги у новій редакції з урахуванням наведених вище вимог процесуального законодавства.

Крім того, за змістом пунктів 4, 6 частини другої статті 290 ГПК України у касаційній скарзі повинні бути зазначені судові рішення, що оскаржуються та вимоги особи, яка подає скаргу.

Відповідно до прохальної частини касаційної скарги скаржник в якості предмету касаційного оскарження визначив лише постанову суду апеляційної інстанції та просить її скасувати з направленням справи на новий розгляд. Однак з мотивувальної частини касаційної скарги ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" вбачається, що скаржником оскаржується постанова Північного апеляційного господарського суду від 25 січня 2021 року, якою змінено рішення Господарського суду міста Києва від 13 листопада 2019 року в частині стягнення сум основного боргу, 3% річних та інфляційних.

Разом з тим, вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, повинні кореспондуватися з повноваженнями суду касаційної інстанції, передбаченими положеннями статтею 308 ГПК України, відповідно до яких суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право: 1) залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення; 2) скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду; 3) скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд; 4) скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині; 5) скасувати судові рішення суду першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі чи залишити позов без розгляду у відповідній частині; 6) у передбачених цим Кодексом випадках визнати нечинними судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі у відповідній частині; 7) у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1 - 6 частини першої цієї статті.

Аналіз положень зазначеної статті дає підстави для висновку, що вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, повинні бути повними та однозначними, тобто містити інформацію не лише про те, які судові рішення оскаржуються, а й про те, які повноваження суд касаційної інстанції повинен застосувати за результатами перегляду оскаржуваних рішень (передати справу повністю або частково на новий розгляд, ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, залишити в силі рішення суду першої інстанції тощо).

Проте подана касаційна скарга зазначеним вимогам не відповідає, оскільки мотивувальна частина не відповідає її прохальній частині, тобто скаржнику необхідно уточнити з якими саме судовими рішеннями він не погоджується, а також вказати, які саме повноваження суду касаційної інстанції скаржник просить застосувати за результатами касаційного перегляду.

Ураховуючи викладене, касаційна скарга ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" на постанову на постанову Північного апеляційного господарського суду від 25 січня 2021 року у справі № 910/3800/19 підлягає залишенню без руху на підставі частин другої статті 292 ГПК України, із наданням скаржникові строку для усунення зазначених недоліків, а саме: подання Суду касаційної скарги у новій редакції, в прохальній частині якої скаржник має зазначити з якими саме судовими рішеннями він не погоджується, а також вказати, які саме повноваження суду касаційної інстанції скаржник просить застосувати за результатами касаційного перегляду, та вказати норму права щодо якої відсутній висновок її застосування із конкретизацією змісту правовідносин, в яких цей висновок відсутній, із урахуванням змісту цієї ухвали; подання Суду документа, що підтверджує сплату судового збору у розмірі 81136,50 грн.

При цьому Суд звертає увагу, що уточнену редакцію касаційної скарги, подану на виконання приписів цієї ухвали, необхідно також надіслати іншим учасникам справи, надавши Суду докази такого надіслання.

Згідно з частиною четвертою статті 174 та частиною другою статті 292 ГПК України, якщо скаржник не усунув недоліки касаційної скарги у строк, встановлений судом, така касаційна скарга вважається неподаною і повертається особі, що звернулась із касаційною скаргою.

З огляду на залишення касаційної скарги без руху, заява про зупинення виконання оскаржуваного рішення суду до закінчення його перегляду в касаційному порядку залишається без розгляду до усунення недоліків.

Керуючись статтями 174, 234, 235, 287, 290, 292, 314 ГПК України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1. Касаційну скаргу Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 25 січня 2021 року у справі №910/3800/19 залишити без руху.

2. Надати скаржнику строк для усунення недоліків касаційної скарги, що не перевищує десять днів з дня вручення ухвали.

3. Роз`яснити Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України", що невиконання у встановлений строк вимог цієї ухвали є підставою для повернення касаційної скарги без розгляду.

(Докази виконання вимог цієї ухвали надсилати/подавати на адресу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду: вул. О. Копиленка, 6, м. Київ, 01016).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя С. В. Бакуліна

Дата ухвалення рішення03.03.2021
Оприлюднено04.03.2021

Судовий реєстр по справі —910/3800/19

Ухвала від 12.04.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бакуліна С. В.

Ухвала від 03.03.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Бакуліна С. В.

Постанова від 25.01.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 21.12.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 13.07.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 17.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 29.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

Ухвала від 10.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Пономаренко Є.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні