Ухвала
від 24.02.2020 по справі 31/5005/5537/2012
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

25.02.2020 Справа № 31/5005/5537/2012

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "ЕСАЙМЕНТ" про заміну сторони у справі, поновлення строку пред`явлення до виконання наказу та видачу дублікату наказу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Новий"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Автотрейд", м. Дніпропетровськ

про стягнення 63 713, 30 грн.

Суддя Кеся Н.Б.

Представники:

Від Заявника - представник не з`явився

Від Позивача - представник не з`явився

Від Відповідача - представник не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 23.08.2012 у справі №31/5005/5537/2012 позов задоволено, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Автотрейд" (49041, м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-3, буд. 21, корп. 1, кв. 61, код ЄДРПОУ 32838808) на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Новий" (49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 93, код ЄДРПОУ 19361982) 38 240, 57 грн. заборгованості по кредиту; 18 210, 67 грн. заборгованості по сплаті відсотків; 6 500,00 грн. заборгованості по сплаті комісії; 530, 88 грн. пені за несвоєчасну сплату відсотків; 231, 18 грн. пені за несвоєчасну сплату комісії; 1609, 50 грн. судового збору.

07.09.2012 на виконання рішення суду видано наказ по справі №31/5005/5537/2012.

06.02.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою, в якій просить:

- замінити у справі №31/5005/5537/2012 сторону позивача - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Новий" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент";

- замінити у наказі у справі №31/5005/5537/2012 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Автотрейд" на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Новий" сторону стягувача - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Новий" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент";

- поновити строк пред`явлення до виконання виконавчого документа - наказу виданого у справі № 31/5005/5537/2012 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Автотрейд" на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Новий" з огляду на те, що строк пред`явлення пропущений із об`єктивної та незалежної від заявника причини;

- видати Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" дублікат виконавчого документу - наказу виданого у справі № 31/5005/5537/2012 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Автотрейд" на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Новий".

В обґрунтування заяви про заміну сторони у справі Заявник посилається на те, що між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний банк "Новий" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" укладено Договір №33-11.10.2019-1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 11.10.2019 року.

10.02.2020 ухвалою суду (суддя Мельниченко І.Ф.) заяву про заміну сторони у справі, поновлення строку пред`явлення до виконання наказу та видачу дублікату наказу призначено у судовому засіданні на 17.02.2020 об 12:00 год.

За повторним розпорядженням керівника апарату від 17.02.2020 року №315 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи", відповідно до пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, у зв`язку з перебуванням судді Мельниченко І.Ф. у відпустці, згідно з протоколом про автоматичний розподіл справ між суддями (повторний розподіл) від 17.02.2020 для розгляду заяви про заміну сторони у справі, поновлення строку пред`явлення до виконання наказу та видачу дублікату наказу призначено суддю - Кеся Н.Б.

17.02.2020 ухвалою суду прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕСАЙМЕНТ" про заміну сторони у справі, поновлення строку пред`явлення до виконання наказу та видачу дублікату наказу до свого провадження та призначено до розгляду у судовому засіданні на 25.02.2020 о 15:30 год.

Представники сторін в судове засідання призначене на 25.02.2020 не з`явились, про дату та час слухання заяви повідомлені за юридичними адресами.

Під час розгляду заяви 25.02.2020 встановлено таке.

11.10.2019 року між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний банк "Новий" (далі-Банк) та ТОВ "Фінансова компанія "Есаймент" (далі-Новий кредитор) укладено Договір №33-11.10.2019-1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, за яким Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до позичальників та/або іпотекодавців та/або доручителів, зазначених у Додатку №1 до цього Договору (далі-Боржники), виключаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або, які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, за кредитними договорами та/або договорами поруки (договорами поручительства) та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом - «Основні договори» , надалі за текстом - Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Сторони домовились, що відступлення Банком Новому кредитору прав вимоги за договорами іпотеки/іпотечними договорами, що були укладені в забезпечення виконання зобов`язань Боржників за Основними договорами та були посвідчені нотаріально, відбувається за окремим договором, який укладається між Сторонами одночасно із укладенням цього Договору та підлягає нотаріальному посвідченню (п. 2.1 Договору).

За цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4.1. цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок у розмірі, вказаних у Додатку № 1 до цього Договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань, тощо. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів (п. 2.2 Договору).

Відповідно до п. 2.4 Договору до Нового кредитора переходять права Банку у зобов`язанні (за Основним договором) в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, в тому числі, але не виключно, право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, що випливає із Основного договору.

Цей Договір є підставою для заміни Банку на Нового кредитора у наявних судових процесах та/чи наявних виконавчих провадженнях (п.2.5 Договору).

Відповідно до додатку до Договору залишок заборгованості за договором Товариства з обмеженою відповідальністю "Автотрейд" складає 87917,75 грн, з яких: 38240,57 грн залишок за кредитом; 41427,18 грн залишок за несплаченими процентами за користування кредитом; 8250,00 грн залишок по комісіям.

До заяви Заявник подав копію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент"; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Протокол №4 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" від 24.12.2014; Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" та додаток до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи №474 Серія ФК Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент".

Згідно з ч.1 ст.52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

З урахуванням викладеного, враховуючи вимоги ст.52 ГПК України, беручи до уваги надані докази, суд вважає за необхідне замінити Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Новий" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент".

Щодо поновлення строку пред`явлення до виконання виконавчого документа та видачі дублікату наказу суд зазначає таке.

Строк пред`явлення до виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області №31/5005/5537/2012 від 07.09.2012 встановлений до 08.09.2013.

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про виконавче провадження" (в редакції, що була чинною на момент видачі судового наказу) зазначені судові накази, які є виконавчими документами можуть бути пред`явлені до виконання протягом року, якщо інше не передбачено законом. Строки, зазначені у частині першій цієї статті, встановлюються для виконання судових рішень - з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а в разі якщо судове рішення підлягає негайному виконанню, - з наступного дня після його постановлення.

05.10.2016 набрав чинності Закон України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 №1404-УІІІ. Відповідно до п.5 Прикінцевих положень Закону України "Про виконавче провадження" (в редакції від 02.06.2016 №1404-УШ) виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, пред`являються до виконання у строки, встановлені цим Законом.

Згідно зі ст. 12 Закону України "Про виконавче провадження" (в редакції від 02.06.2016 №1404-VIII) виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років, які обчислюються з наступного дня після набрання рішенням законної сили.

Отже, строк пред`явлення до виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2012 по справі №31/5005/5537/2012 є таким, що сплинув 08.09.2015.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 329 ГПК України у разі пропуску строку для пред`явлення наказу, судового наказу до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено. Заява про поновлення пропущеного строку подається до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції, і розглядається в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Їхня неявка не є перешкодою для вирішення питання про поновлення пропущеного строку.

З матеріалів справи вбачається, що з часу видачі судового наказу, а саме з 2012 року минуло майже 8 років, про наявність обставин переривання строку Заявником не заявлено, Заявником не надано доказів та не зазначено обставин, які перешкоджали Стягувачеві своєчасно пред`явити виконавчий документ до виконання. Посилання Нового кредитора (заявника) на те, що банк з 01.09.2017 перебуває в стані припинення, що стало причиною пропуску строку на пред`явлення наказу, відхилюється судом, оскільки відсутні поважні причини пропуску цього строку банком з 2012 року до 01.09.2017 року.

Підпунктом 19.4 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України від 03.10.2017р. №2147VІІІ, чинної з 15.12.2017), передбачено, що до дня початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу стягувачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ухвала про видачу чи відмову у видачі дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку.

Щодо аргументів Заявника щодо обов`язковості виконання судового рішення за правовими позиціями Європейського Суду з прав людини, суд зазначає таке.

Стаття 6 § 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує виконання остаточних, обов`язкових судових рішень (на відміну від виконання рішень, що можуть оскаржуватись у судах вищої інстанції) (Ouzounis and Others v. Greece, (Узуніс проти Греції), § 21). Право на виконання рішень, винесених судом, є невід`ємною частиною права на суд (Hornsby v. Greece (Горнсбі проти Греції), § 40; Scordino v. Italy (Скордіно проти Італії) (no. 1) [ВП], § 196). Так, стороні не може бути відмовлено у своєчасному виконанні фінального рішення щодо компенсації збитків за шкоду (Burdov v. Russia (Бурдов проти Росії), §35), або житла (Teteriny v. Russia (Тетеріни проти Росії), §§ 41-42), незалежно від складності національних процедур правозастосування або бюджетної системи держави.

Отже, з огляду на судову практику цього Суду, право на суд не є абсолютним і може мати процесуальні обмеження, які, зокрема, зобов`язують сторону вчиняти встановлені законом дії (подати своєчасно позов до суду, пред`явити виконавчий документ до виконання у встановленому порядку і строки до уповноважених органів, доведення поважної причини пропуску цих строків тощо), за відсутності яких держава не може забезпечити виконання судового рішення.

Згідно з ч.2 ст.52 ГПК України усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Отже, обставини поважної причини пропуску строку пред`явлення наказу до виконання, мають бути доведені й новим кредитором.

Враховуючи викладене, відсутні підстави для видачі дублікату наказу та відновлення строку пред`явлення до виконання наказу суду №31/5005/5537/2012 від 07.09.2012, оскільки поважні причини пропущення цього строку за обставинами, викладеними у заяві, судом не встановлені.

Керуючись ст.ст. 52, 234, 235, 329 ГПК України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" про заміну сторони у справі і поновлення строку для пред`явлення наказу до виконання задовольнити частково.

Замінити у справі №31/5005/5537/2012 за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК НОВИЙ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Автотрейд" про стягнення заборгованості за кредитним договором, сторону позивача - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК НОВИЙ (49000, м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 93, код ЄДРПОУ 19361982) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЕСАЙМЕНТ (03035, м.Київ, Солом`янська площа, буд. 2, офіс 701, код ЄДРПОУ: 39114866).

В решті заяви відмовити.

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржена у порядку, встановленому ст.ст.254-259 ГПК України в десятиденний строк з моменту її оголошення.

Суддя Н.Б. Кеся

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —31/5005/5537/2012

Постанова від 31.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Ухвала від 11.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Ухвала від 12.04.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Ухвала від 01.04.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Кощеєв Ігор Михайлович

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Кеся Наталія Борисівна

Ухвала від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Кеся Наталія Борисівна

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Мельниченко Ірина Федорівна

Ухвала від 12.09.2012

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Єременко Анна Валеріївна

Рішення від 29.08.2012

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Єременко Анна Валеріївна

Ухвала від 09.08.2012

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Єременко Анна Валеріївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні