Постанова
від 24.02.2020 по справі 904/1237/17
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року

м. Київ

Справа № 904/1237/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Губенко Н.М. - головуючий, Кролевець О.А., Студенець В.І.,

за участю секретаря судового засідання - Охоти В.Б.,

представників учасників справи:

позивача - ОСОБА_1, ОСОБА_12, ОСОБА_13,

відповідача - не з`явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ"

на рішення Господарського суду Дніпропетровської області

у складі судді Євстигнеєвої Н. М.

від 06.06.2019 та

на постанову Центрального апеляційного господарського суду

у складі колегії суддів: Чус О. В., Верхогляд Т. А., Кузнецов В. О.

від 05.11.2019

за позовом ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ"

про визнання недійсним рішення наглядової ради.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" про визнання недійсним рішення наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" від 14.12.2010 про: задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" та надання майнової поруки по відновлювальній відзивній кредитній лінії, що оформлювало Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" в Центральному відділенні Публічного акціонерного товариства "Індекс-Банк" в м. Запоріжжя, та передачі в заставу нерухомого майна, а саме: окремо розташованої трьохповерхової будівлі - літ. А-3 загальною площею 2 140,6 кв. м, що належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" та знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Косіора, буд. 32, балансовою вартістю станом на 01.12.2010 - 5570189,79 грн; надання права підпису договору іпотеки та інших документів, пов`язаних з одержанням кредиту у вигляді відновлювальної відзивної кредитної лінії Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи", головному бухгалтеру Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" ОСОБА_2 .

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірні рішення були прийняті наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" з порушенням вимог статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства", оскільки рішення стосувались вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість посадової особи товариства (керівника) та її афілійованих осіб, за їх прийняття голосували члени наглядової ради, які є заінтересованими у прийнятті таких рішень особами, у зв`язку з чим спірні рішення повинні були прийматися не наглядовою радою, а загальними зборами, тобто наглядова рада під час прийняття спірних рішень вийшла за межі своїх повноважень, діяла недобросовісно, нерозумно та не в інтересах товариства.

2. Хід розгляду справи

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.04.2017 у справі №904/1237/17, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15.08.2017, у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою Верховного Суду від 22.01.2019 рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.04.2017 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15.08.2017 у справі № 904/1237/17 скасовано та передано справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

3. Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій

Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ", яке припинено за рішенням засновників, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 10.06.2011 внесено запис № 12271120018000460.

ОСОБА_1 був акціонером Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ".

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, складеного станом на 27.07.2016 ОСОБА_1 є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ", розмір внеску якого до статутного фонду товариства становить 700,00 грн; розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) товариства становить 20 000,00 грн.

14 грудня 2010 року відбулось засідання наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ", на якому були присутні: голова наглядової ради - ОСОБА_3 та члени наглядової ради - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що зумовило присутність на засіданні 100% складу наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ".

За результатами голосування по питанням, включених до порядку денного, на засіданні наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" були прийняті наступні рішення, оформлені протоколом від 14.12.2010:

- по першому питанню порядку денного: задовольнили клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" та вирішили надати майнову поруку по відновлювальній відзивній кредитній лінії, що оформлює Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" в Центральному відділенні ПАТ "Індекс-Банк" в м. Запоріжжя, та передати в заставу нерухоме майно, а саме: окремо розташовану трьохповерхову будівлю - літ. А-3 загальною площею 2 140,6 кв. м, що належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" та знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Косіора, буд . 32, балансовою вартістю станом на 01.12.2010 - 5 570 189,79 грн;

- по другому питанню порядку денного: вирішили надати право підпису договору іпотеки та інших документів, пов`язаних з одержанням кредиту у вигляді відновлювальної відзивної кредитної лінії Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи", головному бухгалтеру Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" ОСОБА_2 .

Відповідно до пункту 7.1 статуту Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" (в редакції, чинній станом на 14.12.2010) (надалі - Статут) управління товариством здійснюють: загальні збори акціонерів; наглядова рада; дирекція - виконавчий орган та ревізійна комісія.

Згідно з пунктом 7.12 Статуту наглядова рада є органом товариства, який здійснює контроль за діяльністю дирекції та захист прав акціонерів товариства.

Пунктом 7.13 Статуту передбачено, що наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів у кількості не менше ніж трьох членів строком на п`ять років.

Відповідно до пункту 7.14 Статуту до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та статутом товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами, зокрема: встановлення ліміту сум угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном, отримання кредитів, а також грошовими коштами для виконавчого органу товариства; затвердження рішень виконавчого органу з розпорядження нерухомим і рухомим майном товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угод перевищує ліміт, встановлений наглядовою радою.

Станом на дату прийняття спірного рішення до складу наглядової ради входили: ОСОБА_3 - голова наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" та члени наглядової ради - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Питання наявності родинних зв`язків членів наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" досліджувалось Господарським судом Запорізької області при розгляді справи №908/602/16 за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Запорізький сталепрокатний завод", Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи", Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький емальпосуд" про визнання недійсним договору поруки від 28.05.2009 №280509-П, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Запорізький сталепрокатний завод" та Публічним акціонерним товариством "Банк Кредит Дніпро", право вимоги по якому було передано до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомаш-Інвест".

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 19.07.2016 у справі №908/602/16 встановлено, що:

- витребуваною від відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації ГТУЮ у Дніпропетровській області інформацією встановлено, що три члени наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Запорізький сталепрокатний завод", тобто більшість голосів, перебувають у родинних стосунках;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є батьком - ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (до реєстрації шлюбів - ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- зазначене підтверджено наданими відділом державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації ГТУЮ у Дніпропетровській області засвідченими копіями актів цивільного стану: про народження ОСОБА_4 № 2175 від 05.09.1974 та про народження ОСОБА_3 № 1775 від 01.10.1978, про шлюб № 455 від 26.10.1996 між ОСОБА_9 та ОСОБА_3 (після шлюбу прізвище ОСОБА_3) та розірвання шлюбу № 601 від 25.10.2001 між ОСОБА_3 (дівоче прізвище ОСОБА_3 ) та ОСОБА_9 , про шлюб № 572 від 27.11.2004 між ОСОБА_11 та ОСОБА_3 (дівоче прізвище ОСОБА_3 , а після шлюбу - ОСОБА_3), які долучено до матеріалів справи;

- згідно із даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців станом на 28.05.2009 ОСОБА_6 є засновником (50%), а його син ОСОБА_4 керівником (генеральним директором) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи";

- матеріалами справи підтверджується укладення договору поруки та змін до нього юридичною особою - Відкритим акціонерним товариством "Запорізький сталепрокатний завод" заінтересованими особами більшістю членів наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Запорізький сталепрокатний завод" внаслідок існування родинних стосунків та участі у товаристві, з яким укладалися правочини. Крім того, ОСОБА_4 підписувалися угоди від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" на правах генерального директора цього товариства;

- ОСОБА_6 , його діти ОСОБА_4 та ОСОБА_3 про те, що вони є особами, заінтересованими у вчиненні акціонерним товариством оспорюваного правочину та змін до нього, оскільки є членами однієї родини та одночасно ОСОБА_6 та ОСОБА_4 є членами наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Запорізький сталепрокатний завод" та одним із засновників та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" відповідно, всупереч вимогам частини 1 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" не поінформували про це відповідний орган товариства.

Наглядова рада при прийнятті спірного рішення діяла з перевищенням наданих їй повноважень.

28 грудня 2010 року між Публічним акціонерним товариством "Індустріально-експортний банк" (надалі - Іпотекодержатель) та Відкритим акціонерним товариством "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" (надалі - Іпотекодавець), з метою забезпечення зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" за кредитним договором №7/2010 від 28.12.2010, був укладений договір іпотеки №25-з, посвідчений приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Рукавіциним І.А. 28.12.2010, зареєстрований в реєстрі за № 6325.

Від імені Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ", на підставі рішення наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" від 14.12.2010, ОСОБА_2 підписала договір іпотеки.

В подальшому, 11.03.2011 до договору іпотеки від 28.12.2010 були внесені зміни, які підписані з боку Іпотекодавця виконавчим директором Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" ОСОБА_11 .

Любімов В.І. на момент укладання договору іпотеки від 28.12.2010 був керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи", а ОСОБА_6 - учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" з часткою в статутному капіталі 50% (наведені обставини встановлені постановою Донецького апеляційного господарського суду від 03.05.2018 у справі № 908/3468/13). При цьому ОСОБА_3 була головою наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ", а членом наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" був брат ОСОБА_3 - ОСОБА_4 та її двоюрідний брат - ОСОБА_5 .

ОСОБА_11 є чоловіком ОСОБА_3 . В свою чергу, ОСОБА_11 з 05.03.2012 є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ".

ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (до шлюбу ОСОБА_3 ) є особами, заінтересованими у вчиненні Відкритим акціонерним товариством "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" договору іпотеки від 28.12.2010 з Публічним акціонерним товариством "Індустріально-експортний банк" (з метою забезпечення зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" за кредитним договором №7/2010 від 28.12.2010).

Згідно з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів №64373259 від 26.07.2016, майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" описано й арештовано під податкову заставу.

Про наявність спірних рішень наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" ОСОБА_1 дізнався лише 22.11.2016, ознайомившись з матеріалами справи №904/9839/16.

З позовом у даній справі позивач звернувся у лютому 2017 року.

З метою отримання інформації щодо діяльності товариства, ОСОБА_1 звертався до відповідача з листами від 25.02.2012, 20.11.2013, 25.08.2015, 12.08.2016, 16.01.2017. Відповіді на зазначені запити позивача матеріали справи не містять.

Факт порушення корпоративних прав ОСОБА_1 щодо отримання інформації про господарську діяльність товариства встановлено рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2017 та постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.09.2017 у справі № 904/3679/17 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" про зобов`язання вчинити певні дії та стягнення моральної шкоди у сумі 100 000,00 грн.

Господарськими судами у справі № 904/3679/17 встановлено, що ОСОБА_1 звертався до Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" з проханням надати йому, зокрема, належним чином завірені копії річних звітів, звітів про фінансово-господарську діяльність, протоколів загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" за 2011-2016 роки, тобто документів, що відповідають положенням частини 1 статті 88 Господарського кодексу України. Натомість Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" не представило жодних доказів виконання свого обов`язку щодо надання ОСОБА_1 для ознайомлення відповідних документів, зокрема, шляхом надання їх копій чи в будь-який інший спосіб, прийнятний для ОСОБА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ".

Обставини звернення ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" з проханням надати йому: належним чином завірені копії річних звітів за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки; належним чином завірені копії звітів про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки; належним чином завірені копії протоколів загальних зборів учасників товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки; засвідчені витяги з книги протоколів за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, встановлені також постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.02.2019 у справі №904/10956/16.

Доказів ознайомлення ОСОБА_1 із спірним рішенням наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" від 14.12.2010 матеріали справи не містять.

4. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2019, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 05.11.2019, позов задоволено. Визнано недійсним з моменту прийняття рішення наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" від 14.12.2010 про: задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" та надання майнової поруки по відновлювальній відзивній кредитній лінії, що оформлювало Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" в Центральному відділенні Публічного акціонерного товариства "Індекс-Банк" в м. Запоріжжя та передачі в заставу нерухоме майно, а саме: окремо розташовану трьох поверхову будівлю - літ. А-3 загальною площею 2 140,6 кв. м, що належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" та знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Косіора, буд. 32, балансовою вартістю станом на 01.12.2010 - 5 570 189,79 грн; надання права підпису договору іпотеки та інших документів, пов`язаних з одержанням кредиту у вигляді відновлювальної відзивної кредитної лінії Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи", головному бухгалтеру Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" ОСОБА_2 .

Рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції мотивовані тим, що:

- до спірних правовідносин підлягають застосуванню положення Закону України "Про акціонерні товариства".

- під час прийняття наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" спірних рішень, відповідачем не дотримано вимог статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

- наглядова рада Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" не мала права приймати рішення з питань, щодо яких були прийняті спірні рішення, оскільки такі рішення мали бути прийняті загальними зборами акціонерного товариства;

- позивач, як акціонер (учасник) Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ", мав беззаперечне право на участь в управлінні товариством шляхом прийняття участі у загальних зборах учасників товариства;

- позивачем не пропущено строк для звернення з позовом до суду, оскільки про наявність спірного рішення наглядової ради дізнався лише 22.11.2016, а з даним позовом до господарського суду позивач звернувся у лютому 2017 року.

5. Короткий зміст вимог касаційної скарги

У касаційній скарзі скаржник просить скасувати рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 05.11.2019 і прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

6. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

Касаційна скарга мотивована тим, що:

- суд апеляційної інстанції всупереч принципу змагальності та диспозитивності проігнорував клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи;

- позивачем пропущено строк звернення з даним позовом, оскільки позивач міг і мав дізнатись про порушення свого права ще у березні 2011 року;

- суд апеляційної інстанції не надав оцінки тому, що частка ОСОБА_1 як учасника Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ", так і учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" є не значною, становить 3,5%, тому не надавала йому можливості суттєво вплинути на результат голосування учасників;

- в оскаржуваній постанові судом взагалі не підтверджено належними доказами факту порушення права позивача спірними рішеннями наглядової ради.

7. Доводи інших учасників справи

Позивач подав відзив на касаційну скаргу відповідача, в якому просив залишити її без задоволення, а оскаржувані рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін, як такі, що прийняті з дотриманням норм матеріального і процесуального права.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

8. Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції

З урахуванням меж розгляду справи судом касаційної інстанції, визначених статтею 300 Господарського процесуального кодексу України, та згідно із компетенцією, визначеною законом, Верховний Суд в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права.

9. Джерела права й акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій

Частиною 1 статті 167 Господарського кодексу України визначено, що корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до вимог закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до частини 1 статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Учасники товариства (акціонери), а також інші особи, права та законні інтереси яких порушено рішенням наглядової ради чи виконавчого органу товариства, вправі оскаржити до суду відповідні рішення як акти, оскільки наглядова рада та виконавчий орган товариства є його органами управління, що приймають обов`язкові для виконання рішення. Це відповідає також нормі статті 55 Конституції України. Рішення наглядової ради товариства може бути оскаржено в судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред`явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товариства. Відповідачем за таким позовом є товариство.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 14 грудня 2010 року відбулось засідання наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ", на якому були присутні: голова наглядової ради - ОСОБА_3 та члени наглядової ради - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що зумовило присутність на засіданні 100% складу наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ".

За результатами голосування по питанням, включених до порядку денного, на засіданні наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" були прийняті наступні рішення, оформлені протоколом від 14.12.2010:

- по першому питанню порядку денного: задовольнили клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" та вирішили надати майнову поруку по відновлювальній відзивній кредитній лінії, що оформлює Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" в Центральному відділенні ПАТ "Індекс-Банк" в м. Запоріжжя, та передати в заставу нерухоме майно, а саме: окремо розташовану трьохповерхову будівлю - літ. А-3 загальною площею 2 140,6 кв. м, що належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" та знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Косіора , буд. 32, балансовою вартістю станом на 01.12.2010 - 5 570 189,79 грн;

- по другому питанню порядку денного: вирішили надати право підпису договору іпотеки та інших документів, пов`язаних з одержанням кредиту у вигляді відновлювальної відзивної кредитної лінії Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи", головному бухгалтеру Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" ОСОБА_2 .

Вважаючи, що зазначене рішення наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" не відповідало вимогам законодавства, ОСОБА_1 звернувся до суду з даним позовом.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначав про те, що спірні рішення були прийняті наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" з порушенням вимог статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства", оскільки рішення стосувались вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість посадової особи товариства (керівника) та її афілійованих осіб, за їх прийняття голосували члени наглядової ради, які є заінтересованими у прийнятті таких рішень особами, у зв`язку з чим спірні рішення повинні були прийматися не наглядовою радою, а загальними зборами, тобто наглядова рада під час прийняття спірних рішень вийшла за межі своїх повноважень, діяла недобросовісно, нерозумно та не в інтересах товариства.

Відповідно до частин 1, 2 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції, чинній станом на 14.12.2010) особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак: 1) є стороною такого правочину; 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами); 3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину; 4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину; 5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов`язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, виконавчий орган та наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов`язаний протягом п`яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам наглядової ради (а за відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких товариство заінтересоване, зокрема про: 1) предмет правочину; 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори. Наглядова рада протягом п`яти робочих днів зобов`язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, станом на грудень 2010 року ОСОБА_4 був керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи", а ОСОБА_6 - учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" з часткою в статутному капіталі 50% (наведені обставини встановлені постановою Донецького апеляційного господарського суду від 03.05.2018 у справі № 908/3468/13). ОСОБА_3 була головою наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ", а членом наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" був брат ОСОБА_3 - ОСОБА_4 та її двоюрідний брат - ОСОБА_5 .

ОСОБА_11 є чоловіком ОСОБА_3 . В свою чергу, ОСОБА_11 з 05.03.2012 є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ".

ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (до шлюбу Любімова) є особами, заінтересованими у вчиненні Відкритим акціонерним товариством "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" договору іпотеки від 28.12.2010 з Публічним акціонерним товариством "Індустріально-експортний банк" (з метою забезпечення зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Метизи" за кредитним договором №7/2010 від 28.12.2010).

Факт родинних відносин членів наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" також встановлений у рішенні Господарського суду Запорізької області від 19.07.2016 у справі №908/602/16 та в силу положень частини 4 статті 75 Господарського процесуального кодексу України не потребує доказуванню при розгляді даної справи.

Таким чином, як вірно встановили суди першої та апеляційної інстанцій наглядова рада Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" при прийнятті спірних рішень діяла з перевищенням наданих їй повноважень, оскільки більшість членів наглядової ради були особами, заінтересованими у вчиненні правочину щодо надання майнової поруки, і таке питання повинно було виноситись на розгляд загальних зборів Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ".

За наведених обставин суди першої та апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про наявність підстав про визнання недійсними рішень наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ", оформлених протоколом від 14.12.2010.

Суд касаційної інстанції відхиляє аргументи скаржника про те, що позивачем пропущено строк звернення з даним позовом, оскільки позивач міг і мав дізнатись про порушення свого права ще у березні 2011 року, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 256 Цивільного кодексу України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (стаття 257 Цивільного кодексу України).

Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (частини 3, 4 статті 267 Цивільного кодексу України).

За загальним правилом частини 1 статті 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

В разі пред`явлення позову особою, право якої порушене, позовна давність починає обчислюватися з моменту: коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Це правило пов`язане не тільки з часом безпосередньої обізнаності особи про певні обставини (факти порушення її прав), а й з об`єктивною можливістю цієї особи знати про такі обставини.

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, про наявність спірних рішень наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" ОСОБА_1 дізнався лише 22.11.2016, ознайомившись з матеріалами справи №904/9839/16.

З позовом у даній справі ОСОБА_1 звернувся у лютому 2017 року.

З метою отримання інформації щодо діяльності товариства, ОСОБА_1 звертався до відповідача з листами від 25.02.2012, 20.11.2013, 25.08.2015, 12.08.2016, 16.01.2017. Відповіді на зазначені запити позивача матеріали справи не містять.

Факт порушення корпоративних прав ОСОБА_1 щодо отримання інформації про господарську діяльність товариства встановлено рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2017 та постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.09.2017 у справі № 904/3679/17 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" про зобов`язання вчинити певні дії та стягнення моральної шкоди у сумі 100 000,00 грн.

Господарськими судами у справі № 904/3679/17 встановлено, що ОСОБА_1 звертався до Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" з проханням надати йому, зокрема, належним чином завірені копії річних звітів, звітів про фінансово-господарську діяльність, протоколів загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" за 2011-2016 роки, тобто документів, що відповідають положенням частини 1 статті 88 Господарського кодексу України. Натомість Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" не представило жодних доказів виконання свого обов`язку щодо надання ОСОБА_1 для ознайомлення відповідних документів, зокрема, шляхом надання їх копій чи в будь-який інший спосіб, прийнятний для ОСОБА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ".

Обставини звернення ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" з проханням надати йому: належним чином завірені копії річних звітів за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки; належним чином завірені копії звітів про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки; належним чином завірені копії протоколів загальних зборів учасників товариства за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки; засвідчені витяги з книги протоколів за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки, встановлені також постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.02.2019 у справі №904/10956/16.

Доказів ознайомлення ОСОБА_1 із спірними рішеннями наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" від 14.12.2010 матеріали справи не містять.

Таким чином встановивши, що про наявність спірних рішень наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" та, відповідно, про порушення своїх корпоративних прав, ОСОБА_1 дізнався лише 22.11.2016, і до цього часу не міг довідатись про порушення своїх прав, оскільки не міг ознайомитись з документацією щодо фінансово-господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" та його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ", і зважаючи, що з позовом у даній справі ОСОБА_1 звернувся у передбачений законом строк, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованих висновків про те, що позивачем не пропущено строк для звернення з даним позовом до суду.

Аргументи скаржника, наведені у касаційній скарзі, про те, що спірні рішення наглядової ради товариства не порушують корпоративних прав позивача, відхиляються Судом, оскільки судами встановлено те, що під час прийняття наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" спірних рішень, відповідачем не дотримано вимог статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства", оскільки наглядова рада Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" не мала права приймати рішення з питань, щодо яких були прийняті спірні рішення, так як такі рішення мали бути прийняті загальними зборами акціонерного товариства. Таким чином, оскільки ОСОБА_1 був акціонером Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" і рішення з питань, щодо яких були прийняті спірні рішення мали бути прийняті загальними зборами акціонерного товариства, спірні рішення безпосередньо порушують корпоративні праві позивача, визначені частиною 1 статті 167 Господарського кодексу України.

Щодо аргументів скаржника про те, що частка ОСОБА_1 як учасника Відкритого акціонерного товариства "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ", так і учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" є не значною, відхиляються судом касаційної інстанції, оскільки розмір частки учасника не впливає на факт порушення його корпоративних прав.

Всі інші аргументи касаційної скарги стосуються з`ясування обставин, вже встановлених судами попередніх інстанції, та переоцінки вже оцінених ними доказів у справі. Проте такі аргументи скаржника не беруться до уваги судом касаційної інстанції з огляду на межі розгляду справи у суді касаційної інстанції передбачені статтею 300 Господарського процесуального кодексу України.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

У справі "Трофимчук проти України" Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини (рішення у справах "Пономарьов проти України" та "Рябих проти Російської Федерації"), у справі "Нєлюбін проти Російської Федерації", повноваження вищих судових органів стосовно перегляду мають реалізовуватися для виправлення судових помилок та недоліків судочинства, але не для здійснення нового судового розгляду, перегляд не повинен фактично підміняти собою апеляцію. Повноваження вищих судів щодо скасування чи зміни тих судових рішень, які вступили в законну силу та підлягають виконанню, мають використовуватися для виправлення фундаментальних порушень.

10. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

На підставі вищевикладеного Верховний Суд, в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених господарськими судами попередніх інстанцій фактичних обставин справи, перевірив правильність застосування норм матеріального та процесуального права та прийшов до висновку, що оскаржувані рішення та постанова є законними та обґрунтованими, а тому касаційна скарга не підлягає задоволенню.

11. Судові витрати

З огляду на те, що Верховний Суд залишає касаційну скаргу без задоволення, судові витрати, пов`язані з оплатою судового збору за подання касаційної скарги, покладаються на скаржника.

ОСОБА_1 04.02.2020 та 25.02.2020 безпосередньо перед засіданням з розгляду касаційної скарги у даній справі подані клопотання, в яких ОСОБА_1 просить залучити попередні (орієнтовні) розрахунки судових витрат з доказами та стягнути з відповідача на користь позивача понесені витрати. Оскільки до вказаних клопотань додані лише попередні (орієнтовні) розрахунки судових витрат, а не остаточні судові витрати, які позивач поніс під час розгляду справи в суді касаційної інстанції, та зазначені клопотання не містять відомостей та доказів щодо ознайомлення з ними і доданими до них матеріалами іншої сторони зі справи, що суперечить засаді рівності сторін перед законом і судом (стаття 7 Господарського процесуального кодексу України), суд касаційної інстанції не знаходить підстав для задоволення даних клопотань в цьому судовому засіданні, що не позбавляє скаржника права та можливості звернутися, за наявності підстав, до Касаційного господарського суду із заявою про ухвалення додаткової постанови (в частині, що стосується розподілу зазначених судових витрат) у порядку статті 244 Господарського процесуального кодексу України. Відтак, розподіл витрат, пов`язаних з розглядом справи при прийнятті постанови Судом не здійснюється.

Керуючись статтями 300, 301, 308, 309, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Суд

П О С Т А Н О В И В :

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдінг компанія "ІНТЕРМЕТ" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 05.11.2019 у справі № 904/1237/17 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий Н.М. Губенко

Судді О.А. Кролевець

В.І. Студенець

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/1237/17

Ухвала від 28.12.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Ухвала від 13.12.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Судовий наказ від 19.05.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Постанова від 29.04.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Постанова від 02.03.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Ухвала від 18.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Ухвала від 13.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Губенко Н.М.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Васьковський О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні