Ухвала
від 26.02.2020 по справі 908/2002/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 27/143/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

27.02.2020 Справа № 908/2002/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя Господарського суду Запорізької області Дроздова С.С., розглянувши заяву заступника керівника Енергодарської місцевої прокуратури про заміну стягувача у виконавчому провадженні по справі № 908/2002/19

за позовом: Заступника керівника Енергодарської місцевої прокуратури (71503 Запорізька область, м. Енергодар, вул. Молодіжна, 3) в інтересах держави в особі органу, що уповноважений державою здійснювати відповідні функції в спірних правовідносинах -

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області (69095 м. Запоріжжя, вул. Українська, 50, ідентифікаційний код юридичної особи 39820689)

до відповідача: Фермерського господарства "Іва" (72002 Запорізька область, Михайлівський район, смт. Михайлівка, вул. Центральна, 31/31, ідентифікаційний код юридичної особи 25479624)

про витребування земельної ділянки із чужого незаконного володіння

Заінтересована особа: Михайлівська селищна рада Михайлівського району Запорізької області (72002 Запорізька область, Михайлівський район, смт. Михайлівка, вул. Центральна, 22, ідентифікаційний код юридичної особи 25214512)

За участю представників сторін:

представник заявника (прокуратура): Красних О.О., посвідчення № 040526 від 21.01.2016

представник позивача: Гурильов А.С., довіреність № 0-8-0.62-3/32-20 від 02.01.2020

представник відповідача: не з`явився

представник заінтересованої особи: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

14.02.2020 до Господарського суду Запорізької області від заступника керівника Енергодарської місцевої прокуратури надійшла заява про заміну стягувача - Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області у справі № 908/2002/19 на його правонаступника - Михайлівську селищну раду Михайлівського району Запорізької області (ідентифікаційний код юридичної особи 25214512).

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 14.02.2020, заяву передано на розгляд судді Дроздовій С.С.

Ухвалою суду від 17.02.2020 заяву прийнято до розгляду, розгляд заяви призначено на 27.02.2020.

26.02.2020 від Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької області надійшло клопотання № 192 від 24.02.2020 про розгляд справи без участі представника.

У судовому засіданні 27.02.2020, відповідно до ст. 222 Господарського процесуального кодексу України здійснювалося повне фіксування судового засідання з допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

Представники заявника та позивача в судовому засіданні 27.02.2020 підтримав вимоги, викладені в заяві, просили суд її задовольнити.

В судове засідання 27.02.2020 представник відповідача не з`явився, про поважні причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження згідно з ч. 3 ст. 334 ГПК України.

В зв`язку з вищевикладеним, суд вирішив за доцільне розглянути заяву по суті за наявними в ній матеріалами з урахуванням пояснень прокуратури та позивача.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи № 908/2002/19 та заяву про заміну сторони виконавчого провадження, суд встановив наступне.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 09.12.2019 у справі №908/2002/19 позовні вимоги Заступника керівника Енергодарської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі органу, що уповноважений державою здійснювати відповідні функції в спірних правовідносинах - Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області до Фермерського господарства "Іва" задоволено. Витребувано із незаконного володіння Фермерського господарства "Іва" на користь держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області земельну ділянку державної власності сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 2323355100:09:004:0012 площею 13,6998 га, яка була надана у постійне користування ОСОБА_1 на підставі Державного акту на право постійного користування землею від 16.09.1996 серії ЗП № ІІ-501593, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 105. Стягнуто з Фермерського господарства "Іва" на користь Прокуратури Запорізької області в особі Енергодарської місцевої прокуратури кошти, витрачені у 2019 році на сплату судового збору при здійсненні представництва інтересів держави, у розмірі 1 921 грн. 00 коп. судового збору.

Господарським судом Запорізької області 09.01.2020 та 24.01.2020 видано відповідні накази.

Дослідивши матеріали справи, подану заявником заяву про заміну сторони виконавчого провадження, та докази, подані на її обґрунтування, суд дійшов висновку, що вона підлягає задоволенню з огляду на наступне.

10.02.2020 Михайлівським районним відділом виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції відкрито виконавче провадження № 61221794 на виконання наказу Господарського суду Запорізької області № 908/2002/19 від 24.01.2020.

З матеріалів заяви вбачається, що земельна ділянка сільськогосподарського призначення за кадастровим номером: 2323355100:09:004:0012 площею 13,6998 га передана у комунальну власність, що підтверджується наказом Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 18.10.2019 № 8-1830/15-19-СГ Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність та актом приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність.

Датою державної реєстрації спірної земельної ділянки за Михайлівською селищною радою Михайлівського району Запорізької області є 24.12.2019, про що свідчить інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, відповідно до якої також зазначено, що спірна земельна ділянка є комунальною власністю.

Відповідно до наказу від 24.01.2020 про примусове виконання судового рішення, виданого Господарським судом Запорізької області, стягувачем є Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області, що унеможливлює виконання рішення суду, оскільки власником земельної ділянки за кадастровим номером: 2323355100:09:004:0012 площею 13,6998 га є Михайлівська селищна рада Михайлівського району Запорізької області.

Згідно ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до положень ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Відтак, заміна стягувача у виконавчому провадженні можлива лише за рішенням суду на підставі його правонаступництва.

Аналогічні положення містяться у Законі України "Про виконавче провадження" (ч. 5 ст. 15 Закону), а саме: у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Згідно зі ст. 1 Закону України Про виконавче провадження , виконавче провадження є завершальною стадією судового процесу та ст.ст. 52, 334 Господарського процесуального кодексу України не містять вичерпного переліку підстав заміни сторони, зокрема, і на стадії виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі ст. 91 ГПК України, письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Статтею 86 ГПК України зокрема визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для заміни стягувача - Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області у справі № 908/2002/19 на його правонаступника - Михайлівську селищну раду Михайлівського району Запорізької області.

За таких обставин, судом встановлено, що заява Заступника керівника Енергодарської місцевої прокуратури про заміну стягувача у виконавчого провадженні на його правонаступника по справі № 908/2002/19 є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 52, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Заступника керівника Енергодарської місцевої прокуратури про заміну стягувача у виконавчому провадженні на його правонаступника по справі № 908/2002/19- задовольнити.

2. Замінити стягувача Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області (69095 м. Запоріжжя, вул. Українська, 50, ідентифікаційний код юридичної особи 39820689) у виконавчому провадженні № 61221794 про примусове виконання судового наказу № 908/2002/19, на його правонаступника - Михайлівську селищну раду Михайлівського району Запорізької області (72002 Запорізька область, Михайлівський район, смт. Михайлівка, вул. Центральна, 22, ідентифікаційний код юридичної особи 25214512).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (частина 1 статті 235 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Дана ухвала є невід`ємною частиною наказу Господарського суду Запорізької області від 24.01.2020.

Повний текст ухвали складено та підписано 03.03.2020.

Повний текст ухвали розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою у мережі Інтернет за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua.

Суддя С.С. Дроздова

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/2002/19

Постанова від 09.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Березкіна Олена Володимирівна

Постанова від 09.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Березкіна Олена Володимирівна

Ухвала від 27.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Березкіна Олена Володимирівна

Ухвала від 25.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Березкіна Олена Володимирівна

Ухвала від 05.05.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Березкіна Олена Володимирівна

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Березкіна Олена Володимирівна

Ухвала від 30.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Березкіна Олена Володимирівна

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Дроздова С.С.

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Дроздова С.С.

Ухвала від 20.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Дроздова С.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні