Рішення
від 24.02.2020 по справі 922/2867/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2020 р.м. ХарківСправа № 922/2867/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жигалкіна І.П.

при секретарі судового засідання Кісельовій С.М.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом 1. Фізичної особи ОСОБА_1 , м.Харків, 2. Фізичної особи ОСОБА_2 , м.Харків до 3 - я особа, яка не Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс "Ліцей Професіонал", м. Харків заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Фізична особа ОСОБА_3 , м. Харків про зобов`язання вчинити певні дії за участю представників:

позивача 1-го - Савченко В`ячеслава Анатолійовича (ордер АХ №1002439 від 11.09.19)

позивача 2-го - Савченко В`ячеслава Анатолійовича (ордер ХВ №000030 від 04.06.19)

відповідача - Ружинської Катерини Олександрівни (ордер № ВІ № 1008641 від 19.02.2020)

3-ої особи - не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа ОСОБА_1 та Фізична особа ОСОБА_2 звернулися до господарського суду Харківського суду Харківської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс "Ліцей Професіонал" Харківської області, в якій просили: 1) Визнати незаконною бездіяльність директора Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс "Ліцей Професіонал" Харківської області ОСОБА_3 щодо ненадання належним чином засвідчених копій документів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 згідно вимоги від 28.12.2018 та вимоги 20.05.2019;

2) Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс "Ліцей Професіонал" Харківської області надати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 належним чином завірені копії наступних документів: 1. протоколи загальних зборів учасників НВК "Ліцей Професіонал" за 2017-2019рр.

2. Положення та посадову інструкцію директора та головного бухгалтера,

3. накази про прийом та звільнення працівників НВК "Ліцей Професіонал" в 2017- 2018рр.

4. штатні розклади, прийняті протягом 2017-2018рр.

5. протоколи та висновки засідань ревізійної комісії в 2017-2018рр.

6. річна фінансова звітність за 2017-2018рр.

7. документи, що підтверджують права товариства на майно,

8. перелік основних фондів на 01.01.2018р. та 01.10.2018р.

9. відомості нарахування амортизації в 2017-2018р.

10. оборотно-сальдова відомість станом на 30.11.2018р.

11. книги реєстрації протоколів загальних зборів засновників товариства,

12. статут товариства та зміни до статуту,

13. документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства та зміни,

14. кошториси та штатний розклад на 2018-2019рр., затверджені належним чином,

15. Накази і розпорядження виконавчого органу товариства за 2018-2019рр.

16. Аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг,

17. Річну фінансову звітність за 2018 р.

18. Рух коштів на банківських рахунках за 2018 р.

19. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам,

20. Документи, пов`язані з атестацією ліцею,

21. Перелік господарських договорів, укладених з 01.01.2018р. по теперішній час,

22. Документи бухгалтерського обліку за 2018 р.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.09.2019 (суддя Присяжнюк О.О.) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 30.10.2019 задоволено заяву судді Присяжнюка О.О. про самовідвід від розгляду справи №922/2867/19.

На підставі розпорядження керівника апарату господарського суду Харківської області від 30.10.2019 №582/2019 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу справи №922/2867/19. Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями дану справу передано на розгляд судді Калантай М.В.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 30.10.2019 задоволено заяву судді Калантай М.В. про самовідвід від розгляду справи №922/2867/19.

31.10.2019р. розпорядженням керівника апарату господарського суду Харківської області за №583/2019 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу справи №922/2867/19.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями дану справу передано на розгляд судді Жигалкіну І.П., на підставі чого ухвалою суду призначив справу № 922/2867/19 до розгляду у підготовчому засіданні на "19" листопада 2019 р. о 10:00.

Ухвалою суду від 19.11.2019 р. залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Фізичну особу ОСОБА_3 .

Строк проведення підготовчого судового засідання було продовжено на 30 днів - до 28 січня 2020 року, а підготовче засідання відкласти на "16" січня 2020 р. о 10:40.

Підготовче провадження було закрито та призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на "04" лютого 2020 р. о 10:20 ухвалою суду від 16.01.2020р.

Ухвалою від 04.02.20 повідомлено учасників справи про наступне судове засідання призначене на 20.02.2020 - 10:20, а у судовому засіданні від 20.02.2020 оголошено перерву до 25.02.2020 на 10:00.

Представник Позивачів у судовому засідання позовні вимоги підтримує та просить суд задовольнити їх у повному обсязі. Надав до суду клопотання (вх. №4998 від 25.02.2020) про виклик свідків, а також надав письмові пояснення (вх. №4997 від 25.02.2020).

Представник Відповідача у судовому засіданні проти позовних вимог заперечує та просить суд відмовити у їх задоволенні.

Третя особа у судове засідання не з`явилася, уповноваженого представника до суду не направила.

Згідно статті 114 ГПК України, суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, яка ратифікована Україною 17.07.1997, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи у продовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про вчинення усіх необхідних дій для розгляду справи та про достатність у матеріалах справи документальних доказів для вирішення спору по суті.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги позивача та заперечення проти них, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши пояснення присутніх представників учасників справи, суд установив наступне.

04 вересня 2019 року Позивачі звернулися до суду з позовом, в якому просили суд: визнати незаконною бездіяльність директора Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ ОСОБА_3. щодо ненадання належним чином засвідчених копій документів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 згідно вимоги від 28.12.2018 р. та вимоги від 20.05.2019 р., та зобов`язати НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ надати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 належним чином завірені копії наступних документів: 1. протоколи загальних зборів учасників НВК "Ліцей Професіонал" за 2017-2019рр.

2. Положення та посадову інструкцію директора та головного бухгалтера,

3. накази про прийом та звільнення працівників НВК "Ліцей Професіонал" в 2017- 2018рр.

4. штатні розклади, прийняті протягом 2017-2018рр.

5. протоколи та висновки засідань ревізійної комісії в 2017-2018рр.

6. річна фінансова звітність за 2017-2018рр.

7. документи, що підтверджують права товариства на майно,

8. перелік основних фондів на 01.01.2018р. та 01.10.2018р.

9. відомості нарахування амортизації в 2017-2018р.

10. оборотно-сальдова відомість станом на 30.11.2018р.

11. книги реєстрації протоколів загальних зборів засновників товариства,

12. статут товариства та зміни до статуту,

13. документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства та зміни,

14. кошториси та штатний розклад на 2018-2019рр., затверджені належним чином,

15. Накази і розпорядження виконавчого органу товариства за 2018-2019рр.

16. Аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг,

17. Річну фінансову звітність за 2018 р.

18. Рух коштів на банківських рахунках за 2018 р.

19. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам,

20. Документи, пов`язані з атестацією ліцею,

21. Перелік господарських договорів, укладених з 01.01.2018р. по теперішній час,

22. Документи бухгалтерського обліку за 2018 р.

Предметом судового розгляду є вимоги позивача про бездіяльність ОСОБА_3 , яка займає посаду директора НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ , та про зобов`язання відповідача НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ надати відповідні документи.

З матеріалів справи вбачається, що 28 грудня 2018 року Позивачі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 звернулися до Відповідача з вимогою, в якій вимагали у ТОВ Харківський приватний навчально-виховний комплекс ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ надати копії наступних документів, завірених підписом та печаткою:

1) Протоколи загальних зборів учасників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ за 2017-2018 рр.

2) Посадову інструкцію директора та головного бухгалтера.

3) Накази про прийом та звільнення працівників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ в 2017-2018 рр.

3) Штатні розклади, прийняті протягом 2017-2018 рр.

4) Протоколи та висновки засідань ревізійної комісії в 2017-2018 рр.

5) Річна фінансова звітність за 2017-2018 рр.

6) Документи, що підтверджують права товариства на майно.

7) Перелік основних фондів на 01.01.2018 р. та 01.10.2018 р.

8) Відомості нарахування амортизації в 2017-2018 рр.

9) Оборотно-сальдова відомість станом на 30.11.2018 р.

Вказану вимогу відповідачем було отримано 28.12.2018 р., що підтверджується підписом директора НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ ОСОБА_3.

У відповідь на вимогу Позивачів від 28 грудня 2018 року Відповідачем 29 грудня 2018 року направлено лист в якому зазначено, що копії протоколів та звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ТОВ Харківський приватний навчально-виховний комплекс ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ за 2017 рік від 15.11.2018 р. з додатками, Позивачі отримали 27.12.2018 р., однак відмовилися підписати розписку про їхнє отримання.

Також, цим листом Відповідач направив копії документів, згідно з переліком у вимозі від 28.12.2018 р.

Крім того, відповідач повідомив, що протоколи та висновки засідань ревізійної комісії в 2017-2018 рр. відсутні у НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ , оскільки засідання ревізійної комісії в 2017-2018 рр. не проводились.

Додатками до листа від 29 грудня 2018 року є наступні документи:

1) Протоколи загальних зборів учасників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ за 2017-2018 рр.

2) Посадова інструкція директора та головного бухгалтера.

3) Накази про прийом та звільнення працівників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ в 2017-2018 рр.

4) Штатні розклади, прийняті протягом 2017-2018 рр.

5) Річна фінансова звітність за 2017-2018 рр.

6) Документи, що підтверджують права товариства на майно.

7) Перелік основних фондів на 01.01.2018 р. та 01.10.2018 р.

8) Відомості нарахування амортизації в 2017-2018 рр.

9) Оборотно-сальдова відомість станом на 30.11.2018 р.

10) Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ за 2017 рік від 15.11.2018 р.

11) Рахунок-фактура на оплату витрат.

Вказаний лист з додатками було направлено на адресу Позивачів: АДРЕСА_1 , що підтверджується описом вкладення до цінного листа, накладною №605732 та квитанцією.

Також, у відповідь на вимогу Позивачів від 28 грудня 2018 року Відповідач 08 січня 2019 року направив лист, в якому зазначено, що звернення Позивачів не має адреси заявників, а за адресою, яка відома Відповідачу, позивачі кореспонденцію не отримують.

Крім того, Відповідач зазначає, що частина інформації, яку вимагають Позивачі є бухгалтерською, а головний бухгалтер з 02.01.2019 року знаходиться у відпустці за межами Харкова та додає копію наказу про відпустку головного бухгалтера.

Вказаний лист було направлено на адресу Позивачів 08 січня 2019 року, що підтверджується описом вкладення до цінного листа, накладною №6102407829068 та квитанцією.

Також, у відповідь на вимогу ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від 28 грудня 2018 року Відповідач 17 січня 2019 року направив лист в якому зазначено, що на звернення від 28 грудня 2018 року була направлена відповідь за адресою АДРЕСА_1 , у якій надано прохання підтвердити адресу, за якою повинна надсилатися позивачам кореспонденція. Зазначено, що відповідь на це звернення відповідач від позивачів так і не отримав.

У цьому листі відповідач зазначає, що у виключному випадку він може надати частину документів, які позивачі запросили, а саме, по п. 2, 3, 4 та п. 6 за 2017 рік. Повідомляє, що копії протоколів загальних зборів учасників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ за 2018 рік позивачі отримали, однак вони відмовились засвідчити одержання копій цих протоколів та зазначає, що протоколи за 2017 рік директору НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ ще не передані та вони знаходяться у ОСОБА_6 , яка зараз знаходиться на лікарняному.

Додатками до листа від 17 січня 2019 року є наступні документи:

1) Копія посадової інструкції головного бухгалтера.

2) Копія посадової інструкції директора НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ .

3) Копія балансу (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р.

4) Копія звіту про фінансові результати за 2017 р.

5) Копія штатного розпису Ліцею ПРОФЕСІОНАЛ з 01.01.2017.

6) Копія штатного розпису НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ з 01.09.2017.

7) Копія штатного розпису НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ з 01 січня 2018 року.

8) Копія штатного розпису НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ з 01.07.2018 року.

9) Копії наказів про прийняття на роботу та припинення трудових договорів зі співробітниками НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ за 2017-2018 рр. - 46 екз.

Вказаний лист було направлено на адресу позивачів 17 січня 2019 року, що підтверджується описом вкладення до цінного листа, накладною №6102407852884 та квитанцією.

Також, у відповідь на вимогу ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від 28 грудня 2018 року Відповідач 25 січня 2019 року направив лист від 24 січня 2019 року в якому зазначено, що документи НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ були передані на зберігання адвокату, який представляє інтереси НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ , а тому надавати будь-які документи НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ Позивачам Відповідач не має ніякої фізичної можливості, а також Відповідач повідомляє порядок видачі документів, про наявність вжитих заходів безпеки документообігу, про що було винесено відповідний наказ та затверджено положення про комерційну таємницю та про аудит фінансового-господарської діяльності НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ .

Вказаний лист було направлено на адресу Позивачів 25 січня 2019 року, що підтверджується описом вкладення до цінного листа, накладною №6100225360177 та квитанцією.

20 травня 2019 року Позивачі звернулися до Відповідача з вимогою про надання копій документів, в якій зазначили, що 28 грудня 2018 року Позивачі надали запит на отримання інформації про господарську діяльність товариства, але до цього часу її не отримали, тому повторно наполягають на отриманні належним чином оформлених копій документів про господарську діяльність товариства, а саме:

1) Книги реєстрації протоколів загальних зборів засновників товариства.

2) Статут товариства та зміни до статуту.

3) Протоколи загальних зборів учасників товариства.

4) Документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства та зміни.

5) Кошториси та штатний розклад на 2018-2019 рр., затверджені належним чином.

6) Положення та посадову інструкцію директора та головного бухгалтера.

7) Накази і розпорядження виконавчого органу товариства за 2018-2019 рр.

8) Аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг.

9) Річну фінансову звітність за 2018 р.

10) Рух коштів на банківських рахунках за 2018 р.

11) Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

12) Документи пов`язані з атестацією ліцею.

13) Перелік господарських договорів, укладених з 01.01.2018 р. по теперішній час.

14) Документи, що підтверджують права товариства на майно.

15) Документи бухгалтерського обліку за 2018 р.

Вказану вимогу Відповідач отримав 21.05.2019 р., про що свідчить роздруківка з веб-сайту Укрпошта .

У відповідь на вимогу Позивачів від 20 травня 2019 року відповідач 31 травня 2019 року направив лист від 31 травня 2019 року, в якому зазначено, що документи НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ були передані на зберігання адвокату, який представляє інтереси НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ , а тому, надавати будь-які документи НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ Позивачам Відповідач не має ніякої можливості, а також Відповідач повідомляє порядок видачі документів, про наявність вжитих заходів безпеки документообігу та про аудит фінансового-господарської діяльності НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ .

Також, повідомляє, що на письмове звернення позивачів від 28.12.2019 року Відповідач направив відповіді від 17.01.2019 вих. номер 01-01/02-у та 24.01.2019 року вих. номер 01-01/03-у.

Крім того зазначає, що запит Позивачів від 28.12.2018 року містить вимоги щодо надання інформації за 2017-2018 рік, а новий запит від 21.05.2019 року лише щодо інформації за 2018-2019 рік.

Вказаний лист було направлено на адресу Позивачів 31 травня 2019 року, що підтверджується описом вкладення до цінного листа, накладною №6102408127458 та квитанцією.

Також, у відповідь на вимогу Позивачів від 20 травня 2019 року представником Відповідача адвокатом Камінською А.А. 04 червня 2019 року направлено лист-повідомлення від 04 червня 2019 року в якому зазначено, що у відповідь на вимогу від 21 травня 2019 року Відповідач направив лист від 31 травня 2019 року в якому повідомив про необхідність зазначення актуальної адреси ОСОБА_2 та ОСОБА_1 та підтвердження повноважень їхніх представників, які направляють від їхнього імені вимоги. Крім того, зазначено, що попередні звернення Відповідача були проігноровані Позивачами та кореспонденцію Позивачі не отримують.

запропонувала адреси ОСОБА_2 та ОСОБА_1 заявитись до НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ для ознайомлення та отримання копій документів, вказаних у вимозі, а саме: 1) Книги реєстрації протоколів загальних зборів засновників товариства.

2) Статут товариства та зміни до статуту.

3) Протоколи загальних зборів учасників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ .

4) Документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства та зміни до них.

5) Кошториси та штатний розклад на 2018-2019 рр., затверджені належним чином.

6) Положення та посадову інструкцію директора та головного бухгалтера.

7) Накази і розпорядження виконавчого органу товариства за 2018-2019 рр.

8) Аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг.

9) Річна фінансову звітність за 2018 р.

10) Рух коштів на банківських рахунках за 2018 р.

11) Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

12) Документи пов`язані з атестацією ліцею.

13) Перелік господарських договорів, укладених з 01.01.2018 р. по теперішній час.

14) Документи, що підтверджують права товариства на майно (інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

15) Документи бухгалтерського обліку за 2018 р.

Також зазначила, що прийом та видача документів буде проводитись з 09:00 до 16:00 з понеділка по п`ятницю у приймальні директора НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, б. 22/24.

В своєму позові Позивачі зазначають, що вони, як учасники НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ , мають право отримувати інформацію щодо діяльності НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ , посилаючись на положення ч. 1 ст. 167 ГК України, п. 5 ч. 1 ст. 116 ЦК України, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 43 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю , ст. 5, ч. 2 ст. 7 ЗУ Про інформацію та положеннями Статуту.

В зв`язку з чим, Позивачі зверталися до Відповідача з вимогами про надання документів від 28.12.2018 р. та від 20.05.2019 р.

В свою чергу, на думку Позивачів, Відповідач відмовив в наданні інформації щодо діяльності НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ та перелічених в вимогах документів, в чому Позивачі вбачають порушення їхніх корпоративних прав та прав учасника товариства на інформацію, що послугувало підставою для звернення з позовом до суду.

Відповідач, не погоджуючись з вимогами Позивачів, посилається на невідповідність зазначених останніми фактичним обставинам справи та те, що заявлені вимоги суперечать приписам чинного законодавства та наданим до матеріалів справи доказам.

Дослідивши матеріали справи, повністю, всесторонньо, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, оцінивши надані докази та надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам справи, керуючись принципом Верховенства права та права на судовий захист, уникаючи принципу надмірного формалізму, та усуваючи підстави для використання правового пуризму суд вирішив, що позов не підлягає задоволенню повністю, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 5 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю , учасники товариства мають такі права: брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства; отримувати інформацію про господарську діяльність товариства.

Відповідно до ст. 43 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю ,

Товариство зобов`язано зберігати такі документи:

1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника);

2) статут товариства та зміни до статуту;

3) протоколи загальних зборів учасників;

4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття);

6) протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства;

7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

8) річну фінансову звітність;

9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

10) документи, пов`язані з випуском емісійних цінних паперів;

11) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства;

12) документи, що підтверджують права товариства на майно;

13) документи бухгалтерського обліку.

Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.

Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов`язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов`язаних з пересиланням документів поштою.

Суд вважає за необхідне, окремо наголосити на змісті ч. 4 ст. 43 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю відповідно до якої товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених ч. 1 ст. 43.

Буквальне тлумачення судом згаданої норми свідчить про те, що під доступом розуміється: 1. Місце, по якому можна підійти, наблизитися до чого-небудь; прохід до чого-небудь; 2. Можливість входити куди-небудь, відвідувати кого-, що-небудь, зустрічатися з ким-небудь і т. ін.; 3. Можливість користуватися, займатися чим-небудь і т. ін.; 4. Можливість проникання куди-небудь (Словник української мови: в 11 томах. - Том 2, 1971. - Стор. 390). Наслідком такого тлумачення є розуміння норми закону за яким. Розглянута категорія доступу до документів товариства має під собою і вчинення з боку Позивачів активних дій щодо самостійного отримання у Відповідача запитуваних документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 116 ЦК України, учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.

Позивачі посилаються на п. 2.1. Статуту НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕІОНАЛ , що Засновники НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ мають право окрім іншого: - брати участь в управлінні справами НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ у порядку, встановленому даним Статутом; - отримувати будь-яку інформацію про діяльність НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ у тому числі дані бухгалтерського обліку, іншу документацію.

Суд встановив, що в матеріалах справи відсутній Статут НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕІОНАЛ . Позивачі, посилаючись на Статут в своєму позові, не надали Статут Товариства до матеріалів справи, не зазначили в позовній заяві про неможливість надання відповідного доказу та не скористались своїм процесуальним правом і не подали клопотання про витребування відповідного доказу.

Таким чином, суд не може брати до уваги посилання Позивачів на положення Статуту НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕІОНАЛ , оскільки вказаний Статут відсутній в матеріалах справи, а відтак, посилання не підтверджене належними та допустимим доказами.

В матеріалах справи міститься вимога позивачів від 28.12.2018 р. та листи відповіді Відповідача на вимогу від 29.12.2018 р., від 08.01.2019 р., від 17.01.2018 р. від 24.01.2019 р., вимога позивачів від 20.05.2019 р. та листи відповіді Відповідача на вимогу від 31.05.2019 р. та від 04.06.2019 р.

Документи, перелічені в вимогах ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , зазначені в позовній вимозі про зобов`язання НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ надати позивачам належним чином засвідчені копії документів.

Дослідивши листи відповіді Відповідача на вказані вимоги, вбачається, що НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ направило Позивачам документи, які містяться в пунктах 1,3,4,6,7,8,9,10,17 позовної вимоги та частково документи, викладені в пунктах 2,14,15,16 позовної вимоги, а саме, Відповідач надіслав Позивачам:

1) Протоколи загальних зборів учасників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ за 2017-2018 рр.

2) Посадову інструкцію директора та головного бухгалтера.

3) Накази про прийом та звільнення працівників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ в 2017-2018 рр.

4) Штатні розклади, прийняті протягом 2017-2018 рр.

5) Річна фінансова звітність за 2017-2018 рр.

6) Документи, що підтверджують права товариства на майно.

7) Перелік основних фондів на 01.01.2018 р. та 01.10.2018 р.

8) Відомості нарахування амортизації в 2017-2018 рр.

9) Оборотно-сальдова відомість станом на 30.11.2018 р.

10) Кошториси та штатний розклад на 2018-2019 рр., затверджені належним чином.

11) Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ за 2017 рік від 15.11.2018.

Як зазначає Відповідач в своїх поясненнях, протоколи та висновки засідань ревізійної комісії в 2017-2018 рр. (пункт 5 позовної вимоги) Позивачам не направлялися, оскільки у Відповідача вони відсутні, так як ревізійна комісія в ці роки не обиралася. Позивач не спростував вказану обставину та жодних доказів або обставин наявності цих документів суду не навів.

Інші документи, які Позивачі зазначили в своїй вимозі від 20.05.2019 р., Відповідач запропонував отримати особисто з 09:00 до 16:00 з понеділка по п`ятницю у приймальні директора НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, б. 22/24.

Судом, виходячи з матеріалів справи, встановлений наступний хронологічний обіг вимог та відповідей між Позивачами та Відповідачем за виниклим переметом спору.

п/пДокументиНадання документівСторінка справи Вимога Позивачів від 28.12.18 р.

1Протоколи загальних зборів учасників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ за 2017-2018 рр.надані листом від 29.12.18т.2 а.с. 8-11 2Посадова інструкція директора та головного бухгалтера.надані листом від 29.12.18 надані листом від 17.01.19.т.2 а.с. 8-11 т. 1 а.с. 53-55 3Накази про прийом та звільнення працівників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ в 2017-2018 рр.надані листом від 29.12.18 надані листом від 17.01.19.т.2 а.с. 8-11 т. 1 а.с. 53-55 4Штатні розклади, прийняті протягом 2017-2018 рр.надані листом від 29.12.18 надані листом від 17.01.19.т.2 а.с. 8-11 т. 1 а.с. 53-55 5Протоколи та висновки засідань ревізійної комісії в 2017-2018 рр.відсутні у НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ 6Річна фінансова звітність за 2017-2018 рр.надані листом від 29.12.18 надані листом від 17.01.19. (частково, за 2017 р.)т.2 а.с. 8-11 т. 1 а.с. 53-55 7Документи, що підтверджують права товариства на майно.надані листом від 29.12.18 т.2 а.с. 8-11 8Перелік основних фондів на 01.01.2018 р. та 01.10.2018 р.надані листом від 29.12.18т.2 а.с. 8-11 9Відомості нарахування амортизації в 2017-2018 рр.надані листом від 29.12.18т.2 а.с. 8-11 10Оборотно-сальдова відомість станом на 30.11.2018 р.надані листом від 29.12.18т.2 а.с. 8-11

Вимога Позивачів від 20.05.2019 р.

1Книги реєстрації протоколів загальних зборів засновників товариства.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т.2 а.с. 12-14 2Статут товариства та зміни до статуту.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т.2 а.с. 12-14 3Протоколи загальних зборів учасників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ частково дублює 1 вимогу (№1 в 1 вимозі), надані листом від 29.12.18. решта документів - листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т.2 а.с. 8-11, а.с.12-14 4Документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства та зміни.Дублює пункт 2 цієї вимоги (Статут). листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т.2 а.с. 12-14 5Кошториси та штатний розклад на 2018-2019 рр., затверджені належним чином.дублює 1 вимогу (№4 в 1 вимозі), а саме, штатний розклад за 2018 р. наданий листом від 29.12.18 та листом від 17.01.19. решта документів - листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т. 1 а.с. 53-55 т. 2 а.с. 8-11, а.с.12-14 6Положення та посадова інструкція директора та головного бухгалтера.дублює 1 вимогу (№2 у 1 вимозі) надано листом від 29.12.18 та листом від 17.01.19. решта документів (Положення) - листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т. 1 а.с. 53-55 т. 2 а.с. 8-11, а.с.12-14 7Накази і розпорядження виконавчого органу товариства за 2018-2019 рр.частково дублює 1 вимогу (№3 в 1 вимозі) надані листом від 29.12.18 та листом від 17.01.19 решта документів - листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т. 1 а.с. 53-55 т. 2 а.с. 8-11, а.с.12-14 8Аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг.частково надані листом від 29.12.18. решта документів - листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т. 2 а.с. 8-11, а.с.12-14 9Річну фінансову звітність за 2018 р.дублює 1 вимогу (№6 в 1 вимозі), надані листом від 29.12.18т. 2 а.с. 8-11 10Рух коштів на банківських рахунках за 2018 р.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т. 2 а.с. 12-14 11Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т. 2 а.с. 12-14 12Документи пов`язані з атестацією ліцею.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т. 2 а.с. 12-14 13Перелік господарських договорів, укладених з 01.01.2018 р. по теперішній час.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т. 2 а.с. 12-14 14Документи, що підтверджують права товариства на майно.дублює 1 вимогу (№7 в 1 вимозі) надані листом від 29.12.18т. 2 а.с. 8-11 15Документи бухгалтерського обліку за 2018 р.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.т. 2 а.с. 12-14

Позовна вимога про зобов`язання надати документи:

1Протоколи загальних зборів учасників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ за 2017-2018 рр.надані листом від 29.12.18 2Положення та посадова інструкція директора та головного бухгалтера.частково надані листом від 29.12.18 та листом від 17.01.19. решта документів (Положення) - листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно. 3Накази про прийом та звільнення працівників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ в 2017-2018 рр.надані листом від 29.12.18 надані листом від 17.01.19. 4Штатні розклади, прийняті протягом 2017-2018 рр.надані листом від 29.12.18 надані листом від 17.01.19. 5Протоколи та висновки засідань ревізійної комісії в 2017-2018 рр.відсутні у НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ 6Річна фінансова звітність за 2017-2018 рр.надані листом від 29.12.18 надані листом від 17.01.19. (частково, за 2017 р.) 7Документи, що підтверджують права товариства на майно.надані листом від 29.12.18 8Перелік основних фондів на 01.01.2018 р. та 01.10.2018 р.надані листом від 29.12.18 9Відомості нарахування амортизації в 2017-2018 рр.надані листом від 29.12.18 10Оборотно-сальдова відомість станом на 30.11.2018 р.надані листом від 29.12.18 11Книги реєстрації протоколів загальних зборів засновників товариства.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно. 12Статут товариства та зміни до статуту.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно. 13Документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства та зміни.Дублює пункт 12 позовної вимоги (Статут). листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно. 14Кошториси та штатний розклад на 2018-2019 рр., затверджені належним чином.частково дублює №4 позовної вимоги, а саме, штатний розклад за 2018 р. наданий листом від 29.12.18 та листом від 17.01.19. решта документів - листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно. 15Накази і розпорядження виконавчого органу товариства за 2018-2019 рр.частково дублює №3 позовної вимоги, надані листом від 29.12.18 та листом від 17.01.19. решта документів - листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно. 16Аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг.частково надані листом від 29.12.18. решта документів - листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно. 17Річну фінансову звітність за 2018 р.дублює №6 позовної вимоги, надані листом від 29.12.18 18Рух коштів на банківських рахунках за 2018 р.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно. 19Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно. 20Документи пов`язані з атестацією ліцею.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно. 21Перелік господарських договорів, укладених з 01.01.2018 р. по теперішній час.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно. 22Документи бухгалтерського обліку за 2018 р.листом від 04.06.19 запропоновано отримати наручно.

Викладене свідчить про те, що Відповідач ужив заходи щодо забезпечення отримання Позивачами відповідних документів і надав необхідний доступ до них, запропонувавши отримати ці документи за місцем знаходження відповідача, що не суперечить п. 5 ч. 1 ст. 116 ЦК України, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 5 та ст.43 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю . Вказана обставина спростована Позивачами не була.

Документом товариства, що регулює діяльність органів товариства та зміни (пункт 13 позовної вимоги) є Статут НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ .

Позивач не спростував вказану обставину, а тому пункти 12 і 13 позовної вимоги тотожні.

Крім того, у пункті 14 позовної вимоги зазначені документи, які викладені і в пункті 4 позовної вимоги. Пункт 15 позовної вимоги включає в себе пункт 3 позовної вимоги. Пункт 6 позовної вимоги включає в себе пункт 17 позовної вимоги.

З огляду на ч. 1 ст. 43 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та позовну вимогу про зобов`язання надання документів вбачається, що документи, зазначені в пунктах 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21 позовної вимоги Позивачів, не передбачені ч. 1 ст. 43 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю .

Разом з тим, матеріали справи містять нотаріально посвідчені заяви свідків секретаря НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ ОСОБА_8. та головного бухгалтера НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ ОСОБА_4 . в яких свідки зазначають, що протягом 2017-2019 років вони брали участь у підготовці копій документів НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ для надання засновникам НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на їхні вимоги. Зокрема, вони підготували копії документів, які вказані у вимогах від 28.12.2018 р. та вимозі без дати, отриманій 21.05.2019 р. Вимоги від 28.12.2018 р. та від 21.05.2019 р. були отримані НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ та зареєстровані вих. №104 та вих. №39-у. Документи, які вказані у вимогах неодноразово надавалися ОСОБА_2 на руки в НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ , а також направлялися йому поштою. ОСОБА_2 особисто з`являвся в НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ та документи, перелічені в вимогах, були надані йому на руки, однак він не підписував розписку про їхнє отримання.

Дане свідчить про те, що працівники НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ не перешкоджали, а сприяли позивачам отримувати запитувані документи.

Суд зазначає, що обставини, викладені свідками у заявах, не суперечать іншим доказам та не викликають у суду сумнів щодо їхнього змісту, достовірності чи повноти, а Позивачі не клопотали про виклик свідків для допиту, тому, в силу положень статей 73, 87, 88 ГПК України, вказані заяви свідків є доказами, на підставі яких, суд встановлює обставини, які мають значення для вирішення справи.

Також, матеріали справи містять акт від 27.12.2018 р. в якому зазначено, що директор НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ , консультант ОСОБА_6 та учасник НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ ОСОБА_7 склали цей акт про те, що ОСОБА_2 відмовився підписувати вищезазначену розписку про отримання копії протоколу засідань Ради учасників від 26.04.2018 р. №182 та №183 від 28.09.2018 р. та супровідний акт до протоколу, хоча фактично копії отримав.

Законом України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю , зокрема, статтею 43, яка регулює порядок зберігання документів товариства та надання їх учасникам товариства, не передбачено процедуру надання документів учасникам товариства.

Частиною 5 статті 43 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю передбачено, що протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов`язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті.

Таким чином, спосіб надання копій відповідних документів учаснику товариства на його вимогу залишається на розсуд виконавчого органу товариства та учасника товариства, який вони повинні узгодити.

Виконавчий орган НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ в особі директора ОСОБА_3. направляла документи товариства на вимоги Позивачів засобами поштового зв`язку з описом вкладення до цінного листа, надавала їх наручно на території НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ та неодноразово просила Позивачів надати Відповідачу їхню актуальну адресу, на яку можна надсилати кореспонденцію, оскільки за зазначеною адресою позивачі її не отримують. Представник відповідача адвокат Камінська А.А. також пропонувала Позивачам з`явитись до НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ та отримати запитувані документи особисто.

Позивачі не заперечують, що АДРЕСА_1 , - це вірна адреса ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , що підтверджується також зазначенням вказаної адреси в позовній заяві. Підтвердив цю адресу і представник Позивачів у судовому засіданні. Проте, про причини не отримання останніх на запитання суду відповіді не надав.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про вчинення ТОВ Харківський приватний навчально-виховний комплекс ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ усіх необхідних дій для надання належним чином засвідчених копій документів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 згідно вимоги від 28.12.2018 р. та вимоги від 20.05.2019 р. та зловживання Позивачами своїми корпоративними правами (грінмейлінг) шляхом ухилення від надання підтвердження про отримання документів, які перелічені у вказаних вимогах. Реалізуючи своє право на отримання документів, Позивачі направляючи відповідні вимоги, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не вчинили жодних дій, щоб отримати ці документи від НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ .

В свою чергу, Позивачі зазначають, що листи Відповідача з документами товариства вони не отримували. Поважні причини неотримання листів та документів відповідача представник позивачів у судовому засіданні не повідомив. Твердження представника Позивачів, що отримати документи наручно в НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ Позивачі не можуть, оскільки їх не пускають на території НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ не заслуговує на увагу, оскільки доказів перешкоджання позивачам доступу на територію НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ та до документів товариства надано не було.

В позовній заяві Позивачі посилаються на текст листа Відповідача від 08.01.2019 р. та листа від 24.01.2019 р., що підтверджує отримання ними вказаних листів відповідача.

Твердження Позивачів про не реагування Відповідача на вимоги та відмову позивачам в отриманні запитуваних документів спростовуються доказами, наявними в матеріалах справи.

Праву Позивачів , як учасників НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ , на отримання документів товариства, кореспондується обов`язок НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ надати учаснику копії відповідних документів.

Для реалізації свого права на отримання документів товариства Позивачі повинні надати письмову вимогу про надання документів товариства та отримати документи, а виконавчий орган товариства зобов`язаний надати запитувані документи учасникам товариства.

Суд, окремо наголошує на тому, що відповідно до ч. 5 ст. 43 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю за підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов`язаних з пересиланням документів поштою.

Про зазначені витрати Відповідач сповістив Позивача листами від 24.01.209 (т.1, а.с. 60-62) та від 31.05.2019 (т.1, а.с. 65-68). Матеріалами справи не підтверджено здійснення такої оплати з боку Позивача на користь Відповідача.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 613 ЦК України, кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті зобов`язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов`язку. Кредитор також вважається таким, що прострочив, у випадках, встановлених частиною четвертою статті 545 ЦК України. Якщо кредитор не вчинив дії, до вчинення яких боржник не міг виконати свій обов`язок, виконання зобов`язання може бути відстрочене на час прострочення кредитора.

Дослідивши у сукупності докази, які містяться у матеріалах справи, судом встановлено, що ОСОБА_3 вчинила усі необхідні дії, визначені законом, для надання доступу ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до документів, передбачених ч.1 ст.43 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю . В свою чергу відповідач НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ виконав свій обов`язок з надання запитуваних позивачами документів, однак ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , відмовились від належного виконання відповідачем свого обов`язку шляхом ухилення отримання запитуваних ними документів.

Таким чином, судом не встановлено бездіяльності з боку ОСОБА_3 , та порушення ОСОБА_3 або НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ вимог закону про надання учасникам товариства інформації і документів про діяльність такого товариства.

За положеннями ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ГПК України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Як передбачено п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 24.10.2008 р. "Про практику розгляду судами корпоративних спорів", вирішуючи спір по суті, господарський суд, в першу чергу, повинен встановити наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або законного інтересу, на захист якого подано позов, а також з`ясувати наявність чи відсутність факту їх порушення або оспорювання.

В пункті 2.33 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.02.2016 № 4 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин" зазначено, що відповідно до положень статті 10 Закону України "Про господарські товариства" та статті 78 Закону України "Про акціонерні товариства" господарське товариство, якщо його установчими документами не передбачено інше, зобов`язане надавати на вимогу учасника (акціонера) лише документи звітного характеру (річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства) та інформацію, що міститься в установчих документах товариства, а не будь-яку інформацію щодо господарської діяльності товариства.

Аналізуючи докази, наявні в матеріалах справи у їх сукупності, суд дійшов висновку про відсутність порушення ОСОБА_3 або відповідачем корпоративних прав позивачів на отримання інформації щодо діяльності НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ та документів товариства, у зв`язку з чим, позовні вимоги про визнання бездіяльності ОСОБА_3 незаконною та про зобов`язання відповідача надати позивачам належним чином завірені копії документів, не підлягає задоволенню.

Також суд погоджується з доводами Відповідача в частині пред`явлення позовної вимоги до ОСОБА_3 і звертає увагу на наступне. Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦК України, способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права;

2) визнання правочину недійсним;

3) припинення дії, яка порушує право;

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

5) примусове виконання обов`язку в натурі;

6) зміна правовідношення;

7) припинення правовідношення;

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.

Таким чином, положення ч. 2 ст. 16 ЦК України, не передбачають такого способу захисту, як визнання незаконними дій або бездіяльності особи приватного права, яка не володіє публічними владними повноваженнями держави.

Частиною 2 статті 26 ЦК України визначений такий спосіб захисту, як визнання дій чи бездіяльності незаконними, лише у випадку визнання незаконними дій чи бездіяльності органу державної влади або органу місцевого самоврядування, тобто, органу публічного права, який наділений владними повноваженнями.

В свою чергу, відносини між виконавчим органом та учасниками товариства мають цивільно-правовий характер, а не публічно-правовий.

Як зазначає третя особа ОСОБА_3 в своїх поясненнях, між директором НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ ОСОБА_3 . та НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ чи засновниками контракт чи трудовий договір не укладався.

Доказів про наявність випадків, визначених договором або законом чи судом захисту цивільного права таким способом (визнання незаконною бездіяльність директора товариства) учасниками справи не надано та матеріали справи таких доказів не містять.

Відповідно до п.п. 10, 12 ч. 1 ст. 20 ГПК України, господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема:

- справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб`єктів господарювання та їх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності, крім актів (рішень) суб`єктів владних повноважень, прийнятих на виконання їхніх владних управлінських функцій, та спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем;

- справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим в її інтересах.

Предметом спору у цій справі не є акт або рішення суб`єкту господарювання або директора товариства та не є відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями директора товариства.

Вимоги про відшкодування збитків, завданих Позивачам заявлено не було, а саме по собі визнання незаконною бездіяльність директора НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ ОСОБА_3. жодним чином не відновить їхні права.

Тому, обраний Позивачами спосіб захисту у вигляді визнання незаконною бездіяльність директора НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ ОСОБА_3. не є ефективним, дієвим та не передбачений нормами чинного законодавства.

За змістом положень статті 2 ГПК України, правом на пред`явлення позову до господарського суду наділені, зокрема, фізичні особи, а суд шляхом вчинення провадження у справах здійснює захист осіб, права і охоронювані законом інтереси яких порушені або оспорюються.

Встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорювання і відповідно ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачу у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог.

Розпорядження своїм правом на захист є основоположним принципом цивільного законодавства, яке полягає у наданні особі, яка вважає свої права порушеними, невизнаними або оспорюваними, можливості застосувати способи захисту, визначені законом або договором.

Положеннями статті 20 ГК України та статті 16 ЦК України визначені способи захисту прав і законних інтересів суб`єктів господарювання.

Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб`єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення.

Законом не передбачений такий спосіб захисту цивільних прав або інтересів, як визнання незаконною бездіяльності суб`єкта цивільних правовідносин, адже задоволення відповідної вимоги не здатне призвести до захисту прав, а лише може бути використане для захисту інших прав або інтересів. Тому, встановлення певних обставин не є належним способом захисту права та охоронюваного законом інтересу, оскільки розглядаючи таку вимогу, суд не здійснює захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських відносин.

Аналогічна позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного суду від 14 травня 2019 року у справі № 910/16744/17.

Крім того, викладена у рішенні позиція суду підтверджується і змістом п. 3 Інформаційного листа ВГСУ від 20.04.2015 № 01-06/631/15 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів та Постановою ВСУ від 21.01.2015 по справі № 911/1551/14.

Таким чином, судом встановлено, що директор НВК ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ ОСОБА_3. надала належним чином засвідченні копії документів позивачам згідно вимоги від 28.12.2018 р. та вимоги від 20.05.2019 р., а Відповідач ужив усіх дій для направлення таких документів Позивачам і надав до них доступ Позивачам, що підтверджується викладеним вище.

Судові рішення мають ґрунтуватися на Конституції України, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.

У пункті 26 рішення Європейського суду з прав людини у справі Надточій проти України (далі - ЄСПЛ) та пункті 23 рішення ЄСПЛ Гурепка проти України № 2 наголошено, що принцип рівності сторін - один зі складників ширшої концепції справедливого судового розгляду, за змістом якого кожна сторона повинна мати розумну можливість обстоювати свою позицію у справі в умовах, які не ставлять її у суттєво менш сприятливе становище порівняно з опонентом.

Суд вважає за можливе у виниклих правовідносинах за суттю спору застосувати принцип справедливості визначений на законодавчому рівні у межах ч. 1 ст. 2 ГПК України.

На єдність права і справедливості неодноразово вказував і Конституційний Суд України. Зокрема, у рішенні від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 зазначено: із конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі . Справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права (Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004).

Окрім того, принцип справедливості поглинається напевно найбільшим за своєю питомою вагою принципом верховенства права, який також чітко зафіксований у новітніх кодексах. Лише додержання вимог справедливості під час здійснення судочинства дозволяє характеризувати його як правосуддя. Цю думку можна, зокрема, простежити і в рішенні Конституційного Суду України від 30 січня 2003 р. № 3-рп/2003: правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах .

Суд наполягає на застосуванні принципу справедливості (ст. 2 ГПК України) замість закону (praeter legem) і всупереч закону (adversus legem). Адже трапляються випадки, коли несправедливі нормативно-правові акти з`являються внаслідок помилок законодавця. Інша ситуація може мати місце тоді, коли застосування нормативно-правового акту в конкретній ситуації у сукупності з іншими істотними обставинами справи стає настільки несумісним зі справедливістю, що унеможливлює його застосування в розумінні здорового глузду.

Суд вважає за необхідне звернути увагу на Постанову Касаційного цивільного суду від 16 січня 2019 року по справі №521/17654/15-ц. Верховний Суд яскраво демонструє, що принцип справедливості кореспондує з принципом добросовісності, забороною зловживання правом. Тому, у подібних ситуаціях, адвокатам доцільно одночасно із використанням у правовій позиції засад принципу справедливості доводити і зловживання іншою стороною своїми правами (наявність так званої шикани ).

Також, суд звертає увагу на Постанову Великої Палати Верховного Суду по справі №607/4316/17-ц від 25.03.2019. У вказаній Постанові суд застосував недискримінаційний підхід та принцип неупередженості (Рішення Конституційного Суду України в рішенні від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004у).

Згідно зі статтею 17 Закону України Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини та частини четвертої статті 11 ГПК України чинної редакції суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України.

За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі Хаджинастасіу проти Греції національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого, дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі Кузнецов та інші проти Російської Федерації зазначено, що ще одним завданням вмотивованого рішення є продемонструвати сторонам, що вони були почуті, вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції. Така позиція є усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи Серявін та інші проти України , Проніна проти України ), з якої випливає, що ігнорування судом доречних аргументів сторони є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до п. 58 Рішення ЄСПЛ по справі "Серявін та інші проти України" (Заява N 4909/04) від 10 лютого 2010 року визначено, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі Руїс Торіха проти Іспанії (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п. 29). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (див. рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), N 37801/97, п. 36, від 1 липня 2003 року). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя (див. рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), N 49684/99, п. 30, від 27 вересня 2001 року).

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи викладене, позовні вимоги є не обґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Згідно зі ст. 129 Конституції України, до основних засад судочинства належить змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, тобто кожна сторона спору повинна довести ті обставини, на які посилається, відповідними доказами.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд керується статтею 129 ГПК України, відповідно до якої витрати зі сплати судового збору у даному разі покладаються на позивачів.

Стосовно клопотання (вх. № 4998 від 25.02.2020) про виклик свідків, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 88 Господарського процесуального кодексу України показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка. У заяві свідка зазначаються ім`я (прізвище, ім`я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти (за наявності), обставини, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань та про готовність з`явитися до суду за його викликом для підтвердження своїх свідчень. Підпис свідка на заяві посвідчується нотаріусом. Не вимагається нотаріальне посвідчення підпису сторін, третіх осіб, їх представників, які дали згоду на допит їх як свідків. Заява свідка має бути подана до суду у строк, встановлений для подання доказів.

Згідно зі ст. 89 Господарського процесуального кодексу України свідок викликається судом для допиту за ініціативою суду або за клопотанням учасника справи у разі, якщо обставини, викладені свідком у заяві, суперечать іншим доказам або викликають у суду сумнів щодо їх змісту, достовірності чи повноти. Суд має право зобов`язати учасника справи, який подав заяву свідка, забезпечити явку свідка до суду або його участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Так, наведені приписи процесуального закону дають підстави для висновку, що свідок може бути викликаний у засідання у разі, якщо у справі наявна заява такого свідка, у якій викладені показання суперечать іншим доказам.

Суд зазначає, що доводи, викладені у письмових заявах свідків не суперечать іншим доказам, які містяться в матеріалах справи. За наведених обставин, суд не вбачає підстав для виклику вказаних осіб у судове засідання для допиту у якості свідка та відмовляє у задоволенні клопотання про виклик свідка.

На підставі викладеного, керуючись статтями 124, 129-1 Конституції України, статтями 1, 4, 20, 73, 74, 76-79, 86, 129, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Відмовити в позові повністю.

Повне рішення складено "02" березня 2020 р.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга відповідно до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Харківської області з урахуванням п.п. 17.5 п.17 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Учасники справи можуть одержати інформацію по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Суддя І.П. Жигалкін

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —922/2867/19

Постанова від 23.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 15.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 17.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 02.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 14.05.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 20.04.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 10.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні