Ухвала
від 05.04.2020 по справі 922/2867/19
СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

"06" квітня 2020 р. Справа № 922/2867/19

Суддя-доповідач Бородіна Л.І., розглянувши апеляційну скаргу Фізичної особи ОСОБА_1 , м.Харків,

на рішення Господарського суду Харківської області від 25.02.2020 ( суддя Жигалкін І.П.), ухвалене в приміщенні Господарського суду Харківської області в м.Харкові о 10год 50хв, повний текст якого складений 02.03.2020,

у справі 922/2867/19

за позовом: 1. Фізичної особи ОСОБА_2 , м.Харків,

2. Фізичної особи ОСОБА_1 , м.Харків,

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Харківського приватного навчально-виховного комплексу Ліцей Професіонал , м.Харків,

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: Фізичної особи Будко Оксани Володимирівни , м.Харків,

про зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2019 фізична особа ОСОБА_2 та фізична особа ОСОБА_1 звернулись до Господарського суду Харківської області із позовом до ТОВ НВК Ліцей Професіонал про:

1) визнання незаконною бездіяльності директора ТОВ НВК "Ліцей Професіонал" Харківської області Будко Оксани Володимирівни щодо ненадання належним чином засвідчених копій документів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 згідно вимоги від 28.12.2018 та вимоги 20.05.2019;

2) зобов`язання ТОВ НВК "Ліцей Професіонал" Харківської області надати ОСОБА_2 та ОСОБА_1 належним чином завірені копії наступних документів:

1. протоколів загальних зборів учасників НВК "Ліцей Професіонал" за 2017-2019 роки;

2. положення та посадову інструкцію директора та головного бухгалтера,

3. накази про прийом та звільнення працівників НВК "Ліцей Професіонал" в 2017- 2018; роках

4. штатні розклади, прийняті протягом 2017-2018 років;

5. протоколи та висновки засідань ревізійної комісії в 2017-2018 роках;

6. річну фінансову звітність за 2017-2018 роки;

7. документи, що підтверджують права товариства на майно;

8. перелік основних фондів на 01.01.2018 та 01.10.2018;

9. відомості нарахування амортизації в 2017-2018 роки;

10. оборотно-сальдові відомості станом на 30.11.2018;

11. книги реєстрації протоколів загальних зборів засновників товариства;

12. Статут товариства та зміни до статуту;

13. документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства та зміни;

14. кошториси та штатний розклад на 2018-2019 роки, затверджені належним чином;

15. накази і розпорядження виконавчого органу товариства за 2018-2019 роки;

16. аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

17. річну фінансову звітність за 2018 рік;

18. рух коштів на банківських рахунках за 2018 рік;

19. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

20. документи, пов`язані з атестацією ліцею;

21. перелік господарських договорів, укладених з 01.01.2018 по теперішній час;

22. документи бухгалтерського обліку за 2018 (т.1, а.с.7-32).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.09.2019 (суддя Присяжнюк О.О.) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 25.02.2020 у справі №922/2867/19 відмовлено у позові повністю (т.2, а.с. 93-114).

ОСОБА_1 із рішенням місцевого господарського суду не погодився та 23.03.2020 звернувся до Східного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Харківської області від 25.02.2020 у справі №922/2867/19 та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Також 01.04.2020 скаржником подано клопотання про виклик свідків, в якому він просить викликати та допитати в якості свідків осіб, які надали до матеріалів справи №922/2687/19 заяви свідків в порядку ст. 88 ГПК України, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали апеляційної скарги, суддя-доповідач дійшов висновку про залишення апеляційної скарги без руху з огляду на таке.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 258 ГПК до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору.

Згідно із частиною 2 статті 123 ГПК України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Статтею 4 Закону України "Про судовий збір" визначені розміри ставок судового збору.

Частиною 1 статті 4 цього Закону встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно із підпунктом 2 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 6 Закону України "Про судовий збір" у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" встановлено, що у 2019 році прожитковий мінімум на одну працездатну особу: з 1 січня 2019 року становить 1921,00грн.

З матеріалів справи вбачається, що позивачі звернулись із позовом про визнання незаконною бездіяльності директора ТОВ НВК "Ліцей професіонал" Будко О. В. щодо ненадання належним чином засвідчених копій документів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 та зобов`язання ТОВ НВК "Ліцей професіонал" надати належним чином завірені копії документів.

Отже, позовна заява містить дві вимоги немайнового характеру.

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору, що справляється з апеляційних скарг на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяв про перегляд судових рішень у зв`язку з нововиявленими обставинами становить 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

При поданні позовної заяви ОСОБА_1 сплачено судовий збір у розмірі 3842,42грн, що відповідає підпункту 2 пункту 2 частини 2 статті 4 та абзацу 2 частини 3 статті 6 Закону України Про судовий збір (т.1, а.с. 16).

Отже, за подання апеляційної скарги скаржник мав сплатити судовий збір у розмірі 5763,00грн.

Натомість, при поданні апеляційної скарги скаржником не надано доказів сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Згідно з частиною 2 статті 260 ГПК України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 174 ГПК України суддя, встановивши , що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

З урахуванням викладеного, суддя-доповідач дійшов висновку, що апеляційна скарга подана з порушенням пункту 2 частини 3 статті 258 ГПК України, а саме: без доказів сплати судового збору.

Відповідно до частини 2 статті 174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Законом України від 30.03.2020 N540-IХ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) розділ Х Прикінцеві положення ГПК України доповнено пунктом 4 такого змісту: 4. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину.

Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) .

Враховуючи викладене, апеляційну скаргу Фізичної особи ОСОБА_1 слід залишити без руху на підставі статті 260 ГПК України та встановити десятиденний строк з дня вручення ухвали скаржнику, але не менше ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) для виправлення недоліків апеляційної скарги.

Керуючись статтями 234, 256, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Фізичної особи ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Харківської області від 25.02.2020 у справі №922/2867/19 залишити без руху.

2. Встановити Фізичній особі ОСОБА_1 десятиденний строк з дня вручення ухвали скаржнику, але не менше ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), для виправлення недоліків апеляційної скарги, тобто до 24.04.2020.

3. Наслідки неусунення недоліків, визначених цією ухвалою, у строк, встановлений судом, визначені статтями 260, 261 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею-доповідачем та не підлягає оскарженню.

Суддя - доповідач Л.І. Бородіна

Дата ухвалення рішення05.04.2020
Оприлюднено06.04.2020

Судовий реєстр по справі —922/2867/19

Постанова від 20.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 15.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 15.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 01.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 13.05.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 20.04.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 05.04.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Рішення від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 15.01.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні